Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1976-10-18, Katowice
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Członek Unii Polityki Realnej w latach 1994-2005. W 2002 r. bez powodzenia kandydował na radnego do Sejmiku Województwa Śląskiego; w 2006 r. bezskutecznie ubiegał się o fotel prezydenta Katowic i radnego miasta. W 2005 r. i 2007 r. bez... powodzenia kandydował do Parlamentu. W latach 2012-2016 prowadził własną działalność gospodarczą "Ą Dobromir Sośnierz" zajmującą się kolportażem prasy. Pracował również jako informatyk w firmie archeologicznej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 nie uzyskał mandatu. W marcu 2018 r. zajął miejsce Janusza Korwin-Mikke. W 2019 r. bez powodzenia ubiegał się o ponowny wybór na posła do Parlamentu Europejskiego. W wyborach parlamentarnych 2019 r. uzyskał mandat poselski. Członek koła poselskiego Konfederacja. Zasiada w komisjach: infrastruktury; ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
To zależy od tego, do jakiego zawodu czy kierunku miałyby przygotowywać, nie ma jednej odpowiedzi.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Szkoła powinna uczyć tego, czego chcą rodzice — każda czegoś innego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szkoła powinna uczyć tego, czego sobie życzą rodzice. Nie zamierzam innym regulować życia. Każda szkoła powinna być inna i sama kształtować swój program.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo nie powinno się wtrącać w to, czy obywatele się uczą, czy nie, bo przekonania polityków deformują naturalny bieg rzeczy — obecnie stymulując w sposób absurdalny wydłużanie okresu bezproduktywnego pobierania nauki, podczas kiedy większość osób potrzebuje jedynie niewielkiej części z tego, czego latami się uczy.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturanych i Leśnictwa, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Koło Poselskie Konfederacja, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Infrastruktury, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej