Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1982-01-11, Warszawa
Zawód: socjolożka
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 19 Warszawa
Liczba głosów: 19 501 (1,41%)
Absolwentka socjologii (Uniwersytet w Grenadzie, Uniwersytet Complutense w Madrycie). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi (Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN). Tłumaczka literatury hiszpańskiej. Związana z działalnością organizacji... pozarządowych, m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją im. Batorego, "Stocznią". Członek partii Razem; członek rady okręgu warszawskiego. W 2018 r. kandydowała do rady dzielnicy Praga-Północ z list KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa. Kandydowała w 2019 r. do Parlamentu Europejskiego. W 2019 r. uzyskała mandat posła na Sejm. Wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewica. Zasiada w komisji polityki społecznej i rodziny.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Magdaleny Biejat Nowy świat 27 l. 1 00-029 Warszawa biuro@magdalenabiejat.pl tel. 536 031 355

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 23.07.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 10.06.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 20.05.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
93.6%
Nieobecność
6.4%
Zgodność
z linią klubu
96.5%

Oddane głosy

Za
64.9%
Przeciw
23.4%
Wstrzymał się
5.3%
Nieobecny
6.4%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Magdalena Agnieszka
Nazwisko: Biejat
Data urodzenia: 1982-01-11
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: posłanka elektka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1377 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 111 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 90 m2
Wartość: 1 000 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę
Kwota: 54 217,77 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Auris (Hybryda)
Rok produkcji: 2017
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-12
Źródło

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Nie ma wątpliwości, że obecny kryzys został wywołany przez Łukaszenkę, który cynicznie wykorzystuje migrantów, oszukanych przez reżim. Osoby te są zmuszane do przechodzenia zielonej granicy, bite i przetrzymywane w nieludzkich warunkach. W tej sytuacji Polska powinna dążyć do deeskalacji tej sytuacji, z zachowaniem standardów humanitarnych. Odsyłanie migrantów z powrotem do Białorusi nie spełnia tego celu, gdyż autorytarny reżim odeśle ich po prostu z powrotem. Jeśli chcemy faktycznie zmniejszyć presję na granicę, to musimy rówolegle działać na arenie międzynarodowej aby zatrzymać transport osób do Mińska oraz w Polsce - zatrzymując uchodźców. Osoby zatrzymane powinny mieć możliwość złożenia wniosków o ochronę międzynarodową. Rozpatrywanie tych wniosków powinno zostać znacznie przyspieszone. Osoby, których wnioski będą rozpatrzone negatywnie lub takie, ktore nie zdecydują się ich złożyć, powinny zostać odesłane do kraju pochodzenia, o ile jest to bezpieczne (część z tych krajów już teraz organizuje loty powrotne). Szacuje się, że na terenach przygranicznych przebywa obecnie kilka tysięcy osób. Jest to liczba, z którą Polska jest w stanie sobie poradzić przy pomocy opisanych przeze mnie procedur. Utworzenie korytarza humanitarnego byłoby możliwe, gdyby znalazły się kraje, które zechciałyby część uchodźców przyjąć - zalezy to więc od woli innych państw członkowskich UE. Rząd powinien był przygotować się na wzmożony ruch migracyjny - wiemy, że informacje o tym, że to się stanie, płynęły do rządu na kilka miesięcy wcześniej. Powinno to jednal uwzględniać tworzenie obozu przejściowego, odpowiednie przygotowanie ośrodków dla uchodźców, przyspieszenie procedur oraz wyprzedzające działania dyplomatyczne.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Zablokowanie wymiany handlowej na granicy polsko-białoruskiej powinno być poważnie brane pod uwagę w kolejnych krokach, z przygotowaniem osłon dla przedsiębiorców na ten okres. Bezpardonowy atak na granice UE i NATO powinien się spotkać ze zdecydowaną reakcją i sankcjami, wymierzonymi w sprawców tej sytuacji - Łukaszenkę i Putina, a nie ich ofiary (czyli migrantów).
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Migracje. Kryzys na granicy, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
99%
wspólne pytania
4
zgodność
99%
wspólne pytania
4
zgodność
99%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
14%
wspólne pytania
4
zgodność
24%
wspólne pytania
4
zgodność
26%

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Zadaniem systemu edukacji powinno być przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych i kształtowanie powszechnego szkolnictwa na jak najwyższym poziomie. Dlatego też w mojej opinii samorządy nie powinny mieć możliwości większego wpływu na program nauczania, bo prowadziłoby to do znacznych różnic w dostępie do edukacji w zależności od miejsca zamieszkania uczniów i uczennic. Powinniśmy dołożyć raczej wszelkich starań, aby program nauczania konstruowany był w sposób nowoczesny, zgodny z najnowszą wiedzą, uczący krytycznego myślenia i współpracy. Oceniam dobrze reformę, która wprowadziła gimnazja i uważam, że jej odwrócenie zaszkodziło uczniom i uczennicom. Uważam też jednak, że dziś społeczność szkolna nie potrzebuje kolejnej rewolucji, ale raczej budowania jak najlepszych warunków nauki w ramach tego systemu, jaki mamy. To nie tylko unowocześnienie i odchudzenie podstawy programowej, ale i dowartościowanie Rad Szkół, ułatwienie współpracy z organizacjami społecznymi, czy położenie większego nacisku na edukację obywatelską.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Edukacja w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/5)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
100%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
34%
wspólne pytania
4
zgodność
34%
wspólne pytania
4
zgodność
36%

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Epidemia koronawirusa jasno pokazała błędy popełniane przez rządy ostatnich kilku dekad. Uśmieciowienie rynku pracy, przez które wiele osób nie ma żadnych zabezpieczeń socjalnych, gwarancji stabilności zatrudnienia oraz prawa do opieki zdrowotnej uderzyły w Polki i Polaków ze zdwojoną siłą w czasie kryzysu. Ale ten kryzys najwyraźniej widać w opiece zdrowotnej, Od lat w kolejnych ekipach rządzących mieliśmy do czynienia z nadreprezentacją zwolenników prywatyzowania służby zdrowia. W efekcie intencjonalnie obniżane było finansowanie publicznej opieki zdrowotnej. Szpitale zamiast leczyć tylu potrzebujących pacjentów, ilu byłyby w stanie, musiały ograniczać liczbę świadczeń do z góry narzuconej (i notorycznie niedoszacowanej) liczby przewidzianej w kontrakcie z NFZ.Szpitale miały do wyboru leczyć i popadać w długi lub ustawiać pacjentów w kolejki. Szczególnie widoczne jest to w polskiej psychiatrii. Dla osoby w kryzysie psychicznym polska służba zdrowia ma zasadniczo dwie możliwości: w sytuacji tragicznej pobyt na przepełnionym, skrajnie niedofinansowanym i ubogim w personel oddziale psychiatrycznym, a w sytuacji gdy jest źle, ale jeszcze nie krytycznie, czekanie na niemal nieuchronne pogłębienie choroby lub… leczenie prywatne, które kosztuje często nawet 1000 zł miesięcznie. Tymczasem rozwiązanie problemów polskiej ochrony zdrowia jest banalnie proste - problem w tym, że wielu usilnie próbuje nie widzieć “słonia stojącego w kącie pokoju”. Musimy za punkt wyjścia przyjąć założenie, że każdy uprawniony do leczenia chory ma jak najszybciej otrzymać należne świadczenia, a budżet państwa (NFZ i ZUS) za nie zapłacić. bo są ZAGWARANTOWANE w obowiązującym prawie. To oznacza oczywiście, że nakłady na służbę zdrowia będą wyższe - ale dziś są kilkukrotnie poniżej Europejskiej średniej! Stąd nasz postulat podwyższenia nakładów ma ochronę zdrowia do 6,8% PKB.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
W obliczu zapaści polskiej psychiatrii - zarówno w zakresie opieki nad dziećmi, jak też dorosłymi i senioralnymi pacjentami, wybór jedynie dwóch odpowiedzi jest niezwykle trudny. Potrzebujemy zarówno profilaktyki i systemu wczesnego wykrywania zaburzeń, ale równie istotne (a nawet kluczowe) jest kształcenie i zatrudnienie większej liczby lekarzy psychiatrów, zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz inwestycje w oddziały psychiatryczne - możliwie blisko miejsca zamieszkania, co jest niezwykle ważne zwłaszcza dla małoletnich pacjentów i ich rodzin.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
51%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Nasze najważniejsze wyzwania to po pierwsze, zadbanie o solidarność społeczną i stabilność warunków życia. Musimy poważnie i jak najszybciej zacząć zmniejszać różnice społeczne, poprzez wprowadzenie sprawiedliwych podatków, budowę mieszkań na wynajem, zadbanie o prawa pracownicze (np. przez zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy), lepszy dostęp do dobrej jakości usług publicznych (jak np. transport, ochrona zdrowia, edukacja). Konieczne jest również stworzenie i realizacja strategii odpowiedzi na kryzys klimatyczny, obejmującej zarówno sposób planowania i rozbudowania miast, gospodarkę zasobami wodnymi, odpowiednie wsparcie dla rolników, transport itd. Wreszcie, powinniśmy pracować na rzecz zwiększenia naszej roli w Unii Europejskiej i na rzecz reformy samej UE, żeby była w stanie odpowiadać na współczesne wyzwania, zarówno geopolityczne, jak i klimatyczne.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma ochrony zdrowia - musimy płacić więcej pielęgniarkom i ratownikom, zracjonalizować wydatki, zracjonallizować koszyk świadczeń, znacząco zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia (do 6,8% PKB w ciągu najbliższej kadencji)
2
Zmiana polityki energetycznej, musimy przygotować się na coraz poważniejsze zmiany klimatyczne
3
Reforma systemu podatkowego - obecnie podatki są regresywne, a więc obciążają osoby zarabiające najmniej. Musimy wprowadzić system, który jest sprawiedliwy a jednocześnie pozwala na sfinansowanie usług publicznych na wysokim poziomie.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Budowa państwowych mieszkań na wynajem - żeby każdego było stać na wynajęcie mieszkania i uniezależnienie się.
2
Reforma systemu podatkowego.
3
Realizacja Paktu dla Kobiet ogłoszonego przez Lewicę - refundacja in vitro, zniesienie klauzuli sumienia, liberalizacja prawa aborcyjnego, dostęp do ginekologów i antykoncepcji, zagwarantowanie miejsc w żłobkach dla wszystkich dzieci, parytety we władzach publicznych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
86%
wspólne pytania
31
zgodność
86%
wspólne pytania
26
zgodność
86%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
27
zgodność
38%
wspólne pytania
20
zgodność
40%
wspólne pytania
17
zgodność
41%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Unia Europejska potrzebuje głębokich reform, żeby móc odpowiadać na niezwykle trudne wyzwania współczesnego świata. Potrzebujemy Unii bardziej demokratycznej, transparentnej, solidarnej wobec swoich obywateli.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
23
zgodność
95%
wspólne pytania
26
zgodność
89%
wspólne pytania
23
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
16
zgodność
32%
wspólne pytania
23
zgodność
35%
wspólne pytania
9
zgodność
46%