Wybory

Wybory do: Parlamentu Europejskiego 2019

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

Okręg: 6 (Łódź)

Miejsce na liście: 9

Informacje ogólne

Zawód: student

Student, asystent społeczny a następnie pracownik biura posła na Sejm RP Marka Jakubiaka.