Kalendarz

 • kwiecień 2024
  • 21

   WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 II tura
   Głosowanie w drugiej turze wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 22

   Powołanie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych
   Do 22 kwietnia zostaną powołane okręgowe i rejonowe komisje wyborcze
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 22

   Zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych
   22 kwietnia upływa termin na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu (partii politycznej, koalicji partii politycznych lub wyborców).
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 26.04–06.06

   Termin na złożenie wniosków przez wyborców głosujących poza miejscem zameldowania
   Od 26 kwietnia do 6 czerwca wyborcy, którzy w dniu wyborów będą poza miejscem zameldowania/stałego pobytu, mogą złożyć wniosek o: wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub o zmianę miejsca głosowania.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 26.04–06.06

   Termin na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania dla pełniących służbę w systemie skoszarowanym
   Od 26 kwietnia do 6 czerwca żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową/odbywający ćwiczenia wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze służb mundurowych pełniący służbę w systemie skoszarowanym mogą złożyć wnioski o zmianę miejsca głosowania.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
 • maj 2024
  • 02

   Zgłaszanie list kandydatów na posłów do PE
   2 maja o godzinie 16:00 upływa termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 06

   Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
   6 maja mija termin na utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 10

   Obwieszczenie o obwodach głosowania
   Do 10 maja poznamy informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 10

   Zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na statkach morskich
   Do 10 maja kapitanowie mogą składać wnioski o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 20

   Powołanie obwodowych komisji wyborczych
   20 maja upływa termin na powołanie obwodowych komisji wyborczych
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 20

   podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą
   20 maja upływa termin na podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 27

   Ostatni dzień na zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego
   Prawo do bezpłatnego transportu mają wyborcy z niepełnosprawnościami oraz wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 27

   Ostatni dzień na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
   Z głosowania korespondencyjnego (w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a) mogą skorzystać wyborcy z niepełnosprawnościami oraz wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 27.05–07.06

   Rozpowszechnianie audycji wyborczych komitetów
   od 27 maja do 7 czerwca komitety wyborcze mogą nieodpłatne rozpowszechniać w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych swoje audycje wyborcze.
   szczegóły

   Komitety
  • 31

   Ostatni dzień na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
   Z pełnomocnictwa w wyborach mogą skorzystać wyborcy z niepełnosprawnościami oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 31

   Informacja o godzinie bezpłatnego transportu w dniu głosowania
   Podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
 • czerwiec 2024
  • 04

   Ostatni dzień na składanie wniosków o ujęcie w spisie wyborców za granicą
   Wyborcy przebywający za granicą do tego dnia muszą złożyć wniosek o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 04

   Ostatni dzień na składanie wniosków o ujęcie w spisie wyborców w obwodach głosowania na statkach
   Wyborcy przebywający na polskich statkach do tego dnia muszą złożyć wniosek o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 08

   Cisza wyborcza
   Cisza wyborcza zaczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie obowiązuje całkowity zakaz agitacji wyborczej. Obywatele mogą w spokoju przemyśleć swoją decyzję.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
Wszystkie wydarzenia