Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 14
Miejsce na liście: 3
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Miejsce zamieszkania: Nowe Bystre

Informacje ogólne

Zawód: filolog

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Marta Fogler
Data urodzenia
!9 05.1959
Miejsce urodzenia
Warszawa
Ostatnio wykonywany zawód
wydawca
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Filologia angielska UW
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Nowy Sącz okręg 14
Komitet wyborczy:
KO
Numer na liście wyborczej:
3
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  pfogler@gmail.com
 2. Telefon
  601310927
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
moje haslo wyborcze od lat to,,Zawsze z ludźmi" -zawsze utrzymywałam i zobowiązuje sie utrzymywać bliski kontakt z wyborcami
Kontakt z biurem wyborczym
adres
34-500 Zakopane ul.Krupówki 77
telefon
601310927
e-mail
pfogler@gmail.com
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Dzialaczka opozycji obywatelskiej od 1976 r. Przew.NZS na Wydziale Neofilologii UW 1980-1981,działaczka Podziemia Demokratycznego i Komitetu Prymasowskiego , Solidarnośćci. Członkini Komitetu Tadeusza Mazowieckiego. Jedna z pierwszych członkiń Unii Demokratycznej -koło Mokotów , potem Unia Wolności -radna Rady Warszawwy -wiceprzew.Komisji Skarbu i Komisji i Rewizyjnej 1994-2001. 2001-2005 Poseł na Sejm IV kadencji, delegat Sejmu do Konwentu Europejskiego i Rady Europy. W Sejmie -członkini Komisji Europejskiej, Spraw Zagranicznych, Edukacji oraz przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Narciarstwa i Przyrody. Współzałożycielka i wieloletnia przewodnicząca Polskiej Sekcji Europejskiej Unii Kobiet od 1994 r. Od 2000 współzałożycielka Platformy Obywatelskiej -członek władz krajowych i przew.Koła na Ursynowie. Od 25 lat prezes Towarzystwa Przyjaciół Narciarstwa i Przyrody w Zakopanem , współtwórca projektu ,,Resort Narciarski Kurortu Tatrzańskiego". Członkini KOD i Platformy Obywatelskiej -przewodnicząca powiatu Tatrzańskiego PO
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
bylam delegatem Sejmu R.P> do Konwentu Europejskiego i Rady Europy
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Skończyłam anglistykę ,liceum z wykładowym jęz.francuskim , rosyjskiego do matury uczyłam się w szkole
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Poważne dbanie o środowisko, odejście od węgla, z czasem od gazu i ropy, wprowadzanie nowych technologii i energii odnawialnej, ta zmiana jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Naprawa służby zdrowia, zwiększenie finansowania, wprowadzenie wyceny usług medycznych i pluralizm organizacji usług medycznych. Przyjęcie wspólnej waluty Euro, zgodnie z regułami traktatu akcesyjnego i aktywny udział w dalszej integracji europejskiej, zwiększanie rangi i skuteczności instytucji wspólnotowych. Wspólna z UE i NATO polityka bezpieczeństwa i obrony, jako gwarant naszej wolności i niepodległości. Wspólna polityka energetyczna , głównie w ramach UE.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Przywrócenie praworządności i trójpodziału władzy, niezależności mediów, w tym głównie publicznych oraz naprawienie i udrożnienie sądownictwa.
2
Racjonalizacja reguł pomocy socjalnej, nie dla ślepego rozdawnictwa, pomagać należy celowo i głównie tym, którzy tego faktycznie potrzebują. Pomoc w budowaniu przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy, wspieranie małych i średnich firm, programy proinwestycyjne, głównie dla młodego pokolenia.
3
Naprawa sytuacji w szkolnictwie i ochronie zdrowia, częściowe przekierowanie środków z indywidualnego, ślepego rozdawnictwa na rzecz programów ogólnonarodowych, jak ochrona zdrowia, a zatem budowanie bezpieczeństwa społecznego dostępnego dla wszystkich i wspieranego przez państwo.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wszystko wymienione powyżej kwestie ...
2
Przywrócenia praworządności, rangi parlamentu i zasad parlamentaryzmu, koniec z nocnymi obradami i pośpiesznym tworzeniem prawa, koniec z łamaniem procedur ustawodawczych, z brakiem szerokiej konsultacji etc...
3
Odbudowanie pozycji międzynarodowej Polski, rangi i miejsca w UE i NATO oraz poprawa stosunków bilateralnych z głównymi graczami w polityce międzynarodowej, a nade wszystko dbanie o sprawy gospodarcze, zmierzanie do zrównoważonego budżetu i skuteczności zbierania podatków ( głównie VAT )
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szkoła ma uczyć jak się uczyć i doskonalić, a nie uczyć na pamięć i wkuwanie materiału, więcej pracy w grupie, dyskusji, krytycznego i samodzielnego myślenia, a nie wkuwania i rozwiązywania testów...
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie ilość, a jakość się liczy, a potrzeba wielu cennych zawodów praktycznych, a zanika kształcenie zawodowe i techniczne...
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W wielu szpitalach jest niewykorzystany sprzęt bo brakuje na te badania środków i limitów, a są chętni by wykonać takie badania komercyjnie, a stać ich na to, nie należy jednak dopuścić do ograniczenia tych bezpłatnych i gwarantowanych świadczeń, system musi być nastawiony głównie na publiczne usługi, zgodnie z posiadanym ubezpieczeniem. Komercja może być uzupełnieniem, a nie zamiast !
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Sprawy sumienia i wyborów ideologicznych nie powinny być regulowane przez prawo.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obrona planety nie ma ceny, to nasz obowiązek wobec naszych dzieci i przyszłych pokoleń.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Są miejsca, np miasta, gdzie regulowanie rzek jest pożądane, ale nie jako zasada, natura generalnie wie lepiej gdzie i jak "płynąć"...
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wszystkie wymienione powyżej sprawy są ważne, ale zdrowie, edukacja i środowisko najważniejsze...
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Podnosząc podatki zabijamy przedsiębiorczość, a zatem podcinamy gałąź na której siedzimy, skuteczność w zbieraniu obecnych podatków i poprawienie systemu podatkowego, oszczędne gospodarowanie i wybór priorytetów wystarczą by realizować istotne zadania publiczne.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Ułatwienia w sprawach wizowych, przy uzyskiwaniu pozwolenia na pracę i dłuższe okresy ich trwania, od ręki załatwianie pozwoleń na pracę w Konsulatach gdy cudzoziemiec ma zaproszenie od pracodawcy. Ta procedura powinna być bardzo uproszczona i bezpłatna,w końcu podatki płacą w kraju pracy...
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Polityka pro rodzinna nie rozwiąże problemu dziś, a to dziś mamy deficyt na rynku pracy, brak rąk do pracy i obecność pracowników z zagranicy ( np Ukraina ) jest potrzebą oczywistą. A wiek emerytalny na poziomie 67 lat , powinien być normą zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, to naturalny trend cywilizacyjny i zwiększenie średniego wieku życia, można rozważyć ewentualne wyjątki przy wysoce obciążającej pracy fizycznej, ale jako nieliczne wyjątki, co nie zmiania generalnej zasady.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 16. Inne (jakie?): Kumoterstwo polityczne.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Bezwzględnie przestrzegać konstytucji, odpolitycznić sądownictwo, a szczególnie TK, KRS, oddzielić Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości,odebrać politykom media publiczne, odpolitycznić Policję i Prokuraturę !
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Po części każda z wymienionych kwestii jest dziś zagrożona...
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
To konieczne wobec pokusy marnych polityków, by ręcznie sterować prokuraturą...
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Internet to tylko narzędzie i nie zwalnia z odpowiedzialności jak się go używa, kłamstwo jest kłamstwem w każdej sytuacji ! Powinna być zabroniona anonimowość .
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne, jakie?
  edukacja i wszystkie powyższe w granicach rozsądku
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
JAKOŚĆ DRÓG TO OCZYWISTOŚĆ, ale nic nie zastąpi mądrej i systematycznej edukacji, zakazami niewiele się osiągnie, ale zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych to konieczność !
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nasze naturalne miejsce to UE, co nie oznacza zabiegania o dobre stosunki np z USA czy innymi państwami, ale priorytetem sś relacje z UE. Nic przeciw UE, to nasza racja stanu.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Prezydent, Premier, ministrowie itd, przy okazji ustanawiania i wdrażania ustaw i powoływaniu "przedstawicieli" do TK, KRS, SN, a zatem przy okazji "reformy" sądownictwa... Sposób przyjmowania ustaw przez Sejm i Senat ( w nocy w kilka godzin, bez konsultacji i wbrew opinii biur legislacyjnych itd..)
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Odpowiedzialni za te działania powinni odpowiedzieć za to przed TS i Sądami.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne.
W jaki sposób należy Pani/Pana zdaniem kontrolować finansowanie organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wolność nie zna granic, ani pochodzenia kapitału, jeśli działają zgodnie z prawem, a kalendarz ministrów nie jest publicystyką i ze względu na bezpieczeństwo nie powinny być publicznie dostępne, jeśli nie muszą.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Media publiczne należy sprywatyzować.
 2. Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
 3. Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, by uniezależnić media publiczne od władz politycznych?
Nie ma pełnej niezależności od władzy, to iluzja, ale między próbami wpływania rządu na media i pełnym ich uzależnieniem jest kolosalna różnica, należy stworzyć mechanizmy niezależności mediów, instytucje pluralistyczne politycznie i przestrzegać bezwzględnie kadencyjności władz i instytucji nadzorujących media, żadna zmiana ustawy nie może tej zasady kadencyjności naruszyć. Należy też powołać Radę Etyki Mediów składającą się z uznanych autorytetów i naukowców, z rotacyjną kadencyjnością jej członków i ich oceny winny być wiążące i realizowane przez władze mediów publicznych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Media publiczne mają do spełnienia ważną misję publiczną i kulturową, nie mogą być stronnicze i upolitycznione, nie mogą być też komercyjną kalką stacji prywatnych, muszą być czymś więcej i to wymaga ochrony i zasad ( jak BBC ), bo tradycji i kultury politycznej niestety nie mamy !
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
To sprawa delikatna, ale tyczy naszych wolności, dlatego związki partnerskie to minimum jakie powinniśmy wprowadzić, do dalszych kroków społeczeństwo, raczej konserwatywne w poglądach, musi dojrzeć, potrzeba trochę czasu i edukacji.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne (jakie?): wszelkie "inności"
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ochronie podlega każdy...
Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
 2. Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
 3. Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
 4. Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
 5. Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
 6. Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
 7. Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo musi być świeckie, rozdział państwa i kościołów jest wymogiem konstytucyjnym i cywilizacyjnym. religia i wiara to prywatne sprawy obywateli i państwu nic do tego i na odwrót, kościoły nie mogą wtrącać się do spraw państwa i stanowienia prawa !
Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
 2. Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
 3. Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
 4. Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
 5. Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
 6. Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Referenda, ale nie w każdej sprawie, np nie w sprawach podatkowych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Rządzenie przez referenda nie jest dobrym pomysłem, w wielu sprawach warto urządzać referenda, ale tylko wtedy gdy będą wiążące, a nie konsultacyjne i nie w wyłączonych ważnych sprawach publicznych, jak np. podatki, to nie może być instrument doraźnej walki politycznej..., nie może być to sposób na destrukcję państwa.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Powinno powołać się Rady Szkolne, z rodzicami, nauczycielami, przedstawicielami samorządów i uczniów ( od pewnego wieku ) i lokalnymi autorytetami. to te rady powinny decydować o kluczowych sprawach dla szkoły i programu nauczania ( w ramach minimum programowego ustalonego dla wszystkich ) , także w sprawie wyboru dyrektora szkoły.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Są związki zawodowe, a centralne samorządy zawodowe to z reguły atrapy, ale to niech sami nauczyciele zadecydują, nie należy narzucać centralnych rozwiązań dla szkół i nauczycieli, więcej wpływu obywateli na proces nauczania i zarządzania szkołami, taki model "holenderski" ...
Jakie zmiany należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić w procesie kształcenia, awansu zawodowego, rekrutacji i wynagradzania nauczycieli, by w szkołach pracowali najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach?
To zbyt szczegółowa sprawa i specjalistyczna, nie mam takich przemyśleń, ale najważniejsze jest by jakość nauczania i jakość kadr były podstawowymi przesłankami w ocenia, także finansowej, nauczyciela, Godziwe wynagradzanie to ranga i stabilność tego zawodu i szansa na lepsze nauczanie...
Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tego się nie da zadekretować, godziwie to znaczy na pewno powyżej średniej krajowej !
Gdyby mogła Pani/mógł Pan zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było? Prosimy o podanie tytułu i autora utworu.
Nie podam, bo od tego są fachowcy, a nie czyjeś indywidualne upodobania...
Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania.  Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. 

B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Integracja UE będzie odbywała się głównie wokół krajów EURO, to nasza racja stanu by tam być, a nie na peryferiach UE. To także szansa dla polskich firm i przedsiębiorczości, wiemy jak Polacy potrafią sobie poradzić i jak są przedsiębiorczy, to im pomoże, a bez wspólnej waluty jest zawsze ryzyko kursowe i ryzyko,że znajdziemy się w "drugim "koszyku, bez pełnego dostępu do rynku UE.
Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Internet nie może być anonimowy i nie może być bezkarnym miejscem hejtu, kłamstw i pomówień..., a także miejscem popularyzacji zabronionych treści, faszyzmu, nienawiści itp
Prosimy wskazać przykłady treści obecnych w przestrzeni publicznej, które powinny zostać Pani/Pana zdaniem z niej usunięte.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tworzenie infrastruktury należy do samorządów,może dogadać się np. z deweloperem, ale nie może to być oblig, usługi publiczne zapewnia państwo, w tym przypadku samorządy, a budowanie na nowych obszarach to orka na ugorze i jeśli nie będzie dobrej infrastruktury, to albo mieszkanie będzie tańsze, albo nie będzie klientów. Pustostany powinien remontować właściciel lub dysponent lokalu, a w jakim celu, to jego decyzja, nie starajmy się wszystkiego uregulować, to nie działa wręcz przeciwnie, przeregulowanie nic nie rozwiązuje...
  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna działać na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską.

B. Integracja Ukrainy z Unią Europejską nie jest możliwa w najbliższych latach i Polska nie powinna podejmować działań w tej sprawie.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W naszym interesie jest by Ukraina za jakiś czas i po spełnieniu warunków przystąpiła do UE
Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
 1. Polska powinna przyjąć część osób ubiegających się o status uchodźcy, które przybywają do innych państw Unii Europejskiej.
 2. Polska powinna solidarnie ponosić koszty opieki nad osobami ubiegającymi się o status uchodźcy na terenie Unii Europejskiej.
 3. Polska powinna działać na rzecz ograniczenia liczby osób ubiegających się o status uchodźcy.
 4. Polska powinna całkowicie zamknąć granice dla osób ubiegających się o status uchodźcy.
 5. Obecnie głównym wyzwaniem dla państw Unii Europejskiej, w tym Polski jest poprawa efektywności procedur i instytucji przyznających status uchodźcy oraz współpraca między państwami Unii w tym zakresie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy odróżnić uchodźców od imigrantów, tych pierwszych bezwzględnie należy przyjmować w miarę możliwości, to nasz obowiązek, a jeśli chodzi o imigrantów, to kwestia potrzeb na rynku pracy, każdy kraj tu musi podejmować samodzielnie decyzję, my otwieramy się na imigrantów,którzy chcą do nas przyjechać do pracy np. z Ukrainy czy Indi . Tu nie ma wspólnej polityki imigracyjnej, bo zarówno przyjezdni jak i kraje mają swoje preferencje i potrzeby...
Jakie działania w ramach dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej Pani/Pan popiera?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują. 
 1. Powołanie europejskiej armii.
 2. Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej.
 3. Przystąpienie Polski do europejskiej prokuratury.
 4. Polska powinna zwiększać swoje zaangażowanie w Eurokorpusie - strukturze wojskowej szybkiego reagowania wykorzystywanej na potrzeby Unii Europejskiej i NATO.
 5. Państwa Unii Europejskiej powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
 6. Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Współna polityka energetyczna
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nasz interes polityczny i nasze bezpieczeństwo to dalsza integracja UE i nasz aktywny w tym procesie udział...
W 2021 r., po 16 latach, Angela Merkel przestanie być Kanclerzem Niemiec, co oznacza konieczność ułożenia relacji z jej następcą lub następczynią.  Co Pani/Pana zdaniem powinno być strategicznym celem Polski w relacjach z Niemcami rządzonymi przez nowego kanclerza? Prosimy wymienić i ew. krótko omówić odpowiedzi.
1.
Dobre sąsiedztwo i partnerstwo w ramach UE
2.
Strategiczne stosunki gospodarcze, to nasz największy i naturalny partner
3.
Pojednanie na wzór Francji i Niemiec, odbudowanie znaczenia Trójkąta Weimarskiego, to strategiczny dla nas wariant.
Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Polska, jako kraj członkowski UE oraz członek Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, zobowiązała się, by do 2030 r. zwiększyć pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto. W 2018 r. Polska przeznaczyła 0,14 proc. DNB.  Czy będzie Pani/Pan popierać realizację tego zobowiązania?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.  
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
To nasz obowiązek i powinność
  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
 1. redukcja ubóstwa na świecie
 2. wsparcie demokracji i dobrego rządzenia w krajach rozwijających się
 3. ochrona środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu
 4. pomoc humanitarna w sytuacji katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych
 5. wsparcie polskich przedsiębiorców inwestujących w krajach rozwijających się
 6. wzmacnianie edukacji podnoszącej zrozumienie problemów oraz zależności globalnych
 7. zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Także wspieranie polskich firm inwestujących w krajach rozwijających się
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna zabiegać o inwestycje europejskich przemysłów zbrojeniowych na swoim terenie, by powiązać swój przemysł zbrojeniowy z europejskimi firmami (tzw. offset).

B. Polska powinna postawić na zakup broni i technologii obronnych w Stanach Zjednoczonych. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Najpierw UE, ale także z USA, jedno nie wyklucza drugiego, ale podstawowa zasada nic przeciw UE
Czy zgadza się Pani / Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.
Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
Jeżeli Stany Zjednoczone przystąpią do wojny z Iranem, polscy żołnierze powinni walczyć u boku Amerykanów.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Sprawy obronności to nie moja specjalność,pozostawiam to ekspertom, armia powinna być sprawna i zakotwiczona w UE i NATO
Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone sprawy, w których chciałaby Pani/ chciałby Pan zabrać głos, prosimy o komentarz w tym miejscu.
Wystarczy...
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Barbara Balon
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
27
zgodność
90%
Michał Chowaniec
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
20
zgodność
89%
Gabriela Tomala-Bogacka
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
17
zgodność
88%

Najmniej zgodni politycy

Leszek Skiba
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
19
zgodność
38%
Krystian Kamiński
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
25
zgodność
41%
Marek Kawa
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
29
zgodność
41%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: