Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 41
Miejsce na liście: 2
Przynależność do partii: Wiosna Roberta Biedronia
Miejsce zamieszkania: Szczecin

Informacje ogólne

Zawód: przedsiębiorca

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Arkadiusz Czarnecki
Data urodzenia
5.01.1990
Miejsce urodzenia
Ostatnio wykonywany zawód
Przedsiębiorca
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
41
Komitet wyborczy:
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer na liście wyborczej:
2
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  sztab@arkadiusz.org
 2. Telefon
  503478219
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
  www.arkadiusz.org
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/Arkadiusz.Czarnecki.Lewica/
 5. YouTube
  https://www.youtube.com/channel/UCJfKqw2l9ge4IK2mrbhBikw/featured
 6. Twitter
  https://twitter.com/czarneckiarek
 7. Instagram
  https://www.instagram.com/arkadiusz.czarnecki.lewica/
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wszystkie oficjalne spotkania powiązane z realizacją mandatu poselskiego.
Kontakt z biurem wyborczym
adres
telefon
503478219
e-mail
sztab@arkadiusz.org
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
1) Kariera zawodowa dostępna jest na moim LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arek-czarnecki/, 2) Działalność polityczna: - od września 2018 wolontariusz w Wiosna Roberta Biedronia oraz Instytut Myśli Demokratycznej, - pełnomocnik finansowy do Parlamentu Europejskiego 2019 w Wiosna Roberta Biedronia, - aktualnie członek Rady Krajowej oraz Zarządu Krajowego w Wiosna Roberta Biedronia, 3) Aktywność społeczna: - członek stowarzyszenia IAESTE, były Prezydent tej organizacji, - były członek Rady Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej, - działacz samorządu studenckiego PP - aktywny uczestnik strajków Wolne Sądy oraz Strajki Klimatyczne,
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Szanowni Państwo, jak przedsiębiorca i działacz nauczyłem się podchodzić do problemów kompleksowo i skutecznie realizować wyznaczone cele. Polska moich marzeń za 30 lat to Polska, gdzie każdy czuje się po prostu dobrze. Przedsiębiorca wie na co idą jego podatki, obcokrajowiec czuje się jak w domu, kobieta sama decyduje o swoim życiu i zdrowie, a gej nie boi się wyjść na ulicę sam po 20. Cele powinny być SMART czyli realne, ambitne i umocowane w czasie. Program Lewicy jest ambitny i jest realny i określony w czasie. Ważne aby za wdrażanie go zabrali się myślący ludzie, umiejący współpracować z innymi i wypracowywać kompromis wszystkich zainteresowanych grup interesów. Tak to widzę w każdym obszarze życia od edukacji przez służbę zdrowia na gospodarce kończąc. Mądre zarządzanie i służba cywilna dla społeczeństwa to moja wizja polityki. program z celami na : lewica2019.pl
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Przywrócenie praworządności zgodnie z kalendarzem zaproponowanym przez Lewice i w efekcie reforma sądownictwa wspólnie wypracowana ze środowiskami zainteresowanymi
2
Cały pakiet dla klimatu - zmiany energetyki, rzecznik praw zwierząt, inwestycje w OZE
3
Reforma służb zdrowia - cały pakiet dla zdrowia proponowany przez lewicę
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Walka z patologią w spółkach skarbu Państwa - kontrola i zadbanie o to aby zarządzali nimi sprawni menadżerowie realizując przy tym cele strategiczne dla Państwa.
2
Ułatwianie życia przedsiębiorcą poprzez np. doprowadzenia do rozliczania firm przez internet, upraszczania procedur, zmiany podejścia relacji przedsiębiorca - urzędnik z często wrogich relacji na partnerskie
3
Walczenie o głos młodego pokolenia tam gdzie powinien on być słyszany - sprawy klimatu, sprawy cyfryzacji, internetu, rozwoju technologii, nowoczesnej edukacji, zdrowia psychicznego, wsparcia młodych startujących w życie przez programy mieszkaniowe ale też dla młodych przedsiębiorców i naukowców. Dziś faworyzowane są korporacje wysysające najzdolniejszych studentów tak być nie powinno.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Każdy z wymienionych elementów jest ważny. Nowoczesna szkoła na wzór skandynawski daje szanse na indywidualny rozwój uczniów. Uczy współpracy i krytycznego myślenia oraz odnajdywania własnej drogi. Dziś najlepsi nauczyciele odchodzą przez deformę edukacji i brak podwyżek. To poniżej godności i czas to zmienić. Edukacja to klucz do społeczeństwa obywatelskiego i do budowania społeczeństwa przyszłości.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Sprawa nie jest jednoznaczna i łączy się z poprzednim pytaniem. W chwili gdy uczeń wie czego chce w życiu i znam swój potencjał jest w stanie ocenić czy chce zostać np. elektrykiem i już w wieku 20 lat dostać pracę płatną na poziomie 5 tys zł na rękę czy zostać np. inżynierem i w wieku 25 lat rozpocząć karierę od niskopłatnego stażu. Dziś jest moda na studiowanie a uczelnie produkują absolwentów. Każdy ma prawo do edukacji wyższej ale nie zawsze okazuje się to droga z perspektywy czasu słuszna, a młody człowiek nie był tego świadomy wchodząc na tą ścieżkę. Dziś system wspierał uczelnie duże bardziej ponieważ płacił od głowy studenta. Należy skupić się na jakości kształcenia, na połączeniu uczelni z podmiotami zewnętrznymi, które stają się przyszłymi pracodawcami studentów. Jest tutaj jeszcze sporo do zrobienia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szpitale publiczne powinny być lepiej zarządzane . Drogi sprzęt powinien mieć 100% obłożenia. Jeśli dziś tomograf potrafi być używany tylko przez 1-2 h dziennie to znaczy że coś jest nie tak. Należy doprowadzić do sytuacji, gdzie wszystkie usługi są monitorowane elektronicznie i możemy widzieć gdzie co się zwalnia, jakie jest obłożenie i gdzie jest jeszcze potencjał do zagospodarowania a gdzie należy np. zakupić nowy sprzęt. Gdy się okaże, że wszystkie podstawowe zadania są wykonane a maszyna dalej ma szanse na siebie zarabiać to np. w godzinach od 22 do 2 nad ranem może ona być udostępniona na praktykę płatną jeśli na to jest zapotrzebowanie. Kluczem decyzyjnym powinna być gospodarność, dobre zarządzanie oraz brak kolejek dla pacjentów.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie wymaga komentarze, wszystko jest zgodne z naszym paktem dla Kobiet oraz dla Zdrowia.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dziś mamy conajmniej 12 letnie zaniedbania w przekształcaniu naszego miksu energetycznego na bardziej przyjazny środowisku. Ceny prądu uwzględniają koszty jego producenta i przesyłu natomiast nie uwzględniają kosztów przyszłych jakie poniesie obywatel. Dziś już ok. 50 tys. ludzi umiera z powodu smogu, a każdy z nas jest biernym "palaczem" wdychając nieczyste powietrze. Skraca to nasze życie a one jest bezcenne. Docelowo mądrze przeprowadzona transformacja energetyczna sprawi, że prąd będzie tańszy ponieważ będziemy go produkować we własnym otoczeniu na własne potrzeby.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dziś Polska jaka jeden z nielicznych krajów może pochwalić się naturalnymi rzekami. Musimy chronić to dziedzictwo i promować. To idealny rynek turystyczny np. na spływy kajakowe. Rzeki naturalne chronią nas przed powodziami oraz suszą. Chrońmy polskie rzeki przed ingerencją ludzką.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Moim zdaniem należy skonstruować taki rząd z premierem na czele, który zajmie się tymi sprawami wszystkimi jak najszybciej! Ministerstwo energii i środowiska przemianami energetycznymi, uwolnieniem rynku, dopłatami do zielonej energii. Minister Edukacji w pierwszym dniu usiądzie ze związkami, z rodzicami i nauczycielami i spróbuje złagodzić skutki deformy i przywrócić nadzieje na równy start dla dzieci w życie. I tak z każdym obszarem naszego życia.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dziś każdego dnia widzę jak niegospodarnie zarządzane jest nasze państwo. Od wydatków ministerstw (ostatnie doniesienie 120 tys. na piknik o.Rydzyka z ministerstwa pana Gróbarczyka) po takie projekty jak Centralny Port Komunikacyjny - wszędzie widzimy przerost formy nad treścią. Dziś mamy przerost biurokracji, rozpasanie w spółkach skarbu państwa. Miliony uciekają z każdego ministerstwa, z każdej spółki, które muszą się składać na chore pomysły rządu często wbrew interesom tych spółek. ZUS to studnia bez dna - należy otagować każdą złotówkę obywatela i zapewnić jej transparentny przepływ. To jest do zrobienia tylko trzeba chcieć!
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Po pierwsze należy uprościć procedury przyjmowania emigrantów zarobkowych. Po drugie Państwo musi wprowadzić polityki integracyjne, ściągania całych rodzin, polityki otwartych ramion w urzędach, wprowadzić dodatkowe dyżury w językach dla obcokrajowców. Zadbać o sprawne załatwianie formalności. Dziś to dramat tysięcy obcokrajowców chcących legalnie pracować. Po drugie należy kontrolować czy obcokrajowcy nie są wyzyskiwani i czy pracują w godnych warunkach zgodnych z polskim prawem. Oddzielna kwestia to polityka pro rodzinna oraz kulturalna dla przyjezdnych. Dziś mam wrażenie, że tylko trzeci sektor NGOsów stara się pomagać i wspierać wszystkich przyjezdnych a państwo to utrudnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Polityka prorodzinna to jedno - gdy Polacy będą czuli, że żyje im się dobrze i bezpiecznie, że zarabiają na poziomie to chętniej będą decydować się na dzieci. Dziś młodzi tak jak ja ciągle gonią za jakimś celem, który często jest trudno osiągalny. Nie ma wsparcia ze strony państwa dla przedsiębiorców, nie ma tanich mieszkań dla młodych. Oddzielna kwestia to rynek pracy otwarty na emigrantów zarobkowych - należy tutaj zadbać o integracje przyjezdnych, tworzenia usług wsparcia oraz pokazania przyjazności administracji. Dziś na codzień rozmawiając z ludźmi z Ukrainy czy Białorusi słyszę o problemach z pozwoleniami na pracę czy pobyt stały. Musimy zadbać o emigrantów zanim uciekną dalej na zachód. Nie mogą być też wykorzystywani przez nieuczciwych pracodawców. Tutaj Państwo musi stać na straży oraz szeroko otwierać ręce bo to przecież dzięki ich pracy mamy tak dobry wzrost gospodarczy.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Równość obywateli - związki partnerskie, równe płace dla kobiet i mężczyzny, parytety w spółkach na stanowiskach. Równy dostęp do usług publicznych także dla osób z niepełnosprawnościami. Ochrona życia - dziś widzimy, jak szczuje się jednych na drugich, to skończy się tragedią i odpowiada za to ten kto zasiał ziarno nienawiści. To przeciwko życiu, tak samo jak brak rozwiązań w obszarze zdrowia psychicznego. Z powodu samobójstw ginie więcej ludzi niż na drogach - to znowu brak ochrony życia. Prawo do sprawiedliwego sądu - wystarczy zobaczyć jak sprawy oczywiste nie są podejmowane przez prokuraturę, a jak te gdzie stroną są znajomi znajomych opcji rządzących rozstrzygane są na korzyść wspomnianych. Ostatnio sporo rozmawiam z panią Elą ławniczką w sądzie i dziś na telefon może coś spaść z wokandy lub wskoczyć poza kolejką. To nie jest równe traktowanie obywateli. Ochrona prywatności - dziś nie wiem jaki system mnie podsłuchuje i ma dostęp do informacji o mnie. Boję się o swoją prywatność. Prawo do wychowania dzieci - PiS mówi, że oddaje decyzje rodzicom co do wszystkiego ale tak na prawdę robi to wtedy gdy nie chce zająć się systemową pomocą tam gdzie trzeba i łatwiej powiedzieć dajemy wszystkim a nie rozwiązujemy problem tam gdzie on jest, natomiast w innych przypadkach gdy chodzi o promowanie jednego słusznego modelu rodziny to już mówi nam jak mamy żyć. Dziś 30% dzieci rodzi się w związkach nie formalnych - czy rząd widzi te rodziny? Wolność sumienia i religii - klauzula sumienia i promocja jedynej słusznej religii - cały pakiet świeckie państwo to zmienia i załatwia raz na zawsze. Ochrona zdrowia - pakt dla zdrowia - dziś umieramy w kolejkach. Bezpieczeństwo ekologiczne - dziś mówimy o katastrofie ekologicznej, a rząd pudruje problem albo udając że go nie ma albo mówiąc że wprowadził małe zmiany w ministerstwie w sprawie plastiku. Dziś trzeba odważnych działań systemowych i wielkich kampanii społecznych. Wilna działalność gospodarcza - do czasu gdy przedsiębiorca będzie traktowany jak potencjalny złodziej to pełnej wolności nie będzie. Przedsiębiorca to klient Państwa i należy mu się szacunek i wsparcie. Prawo do edukacji - dziś po deformie dzieci mają gorszy start w życie, brakuje nauczycieli i rodzice słyszą postaramy się mieć nauczyciela od października to 1/10 roku bez nauczyciela czyli 10% mniej czasu na przerobienie materiału czyli wykluczenie edukacyjne.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dziś mamy pozorną wolność i pozorne stosowanie konstytucji. Trybunał i prezydent nie stoi na jego straży. Musimy to zmienić!
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Samorząd powinien po pierwsze dostać niezbędne wsparcie na wyrównanie strat z budżetów spowodowanych regulacjami centralnymi zarówno w edukacji jak i podatku PIT dla młodych. Samorządy już dziś muszą płacić też więcej za prąd np. w Szczecinie 9 mln zł za prąd do tramwajów. Czyli samorząd nie powinien ponosić kosztów reform a mieć należyte wsparcie w realizowaniu zadań, które są na nie nakładane. Oddzielna sprawa to mądre kierowanie środków z wszystkich programów do realizacji w samorządach np. : - program czyste powietrze powinien być realizowany przez samorządy - programy edukacyjne w szkołach - programy rolnicze - programy ekologiczne
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dziś jak rozmawiam z samorządowcami bezpartyjnymi, to słyszę że zakręca im się kurki a odkręca tam gdzie rządzą nasi. Tak być nie może, wszyscy samorządowcy są wybierani przez większość demkoratycznie i to społeczność lokalna ich rozliczy i rząd powinien równo wspierać wszystkich a bardziej tam gdzie problemy są większe i pilniejsze do rozwiązania a nie tam gdzie są nasi samorządowcy. Taka polityka "zagłodzenia" samorządów nie naszych ma doprowadzić do wymienienia wszystkich samorządów na jedyne słuszne bo tylko te mają być gwarantem ponownego odkręcenia kurka. To patologia!
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tak dla wolności wypowiedzi i dwa razy tak dla ścigania mowy nienawiści i dezinformacji. Jedno nie wyklucza drugiego. Każdy musi brać odpowiedzialność za swoje wypowiedzi i działania w internecie i być świadomy prawa i tego co grozi za jego łamanie. Państwo powinno skutecznie ścigać i piętnować te zjawiska. Dziś widzimy ciche przyzwolenie dla działań przychylnych rządowi a nawet wspieranie finansowe fundacji i stowarzyszeń zajmujących się szerzeniem hejtu.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Mandaty powinny być powinny z dochodami dodatkowo powinniśmy wprowadzać mądre rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na drogach - strefy 30, dobre oświetlenie pasów, światła hamujące, sporo działań edukacyjnych. Na zachodzie popularne są pomiary prędkości z pokazaną buźką uśmiechniętą lub smutną. To element dobrej edukacji.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dziś jesteśmy w konflikcie z wieloma krajami w UE. Żyjemy w pozornym sojuszu z USA, gdzie Prezydent sprzedaje nam samoloty po cenie rynkowej, mówi że polska będzie miała żołnierzy i za wszystko zapłaci sama. PiS buduje przeświadczenie sojuszu a tak na prawdę to Stany nas rozgrywają na swoje cele propagandy wewnętrznej i zabezpieczają swoje interesy gospodarcze i militarne tym samym wyłamujemy się często ze wspólnej lini UE. Dziś trzeba odbudować relacje z Niemcami, Francją i innymi krajami UE i zacieśnić współpracę w temacie wspólnej Europejskiej Armii czy programu walki z rakiem.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Pierwsze to brak przyjęcia wybranych sędziów Trybunału a w zamian przyjęcie sędziów dublerów, dwa to nie publikowanie wyroków i nie stosowanie się do nich. Trzy to np. nie publikowanie informacji o listach poparcia do KRS. Tak osoby za to odpowiedzialne powinny zostać z tego rozliczone. Lewica postuluje za postawieniem tych osób ze Zbigniewem Ziobro na czele przed Trybunał Stanu. Tam gdzie to możliwe to należy pociągać do odpowiedzialności z mocy innych przepisów.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W mojej rodzinie miałem przypadek siostry mojej mamy, która miała problem po nagłej chorobie i śmierci jej wieloletniego partnera. Powstał dramat rodzinny, który skończył się w sądzie. W temacie równości małżeństw - sam chciałbym kiedyś legalnie związać s
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość.  Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
To cywilizacyjny standard. Mam w sztabie, ludzi którzy doznawali przemocy w swoim bloku i policja nie potrafiła pomóc. To musi się zmienić.
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?
Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Po pierwsze miks energetyczny na poziomie min. 50% do 2035 roku. Energia gazowa również najlepiej z biogazowni w każdej gminie. Musimy nauczyć się lepiej gospodarować odpadami z rolnictwa i zadbać o rozproszenie produkcji energii na tysiące niezależnych gospodarstw. Dodatkowo należy wprowadzić spółdzielczość a nie rywalizacje i kogo ma powstać wiatrak. Dziś jest to nie możliwe ze względu na przepisy ale wyobraźmy sobie, że to wioska wspólnie wygospodaruje miejsce na wiatraki czy paneli i wspólnie ma zapewniony bezpłatny prąd i nadwyżki przeznaczone są na wspólne inwestycje dla mieszkańców. Dziś to walka kto dostanie 60 tys rocznie za użyczenie ziemi. Każdy program powinien być oceniony pod kątem skutków społecznych i czy ostatecznie buduje wspólnotę czy ją niszczy.
Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?
Prosimy wybrać dwa priorytetowe.
 1. dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
 2. dopłacanie do rachunków osób najuboższych
 3. zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
 4. inwestycje w termomodernizację budynków
 5. inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Inwestycje obywateli powinny być finansowane z góry (trafiając do beneficjentów bezpośrednio lub pośrednio), tak by ze wsparcia mogły skorzystać również osoby o niskich dochodach, których nie stać na sfinansowanie inwestycji z własnych środków.
 2. Należy zwracać obywatelom koszty już poniesionych wydatków, by uniknąć nadużyć finansowych.
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Prąd podrożeje to dla nas sprawa oczywista. Dziś ceny są zamrożone. Musimy zadbać o najuboższych oraz o szybkie wdrażanie instalacji, które pozwolą zapewnić niezależność energetyczną poszczególnym gospodarstwom czy regionom.
  Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
 2. dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
 3. zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
 4. obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
 5. dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
 6. Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dziś patrzymy na kraje skandynawskie i widzimy jak tam do roku 2030 mają wprowadzić zakaz sprzedaży pojazdów nie elektrycznych i hybrydowych. Dziś to Państwo powinno wyznaczać kierunki i dawać niezbędne zachęty do zakupów pojazdów elektrycznych czy do redukcji emisji. Edukacja i zachęty realne to recepta na pozytywne przemiany.
W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł.  Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?
Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi.
 1. Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
 2. Zwiększać obszary i wiek lasów.
 3. Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
 4. Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
 5. Zwiększać tereny zielone w miastach.
 6. Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
 7. Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
 8. Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Retencja w gminach, zatrzymywanie wody i naturalne rzeki to recepta na walkę z suszą i powodziami. Dodatkowo należy uczyć oszczędzać i kontrolować czy nie za dużo wody zabiera nam przemysł i energetyka.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Celem rozwoju uniwersytetów w Polsce powinno być przekształcenie się z instytucji masowego kształcenia w instytucje kształcące mniejsze liczby studentów na dużo wyższym poziomie, bądź też specjalizujące się w badaniach naukowych.
 2. Należy wspierać sieć mniejszych uczelni w Polsce, dbając o przyciąganie biznesu i wspomaganie rozwoju regionu oraz o jakość badań podstawowych.
 3. Kilka uczelni badawczych – wiodących ośrodków akademickich – powinno otrzymywać znacznie większe finansowanie z budżetu państwa niż pozostałe uczelnie.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Pierwsze jak najbardziej, musimy zacząć skutecznie konkurować o jakościowo na rynku światowym edukacji wyższej ale także powinniśmy wspierać uczelnie lokalne tak aby budować silne regiony.
Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
 1. produkcja rolno-spożywcza
 2. produkcja broni i sprzętu wojskowego
 3. produkcja podzespołów dla dużych, zagranicznych firm
 4. składowanie i przetwarzanie odpadów
 5. produkcja i eksport zielonej energii
 6. biotechnologia
 7. edukacja
 8. robotyka, oprogramowanie, produkcja gier
 9. transport międzynarodowy
 10. Państwo powinno unikać ingerencji w gospodarkę.
 11. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania.  Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. 

B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Polskie firmy rodzinne powinny uzyskać wsparcie ze strony państwa (niezależnie od ich branży i wielkości).
 2. W celu przyspieszenia budowy polskiego kapitału należy wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od zysków inwestowanych w biznes, a opodatkować wyłącznie zyski wypłacane właścicielom.
 3. Firmy budujące drogi z publicznych pieniędzy powinny obowiązkowo wykorzystywać surowce wtórne.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Firmy rodzinne są ważne ale często to koncerny równie silne jak inne firmy. Pomoc powinna być w inne formie nie mająca znamion faworyzowania tej czy innej firmy na rynku. Warto pokazywać co jest polskie i rodzinne ale nie wspierać nierówną konkurencje.
Które z poniższych rozwiązań powinny być Pani/Pana zdaniem wprowadzone w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Siedziby spółek kontrolowanych przez państwo powinny być przenoszone w obszary, które potrzebują rozwoju gospodarczego.
Centralne urzędy i instytucje państwa powinny mieć swoje siedziby w różnych miejscowościach.
Prywatni przedsiębiorcy powinni być zachęcani do lokowania firm w małych i średnich miastach.
Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zgoda na wszystkie te postulaty, są one w programie Lewicy. Dziś rośnie kilka silnych ośrodków miejskich, reszta zostaje z tyłu. Młodzi wyjeżdżają i nie wracają, przemysł i siedziby nie otwierają prestiżowych miejsc pracy. Należy to zmienić i dać szanse na rozwój wszystkich miast i miasteczek.
Co czwarta gmina ma mniej niż 5 tys. mieszkańców, a liczba małych gmin rośnie.  Które z poniższych stwierdzeń na temat gmin jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Gminy powinny być większe. Duża gmina dysponuje większym budżetem, większą liczbą pracowników, przedsiębiorstw i nieruchomości, dzięki którym może skuteczniej realizować potrzeby mieszkańców. 

B. Gminy powinny pozostać niewielkie. Mała gmina zapewnia utrzymanie wspólnoty lokalnej – umożliwia mieszkańcom włączanie się w zarządzanie wspólną przestrzenią i usługami publicznymi. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zdecydowanie zależy utrzymać ten podział. Daje on szanse na realne sprawowanie władzy i kontroli nad władzą. Należy zadbać o odwrócenie trendu i zachęty do mieszkania w gminach a nie je łączyć w wielkie konglomeraty. Takie rozwiazanie wchodzi w grę tylko wtedy jeśli jest to wspólna decyzja mieszkańców dwóch gmin poparta w większościowym referendum mająca cele wspólnego rozwoju i przez to również oszczędności.
Która z poniższych koncepcji budowy szerokopasmowego internetu w Polsce powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?
A. Państwo powinno budować infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) i dzierżawić je firmom odpowiedzialnym za dostarczanie usług internetowych.
B. Budowa sieci szerokopasmowych i dostarczanie usług internetowych powinny leżeć po stronie firm prywatnych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem: Aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli i niezależność rozwoju państwo powinno ograniczać możliwość inwestycji w budowę sieci 5G podmiotom z Chin?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Gdy Państwo się zabiera za realizacje działań w obszarach w których nie ma know how to wychodzą z tego przekręty, wielkie zarządy i ich pensje oraz opóźnienia o kilka lat. Dobre partnerstwo publiczno-prywatne powinno wrócić do łask. Taki model zapewni szybkie i skuteczne przesuwanie Polski w 21 wiek. Ważne aby w ramach partnerstwa Państwo zadbało o dostęp do szybkiego internetu w szkołach, uczelniach, urzędach, szpitalach oraz dla najuboższych.
Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki? 
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
Jeśli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone sprawy, w których chciałaby Pani/ chciałby Pan zabrać głos, prosimy o komentarz w tym miejscu.
Mam 29 lat i widzę niegospodarność państwa, brak skutecznego zarządzania i dowożenia projektów w szybkim czasie od A do Z. Dziś słyszymy że przez 4 lata zrobione 3-4 wątpliwe wielkie reformy, które dają paliwo do rządzenia na następne 4 lata. To dla mnie jakiś żart. Dziś w sejmie mamy 97 posłów powyżej 60 a tylko 17 poniżej 30 roku życia (3,7% posłów). Nikt nie liczy się ze zdaniem i z wiedzą jaką dysponujemy my młodzi. Inaczej aptrzymy na świat i często nasze zaangażowanie może znacznie przyspieszyć przemiany i wprowadzić je na odpowiednie tory. To my będziemy dziedziczyć te ziemie i ten kraj i potrzebujemy mieć swój głos i reprezentacje. Ja mam szanse i proszę o wsparcie!
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Ksenia Grekulak
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
25
zgodność
91%
Stanisław Żukowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
5
zgodność
91%
Liliana Kozielska
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
22
zgodność
90%

Najmniej zgodni politycy

Marcin Sypniewski
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
28
zgodność
39%
Janusz Korwin-Mikke
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
21
zgodność
39%
Andrzej Zapałowski
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
21
zgodność
40%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: