Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydatka na posłankę do PE Komitet wyborczy: Konfederacja Wolność i Niepodległość Okręg: 6, łódzki Partia: Nowa Nadzieja Zawód: księgowa

Informacje ogólne

Zawód: księgowa
Absolwentka prawa podatkowego i rachunkowości oraz administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2014 r. pracuje jako księgowa. Prezeska fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości. Bezskutecznie kandydowała do Sejmu z ramienia Konfederacji w 2019 oraz 2023 r. Członkini partii Nowa Nadzieja. W wyborach... samorządowych startuje z KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory na prezydentów miast (2024)

Prosimy podać pełną nazwa komitetu, z którego kandyduje Pan/Pani w wyborach.
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy
Prosimy wybrać miasto, w którym kandyduje Pan/Pani w wyborach na prezydenta.
 1. Łódź
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Będę dążyć do przestrzegania standardów opieki okołoporodowej przez wszystkie placówki medyczne, poszanowania godności kobiet rodzących oraz wsparcia ich w walce z systemem w sytuacjach naruszenia ich praw. Do momentu zniesienia obowiązkowej składki zdrowotnej i Narodowego Funduszu Zdrowia, państwo powinno wspierać prywatne inicjatywy w zakresie ochrony zdrowia. Pieniądze powinny iść za pacjentem. Nie ma zgody na to by dobre, prywatne szpitale, z najwyższym standardem opieki były zamykane, bo nie otrzymały kontraktu z NFZ (przykładem jest łódzka ProFamilia, kobiety chciały tam rodzić, NFZ im na to nie pozwolił, przez co nowoczesny szpital został zamknięty). Placówki z najwyższym standardem, wybierane przez pacjentów, a nie przez urzędników w pierwszej kolejności powinny mieć refundację NFZ. Będę zabiegać o wpisanie do koszyka świadczeń gwarantowanych porodów domowych. To kobiety powinny decydować w jakich warunkach i gdzie chcą rodzić swoje dzieci, czy w szpitalu, Domu Narodzin lub zaciszu domowym. Państwo nie powinno w to ingerować. Decydentem powinna być tu wyłącznie kobieta, po konsultacji i uzyskaniu zgody położnej lub lekarza. Chciałabym by porody domowe były refundowane przez NFZ. Ministerstwo Zdrowia zajmuje się sprawą od 2010 roku, do tej pory nie doprowadzając jej do pozytywnego rozwiązania.
2
Wprowadzenie bonu oświatowego do żłobków i przedszkoli. Obecnie jest tak, że dzieci pracujących rodziców nie mają praktycznie żadnych szans na dostanie się do placówek publicznych, przez co rodzice zmuszeni są korzystać z tych prywatnych. W niektórych gminach, samorząd dopłaca do miejsca w prywatnym żłóbku, gdy dziecko nie dostało się do publicznego, jednak takie rozwiązanie nie jest regułą i kwota dofinansowania bardzo się różni w poszczególnych miejscowościach. Wprowadzenie bonu zrówna szanse wszystkich dzieci, każdy rodzic będzie ponosił jednakowe koszty opieki, zwiększy się liczba dostępnych miejsc w placówkach, a rodzice będą mogli wrócić na rynek pracy.
3
Będę zabiegać o poszanowanie praw kobiet po stracie - powinny być one traktowane w sposób wyjątkowy, adekwatny do przeżywanej sytuacji, a nie na równi z kobietami po szczęśliwym rozwiązaniu. Będę dążyć do tego, by były zagwarantowane prawnie osobne sale w szpitalu, by było ogólnodostępne wsparcie psychologa i prawnika, by kobiety wiedziały jakie im prawa przysługują. Będę walczyć o prawa kobiet.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

2.04.2024, Czy Łódź płynie pod prąd?

…Polska 2050 Szymona Hołowni ), a także: bezskutecznie starająca się o mandat senatorki w 2023 r.  Klaudia Domagała (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy), lider Polskiej Partii Piratów  Janusz Wdzięczak ( Koalicja Samorządowa Energia Łodzi) i…

20.03.2024, Kandydaci w liczbach, wyborcza demografia

…Wojciechowska van Heukelom, posłanka Polska 2050 – Ewa Szymanowska, kandydatka Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, członkini Nowej Nadziei – Klaudia Domagała oraz startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Akcja Narodowa, członek założonej przez Grzegorza Brauna Konfederacji Korony Polskiej…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie