Poglądy kandydatów na prezydenta

Jak zbieramy wypowiedzi kandydatów?

Zespół MamPrawoWiedziec.pl zbiera i analizuje wszystkie wypowiedzi kampanijne kandydatów na prezydenta RP, którzy złożyli do PKW wymagane listy 100 tys. podpisów poparcia.  
Analizujemy aktywność kandydatów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram), live chaty i nagrania z konferencji prasowych oraz ich wypowiedzi w mediach (prasa online i drukowana, radio, telewizja).  
Chociaż oficjalnie kampania prezydencka rozpoczęła się w lutym 2020 r., dla dokładności cofnęliśmy się do grudnia 2019 r., kiedy większość z dzisiaj kandydujących deklarowała publicznie chęć startu w wyborach i deklarowała swoje postulaty. W szczególnych przypadkach korzystaliśmy z ostatniej wypowiedzi kandydata na interesujący nas temat.  
Cały zebrany materiał analizujemy w ramach sześciu kluczowych obszarów: 
 

  • ustrój 
  • klimat 
  • zdrowie 
  • edukacja 
  • polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo
  • gospodarka