Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Konfederacja Wolność i Niepodległość
Okręg: 9
Miejsce na liście: 5
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Andrespol

Informacje ogólne

Zawód: statystyk

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: