Razem

Informacje ogólne

Adres:
ul. Lwowska 9/1a 00-660 Warszawa

Finanse partii

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Adrian Zandberg od 27.11.2022
2 Magdalena Biejat od 27.11.2022
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Filtruj wyniki
Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
 • Edukacja seksualna bez uprzedzeń

  Sfinansujemy dodatkowe zajęcia o zdrowiu i edukacji seksualnej, dostępne dla wszystkich uczniów. Dzieci i młodzież mają prawo do pełnej wiedzy na temat własnego ciała i relacji z innymi, bez ideologicznych uprzedzeń

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  Razem
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  edukacja i szkolnictwo wyższe
  edukacja seksualna
 • ABC praw pracowniczych - lekcje tematyczne w każdej szkole

  Przygotujemy młodzież do świadomego i bezpiecznego wejścia na rynek pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach każdego typu obejmie informacje dotyczące praw pracowniczych oraz przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczniowie i uczennice dowiedzą się, jak bronić się przed nieuczciwymi praktykami pracodawców, gdzie zgłosić się w przypadku łamania praw pracowniczych i jak założyć związek zawodowy.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  Razem
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  edukacja i szkolnictwo wyższe
 • Tak dla rozwoju zawodowego uczniów

  Odpowiednio dofinansujemy pracownie i warsztaty w szkołach zawodowych, aby umożliwić uczniom naukę nowych technologii wykorzystywanych w danej branży. Będziemy inwestować w stypendia dla uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz wspierać uzupełnianie umiejętności przez nauczycieli zawodu.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  Razem
  edukacja i szkolnictwo wyższe
 • Praktyki zawodowe

  Samorządy lokalne będą monitorować realizację praktyk w zakładach pracy. Przedsiębiorstwa realizujące praktyki muszą zapewniać odpowiednie warunki do nauki i wsparcie doświadczonego opiekuna lub opiekunki praktyki. Skończymy z traktowaniem praktykantów jako darmowej siły roboczej.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  edukacja i szkolnictwo wyższe
  Razem
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
 • Wysokiej jakości szkoły zawodowe

  Samorząd weźmie realną odpowiedzialność za kształcenie zawodowe i regionalny rynek pracy. Samorządy wojewódzkie i powiatowe wspólnie skoordynują rozwój sieci szkół zawodowych i dostosują ją do lokalnych potrzeb społecznych i gospodarczych.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  Razem
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  edukacja i szkolnictwo wyższe
 • Kultura nie tylko w metropoliach

  Powstrzymamy masową likwidację małych teatrów, bibliotek i domów kultury, które często są jedynymi instytucjami kultury na danym terenie. Wzmocnimy je poprzez zapewnienie dodatkowych środków finansowych oraz zatrudnienie ich pracowników i pracowniczek na umowy o pracę.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  Razem
  kultura
 • Dość wyzysku w kulturze

  Skończymy z procederem wypychania pracownic i pracowników publicznych instytucji kultury na zatrudnienie przez podmiot zewnętrzny, które skutkuje słabszą ochroną ich praw pracowniczych.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  Razem
  kultura
 • Budżet obywatelski dla kultury

  Wprowadzimy obowiązkowe budżety obywatelskie dla kultury. 20% samorządowych środków przeznaczanych na kulturę będzie rozdysponowanych zgodnie z decyzją mieszkańców i mieszkanek wyrażoną w bezpośrednim głosowaniu.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  Razem
  kultura
 • Zdecydujmy wspólnie

  Będziemy promować i wspierać demokratyczne procedury decyzyjne w instytucjach kultury. Decyzje będą podejmowane wspólnie przez twórców i twórczynie, pracowników i pracownice we współpracy z dyrektorami i dyrektorkami oraz z uwzględnieniem głosu publiczności.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  kultura
  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  Razem
 • Dość kolesiostwa

  Wprowadzimy obowiązek przeprowadzania jawnych konkursów na stanowiska kierownicze we wszystkich samorządowych instytucjach kultury. Konkursy będą rozstrzygane wboparciu o przejrzyste kryteria. Kierowanie instytucjami kultury nie może być wygodną posadą dla niekompetentnych partyjnych kolegów i koleżanek.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  Razem
  kultura
 • Stabilne finansowanie kultury

  Skończymy z grantową logiką funkcjonowania instytucji kultury i zastąpimy ją dotacjami długoterminowymi. W ten sposób instytucjom i ich pracownikom zapewnimy stabilność funkcjonowania, a odbiorcom – rozbudowaną i interesującą ofertę.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  wybory samorządowe 2018
  sprawy ogólnopolskie
  Razem
  kultura
 • Państwowe pieniądze - świecka kultura

  Przeprowadzimy audyt funduszy samorządowych, które trafiają do instytucji religijnych. Środki przeznaczone dla instytucji kultury nie powinny być wykorzystywane na finansowanie działalności stricte religijnej.

  Źródło: partiarazem.pl

  Data obietnicy: 8.03.2018

  wybory samorządowe 2018
  Razem
  sprawy ogólnopolskie
  kultura
Pokaż więcej

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Partia Razem
Adres siedziby partii: ul. Franciszka Salezego Jezierskiego 7/Lu 1, 00-457 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Weronika Samolińska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 3 655 654,64 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 3 655 654,64 PLN
Opis: Bank Pekao S.A. 41 1240 1037 1111 0010 6408 8296
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 512 640,91 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 39 590,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 368 842,82 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 104 298,09 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 3 143 013,73 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 200,00 PLN
Opis: Bank Pekao S.A. nr konta: 27 1240 1037 1111 0010 6415 8582
od osób fizycznych
Kwota: 200,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 200,00 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 60,00 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 60,00 PLN
Inne
Kwota: 60,00 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 3 143 013,73 PLN
Opis: Bank Pekao S.A. nr konta: 82 1240 1037 1111 0010 6732 2120
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 1 470 503,08 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 196 338,45 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 693 396,86 PLN
Zużycie materiałów i energii: 91 027,29 PLN
Usługi obce: 433 718,27 PLN
Podatki i opłaty: 1155,00 PLN
Pozostałe cele: 54 867,21 PLN
Uwagi: kwota wydatków na cele statutowe ogółem: 1 274 164,63 PLN usługi obce: "922,63"
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 3 577 597,64 PLN
Opis: środki na rachunku bankowym subwencji na dzień 2 017-01-01: 1 905 086,99 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 60,00 PLN
Opis: Bank Pekao S.A. nr konta: 97 1240 1037 1111 0010 6785 0694
Prowizje i opłaty bankowe: 60,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 275 137,45 PLN
Opis: środki na rachunku bankowym Funduszu Eksperckiego na dzień 2 017-01-01: 78 859,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Partia Razem
Adres siedziby partii: ul. Szczekocińska 3/1 02-605 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Marcelina Monika Zawisza
Adrian Tadeusz Zandberg
Pełnomocnik finansowy
Weronika Samolińska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii Razem
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 2 976 838,58 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Opis: Bank Pekao S. A. nr konta: 41 1240 1037 1111 0010 6408 8296
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 615 203,28 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 30 205,65 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 399 646,34 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 176 878,26 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Uwagi: nieprawidłowe wpłaty przepadek na rzecz Skarbu Państwa: 8473,03 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,00 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 2 361 635,30 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 0,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 0,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 1903,46 PLN
Opis: Bank Pekao S. A. nr konta: 27 1240 1037 1111 0010 6415 8582
od osób fizycznych
Kwota: 1000,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 1000,00 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 0,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 903,46 PLN
Opis: środki z zamkniętego rachunku bankowego Komitetu Wyborczego
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 3999,46 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 3999,46 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 1000,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 62,00 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe

Kwota: 2937,46 PLN
Opis: przepadek nieprawidłowych wpłat na rzecz Skarbu Państwa

Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 2 361 635,30 PLN
Opis: Bank Pekao S. A. nr konta: 82 1240 1037 1111 0010 6732 2120
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 456 548,31 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 78 894,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 0,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 174 906,73 PLN
Zużycie materiałów i energii: 35 754,63 PLN
Usługi obce: 120 781,85 PLN
Podatki i opłaty: 0,00 PLN
Pozostałe cele: 46 211,10 PLN
Suma spłaconych kredytów: 0,00 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Uwagi: łączne wydatki na cele statutowe: 377 654,31 PLN korzystanie ze środków masowego przekazu: 707,50 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 1 905 086,99 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 35,00 PLN
Opis: Bank Pekao S. A. nr konta: 97 1240 1037 1111 0010 6785 0694
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 0,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 0,00 PLN
Prowizje i opłaty bankowe: 35,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 78 859,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Partia Razem
Adres siedziby partii: ul. Szczekocińska 3/1, 02-605 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Maciej Konieczny, członek zarządu partii RAZEM
Alicja Czubek, skarbnik partii RAZEM
Pełnomocnik finansowy
Alicja Czubek
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Partii Razem
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 195 282,94 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 192 282,94 PLN
Opis: Bank Pekao S.A. 41 1240 1037 1111 0010 6408 8296
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 191 219,07 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 10 700,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 150 263,53 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 30 255,54 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 0,00 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Opis: 0,00 PLN
Kredyty
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Opis: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 1063,87 PLN
Opis: noty obciążające, wystawione dla Komitetu Wyborczego Partii Razem - wg załącznika nr 3
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 3000 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 3000 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Opis: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Opis: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 377 961,75 PLN
Opis: Bank PKO S.A. nr: 27 1240 1037 1111 0010 6415 8582
od osób fizycznych
Kwota: 345 024,29 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 345 024,29 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 30 000 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 984,00 PLN
Opis: zwrot: POLSKA PRESS

Kwota: 1953,46 PLN
Opis: nieprawidłowe wpłaty przepadek na rzecz Skarbu Państwa

Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 354 430,00 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 354 375,00 PLN
Inne
Kwota: 55 PLN
Opis: opłaty i prowizje bankowe
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl