Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Konfederacja Wolność i Niepodległość
Okręg: 21
Miejsce na liście: 5
Przynależność do partii: Korwin
Miejsce zamieszkania: Sławniowice

Informacje ogólne

Zawód: inżynier mechanik

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
JAKUB HUBERT BEDRUNKA
Data urodzenia
12.08.1994
Miejsce urodzenia
NYSA
Ostatnio wykonywany zawód
INŻYNIER PROCESU
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
INŻYNIER MECHANIKI I BUDOWY MASZYN MAGISTER ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI POLITECHNIKA OPOLSKA
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
OPOLSKI, 21
Komitet wyborczy:
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście wyborczej:
5
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  JAKUB.HUBERT.BEDRUNKA@GMAIL.COM
 2. Telefon
  663168629
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/BedrunkaJakub
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
CHCĘ PODPISAĆ UMOWĘ Z WYBORCAMI ODNOŚNIE MOICH DZIAŁAŃ, OCENY WYBORCÓW, EW. ODWOŁANIA ITP. CHCĘ RÓWNIEŻ UTWORZYĆ GRUPĘ DYSKUSYJNO - INFORMACYJNĄ NA FACEBOOK I AKTYWNIE DZIAŁAĆ Z MŁODYMI LUDŹMI
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (2014-2018), STANOWISKO INŻYNIERA PROCESU W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM, BRANŻA AUTOMOTIVE (2016-), Z SUKCESEM WDRAŻAM NOWE PROJEKTY W FIRMIE WYMAGAJĄCE KOORDYNOWANIE FINANSOWEGO / ZAMÓWIEŃ / ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ / TWORZENIA I NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ, SKUTECZNIE POPROWADZIŁEM SWÓJ OBSZAR DO OSIĄGNIĘCIA CERTYFIKATU NORMY IATF 16949/2016, OBECNIE NABYŁEM NOWĄ KOMPETENCJĘ ZAWODOWĄ - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, ROZPOCZYNAM PRACĘ W TYM OBSZARZE, MOJE STANOWISKO WYMAGA ODE MNIE TWORZENIA BUDŻETU ROCZNEGO ORAZ UŻYWANIA WIELU NARZĘDZI, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE NA PEWNYM POZIOMIE BIZNESOWYM DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA W PARTII KORWiN OD LUTEGO 2019r, WIERNY SYMPATYK ŚRODOWISK ZWIĄZANYCH Z JANUSZEM KORWIN-MIKKE OD 2009 ROKU, JESTEM WYTRWAŁYM INTERLOKUTOREM, W ZWIĄZKU Z MOIM WIELKIM ZAINTERESOWANIEM HISTORIĄ PRAWDZIWĄ (BADANIE HISTORII) POLITYKĄ I EKONOMIĄ MAM ŻELAZNE ARGUMENTY, Z KTÓRYMI JESTEM GOTÓW DO KULTURALNEJ I MERYTORYCZNEJ DYSKUSJI Z INNYMI POLITYKAMI (KTÓRZY TAKIEJ DYSKUSJI NIE CHCĄ I BOJĄ SIĘ JEJ WŁAŚNIE ZE WZGLĘDU NA PRAWDZIWE, ŻELAZNE ARGUMENTY OPARTE NA FAKTACH HISTORYCZNYCH I NIEZMIENNYCH, FUNDAMENTALNYCH PRAWACH EKONOMII) JAK RÓWNIEŻ Z POLAKAMI. NIE JESTEM PAPIEROWYM URZĘDNIKIEM LUB POLITYKIEM JAK WIĘKSZOŚĆ KANDYDATÓW INNYCH OPCJI - IDĘ DO POLITYKI PRACOWAĆ, ZMIENIĆ POLSKĘ, UWOLNIĆ JĄ OD TYCH POLITYKÓW ORAZ URZĘDNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH NA KORZYŚĆ SWOJĄ, A NIE POLAKÓW
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
ZNAM PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO I FRANCUSKIEGO, W RAZIE WYBORU MNIE NA POSŁA CHCĘ ROZSZERZYĆ MOJĄ ZNAJOMOŚĆ TYCH JĘZYKÓW (NAJPIERW NIEMIECKI) ORAZ NAUCZYĆ SIĘ HISZPAŃSKIEGO
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
POLSKA W CIĄGU 30 LAT MOŻE STAĆ SIĘ POTĘGĄ GOSPODARCZĄ I MILITARNĄ - TO CHCĘ OSIĄGNĄĆ: -NAJWIĘKSZA W HISTORII OBNIŻKA PODATKÓW - OBNIŻANIE POZIOMU, LIKWIDACJĘ NIEPOTRZEBNYCH, UPROSZCZENIE SKOMPLIKOWANEGO PRAWA PODATKOWGO (w etapach: podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego do wysokości dwunastokrotności płacy minimalnej, obniżka VAT do 15%, likwidacja akcyzy oraz opłaty paliwowej - ok. 50% ceny paliwa, likwidacja podatków i opłat wprowadzonych przez poprzednie rządy, wprowadzenie podatku pogłównego - 100zł od każdego pracującego Polaka), oszczędności będą wynikać z likwidacji niepotrzebnych urzędów i agencji państwowych, likwidacji subwencji dla partii politycznych, wprowadzeniu opłaty od posłów i senatorów na rzecz spłaty długów, które mamy dzięki im rządom - będzie to opłata czasowa, trwająca przez dwie kadencje rządów Konfederacji, ITP. -GŁĘBOKA REFORMA ZUS-ZNIESIENIE PRZYMUSU
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
OBNIŻKA PODATKÓW (PIT, VAT + AKCYZA) - 1000+ DLA KAŻDEGO PRACUJĄCEGO
2
ZNIESIENIE PRZYMUSU PŁACENIA SKŁADEK ZUS (EMERYTURA OBYWATELSKA, KONKURENCJA DLA NFZ - WYBÓR)
3
STANOWCZA POLITYKA ZAGRANICZNA (ODPOWIEDZIALNA POLITYKA MIGRACYJNA, OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE POLSKI - BĘDZIE TO RAJ PODATKOWY, OGŁOSZENIE NEUTRALNOŚCI, LEPSZE KONTAKTY W INTERESIE POLSKI Z NASZYMI SĄSIADAMI)
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Dotrzeć z prawdą do ludzi, w szczególności do młodych ludzi, obnażyć kłamstwa i manipulacje polityków za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz Biura Poselskiego - wykorzystam do tego środki z wynagrodzenia.
2
Zadbać o kulturę i merytorykę w polityce i dyskusjach w TV i Radio - surowo punktować niekulturalne zachowanie, brak merytoryki oraz obwinianie się nawzajem, pokazać jak można rozmawiać.
3
Pokazać, że polityka nie musi być tematem tabu i najprostszą drogą do kłótni wśród Polaków. Osiągnąć ten cel, aby ludzie zobaczyli nową jakość polityki prowadzonej przez Konfederację - aby ludzie w końcu dowiedzieli się o naszym ugrupowaniu i naszych postulatach, trzeba zmienić Polskę...
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Szkoła nie powinna uczyć tego, czego chce urzędnik tylko tego, czego chcą aby uczyła rodzice dziecka. Oczywiście zalecałbym nauczanie historii, wartości chrześcijańskich oraz kreatywnego myślenia, lecz niczego nie wolno narzucać - rodzic decyduje, szkoły powinny być różne. Moim zdaniem dzisiaj szkoły tworzą nowych niewolników dla Państwa i Unii Europejskiej - trzeba to zmienić, gruntowne reformy.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szkoła nie powinna wyrównywać, wymagać tego samego od wszystkich - każdy jest inny i ma inne talenty, powinna wychwytywać talenty dziecka i ukierunkowywać jego edukację tak, aby talent rozwijać, są na to sposoby - wzorce zagraniczne.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Trzeba dać ludziom wybór - pakiety w prywatnym sektorze zdrowotnym są 2x tańsze niż składka ZUS - a jak jest w Państwowych szpitalach i tym podobnych miejscach - wszyscy dobrze wiemy - likwidacja przymusu płacenia na państwowy kołchoz.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ochrona życia od poczęcia - dziecko nie jest tylko kobiety, lecz także mężczyzny. Państwo nie finansuje in vitro, gdyż jest to temat drażliwy społecznie - każdy indywidualnie, stać go będzie na to, bo obniżymy podatki tak, że będzie zarabiał 40% więcej.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Trzeba dbać o środowisko, przyszłe pokolenia i niższe ceny prądu - wszystko na raz - umożliwić wytwarzanie prądu w sektorze prywatnym - konkurencja dla Państwa, zlikwidować chore przepisy (każdy powinien móc sobie postawić na posesji elektrownię wiatrową / słoneczną itp. bez zbędnych zezwoleń, również sprzedawać tą energię sąsiadom itp.), postawić trzeba na nowe, czyste technologie wydobywania i przetwarzania węgla - są takie, elektrownię atomową trzeba wybudować i niekoniecznie Państwo ma ją budować - stworzyć takie warunki, żeby opłacało się ją postawić prywatnemu przedsiębiorcy
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy wykorzystywać rzeki, ale nie należy pogarszać stanu ich wody - to da się zrobić z punktu widzenia inżynierii.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo nie powinno się zajmować wieloma rzeczami, bo po prostu robi to źle - wydaje nie swoje pieniądze. Państwo powinno przestać rzucać kłody pod nogi Polakom, a żłobki, przychodnie i szpitale same powstaną, bo jest to świetny i konkurencyjny biznes, na te usługi będzie stać Polaków zarabiających 40% więcej na start oraz płacących mniej za paliwo i wszystkie inne produkty po naszej reformie podatkowej.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Powyższe stwierdzenie jest niemoralne, czasy socjalizmu minęły... Zawsze kończyły się katastrofą - trzeba to zatrzymać.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne (jakie?): Reformy ZUS i podatkowe
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obniżyć podatki (dużo większe zarobki i możliwości, dużo tańsze i lepsze produkty i usługi) oraz zreformować gruntownie zbankrutowany i bandycki ZUS - wprowadzić brak przymusu.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Głębokie zmiany ustrojowe Państwa Polskiego.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
III RP powstała z dogadania się komunistów i opozycji oraz dzięki interwencji służb specjalnych... Jest to bandycki i niesprawiedliwy ustrój od samego początku, którym zarządzają źli ludzie, trzeba to zmienić.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Silny, autonomiczny samorząd lokalny winien zapewniać to, czego nie mogą zrobić jednostki i rodziny – i przejąć większość kompetencji obecnego aparatu państwowego. Mieszkańcy powinni mieć możliwość decydowania o kształtowaniu swojej ziemi w myśl zasad Konstytucji 3 Maja, czyli proporcjonalnie do posiadanych w niej nieruchomości.Państwo i samorządy powinny utrzymywać się z podatków. Podatki winny być wydawane na cel, na który zostały nałożone. Podatki powinny być zbierane lokalnie, tylko niezbędna część przekazywana wyżej. Odrzucamy opodatkowanie pracy i obrotu. Środki powinny pochodzić z podatków majątkowych i zryczałtowanych podatków osobistych, emisyjnego (nie wyższego niż stopa wzrostu gospodarczego) oraz przejściowo: VATu i sprzedaży surowców należących do państwa.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Internet powinien zostać sferą wolności, rząd powinien mieć swoją telewizję ale nie zawłaszczać całą TVP - można zrobić program 1. TVP rządowym, gdzie będzie przedstawiał sprawy tak jak on je widzi, natomiast pozostałe programy powinny być niezależne i ta niezależność winna być kontrolowana, a zapędy stronnicze surowo karane, media prywatne powinny zostać prywatne, trzeba zwiększyć konkurencje i ograniczyć zagraniczny kapitał, który steruje mediami i wpływa na opinię publiczną Polaków.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo Polskie powinno się kierować interesem Polaków, a nie przyjmować odgórnie narzucane prawo - Państwa nie mają przyjaźni - mają swoje interesy, o które powinny dbać.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Konstytucję trzeba zmienić.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić w Konstytucji w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Trzeba napisać nową konstytucję opartą na zasadach cywilizacji łacińskiej - chcącemu nie dzieje się krzywda.
Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Sejm
 2. Zgromadzenia sędziów
 3. Komisja konkursowa, uwzględniająca udział środowisk eksperckich i organizacji społecznych
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne.
W jaki sposób należy Pani/Pana zdaniem ograniczyć możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych?
Określić maksymalny udział procentowy na rynku + odpowiednie opłaty zniechęcające do szerzenia nieprawdy dla zagranicznych podmiotów.
W jaki sposób należy Pani/Pana zdaniem kontrolować finansowanie organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy?
Obowiązkowe raporty źródeł finansowania do Ministerstwa Finansów.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Media publiczne należy sprywatyzować.
 2. Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
 3. Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
 2. Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
 3. Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
 4. Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
 5. Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
 6. Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
 7. Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
 2. Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
 3. Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
 4. Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
 5. Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
 6. Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy nałożyć na deweloperów i samorządy obowiązek zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych (transportu, przedszkoli, szkół, placówek zdrowotnych) dla osiedli tworzonych na nowych obszarach.
 2. Państwo powinno remontować i przeznaczać na cele mieszkaniowe pustostany należące do Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa i samorządów.
 3. Możliwość umieszczania reklamy zewnętrznej na prywatnych posesjach powinna być ściśle uregulowana przepisami.
 4. Umieszczanie w przestrzeni publicznej drastycznych lub gorszących zdjęć i obrazów powinno być zabronione.
Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone sprawy, w których chciałaby Pani/ chciałby Pan zabrać głos, prosimy o komentarz w tym miejscu.
Moi drodzy, wybierzcie ludzi spoza układu panującego od 30 lat, dajcie szansę nowemu pokoleniu, wprowadźcie nową jakość do Polskiej polityki.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Andrzej Wyrębek
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
15
zgodność
91%
Michał Markiewka
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
18
zgodność
85%
Patryk Marjan
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
16
zgodność
85%

Najmniej zgodni politycy

Kamila Wysocka
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
18
zgodność
24%
Marta Stożek
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
19
zgodność
27%
Michał Wysocki
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
13
zgodność
27%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: