Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1982-01-27, Gdynia
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Absolwent zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz filologii angielskiej w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych. Od 2007 r. prowadzi szkołę językową w Gdyni. Założyciel stowarzyszenia KoLiber dla młodzieży o poglądach wolnościowo-konserwatywnych. W l.... 2011-2018 należał do Kongresu Nowej Prawicy, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. Od 2018 r. członek partii KORWiN (Wolność); wiceprezes i członek rady krajowej. W latach 2002 i 2006 ubiegał się o mandat radnego Gdyni, a w latach 2014 i 2018 kandydował do sejmiku województwa pomorskiego. W 2014 r. kandydował na prezydenta Gdyni. W l. 2014 i 2019 startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2019 r. wziął udział w wyborach do Sejmu RP, zdobywając mandat. Członek koła poselskiego Konfederacja. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego komisji edukacji, nauki i młodzieży.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Młodzi ludzie zostali na rok odcięci od normalnej nauki, ale i od normalnych kontaktów. Problem, który się pojawił, to sytuacja, w której uczniowie oduczyli się uczenia się. Spotkanie ze szkołą we wrześniu, w trybie tradycyjnym, może okazać się dla nich ogromnym problemem i na to powinniśmy dziś przygotować szkoły, pedagogów, program. Przedsiębiorstwa, którym zakazano uprawiać działalność i zarabiać rozporządzeniem, które do dziś funkcjonuje z wadą prawną, powinny otrzymać uczciwe odszkodowanie. Wiemy doskonale, że przygotowane przez rząd Tarcze Antykryzysowe są dziurawe. Pewnych rzeczy już się nie odbuduje. Pub, który zamknął się w październiku, na którego miejscu dziś jest sklep, już tam nie wróci i za to nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności. Jakie to wygodne. Ochrona zdrowia, a dokładnie przebudowa systemu, to temat dla polityków na najbliższe lata zdecydowanie priorytetowy. Obecny kryzys pokazał ile i jakie błędy popełniono przez ostatnie dwie dekady, w których nie podchodzono poważnie do medyków i pozwolono na to, że wielu zdecydowało się szukać lepszego życia poza granicami kraju.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
To rodzice są osobami, którym najbardziej zależy na zdrowiu ich dziecka i dlatego w tym trudnym dla wszystkich czasie, w którym jesteśmy świadomi negatywnych skutków lockdownu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, powinniśmy doprowadzić do rozwiązań, które mogą wesprzeć ich w staraniach o zapewnienie ich dzieciom najlepszych warunków. Zarówno powrót do standardowej nauki, jak i powrót do naturalnych kontaktów z rówieśnikami będzie wyzwaniem. Starsza młodzież dziś bardzo już świadoma swoich potrzeb mogłaby zainteresować się przedmiotami, czy tematyką związaną ze zdrowiem psychicznym. Myślę, że proponowanie takich rozwiązań mogłoby zdobyć pewną popularność. Oczywiście to wymagałoby zaangażowania specjalistów do obsługi takich zajęć.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej