Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Poselski Konfederacja
Data i miejsce urodzenia: 1984-05-27, Kraków
Zawód: programista aplikacji
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest programistą aplikacji. W 2005 r. wstąpił do UPR. Był wiceprezesem Nowej Prawicy. Pełnił funkcję rzecznika Janusza Korwin-Mikkego podczas jego kampanii... prezydenckiej w 2015 r. Obecnie pierwszy wiceprezes partii Nowa Nadzieja. W wyborach samorządowych w 2014 i 2018 r. kandydował na stanowiska prezydenta i radnego Krakowa. W 2014 r. i 2019 r. bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego, a w 2015 r. do Sejmu. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja). W Sejmie X kadencji zasiada w komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Etyki Poselskiej oraz Polityki Senioralnej. W wyborach samorządowych w 2024 r. bez powodzenia ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Centrum Wolności - Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Konrada Berkowicza ul. Konopnickiej 3 lok. 1 30-302 Kraków woj. małopolskie tel. (12) 387 78 38 konrad.berkowicz@sejm.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory na prezydentów miast (2024)

Prosimy podać pełną nazwa komitetu, z którego kandyduje Pan/Pani w wyborach.
KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy
Prosimy wybrać miasto, w którym kandyduje Pan/Pani w wyborach na prezydenta.
 1. Kraków
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska powinna znacząco przyspieszyć swój rozwój gospodarczy poprzez obniżenie i uproszczenie podatków, zmniejszczenie biurokracji i zwiększenie wolności gospodarczej.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć pracując w parlamencie?
Obniżenie i uproszczenie podatków
Rozliczenie winnych bezprawnych lockdownów
Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Odejście od obecnego modelu UE na rzecz wspólnoty opartej wyłącznie na wspólnym rynku na wzór EWG.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 13
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Znalezione artykuły

29.03.2024, Posłowie, rektor, radny – kto po Profesorze?

…zastępców Majchrowskiego –  Andrzej Kulig (Ku Przyszłości) oraz  Jerzy Muzyk (Samorządny Kraków), czterech posłów –  Konrad Berkowicz (Konfederacja),  Łukasz Kmita (PiS),  Rafał Komarewicz (Kraków Trzecia Droga) i  Aleksander Miszalski  (KO…

20.03.2024, Kandydaci w liczbach, wyborcza demografia

…pięciu byłych posłów i jeden były senator. Ławy poselskie gotowi są opuścić politycy: Konfederacji (Bronisław Foltyn, Konrad Berkowicz, Przemysław Wipler), klubu PiS (Łukasz Schreiber, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, Łukasz Kmita, Zbigniew Bogucki), Polski 2050 (Izabela…

15.01.2024, 11-13. dzień obrad Sejmu

…bronicie tak zaciekle? Bronicie tego bezczelnego oszukiwania Polaków za ich własne pieniądze” – stwierdzili z mównicy  Konrad Berkowicz (Konfederacja). „Ja osobiście nie mam złudzeń, że nowa telewizja publiczna, TVP Info, będzie nową rządową telewizją propagandową…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Koło Poselskie Konfederacja, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Konrad Szczepan
Nazwisko: Berkowicz
Data urodzenia: 1984-05-27
Miejsce urodzenia: Kraków
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 57 375 PLN
Uwagi: (lokata oszczędnościowa)

Kwota: 32 575 PLN
Uwagi: (oszczędności w gotówce)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu umowy o pracę
Kwota: 102 540 PLN netto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: RAV4
Rok produkcji: 2007
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-12
Źródło