Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Trzecia Droga Okręg: 2, kujawsko-pomorski Partia: Polskie Stronnictwo Ludowe Zawód: rolnik

Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Senacki Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1956-06-01, Jabłonowo Pomorskie
Zawód: inżynier rolnictwa
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Były członek zarządu rady miasta Jabłonowo Pomorskie, a w l. 1999-2004 radny powiatu brodnickiego. Był wiceprzewodniczącym (2005-2014) oraz przewodniczącym (2014-2019) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie członek zarządu... Stowarzyszenia Radnych Województwa. Prowadzi własne wielkoobszarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka i hodowli trzody chlewnej. Jest także członkiem zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie. W 2005 r. został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz polskiej hodowli. Jako Senator X kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Pełni również funkcję przewodniczącego Koła Senatorów Koalicja Polska – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Czytaj więcej
Zwiń

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Ryszard Jakub
Nazwisko: Bober
Data urodzenia: 1956-06-01
Miejsce urodzenia: Jabłonowo Pomorskie
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1 307 197,90 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: obligacje Banku Spółdzielczego w Brodnicy
Pełna kwota: 100 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 120 m2
Wartość domu: 230 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia domu: 80 m2
Wartość domu: 20 000 PLN
Tytuł prawny: własność - majątek odrębny

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 41 m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 62 m2
Wartość: 305 000 m2
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 68,47 m2
Wartość: 341 526 PLN

Powierzchnia: 38,34 m2
Wartość: 192 424 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: indywidualne
Powierzchnia działki: 144,02 ha
Wartość: 7 175 000 PLN
Rodzaj zabudowy: oboraI, obora II, jałownik, magazyn zbożowy, infrastruktura
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Dochód / Przychód
Przychód: 2 441 629,19 PLN
Dochód: 295 670,86 PLN
Uwagi: z czego kwota uzyskana z ARMiR to 183 804,84 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna
Powierzchnia działki: 0,2464 ha
Wartość: 16 679 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rekreacyjna
Powierzchnia działki: 0,0498 ha
Wartość: 4321 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,5 m2
Wartość: 15 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent udziałów: Skarb Państwa - Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 1027
Dochód
Kwota: 7092 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Funkcja
Od kiedy: 2012-06-26
Dochód
Kwota: 32 887,89 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dochody uzyskane z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kwota: 27 734,19 PLN
Uwagi: - kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - 24 157,17 PLN - delegacja - kwota 3577,02 PLN Małżeńska wspólność majątkowa

Opis: Polska Federacja Bydła i Producentów Mleka i dochody z działalności w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka - członek zarządu
Kwota: 3553 PLN

Opis: Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Producentów Mleka "Razem" - siedziba Nowa Wieś
Kwota: 0 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: Q5
Rok produkcji: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A8
Rok produkcji: 2013

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mitsubishi
Model: L200
Rok produkcji: 2003

Rodzaj (samochód, traktor...): ciągnik
Marka: Ursus
Model: C330
Rok produkcji: 1981

Rodzaj (samochód, traktor...): ciągnik
Marka: New Holland
Model: 2003

Rodzaj (samochód, traktor...): ciągnik
Marka: New Holland
Model: 2010

Rodzaj (samochód, traktor...): ciągnik
Marka: Fendt
Model: 924
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): kombajn zbożowy
Marka: Johndere
Rok produkcji: 2005

Inne mienie
Opis: ładowarka
Uwagi: 2008 r.

Opis: ładowarka
Uwagi: 2007 r.

Opis: prasa
Uwagi: 2009 r.

Opis: paszowóz
Uwagi: 2006 r.

Opis: paszowóz
Uwagi: 2008 r.

Opis: wyposażenie hali udojowej
Uwagi: 2008 r.

Opis: chłodnia mleka
Uwagi: 2004 r.

Opis: przyczepy rolnicze - 4 sztuki

Opis: rozrzutniki obornika - 5 sztuki

Opis: siewnik zbożowy - 2 sztuki

Opis: agregat uprawowy

Opis: siewnik do kukurydzy

Opis: brona talerzowa - 2 sztuki

Uwagi ogólne: Własność - małżeńska wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank Spółdzielczy w Brodnicy: kredyt inwestycyjny - wartość początkowa zaciągniętego zobowiązania: 767 350 PLN oraz 232 650 PLN (data udzielenia: 06.06.2 008 r.)
Cała kwota: 1 000 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 232 050 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank Spółdzielczy w Brodnicy: Kredyt na zakup ziemi - wartość początkowa zaciągniętego zobowiązania: 442 400 PLN(data udzielenia 18.12.2009 r.) oraz 1 431 000 PLN(data udzielenia: 30.12.2001 r.)
Cała kwota: 1873400‬ PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 858 100 PLN

Podpis
Data: 2019-10-25
Uwaga / Sprostowanie: Złożono korektę do oświadczenia majątkowego: "Oświadczam, że w punkcie II oświadczenia majątkowego dot. posiadanych nieruchomości wskazano mieszkanie o powierzchni 48 m znajdującego się przy [tekst ukryty]. Niniejsze mieszkanie na podstawie aktu notarialnego [tekst ukryty] zostało przekazane na zasadzie umowy darowizny córce Barbarze Bober
Źródło