Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1978-07-01, Białystok
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Mariusz Krzystof
Nazwisko: Gromko
Data urodzenia: 1978-07-01
Miejsce urodzenia: Białystok
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: RPH "Rol-Pest Dojlidy"
Stanowisko lub funkcja: współwłaściciel
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 600 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 345,7 m2
Wartość domu: 690 000 PLN
Tytuł prawny: prawo własności (małżeńska wspólność majątkowa)
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 54,7 m2
Wartość: 246 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe, majątek odrębny

Powierzchnia: 31,1 m2
Wartość: 170 000 PLN
Tytuł prawny: prawo własności (małżeńska wspólność majątkowa)

Powierzchnia: 56,59 m2
Wartość: 395 000 PLN
Tytuł prawny: prawo własności (małżeńska wspólność majątkowa)

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal handlowo-usługowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 21 m2
Wartość: 105 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe (małżeńska wspólność majątkowa)

Rodzaj: lokal handlowo-usługowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 22 m2
Wartość: 110 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe (małżeńska wspólność majątkowa)

Rodzaj: działka - droga dojazdowa
Powierzchnia działki: 247 m2
Wartość: 10 000 PLN
Tytuł prawny: prawo własności (małżeńska wspólność majątkowa)

III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: spółka jawna - udział 25%
Dochód / Przychód
Przychód: 575 127,99 PLN
Dochód: 96 422,36 PLN
Uwagi: rok 2019, stan na 30.09
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: przychód z najmu (małżeńska wspólność majątkowa)
Kwota: 36 630,78 PLN

Opis: dieta radnego (małżeńska wspólność majątkowa)
Kwota: 32 485,99 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Sharan
Rok produkcji: 2012
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: XC90
Rok produkcji: 2018
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): PKO BP - zakup mieszkania
Cała kwota: 182 033,90 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 96 846,38 PLN
Uwagi: stan na 30.09.2019
Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2019-11-10
Źródło