Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje ogólne

Dr nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W l. 2004-2012 był dyrektorem Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie (dział Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego). W l. 2012-2022 dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego. W l.... 2008-2021 pracował jako nauczyciel w liceum. Obecnie pełni rolę asystenta w Katedrze Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii KUL. Od 2022 r. jest Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Radny miejski w Lublinie od 2018 r. Nie należy do partii politycznej, w wyborach samorządowych startuje z KW Prawo i Sprawiedliwość.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory na prezydentów miast (2024)

Prosimy podać pełną nazwa komitetu, z którego kandyduje Pan/Pani w wyborach.
KW Prawo i Sprawiedliwość
Prosimy wybrać miasto, w którym kandyduje Pan/Pani w wyborach na prezydenta.
  1. Lublin
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej