Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Lewica Okręg: 11, śląski Partia: Lewica Razem Zawód: parlamentarzysta

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1980-10-14, Gliwice
Zawód: kulturoznawca
Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim (specjalizacja literatura i kultura popularna). Działał w stowarzyszeniu Młodzi Socjaliści, w którym był także członkiem rady krajowej. Następnie dołączył do Partii Zieloni. W 2014 r. bez powodzenia startował z ich listy w wyborach do Parlamentu... Europejskiego. W styczniu 2015 r. odszedł z Zielonych. Współzałożyciel Partii Razem (Obecnie Lewica Razem). W wyborach samorządowych w 2018 r. bez powodzenia kandydował na radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, a w 2019 r. do Parlamentu Europejskiego. Od 2019 r. poseł na Sejm (IX-X kadencja), członek Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Spraw Zagranicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Macieja Koniecznego ul. Andrzeja 13 lok. 1 40-061 Katowice woj. śląskie tel. 570 150 002 m.konieczny@partiarazem.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
W ciągu ostatnich 15 lat pracowałem jako magazynier, ochroniarz, sprzedawca, a w końcu zostałem dziennikarzem i doradcą samorządów.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Transport publiczny Imprezy rozrywkowe
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Tak, ponieważ znaczna część z tych osób przekracza granicę nielegalnie zmuszona do tego przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki, nierzadko w sytuacji zagrożenia życia. Obowiązkiem państwa-sygnatariusza Konwencji Genewskiej, jest przyjęcie wniosku o ochronę międzynarodową i rozpatrzenie go. Warto też przypomnieć, że w latach ubiegłych polskie służby graniczne wielokrotnie bezprawnie odmawiały przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową od cudzoziemców próbujących przekroczyć granicę na legalnych przejściach granicznych.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Polska dyplomacja w obliczu sytuacji na granicy polsko-białoruskiej całkowicie zawiodła. Zamiast szukać wsparcia u naszych europejskich sojuszników, polski rząd prowadzi bezsensowne wojny w Brukseli, pogarszajace tylko sytuacje Polski na arenie międzynarodowej i grożące odebraniem funduszy. Musimy też pamiętać, że kilka lat wcześniej, po wojnie domowej w Syrii nasz kraj odmówił przyjęcia ledwie kilku tysięcy imigrantów wg zaproponowanego systemu kwotowego. Wystąpiłem w kurdyjskiej telewizji, gdzie odwodziłem zdesperowanych mieszkańców irackiego Kurdystanu od niebezpiecznej podróży na Białoruś.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Nowoczesna szkoła powinna być otwarta, świecka, uczyć krytycznego myślenia i wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z różnych środowisk o różnym kapitale kulturowym i ekonomicznym.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Obowiązek przedszkolny dla pięciolatków i upowszechnienie edukacji przedszkolnej to krok w kierunku wyrównywania szans dzieci z różnych środowisk. Trójstopniowy model edukacji- z gimnazjum- mimo wielu obaw sprawdził się, co pokazywały m.in. badania PISA. Niemniej jednak wprowadzanie kolejnych zmian w systemie nie wydaje się być dobre ani dla uczniów, ani dla nauczycieli.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Dla mnie, jako przedstawiciela lewicy, jednym z priorytetów jest jest zwiększenie finansowania na ochronę zdrowia, w tym także w aspekcie zdrowia psychicznego. Pandemia COVID-19 uderzyła w poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków w wielu sferach życia, zaburzyła poczucie bezpieczeństwa, wzmocniła lęk przed przyszłością, całkowicie zdezorganizowała życie codzienne. Przymusowa izolacja- czy to w formie kwarantanny/izolacji w sensie medycznym, czy pracy/nauki zdalnej i ograniczenia kontaktów z bliskimi - wpłynęła negatywnie na dobrostan społeczeństwa.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Wskazałem wyżej jako priorytetowe zatrudnienie psychologa w każdej szkole oraz zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym, ponieważ wśród wymienionych działań szczególnie ważne jest, żeby szkoła, gwarantowała również bezpieczeństwo w zakresie pomocy psychologicznej. Z tego powodu uważam, że równie ważne jest też szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie. Niestety, nie w każdej szkole istnieje dostęp do wsparcia przez psychologia i/lub pedagoga.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska powinna stać się nowoczesnym państwem dobrobytu dbającym o ludzi i środowisko. Aby tak się stało musimy: - Uporać się z kryzysem w służbie zdrowia radykalnie zwiększając jej finansowanie (Na początek do 6,8% PKB w 2022 roku i 7,2% w roku 2024). - Zainwestować w badania, rozwój i nowe technologie. Tak aby Polska znalazła się w awangardzie nowej zielonej rewolucji przemysłowej (2% PKB na badania i rozwój 3,5mld rocznie na inwestycje w nowe technologie). - Podnieść płace w budżetówce. Sprawne, nowoczesne państwo musi dobrze płacić swoim pracownikom. (Minimalna pensja w budżetówce na poziomie 3500 brutto). - Państwo powinno budować mieszkania na zwykłą kieszeń. (1 milion mieszkań wybudowanych przez państwową spółkę w dekadę) - Polska powinna postawić na kolej i transport publiczny.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Sprawiedliwa transformacja energetyczna prowadzona w porozumieniu z pracownikami przemysłu. Stopniowe odchodzenie od węgla na rzecz atomu i odnawialnych źródeł energii. Inwestowanie w nowy zielony przemysł gwarantujący dobrej jakości miejsca pracy.
2
Reforma służby zdrowia. Zwiększenie finansowania do 6,8% PKB w 2022 roku i 7,2% w roku 2024. Zwiększenie liczby miejsc na kluczowych specjalizacjach lekarskich. Zagwarantowanie minimalnej pensji w budżetówce na poziomie 3500 złotych brutto.
3
Uporanie się z kryzysem mieszkaniowym. Utworzenie państwowej spółki, która w ciągu 10 lat na państwowych terenach wybuduje milion mieszkań. W ten sposób zaoszczędzimy nawet do połowy ceny mieszkania na marżach banków i deweloperów dzięki czemu mieszkania staną się bardziej dostępne.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wdrożenie programu budowy przez państwo mieszkań na zwykłą kieszeń.
2
Zwiększenie państwowych inwestycji w badania rozwój i nowe technologie.
3
Rozwój kolei i transportu publicznego. Stworzenie kompleksowego systemu transportu publicznego (autobusy, tramwaje, trolejbusy, tramwaje dwu-systemowe, kolej jednoszynowa, kolej) w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Unia Europejska musi pójść do przodu albo się rozpadnie. Obecne traktaty nie spełniają oczekiwań obywateli. Potrzebujemy więcej demokracji w UE, dużo większego budżetu, skutecznych narzędzi walki z kryzysem klimatycznym. Obecne traktaty stawiają biznes i nieskrępowaną konkurencję ponad dobrem wspólnoty. Trzeba z tym skończyć. Wyzwania przed, którymi stoimy są ogromne, bez głębokiej reformy UE nie mamy szans im podołać.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 9
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

27.11.2023, Drugi tydzień pierwszego posiedzenia Sejmu

…Wójcik (PiS), Paweł Jabłoński (PiS), Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS). Głos zabrali również Konrad Berkowicz (Konfederacja), Maciej Konieczny (Lewica), Paweł Zalewski (Polska2050-TD) i Łukasz Schreiber (PiS). fot. Piotr Wójcik „PiS uczynił z Unii Europejskiej…

19.10.2023, Kto tworzy klub Lewicy?

…Czarzasty 2. Jacek Czerniak 3. Agnieszka Dziemianowicz‑Bąk 4. Krzysztof Gawkowski 5. Daria Gosek‑Popiołek 6. Maciej Konieczny 7. Katarzyna Kotula 8. Anita Kucharska‑Dziedzic 9. Marcin Kulasek 10. Łukasz Litewka 11. Paulina Matysiak…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia, ale przy pewnych obostrzeniach na zasadach niemieckich. Maciej Konieczny tak Lewica   Przemysław Koperski tak Lewica   Maciej Kopiec tak Lewica   Tomasz Kostuś nie KO…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Obietnice

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Maciej
Nazwisko: Konieczny
Nazwisko panieńskie: 1980-10-14
Data urodzenia: Gliwice
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 708 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Sofida sp. z o.o.
Liczba jednostek: 5
Pełna kwota: 250 PLN
Uwagi: udziały w kapitale zakładowym
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 36,30 m2
Wartość: 360 000 PLN
Tytuł prawny: własność
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - Lewica Razem
Kwota: 49 939,92 PLN

Opis: prawa autorskie i inne prawa
Kwota: 400 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny - Bank Millenium, mieszkanie
Cała kwota: 240 551,47 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Źródło