Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska Okręg: 3, podlasko-warmińsko-mazurski Partia: Platforma Obywatelska RP Zawód: polityk

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1964-01-15, Lidzbark Warmiński
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Nauczyciel, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, ukończył również studia podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej. Samorządowiec: w l. 90. radny Lidzbarka Warmińskiego, w l. 1996-1998 był przewodniczącym rady; radny (1998-2006) i starosta powiatu lidzbarskiego... (2000-2006); marszałek (2006-2014) i wicemarszałek (2014-2015) woj. warmińsko-mazurskiego. Od 2009 r. prezes Zarządu Związku Województw RP. Prezydent Euroregionu Bałtyk w l. 2009-2011. Przedstawiciel polskiej delegacji w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. W 2019 r. kandydował do Parlamentu Europejskiego. Członek PO: członek Zarządu Krajowego PO; od 2006 r. przewodniczący regionu warmińsko-mazurskiego PO. Poseł od 2015 r. (VIII-X kad.), w Sejmie IX kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz członkiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jacka Protasa Plac Wolności 5 lok. 1 11-100 Lidzbark Warmiński woj. warmińsko-mazurskie tel. 603 910 517, (89) 527 52 22 jacek.protas@biuroposelskie.org

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Wszystkie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Absolwenci powinni zdobyć wiedzę i umiejętności zawodowe,ponadto powinni opanować sztukę zdobywania szybko potrzebnych informacji oraz odróżniania prawdy od fałszu i propagandy. Ważna jest także podstawa w postaci odpowiedniego zasobu wiedzy ogólnej.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Turystyka, Gastronomia, Hotelarstwo
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Jakich zmian potrzebują samorządy? (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
Nowa ustawa o dochodach JST
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 13. Inne (jakie?): Udział w VAT

Artykuły

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

10.09.2020, Po linii partii. W Sejmie rebelii nie będzie

…w blisko połowie (57 na 127) głosowań.  Najczęściej wyłamali się Elżbieta Gelert, Tomasz Lenz i Jacek Protas. Najwięcej różnych głosów było podczas prac nad ustawą przewidującą wzrost wynagrodzeń dla parlamentarzystów. Na 121 głosujących dziewięciu…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, Warszawa, KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Elbląg, liczba głosów: 24 266
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
2019
kandydat na posła, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Elbląg, liczba głosów: 24 266
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Protas
Data urodzenia: 1964-01-15
Miejsce urodzenia: Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 86 075 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 104 m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 63 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: mieszkanie spółdzielczo-własnosciowe

Powierzchnia: 57 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 1/2 mieszkania

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,53 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka rekreacyjna zabudowana letnim domkiem i budynkami gospodarczo-rekreacyjnymi
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność odrębna, darowizna od rodziców

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 108 m2
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: prawo do użytkowania wieczystego

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: prawo do użytkowania wieczystego działki gruntu 108 m2 12.11.2014 r. Urząd Miasta [ukryte]
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2007-03-31
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu RP - dieta parlamentarna
Kwota: 30 419,79 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30 419,79 PLN opodatkowana: 0,00 PLN za 2 018 r.

Opis: Kancelaria Sejmu RP - uposażenie
Kwota: 124 813,17 PLN
Uwagi: za 2018 r.

Opis: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Kwota: 7600 PLN
Uwagi: za 2018 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV 4
Rok produkcji: 2016
Wartość: 100 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500
Rok produkcji: 2015
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 60 000 PLN
Podpis
Data: 2019-10-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Protas
Data urodzenia: 1964-01-15
Miejsce urodzenia: Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 94 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 104 m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielczo-własnosciowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 63 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: 1/2 mieszkania
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 57 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,53 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka rekreacyjna zabudowana letnim domkiem i budynkami gospodarczo-rekreacyjnymi
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność odrębna, darowizna od rodziców

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 108 m2
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: prawo do użytkowania wieczystego

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: prawo do użytkowania wieczystego działki gruntu 108 m2 12.11.2014 Urząd Miasta [ukryte]
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2007-03-31
Uwagi: nie uzyskałem dochodu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu RP - dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20 041,60 PLN opodatkowana: 0 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu RP - uposażenie
Kwota: 72 596,46 PLN

Opis: Przychód z tyt. zwięk. lim. na sł. pod. zagr.
Kwota: 460,23 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV 4
Rok produkcji: 2016
Wartość: 100 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500
Rok produkcji: 2015
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 60 000 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-09-02
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Protas
Data urodzenia: 1964-01-15
Miejsce urodzenia: Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 112 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 600 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 104 m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielczo-własnosciowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 63 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: 1/2 mieszkania
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 57 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,53 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka rekreacyjna zabudowana letnim domkiem i budynkami gospodarczo-rekreacyjnymi
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność odrębna, darowizna od rodziców

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 108 m2
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: prawo do użytkowania wieczystego

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: prawo do użytkowania wieczystego działki gruntu 108 m2 12.11.2014 Urząd Miasta [ukryte]
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2007-03-31
Uwagi: nie uzyskałem dochodu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu RP - dieta parlamentarna
Kwota: 30 419,79 PLN
Uwagi: nieopodatkowana: 30 419,79 PLN w tym opodatkowana: 0 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu RP - uposażenie
Kwota: 124 813,17 PLN

Opis: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Kwota: 7600 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV 4
Rok produkcji: 2016
Wartość: 110 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500
Rok produkcji: 2015
Wartość: 30 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 82 627 PLN
Podpis
Data: 2019-04-16
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Protas
Data urodzenia: 1964-01-15
Miejsce urodzenia: Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 92 975,77 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 450 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 104 m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielczo-własnosciowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 63 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj: 1/2 mieszkania
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 57 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,53 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka rekreacyjna zabudowana letnim domkiem i budynkami gospodarczo-rekreacyjnymi
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność odrębna, darowizna od rodziców
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 108 m2
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: prawo do użytkowania wieczystego
Uwagi: wartość około

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: prawo do użytkowania wieczystego działki gruntu 108 m2 12.11.2014 Urząd Miasta [ukryte]
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2007-03-31
Uwagi: nie uzyskałem dochodu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu RP - uposażenie
Kwota: 137 315,29 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu RP - dieta parlamentarna
Kwota: 30 044,69 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 2 684,69 PLN nieopodatkowana: 27 360 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: RAV 4
Rok produkcji: 2016
Wartość: 115 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska wartość około

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500
Rok produkcji: 2015
Wartość: 35 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska wartość około

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 108 050,86 PLN
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-23
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Protas
Data urodzenia: 1964-01-15
Miejsce urodzenia: Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 183 000 PLN
Uwagi: 155 000 PLN ze sprzedaży lokalu użytkowego
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 104 m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielczo-własnosciowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 63 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj: 1/2 mieszkania
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 57 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,53 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka rekreacyjna zabudowana letnim domkiem
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność odrębna, darowizna od rodziców
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 108 m2
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: prawo do użytkowania wieczystego
Uwagi: wartość około

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: prawo do użytkowania wieczystego działki gruntu 108 m2 12.11.2014 Urząd Miasta [ukryte]
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2007-03-31
Uwagi: nie uzyskałem dochodu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Kwota: 9159,10 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu RP
Kwota: 140 049,23 PLN

Łączny dochód
Kwota: 149 208,33 PLN
Uwagi: + nieopodatkowana dieta 27 360 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Insignia
Rok produkcji: 2011
Wartość: 37 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska wartość około

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500
Rok produkcji: 2015
Wartość: 35000PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska wartość około

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 133 474,66 PLN
Podpis
Data: 2017-04-19
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Protas
Data urodzenia: 1964-01-15
Miejsce urodzenia: Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 700 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 104 m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielczo-własnosciowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 63 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj: 1/2 mieszkania
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 57 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,53 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka rekreacyjna zabudowana letnim domkiem
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność odrębna, darowizna od rodziców
Uwagi: wartość około

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 108 m2
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: prawo do użytkowania wieczystego
Uwagi: wartość około

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: prawo do użytkowania wieczystego działki gruntu 108 m2 12.11.2014 Urząd Miasta [ukryte]
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2007-03-31
Uwagi: nie uzyskałem dochodu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Kwota: 133 362,85 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu RP
Kwota: 21 931,49 PLN

Łączny dochód
Kwota: 155 294,34 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Insignia
Rok produkcji: 2011
Wartość: 45 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska wartość około

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500
Rok produkcji: 2015
Wartość: 35000PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska wartość około

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 160 000 PLN
Podpis
Data: 2016-04-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Jacek
Nazwisko: Protas
Data urodzenia: 1964-01-15
Miejsce urodzenia: Lidzbark Warmiński
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 104 m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: mieszkanie spółdzielczo-własnosciowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 63 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: 1/2 mieszkania
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 57 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,53 ha
Wartość: 12 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: działka rekreacyjna zabudowana
Powierzchnia działki: 0,21 ha
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność odrębna

Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 100 m2
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: prawo do użytkowania wieczystego

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: prawo do użytkowania wieczystego działki gruntu 100 m2 12.11.2014 Urząd Miasta
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 01.01.2015 do 25.10.2015
Kwota: 133 362,85 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Insygnia
Rok produkcji: 2011
Wartość: 50 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia: 180 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-03