Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1965-07-08, Kluczbork
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Beniamin
Nazwisko: Godyla
Data urodzenia: 1965-07-08
Miejsce urodzenia: Kluczbork
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: działalność gospodarcza
Stanowisko lub funkcja: współwłaściciel
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 45 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 160 m2
Wartość domu: 320 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wraz z budynkiem gospodarczym 100 m2
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 3,3256 ha
Wartość: 250 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny, stodoła, budynki gospodarcze
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
Dochód / Przychód
Przychód: 899,02 PLN
Dochód: 899,00 PLN
Uwagi: 0,0333 ha - zbiornik wodny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: budynek produkcyjny z działką
Powierzchnia działki: 0,3316 ha
Wartość: 2 500 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: budynek wielofunkcyjny sklep - bar
Powierzchnia lokalu: 170,5 m2
Powierzchnia działki: 0,0446 ha
Wartość: 280 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: budynek mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 56 m2
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łączna budynku mieszkalnego 56 m2 i budynku gospodarczego 85 m2 - 90 000 PLN

Rodzaj: budynek gospodarczy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 85 m2
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość łączna budynku mieszkalnego 56 m2 i budynku gospodarczego 85 m2 - 90 000 PLN

Rodzaj: kompleks pałacowy
Powierzchnia lokalu: 2285,06 m2
Powierzchnia działki: 0,88 ha
Wartość: 8 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: Kompleks Domu Seniora z pomieszczeniem gospodarczym i działką
Powierzchnia lokalu: 2449,80 m2
Powierzchnia działki: 2,114 ha
Wartość: 12 500 000 PLN
Uwagi: działka - 2,114 ha

Rodzaj: Nieruchomość gruntowa - niezabudowana
Powierzchnia działki: 0,1207 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: spółka cywilna, wysokość wniesionych wkładów - 5000,00 PLN
Dochód / Przychód
Przychód: 6 824 834,69 PLN
Dochód: 538 363,15 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: PPHU "Kłos" s.c.
Przedmiot działalności: działalność produkcyjno-handlowa usługowa spożywcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: wspólnie z Ewa Godyla - współmałżonka
Dochód / Przychód
Przychód: 6 824 834,69 PLN
Dochód: 538 363,15 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Dolina Stobrawy sp. z o.o. 46-211 Maciejów 8
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2016
Dochód
Kwota: 678,24 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta radnego
Kwota: 1200 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: umowa o pracę - przychód
Kwota: 1848,00 PLN
Uwagi: dochód - 1569,88 PLN

Opis: umowa zlecenie
Kwota: 90,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Łączny dochód
Uwagi: współwłasność małżeńska
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Insignia
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Ducato
Rok produkcji: 2013
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Ducato
Rok produkcji: 2015
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Trafic
Rok produkcji: 2009
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Caddy
Rok produkcji: 2005
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: Ducato
Rok produkcji: 2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Zobowiązanie finansowe PPHU "Kłos" s.c. na dzień 31.10.2019 PKO BP SA Kluczbork kredyt w rachunku
Cała kwota: 474 264,56 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Zobowiązanie finansowe PPHU "Kłos" s.c. PKO BP SA Kluczbork pożyczka hipoteczna
Kwota pozostała do spłacenia: 225 729,60 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska, stan na dzień 31.10.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Zobowiązanie finansowe PPHU "Kłos" s.c. PKO BP SA Kluczbork pożyczka hipoteczna
Kwota pozostała do spłacenia: 109 408,97 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska, stan na dzień 31.10.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Zobowiązanie finansowe PPHU "Kłos" s.c. Fundacja Rozwoju Śląska w Opolu pożyczka inwestycyjna
Kwota pozostała do spłacenia: 861 893,85 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska, stan na dzień 31.10.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązania indywidualne PKO BP SA Kluczbork kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 20 091,03 CHF
Uwagi: współwłasność małżeńska, stan na dzień 31.10.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązania indywidualne PKO BP SA Kluczbork kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 44 957,16 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska, stan na dzień 31.10.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązania indywidualne PKO BP SA Kluczbork kredyt gotówkowy
Kwota pozostała do spłacenia: 183 242,16 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska, stan na dzień 31.10.2019

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązania indywidualne ING Bank Śląski SA Kluczbork kredyt w rachunku
Kwota pozostała do spłacenia: 20 438,12 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska, stan na dzień 31.10.2019

Podpis
Miejscowość: Pawłowice
Data: 2019-10-31
Źródło