Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1961-03-17, Siemianowice Śląskie
Zawód: dyrektor generalny

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Joanna
Nazwisko: Sekuła
Nazwisko panieńskie: Popiołek
Data urodzenia: 1961-03-17
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: MZZL w Sosnowcu
Stanowisko lub funkcja: dyrektor
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 150 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota: 2731,71 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 200 m2
Wartość działki: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność - 1/2
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę, MZZL w Sosnowcu
Kwota: 96 970 PLN
Uwagi: styczeń - październik 2019

Opis: umowa o dzieło, Fundacja ITI
Kwota: 300 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: C-HR
Rok produkcji: 2018
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt samochodowy Toyota Bank Polska
Cała kwota: 70 043,18 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 52 982,84 PLN
Podpis
Miejscowość: Sosnowiec
Data: 2019-11-10
Źródło