Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Były kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Lewica Okręg: 1, pomorski Partia: Lewica Razem Zawód: programista aplikacji

Informacje ogólne

Zawód: programista aplikacji

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Musimy pamiętać o wykluczeniu komunikacyjnym. Poza tym sam samochód nie jest samym w sobie problem, problemem jest ich ilość i uzależnienie w terenach mniej dostępnych.
W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Najważniejsze jest dbanie o edukację kolejnych pokoleń. Uważam że powinniśmy stworzyć nowoczesny system edukacji który będzie pozwalał odnaleźć się ludzim w zmieniającym się świecie. Powinniśmy znacznie ulepszyć nasz system opieki zdrowotnej, zamiast leczyć powinniśmy zapobiegać. W ciągu 10 lat na pewno da się zmienić cały system pracy. Dziś jesteśmy wybierani ze względu na niskie koszty zatrudnienia, chciałbym żebyśmy za 10 lat zostali krajem z nowoczesnym przemysłem, który będzie wyznaczał światowe trendy.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć pracując w parlamencie?
Walka z wykluczeniem komunikacyjnym.
Lepsza dostępność do edukacji
Przestrzeganie prawa pracy
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Reforma szkolnictwa
Reforma prawa pracy
Reforma podatkowa
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej