Platforma Obywatelska

Informacje ogólne

Adres:
ul. Wiejska 12a, piętro IV 00-490 Warszawa
Kontakt:

Reprezentacja

Sejm: 102 posłów
Senat: 35 senatorów
Parlament Europejski: 12 europosłów

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Maciej Płażyński 8.11.2001 – 30.05.2003
2 Donald Tusk 1.06.2003 – 8.11.2014
3 Ewa Kopacz 8.11.2014 – 26.01.2016
4 Grzegorz Schetyna 26.01.2016 – 29.01.2020
5 Borys Budka od 29.01.2020
Zobacz więcej
Zwiń

Zarząd

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Borys Budka przewodniczący
2 Ewa Kopacz wiceprzewodniczący
3 Tomasz Siemoniak wiceprzewodniczący
4 Bartosz Arłukowicz wiceprzewodniczacy
5 Rafał Trzaskowski wiceprzewodniczący
6 Marcin Kierwiński sekretarz generalny
7 Łukasz Pawełek skarbnik
8 Małgorzata Kidawa-Błońska członek Zarządu Krajowego
9 Marzenna Okła-Drewnowicz członek Zarządu Krajowego
10 Izabela Leszczyna członek Zarządu Krajowego
11 Tomasz Grodzki członek Zarządu Krajowego
12 Robert Kropiwnicki członek Zarządu Krajowego
13 Czesław Mroczek członek Zarządu Krajowego
14 Sławomir Nitras członek Zarządu Krajowego
15 Cezary Tomczyk członek Zarządu Krajowego
16 Agnieszka Pomaska członek Zarządu Krajowego
17 Cezary Tomczyk członek Zarządu Krajowego
Zobacz więcej
Zwiń

Założyciele

Lp. Imię i nazwisko
1 Donald Tusk
2 Andrzej Olechowski
3 Maciej Płażyński
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Filtruj wyniki
Filtruj
Przefiltrowane przez:
 • Ograniczenie kadencji w samorządzie

  Dla zwiększenia znaczenia mechanizmu przejrzystości w działaniach samorządu należy rozważyć ograniczenie do dwóch kadencji (następujących po sobie) możliwości sprawowania funkcji wójta, starosty, burmistrza, prezydenta i marszałka.

  Źródło: www.platforma.org

  Data obietnicy: 2.10.2016

  PO
  reforma samorządowa
  sprawy ogólnopolskie
 • Mniej umów cywilnoprawnych więcej umów o pracę

  Ukrócimy nadużywanie umów cywilnoprawnych i zwiększymy atrakcyjność umów o pracę.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  gospodarka i energetyka
  wybory 2015
  PO
  rynek pracy
 • Wsparcie dla osób z nową pracą

  Osoby rozpoczynające pracę otrzymają wsparcie od państwa w wysokości do 4 tys. złotych rocznie. Wsparcie będzie przysługiwać osobom zatrudnionym na etacie lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, o ile ich staż pracy nie jest dłuższy niż 2 lata, do wysokości 4 tys. złotych rocznie.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  gospodarka i energetyka
  sprawy ogólnopolskie
  PO
  wybory 2015
  rynek pracy
 • Minimalna stawka godzinowa

  Wprowadzimy minimalną stawkę godzinową w wysokości co najmniej 12 złotych

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  gospodarka i energetyka
  rynek pracy
  wybory 2015
  PO
 • Jednolity kontrakt zamiast umowy o pracę

  Docelowo wyprzemy z rynku „umowy śmieciowe”, wprowadzając jednolity kontrakt jako formę świadczenia pracy

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  rynek pracy
  gospodarka i energetyka
  PO
 • Zniesienie składek na ZUS i NFZ

  Dla osób zatrudnionych na jednolitym kontrakcie docelowo zniesiemy składki na ZUS i NFZ. PIT będzie dla nich jedyną daniną, którą zapłacą z tytułu dochodów z pracy. Odpisy na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne sfinansujemy bezpośrednio z budżetu państwa. W przypadku osób o niskich dochodach stawka podatku będzie kształtowała się na bardzo niskim poziomie – nawet 10 proc. Równocześnie prawdziwy sukces będzie się opłacał bardziej niż obecnie, bo maksymalna suma podatków i składek ulegnie obniżeniu z obecnych 43,5% do 39,5%. Dochód do opodatkowania będzie wyliczany na osobę w gospodarstwie domowym – co oznacza, że rodziny z dziećmi będą płacić dużo mniej. Na przykład roczne obciążenie składkowo-podatko - we ojca, który utrzymuje rodzinę z dwójką dzieci z minimalnego wynagrodzenia, spadnie z niemal 30 proc. obecnie do 10 proc., czyli o około 5 tys. złotych.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  PO
  wybory 2015
  gospodarka i energetyka
  rynek pracy
  ubezpieczenia
  NFZ
 • Mniejszy VAT

  Wypełnimy nasze zobowiązanie, obniżając stawki podatku VAT o jeden punkt procentowy z początkiem roku 2017. Koszt budżetowy obniżki VAT to 6,5 mld złotych.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  gospodarka i energetyka
  budżet państwa i podatki
  PO
  VAT
 • Dług publiczny poniżej 50 proc. PKB

  Dzięki dyscyplinującej regule wydatkowej sprowadzimy dług publiczny poniżej 50 proc. PKB, a deficyt strukturalny – do poziomu 1 proc. PKB.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  gospodarka i energetyka
  budżet państwa i podatki
  PO
 • Wybdusze europejskie na innowcje

  Wykorzystamy fundusze europejskie i bodźce podatkowe na rzecz innowacyjnej gospodarki.

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  wybory 2015
  PO
  gospodarka i energetyka
  fundusze unijne
  budżet państwa i podatki
 • Eksport i promocja polskich marek

  Wsparcie eksportu i promocja polskich marek będą naszymi priorytetami w relacjach międzynarodowych

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PO
  gospodarka i energetyka
  polityka zagraniczna
 • Majątek Skarbu Państwa

  Zadbamy o efektywne wykorzystanie majątku Skarbu Państwa i dalszą zmianę proporcji własnościowych na rzecz przedsiębiorczości prywatnej

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  PO
  wybory 2015
  gospodarka i energetyka
  prywatyzacja
 • Oszczędności krajowe zamiast kapitału zagranicznego

  Zmniejszymy zależność gospodarki od kapitału zagranicznego, mobilizując oszczędności krajowe

  Źródło: platforma.home.pl

  Data obietnicy: styczeń 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PO
  gospodarka i energetyka
Pokaż więcej

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej
Adres siedziby partii: ul. Wiejska 12 A, 00-490 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Mariusz Sebastian Witczak
Pełnomocnik finansowy
Marcin Kulpa
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 16 604 061,31 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 16 602 812,69 PLN
Opis: PKO BP S.A. 00-944 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12 - rachunek główny
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 046 843,14 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 169 339,96 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 877 503,18 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 56 694,78 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 15 465 516,69 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 33 758,08 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 35 006,70 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 35 006,70 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 24 876 423,95 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 24 876 423,95 PLN
Opis: PKO BP. 1 Oddział Centrum Warszawa 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378
od osób fizycznych
Kwota: 16 023 807,36 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 16 023 807,36 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 1 200 000 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 7 652 599,95 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 16,64 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 25 333 388,91 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 25 320 212,91 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 25 320 212,91 PLN
Inne
Kwota: 814 PLN
Opis: prowizje bankowe

Kwota: 12 362 PLN
Opis: inne wydatki

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 15 465 516,69 PLN
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 22 223 555,93 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 1 546 550 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 7 652 599,95 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 5 672 734,53 PLN
Zużycie materiałów i energii: 379 868,26 PLN
Usługi obce: 6 952 178,39 PLN
Podatki i opłaty: 16 228,17 PLN
Pozostałe cele: 3396,63 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 502 170,17 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 4 112 616,12 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 3 355 096,13 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 757 519,99 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 12 826,92 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres siedziby partii: ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Marcin Kulpa
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 17 541 175,63 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 17 538 532,96 PLN
Opis: rachunek główny: PKO BP S.A. 00-944 Warszawa ul. Sienkiewicza 12
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 485 749,65 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 913 562,28 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 572 187,37 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 117 388,07 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 15 465 516,69 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 469 878,55 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 472 521,22 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 472 521,22 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 840,26 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 840,26 PLN
Opis: PKO BP I Oddział Centrum Warszawa 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 33,86 PLN
Inne
Kwota: 806,40 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 5869,09 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 5869,09 PLN
Inne
Kwota: 5373,09 PLN
Opis: zobowiązania Komitetów Wyborczych Platforma Obywatelska RP

Kwota: 496 PLN
Opis: prowizje bankowe

Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 15 465 516,69 PLN
Opis: numer subkonta: 28 1020 1013 0000 0402 0130 4237
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 9 104 266,21 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 774 000 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 5 789 104,02 PLN
Zużycie materiałów i energii: 105 916,39 PLN
Usługi obce: 2 425 851,37 PLN
Podatki i opłaty: 8644,43 PLN
Pozostałe cele: 750 PLN
Uwagi: wydatki na cele statutowe ogółem: 8 330 266,21 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 7 222 070,54 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 5 826 342,41 PLN
Opis: numer subkonta: 53 1020 1013 0000 0302 0144 3613 kwota pomniejszona o: środki na rachunku bankowym subwencji na dz. 2017-01-01 - 831 807,01 PLN odsetki bankowe otrzymane w roku 2017 - 28 013,05 PLN zwrot kaucji za lokal - 1 000,00 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 4 696 871,96 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 1 129 470,45 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 2 578 031,41 PLN
Opis: kwota powiększona o: środki na rachunku bankowym Funduszu Eksperckiego na dz. 2017-01-01 - 7 611 069,97 PLN odsetki bankowe otrzymane w roku 2017 - 20 910,85 PLN kwota pomniejszona o prowizje bankowe w okresie 2017-01-01 - 2017-12-31 - 1607,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres siedziby partii: ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Marcin Kulpa
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 44 442 467,64 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 44 442 467,64 PLN
Opis: PKO BP SA 00-944 Warszawa ul. Sienkiewicza 12 - rachunek główny
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 982 758,97 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 359 420,05 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 623 338,92 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 127 766,81 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 58 500,00 PLN
Rodzaj składnika majątku: samochód osobowy Toyota Avensis rocznik 2009
Wartość: 41 000 PLN

Rodzaj składnika majątku: samochód osobowy Toyota Avensis rocznik 2009
Wartość: 17 500 PLN

Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 483 296,99 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 26 746 410,42 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 16 031 605,25 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 12 129,20 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 12 129,20 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 12 129,20 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 414 386,04 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Opis: PKO BP I Oddział Centrum Warszawa 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378
od osób fizycznych
Kwota: 0,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 0,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 28,61 PLN
Inne
Kwota: 414 357,43 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 12 904 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 0,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 12 500 PLN
Opis: zobowiązania Komitetów Wyborczych Platforma Obywatelska RP

Kwota: 404,00 PLN
Opis: prowizje bankowe

Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 16 031 605,25 PLN
Opis: nr konta: 28 1020 1013 0000 0402 0130 4237
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 18 114 526,93 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 801 600,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 00,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 6 511 193,06 PLN
Zużycie materiałów i energii: 337 126,35 PLN
Usługi obce: 10 442 660,78 PLN
Podatki i opłaty: 20 456,74 PLN
Pozostałe cele: 1500 PLN
Suma spłaconych kredytów: 0,00 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Uwagi: łączne wydatki na cele statutowe: 17 312 926,93 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 831 807,01 PLN
Opis: kwota powiększona o: środki na rachunku bankowym subwencji na dz. 01.01.2 016: 2 885 825,61 PLN odsetki bankowe otrzymane: 18 833,08 PLN zwrot kaucji za lokal: 10 700 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 1 860 263,62 PLN
Opis: nr konta: 53 1020 1013 0000 0302 0144 3613
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 1 101 558,38 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 758 705,24 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 7 611 069,97 PLN
Opis: kwota powiększona o: środki na rachunku bankowym Funduszu Eksperckiego na dz. 01.01.2 016: 8 627 337,18 PLN odsetki bankowe otrzymane w roku 2 016: 43 649,41 PLN kwota pomniejszona o prowizje bankowe w okresie 01.01.2 016-31.12.2 016: 1 298,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Adres siedziby partii: ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Marcin Kulpa
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 38 482 091,45 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 38 482 091,45 PLN
Opis: PKO BP S.A. 00-944 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12 0 rachunek główny
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 2 200 777,60 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 1 266 170,19 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 934 607,41 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 297 905,53 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Opis: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 443 425,27 PLN
Kredyty
Kwota: 15 000 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Kwota: 15 000 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 2 718 672,75 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 17 729 870,91 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 91 439,39 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 91 439,39 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 91 439,39 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Opis: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Opis: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 47 665 044,54 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 47 665 044,54 PLN
Opis: PKO BP. I Oddział Centrum Warszawa 15 10201013 0000 0602 0005 9378
od osób fizycznych
Kwota: 8 788 994,81 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 8 788 994,81 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 28 085 032,65 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 10 266 084,04 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 15,21 PLN
Inne
Kwota: 524 917,83 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 47 686 651,53 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 29 531 848,60 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 51 900,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 18 004 348,90 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 96 370,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 1503,03 PLN
Opis: zobowiązania komitetów wyborczych Platforma Obywatelska RP wg załącznika 3
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 17 729 870,91 PLN
Opis: numer subkonta rachunku bankowego partii - 28 1020 1013 0000 0402 0130 4237
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 17 615 314,06 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 886 500,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 10 266 084,04 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 5 843 270,66 PLN
Zużycie materiałów i energii: 22 251,38 PLN
Usługi obce: 593 775,66 PLN
Podatki i opłaty: 1963,74 PLN
Pozostałe cele: 1468,58 PLN
Suma spłaconych kredytów: 0,00 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 2 885 825,61 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 760 844,00 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 659 764,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 101 080,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 8 627 337,18 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl