Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Były kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Trzecia Droga Okręg: 4, Warszawa Partia: Polska 2050 Szymona Hołowni Zawód: menadżer

Informacje ogólne

Zawód: menedżer
Absolwent politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełnił funkcje managerskie w Discovery Channel (2010-2013) oraz Turner Broadcasting System (2013-2019). Radny Miasta Gniezna w latach 2006-2010. Wolontariusz i społecznik. Instruktor pilatesu.

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Za 10 lat chcę żyć w kraju, w którym mieszkańcy mniejszych miast i wsi nie są wykluczeni komunikacyjnie, mają dostęp do dobrej jakości usług zdrowotnych i edukacyjnych. Polska powinna przez ten czas postawić na szybki rozwój OZE m.in. na inwestycje w biogazownie, magazyny energii i w sieci przesyłowe. Musimy stworzyć stabilne warunki dla małej i średniej przedsiębiorczości. Potrzebujemy zrównoważonego podejścia w obszarze projektowania infrastruktury drogowej oraz ochrony mokradeł, torfowisk i rzek - przeciwdziałanie suszy/ m.in. w rolnictwie. Musimy zaprzestać rabunkowej gospodarki leśnej. Polska powinna zwiększyć swoją rolę w UE dzięki aktywnemu kreowaniu polityki europejskiej.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć pracując w parlamencie?
Współtworzyć efektywne projekty systemowe rozwijające transport publiczny.
Zaostrzenie prawa i mapa drogowa dla skutecznej walki z toksycznymi składowiskami odpadów.
Przyśpieszenie rozwoju OZE - PV, biogaz, biometan, wiatr.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji parlamentu?
Edukacji.
Mediów publicznych.
Ochrony zdrowia.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

9.04.2024, Gdzie drwa nie rąbią, tam wióry lecą

…Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. O spotkanie wnioskowała grupa posłów PiS. Na posiedzeniu stawił się również Mikołaj Dorożała (Polska 2050), wiceminister w resorcie klimatu i środowiska, jednocześnie główny konserwator przyrody, z podwładnymi. Głównym tematem dyskusji…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie