Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 29
Miejsce na liście: 8
Przynależność do partii: Zieloni
Miejsce zamieszkania: Nakło Śląskie

Informacje ogólne

Zawód: inżynier urządzeń cieplnych, zdrowotnych i ochrony powietrza

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Marek Pinkas
Data urodzenia
02.02.1967
Miejsce urodzenia
Kraków
Ostatnio wykonywany zawód
Inżynier
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Mgr inż. specjalność Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Ochrony Powietrza, Politechnika Krakowska MBA, Wyższa Szkoła Zarządzania/The Polish Open University, The Thames Valley University Inne podyplomowe: Wyceny Nieruchomości oraz Audyt Wewnętrzny w Organizacjach Gospodarczych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
29
Komitet wyborczy:
Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni
Numer na liście wyborczej:
8
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  marek.pinkas@partiazieloni.pl
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/MarekPinkasZieloni
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Gdy zostanę wybrany na Posła zostaną podane szersze dane kontaktowe do mojego biura poselskiego.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Karierę zawodową rozpocząłem w roku 1995 na stanowisku Dyrektora Branży Gaz w polskim oddziale koncernu Schlumberger Industries. Pracowałem tam 9 lat, a w międzyczasie firma zmieniła właściciela i nazwę na Actaris Metering Systems. Zajmowałem się gazomierzami i armaturą gazową. Potem przez 7 lat odpowiadałem za oddział niemieckiej firmy oferującej systemy i armaturę paliwową. Pełniłem tu rolę Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu. Następnie pracowałem kolejno jako Agent producenta urządzen komunalnych Dobrowolski, Dyrektora ds. Rozwoju firmy Precia Polska, przedstawiciela renomowanego producenta wag przemysłowych. Następnie przeszedłem do branży tłumaczeniowej, gdzie pełniłem kolejno role Business Development Manger w dużym biurze tłumaczen specjalistycznych Lido-Lang, a następnie kolejno Dyrektora ds. Eksportu i oraz Dyrektora ds. Sprzedaży Europa w grupie Summa Linquae S.A.. Następnie w GZOG Sp. z o.o. stanowisko Kierownika Działu Zarządzania Projektami oraz w GZOG i THB LNG (Głowny udziałowiec GZOG) Dyrektora Operacyjnego. Obecnie zajmuję się przede wszystkim wprowadzaniem na rynek nowoczesnych rozwiązań technicznych, których brak jeszcze w Polsce. Jednym z nich jest inteligentny gazomierz termiczny. Do Partii Zieloni wstąpiłem w 2019 roku, wcześniej nie zajmowałem sie działalnością polityczną. Z działalnosci dodatkowej jestem wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa i instruktorem narciarskim PZN.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie prowadziłem dotychczas działalności politycznej.
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Językiem angielskim posługiwałem od 25 lat w mojej pracy zawodowej, w związku z tym władam nim w pełni płynnie, tak w mowie jak i piśmie. Język niemiecki znam w stopniu podstawowym, wystarczającym jednak do załatwienia np. rezerwacji hotelu przez telefon. Znam także język rosyjski na poziomie podstawowym (uczylem się w szkole średniej). W zeszłym roku rozpocząłem naukę języka włoskiego.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Energetyka oparta na OZE (co daje także bezpieczeństwo energetyczne), rozbudowa transportu kolejowego, wprowadzenie niskoemisyjnych pojazdów. Ochrona i sadzenie lasów. Zakaz wwozu śmieci do Polski. Ochrona zwierząt. Rolnictwo oparte o naukę, zamiast intensywnej produkcji opartej o pestycydy i antybiotyki. Odejście od intensywnej hodowli klatkowej. Rewitalizacja i renaturalizacja rzek i jezior. Powiększenie obszarów chronionych. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej produkcji. Nakłady na OZE sposobem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, szczególnie profilaktykę. Promowanie zdrowej żywności i zdrowego trybu życia. Pozytywny efekt walki ze smogiem. Przywrócenie realnego trójpodziału władzy, szanowanie Konstytucji RP. Nowoczesna edukacja. Neutralność światopoglądowa Państwa. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Poprawa sytuacj
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Reforma systemu ochrony środowiska i energetyki w kierunku odejścia od energetyki opartej o paliwa kopalne na rzecz OZE wspartej przede wszystkim o szeroki zakres systemów magazynowania energii. Odejście od centralizacji produkcji energii na rzecze energetyki rozproszonej. Ochrona lasów.
2
Przywrócenie trójpodziału władzy gwarantującej niezależność i wolność obywateli oraz kontrolę nad rządzącymi.
3
Uproszczenie systemu podatkowego oraz odejście od monopolizacjii w wielu strefach gospodarki i Państwa.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Szerokie wproadzenie energetyki odnawialnej i walka ze smogiem, z krótkoterminowym planem 30-40% udziału w miksie energetycznym w roku 2030. Przeniesienie środków z centralnych wielkich projektów energetycznych na mniejsze i bardziej rozproszone projekty. Wsparcie dla projektów dotyczących wykorzystania wodoru do magazynowania energii.
2
Ochrona lasów i terenów zielonych w miastach poprzez m.in. zwiększenie ilości (co najmniej o 3) oraz obszaru parków (trzykrotnie) , intensywne nasadzenia drzew. Jasne zapisy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony drzew, wprowadzenie opłat i drastycznych kar za bezprawne wycinanie drzew bazujących na ich wartości ekologicznej.
3
Natychmiastowe przywrócenie trójpodziału władzy, niezależności sądów i prokuratury. Odbudowa i wzmocnienie zasad i procedur demokratycznego państwa prawa. Respektowanie prawa międzynarodowego, w szczególności dotyczącego praw jednostki.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Umiejętność krytycznego myślenia. Umiejętność poszukiwania i korzystania ze źródeł. Umiejętność naukowego podejścia do wiedzy. Znajomość obslugi podstawowych programów komputerowych i swoboda poruszania się w Internecie. Umiejętnośc pracy grupowej i projektowej. Wiedza nie tylko o historii Polski, ale także o histori Europy i Świata. Znajomość różnych podejść filozoficznych i religii. Plynna znajomość przynajmniej jednego języka obcego w przypadku szkoły średniej, oraz dwóch języków w przypadku wykształcenia wyższego. Każdy inżynier powinien mieć także solidną wiedzę praktyczną na poziomie dobrego technika specjalisty. Absolwenci techników i szkół zawodowych powinni mieć za sobą przynajmniej roczne płatne staże w przedsiębiorstwach (jak w niemieckim systemie edukacji). Lista lektur powinna być zmieniona pod kątem ich adekwatności do aktualnych realiów życia. Konieczna jest także podstawowa praktyczna wiedza z zakresu ekonomii i prawa.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obecny system edukacji jest zakorzeniony w połowie wieku XX i kompletnie nie odzwierciedla wyzwań jakie stoją przed absolwentami szkół w wieku XXI. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracodawca musi uczyć od nowa wszystkich umiejętności nowo przyjętego pracownika. Nauka jest ciągle nastawiona na przyswajanie wiedzy, zamiast jej rozumienia i twórczego zastosowania. Oderwane od życia i nudne lektury odstraszają od czytania. Brak nastawienia na pracę zespołową i projektową.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Postawiona teza jest fałszywa. Powszechność wyższego wykształcenia nie musi oznaczać obniżenia jego jakości. Podobnie wyższe wykształcenie nie stoi w sprzeczności z wykształceniem zawodowym. Może to być także następny krok. W wielu przypadkach absolwenci dobrych szkół zawodowych moga być w przyszłości doskonałymi inżynierami.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Łączenie tych dwóch ról prowadzi do patalogii i konfliktu interesów. Szpital bazujący m.in. na środkach społecznych i państwowych moze służyć do wypompowywania tych środków do sektora prywatnego.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy wskazać na niekonsekwetne stanowisko kościoła katolickiego i zwolenników zaostrzania prawa w zakresie aborcji. W szczególności z niewiadomego powodu zakazuje się mechanicznych sposobów zapobiegania ciąży (np. prezerwatywy) w stosunku do tzw. metod naturalnych, bardzo zawodnych. Jednocześnie ani kościól, ani Państwo nie gwarantuje żadnej realnej pomocy dla ofiar gwałtów i czynów zabronionych, lub dla rodziców dzieci upośledzonych. Przy tym osobiście uważam, że nie należy naruszać obecnego kompromisji w sprawie aborcji, gdyż Polska stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami ekologicznymi i ekonomicznymi, a sprawy światopoglądowe stają się wygodnym pretekstem do ucieczki przed dyskusją nad tymi zagadnieniami.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Utrzymanie aktualnych cen prądu jest nierealne, szczególnie przy oparciu energetyki na węglu. Nasze złoża węgla są coraz trudniejsze do wydobycia, a wydajność bardzo słaba w porównaniu do innych krajów. Do tego dochodzą koszty emisji. Polska powinna w dużo wielkim stopniu postawić na termomodernizację, podwyższenie efektywnosci produkcji i wykorzystania energii. Jednoczesnie postawienie na OZE w połączeniu z termomodernizacją nie musi oznaczać wyższych rachunków.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Regulacja rzek jest b. kosztowna, realnie nigdzie się nie sprawdziła. Prostowanie biegu rzeki i betonowanie brzegów przyspiesza spływ wody do morza, zwiększając przy tym szybkość, siłe i gwałtowność zjawisko powodziowych. Jednocześnie traci się bezpowrotnie walory naturalnego środowiska rzecznego. W Polsce problemem jest niekontrolowana zabudowa terenów zalewowych.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ta alternatywa jest fałszywa. Moim zdaniem w Polsce bardzo dużo środków jest marnowanych, bądź wadliwie wydawanych. Rządy, szczególnie ostatnie, stawiają na budowanie wielkich molochów państwowych i monopoli, które jako nie poddane realnej konkurencji marnuja środki, maja zbyt rozbudowane i nieefektywne struktury oraz często nie dokonują niezbędnych inwestycji poprawiających efektywność. Należy wprowadzić w Polsce realną konkurencję np. w energetyce, co natychmiast poprawi wydawanie pieniedzy i zapewni gigantyczne oszczędnosci. Monopolizacja jest wbudowana w nasze systemy zdrowotny, komunalny, zarządzania drogami itd. Dlatego środki są na wiekszość ww. celów, ale nie są wykorzystywane właściwie. Do tego np. czystość środowiska (brak smogu) pozwoli zaoszczędzić b. wiele środków w ochronie zdrowia. Lepszy transport zapewnia lepszy dostęp do kultury. Ład przestrzenny, dobrze zrozumiany jest zgodny z ochroną środowiska.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obciążenie podatkowe są w Polsce już realnie b. wysokie. Należy skoncentrować działania na lepszym ich wydawaniu.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne (jakie?): Zaprzestanie dyskryminacji pracowników w wieku 40- 60 lat.
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy lepiej wykorzystać potencjał tkwiący w grupie pracowników w wieku 40+. Jest to grupa mocno rosnąca, jednocześnie dyskryminowana na rynku pracy. W razie utraty pracy mają potężny problem z powtórnym jej znalezieniem, co wynika głównie z niewiedzy lub stereotypów pracodawców oraz nieefektywności systemu HR. To gigantyczny niewykorzystany potencjał, a wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 40+ w Polsce znacznie niższy niż np. w Niemczech. Ich składki poprawiłyby znacząco bilans w systemie emerytalnym.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Jeżeli chodzi o równość obywatali wobec prawa, to naruszyła je przede wszystkim tzw. dobra zmiana. Dlatego niezbędny jest powrót do stanu prawnego sprzed "reform" wprowadzonych przez obecnie rządzącą opcję polityczną. Brak bezpieczeństwa ekologicznego to efekt wieloletnich zaniedbań i wadliwych reform wielu ostatnich lat. Należy zakazać sprowadzania śmieci do Pollski (przy odpowienim działaniu na szczeblu UE), realnie walczyć ze smogiem, odejść od paliw kopalnianych, chronić lasy i rzeki. Należy zmienić tzw. ustawę śmieciową i podwyższyć kary ekologiczne do poziomu wykluczającego opłacalnośc procederów łamania prawa. Ponadto niezbędne jest natychmiastowe wprowadzenie ekologii jako części systemu edukacyjnego.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Znowu postawione pytania dają fałszywe alternatywy. Nie da się realnie dbać o godność obywateli bez ich równości wobec prawa. I odwrotnie. Podobnie łaniamie praw wiązać się może w skrajnym przypadku z naruszaniem nietykalności osobistej.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Zasada powinna być jedna. To co może zrobić samorząd powinien robić samorząd. Władza centralna powinna zajmować się wyłącznie sprawami wymagającymi szeerokiej koordynacji. Jednocześnie niedopuszczalne jest, by reformy wprowadzane centralnie obciążały budżet samorządów. Tak było np. w przypadku tzw. reformy edukacji.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
J. w.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Odpowiedzialność wypowiedzi w Internecie powinna być zrównana do odpowiedzialności w świecie realnym. Powinno się nie tyle zwalczać i cenzurować tzw. mowę nienawiści, lecz wprowadzić mechanizmy umożliwiające transparentność wypowiedzi. Innymi słowy osoba wypowiadająca swoje opinie powinna być namierzalna i powinno się móc tej osobie wytoczyć normalne powództwo cywilne lub sprawę karną. Portale nie mogą zastępować organów ścigania, bo nie mają do tego kompetencji i może to być polem do nadużyć /cenzury.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne, jakie?
  mandaty uzależnione od zarobków (jak w Finlandii). Kontrle nie tylk prędkości, ale np. zachowania odległości na autostradach, jazdy lewym pasem, spalin i katalizatorów itd.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Często widzi się jak policja nie zauważa kopcącego samochodu. W Polsce w statystykach wypadków zawsze wpisuje się prędkość, choć często jest ona tylko jednym z czynników. Jednak prędkość jest najłatwiej mierzyć. Coraz więcej wypadków na autostradach wynika z niezachowania odległości od pojazdu poprzedzającego. Blokowanie lewego pasa jest nagminnne i powoduje podniesienie poziomu agresji kierowców.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
USA realnie wykorzystuje pozycję Polski, chcąc po prostu mieć tutaj duży rynek zbytu dla swojego przemysłu zbrojeniowego. Jednocześnie jednak nasze interesy handlowe i gospodarcze są przede wszystkim w Europie. Preferując w zakupach wojskowych USA psujemy te relacje.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Choćby w przypadku niepodpisywania niezłocznego nominacji sędziowskich. Wszystkie osoby odpowiedzialne powinny być pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Niestety często obejmuje ich tylko Trybunał Stanu, który w polskich realiach jest instytucją martwą i nieskuteczną.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
j.w.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Magdalena Tabor
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
7
zgodność
88%
Maciej Mrozowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
16
zgodność
88%
Patryk Wydurski
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
16
zgodność
87%

Najmniej zgodni politycy

Jadwiga Emilewicz
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
12
zgodność
38%
wspólne pytania
15
zgodność
39%
Elżbieta Zielińska
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
16
zgodność
39%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: