Platforma Obywatelska

Informacje ogólne

Adres:
ul. Wiejska 12a, piętro IV 00-490 Warszawa
Kontakt:

Finanse partii

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Maciej Płażyński 8.11.2001 – 30.05.2003
2 Donald Tusk 1.06.2003 – 8.11.2014
3 Ewa Kopacz 8.11.2014 – 26.01.2016
4 Grzegorz Schetyna 26.01.2016 – 29.01.2020
5 Borys Budka 29.01.2020 – 3.07.2021
6 Donald Tusk od 3.07.2021
Zobacz więcej
Zwiń

Założyciele

Lp. Imię i nazwisko
1 Donald Tusk
2 Andrzej Olechowski
3 Maciej Płażyński
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Filtruj wyniki
Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
 • Ograniczenie kadencji w samorządzie

  Dla zwiększenia znaczenia mechanizmu przejrzystości w działaniach samorządu należy rozważyć ograniczenie do dwóch kadencji (następujących po sobie) możliwości sprawowania funkcji wójta, starosty, burmistrza, prezydenta i marszałka.

  Źródło: www.platforma.org

  Data obietnicy: 2.10.2016

  PO
  reforma samorządowa
  sprawy ogólnopolskie
 • Mniej umów cywilnoprawnych więcej umów o pracę

  Ukrócimy nadużywanie umów cywilnoprawnych i zwiększymy atrakcyjność umów o pracę.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  gospodarka i energetyka
  wybory 2015
  PO
  rynek pracy
 • Wsparcie dla osób z nową pracą

  Osoby rozpoczynające pracę otrzymają wsparcie od państwa w wysokości do 4 tys. złotych rocznie. Wsparcie będzie przysługiwać osobom zatrudnionym na etacie lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, o ile ich staż pracy nie jest dłuższy niż 2 lata, do wysokości 4 tys. złotych rocznie.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  gospodarka i energetyka
  sprawy ogólnopolskie
  PO
  wybory 2015
  rynek pracy
 • Minimalna stawka godzinowa

  Wprowadzimy minimalną stawkę godzinową w wysokości co najmniej 12 złotych

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  gospodarka i energetyka
  rynek pracy
  wybory 2015
  PO
 • Jednolity kontrakt zamiast umowy o pracę

  Docelowo wyprzemy z rynku „umowy śmieciowe”, wprowadzając jednolity kontrakt jako formę świadczenia pracy

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  rynek pracy
  gospodarka i energetyka
  PO
 • Zniesienie składek na ZUS i NFZ

  Dla osób zatrudnionych na jednolitym kontrakcie docelowo zniesiemy składki na ZUS i NFZ. PIT będzie dla nich jedyną daniną, którą zapłacą z tytułu dochodów z pracy. Odpisy na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne sfinansujemy bezpośrednio z budżetu państwa. W przypadku osób o niskich dochodach stawka podatku będzie kształtowała się na bardzo niskim poziomie – nawet 10 proc. Równocześnie prawdziwy sukces będzie się opłacał bardziej niż obecnie, bo maksymalna suma podatków i składek ulegnie obniżeniu z obecnych 43,5% do 39,5%. Dochód do opodatkowania będzie wyliczany na osobę w gospodarstwie domowym – co oznacza, że rodziny z dziećmi będą płacić dużo mniej. Na przykład roczne obciążenie składkowo-podatko - we ojca, który utrzymuje rodzinę z dwójką dzieci z minimalnego wynagrodzenia, spadnie z niemal 30 proc. obecnie do 10 proc., czyli o około 5 tys. złotych.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  PO
  wybory 2015
  gospodarka i energetyka
  rynek pracy
  ubezpieczenia
  NFZ
 • Mniejszy VAT

  Wypełnimy nasze zobowiązanie, obniżając stawki podatku VAT o jeden punkt procentowy z początkiem roku 2017. Koszt budżetowy obniżki VAT to 6,5 mld złotych.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  gospodarka i energetyka
  budżet państwa i podatki
  PO
  VAT
 • Dług publiczny poniżej 50 proc. PKB

  Dzięki dyscyplinującej regule wydatkowej sprowadzimy dług publiczny poniżej 50 proc. PKB, a deficyt strukturalny – do poziomu 1 proc. PKB.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  gospodarka i energetyka
  budżet państwa i podatki
  PO
 • Wybdusze europejskie na innowcje

  Wykorzystamy fundusze europejskie i bodźce podatkowe na rzecz innowacyjnej gospodarki.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  wybory 2015
  PO
  gospodarka i energetyka
  fundusze unijne
  budżet państwa i podatki
 • Eksport i promocja polskich marek

  Wsparcie eksportu i promocja polskich marek będą naszymi priorytetami w relacjach międzynarodowych

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PO
  gospodarka i energetyka
  polityka zagraniczna
 • Majątek Skarbu Państwa

  Zadbamy o efektywne wykorzystanie majątku Skarbu Państwa i dalszą zmianę proporcji własnościowych na rzecz przedsiębiorczości prywatnej

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  PO
  wybory 2015
  gospodarka i energetyka
  prywatyzacja
 • Oszczędności krajowe zamiast kapitału zagranicznego

  Zmniejszymy zależność gospodarki od kapitału zagranicznego, mobilizując oszczędności krajowe

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PO
  gospodarka i energetyka
Pokaż więcej

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej
Adres siedziby partii: ul. Wiejska 12 A, 00-490 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Mariusz Sebastian Witczak
Pełnomocnik finansowy
Marcin Kulpa
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 16 604 061,31 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 16 602 812,69 PLN
Opis: PKO BP S.A. 00-944 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12 - rachunek główny
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 046 843,14 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 169 339,96 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 877 503,18 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 56 694,78 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 15 465 516,69 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 33 758,08 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 35 006,70 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 35 006,70 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 24 876 423,95 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 24 876 423,95 PLN
Opis: PKO BP. 1 Oddział Centrum Warszawa 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378
od osób fizycznych
Kwota: 16 023 807,36 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 16 023 807,36 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 1 200 000 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 7 652 599,95 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 16,64 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 25 333 388,91 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 25 320 212,91 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 25 320 212,91 PLN
Inne
Kwota: 814 PLN
Opis: prowizje bankowe

Kwota: 12 362 PLN
Opis: inne wydatki

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 15 465 516,69 PLN
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 22 223 555,93 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 1 546 550 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 7 652 599,95 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 5 672 734,53 PLN
Zużycie materiałów i energii: 379 868,26 PLN
Usługi obce: 6 952 178,39 PLN
Podatki i opłaty: 16 228,17 PLN
Pozostałe cele: 3396,63 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 502 170,17 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 4 112 616,12 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 3 355 096,13 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 757 519,99 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 12 826,92 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres siedziby partii: ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Marcin Kulpa
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 17 541 175,63 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 17 538 532,96 PLN
Opis: rachunek główny: PKO BP S.A. 00-944 Warszawa ul. Sienkiewicza 12
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 485 749,65 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 913 562,28 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 572 187,37 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 117 388,07 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 15 465 516,69 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 469 878,55 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 472 521,22 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 472 521,22 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 840,26 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 840,26 PLN
Opis: PKO BP I Oddział Centrum Warszawa 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 33,86 PLN
Inne
Kwota: 806,40 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 5869,09 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 5869,09 PLN
Inne
Kwota: 5373,09 PLN
Opis: zobowiązania Komitetów Wyborczych Platforma Obywatelska RP

Kwota: 496 PLN
Opis: prowizje bankowe

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 15 465 516,69 PLN
Opis: numer subkonta: 28 1020 1013 0000 0402 0130 4237
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 9 104 266,21 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 774 000 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 5 789 104,02 PLN
Zużycie materiałów i energii: 105 916,39 PLN
Usługi obce: 2 425 851,37 PLN
Podatki i opłaty: 8644,43 PLN
Pozostałe cele: 750 PLN
Uwagi: wydatki na cele statutowe ogółem: 8 330 266,21 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 7 222 070,54 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 5 826 342,41 PLN
Opis: numer subkonta: 53 1020 1013 0000 0302 0144 3613 kwota pomniejszona o: środki na rachunku bankowym subwencji na dz. 2017-01-01 - 831 807,01 PLN odsetki bankowe otrzymane w roku 2017 - 28 013,05 PLN zwrot kaucji za lokal - 1 000,00 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 4 696 871,96 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 1 129 470,45 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 2 578 031,41 PLN
Opis: kwota powiększona o: środki na rachunku bankowym Funduszu Eksperckiego na dz. 2017-01-01 - 7 611 069,97 PLN odsetki bankowe otrzymane w roku 2017 - 20 910,85 PLN kwota pomniejszona o prowizje bankowe w okresie 2017-01-01 - 2017-12-31 - 1607,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres siedziby partii: ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Marcin Kulpa
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 44 442 467,64 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 44 442 467,64 PLN
Opis: PKO BP SA 00-944 Warszawa ul. Sienkiewicza 12 - rachunek główny
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 982 758,97 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 359 420,05 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 623 338,92 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 127 766,81 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 58 500,00 PLN
Rodzaj składnika majątku: samochód osobowy Toyota Avensis rocznik 2009
Wartość: 41 000 PLN

Rodzaj składnika majątku: samochód osobowy Toyota Avensis rocznik 2009
Wartość: 17 500 PLN

Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 483 296,99 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 26 746 410,42 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 16 031 605,25 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 12 129,20 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 12 129,20 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 12 129,20 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 414 386,04 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Opis: PKO BP I Oddział Centrum Warszawa 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378
od osób fizycznych
Kwota: 0,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 0,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 28,61 PLN
Inne
Kwota: 414 357,43 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 12 904 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 0,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 12 500 PLN
Opis: zobowiązania Komitetów Wyborczych Platforma Obywatelska RP

Kwota: 404,00 PLN
Opis: prowizje bankowe

Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 16 031 605,25 PLN
Opis: nr konta: 28 1020 1013 0000 0402 0130 4237
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 18 114 526,93 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 801 600,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 00,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 6 511 193,06 PLN
Zużycie materiałów i energii: 337 126,35 PLN
Usługi obce: 10 442 660,78 PLN
Podatki i opłaty: 20 456,74 PLN
Pozostałe cele: 1500 PLN
Suma spłaconych kredytów: 0,00 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Uwagi: łączne wydatki na cele statutowe: 17 312 926,93 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 831 807,01 PLN
Opis: kwota powiększona o: środki na rachunku bankowym subwencji na dz. 01.01.2 016: 2 885 825,61 PLN odsetki bankowe otrzymane: 18 833,08 PLN zwrot kaucji za lokal: 10 700 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 1 860 263,62 PLN
Opis: nr konta: 53 1020 1013 0000 0302 0144 3613
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 1 101 558,38 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 758 705,24 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 7 611 069,97 PLN
Opis: kwota powiększona o: środki na rachunku bankowym Funduszu Eksperckiego na dz. 01.01.2 016: 8 627 337,18 PLN odsetki bankowe otrzymane w roku 2 016: 43 649,41 PLN kwota pomniejszona o prowizje bankowe w okresie 01.01.2 016-31.12.2 016: 1 298,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres siedziby partii: ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Marcin Kulpa
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 38 482 091,45 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 38 482 091,45 PLN
Opis: PKO BP S.A. 00-944 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12 0 rachunek główny
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 2 200 777,60 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 1 266 170,19 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 934 607,41 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 297 905,53 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Opis: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 443 425,27 PLN
Kredyty
Kwota: 15 000 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Kwota: 15 000 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 2 718 672,75 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 17 729 870,91 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 91 439,39 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 91 439,39 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 91 439,39 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Opis: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Opis: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 47 665 044,54 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 47 665 044,54 PLN
Opis: PKO BP. I Oddział Centrum Warszawa 15 10201013 0000 0602 0005 9378
od osób fizycznych
Kwota: 8 788 994,81 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 8 788 994,81 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 28 085 032,65 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 10 266 084,04 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 15,21 PLN
Inne
Kwota: 524 917,83 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 47 686 651,53 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 29 531 848,60 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 51 900,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 18 004 348,90 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 96 370,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 1503,03 PLN
Opis: zobowiązania komitetów wyborczych Platforma Obywatelska RP wg załącznika 3
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 17 729 870,91 PLN
Opis: numer subkonta rachunku bankowego partii - 28 1020 1013 0000 0402 0130 4237
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 17 615 314,06 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 886 500,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 10 266 084,04 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 5 843 270,66 PLN
Zużycie materiałów i energii: 22 251,38 PLN
Usługi obce: 593 775,66 PLN
Podatki i opłaty: 1963,74 PLN
Pozostałe cele: 1468,58 PLN
Suma spłaconych kredytów: 0,00 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 2 885 825,61 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 760 844,00 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 659 764,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 101 080,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 8 627 337,18 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl