Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Koło Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej
Data i miejsce urodzenia: 1968-03-17, Szczyrk
Zawód: adwokat

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Gabriela
Nazwisko: Morawska-Stanecka
Nazwisko panieńskie: Kubala
Data urodzenia: 1968-03-17
Miejsce urodzenia: Szczyrk
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000,00 PLN

Kwota: 13 879,32 PLN
Uwagi: jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku OFE ING Nationale-Nederlanden

Uwagi: wierzytelność pieniężna z tytułu wypłaty udziału w kosztach zastępstwa procesowego, zasądzonych na rzecz Kancelarii Adwokatów Stańko i Partnerzy z siedzibą w Katowicach z tytułu spraw wniesionych w okresie 2009-2018, spłacana okresowo po wyegzekwowaniu tych kosztów, kwota tej wierzytelności uzależniona jest od skuteczności postępowań egzekucyjnych - z tego powodu nie ma możliwości określenia jej wartości

Papiery wartościowe
Nazwa: WPI z Portfelem Inwestycyjnym w PKO BP S.A.
Pełna kwota: 12 975,57 PLN

Nazwa: środki zgromadzone na rachunku inwestycyjnym AVIVA
Pełna kwota: 48 270,47 PLN

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal niemieszkalny i miejsce parkingowe
Powierzchnia działki: 2175 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: odrębna własność oraz udział 2800/10000 w prawie wieczystym użytkowania gruntu oznaczonym jako działka
III. Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...
Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa
Nazwa spółki: do dnia 31.12.2018 uczestniczyła w spółce partnerskiej Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy z siedzibą w Katowicach, ul. Łabędzia 10 - jako partner posiadający udział wynoszący 33,33%
Dochód / Przychód
Przychód: 679 907,91 PLN
Dochód: 309 519,46 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Kancelaria Prawa Medycznego Gabriela Morawska-Stanecka
Przedmiot działalności: usługi prawne
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 24 968,54 PLN
Dochód: 11 266,35 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ZSO im. M. Kopernika w Katowicach, należność z tytułu umowy - prowadzenie lekcji prawa
Kwota: 110,02 PLN

Opis: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Sosnowiec ul. 3 Maja 11 - opracowanie artykułu do gazety kongresowej oraz redakcja gazety kongresowej w ramach projektu V Kongres Kobiet Województwa Śląskiego
Kwota: 475,25 PLN

Opis: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, należność z tytułu umowy zlecenia - spotkanie tematyczne w szkole ponadpodstawowej w Katowicach w ramach projektu Kuźnia różnorodności edycja druga
Kwota: 160 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Model: CT200H
Rok produkcji: 2011
Wartość: 45 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV4
Rok produkcji: 2014
Wartość: 79 000 PLN

Inne mienie
Opis: wyposażenie ruchome budynku jednorodzinnego
Wartość: 150 000 PLN
Uwagi: stanowi własność małżonka, majątek odrębny
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO BP S.A. I O. Katowice na zakup lokalu mieszkalnego, umowa z dnia 04.11.2014 r., oprocentowanie 3,69%
Kwota pozostała do spłacenia: 382 455,21 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy Platinium, PKO BP S.A. I O. Katowice, umowa z dnia 15.05.2015 r., oprocentowanie 9,72%
Kwota pozostała do spłacenia: 32 516,02 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa indywidualizowana PKO BP S.A. I O. Katowice, umowa z dnia 15.05.2017 r., oprocentowanie 8,43%
Kwota pozostała do spłacenia: 29 772,59 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa indywidualizowana PKO BP S.A. I O. Katowice, umowa z dnia 21.01.2019 r., oprocentowanie 9,99%
Kwota pozostała do spłacenia: 13 042,33 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa, Santander Consumer Bank, umowa z dnia 25.01.2016 r., oprocentowanie 5,99%
Kwota pozostała do spłacenia: 112 420,12 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa Bank Handlowy S.A. w Warszawie, umowa z dnia 30.11.2017 r., oprocentowanie 4,97%
Kwota pozostała do spłacenia: 81 882,35 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): limit w rachunku bieżącym w ING Bank Śląski S.A.: 18 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PKO BP S.A.: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-10
Źródło

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.