Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1977-10-03, Warszawa
Zawód: kierownik do spraw marketingu
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Okręg: 19 Warszawa
Liczba głosów: 7 536 (0,55%)
Absolwentka zarządzania i marketingu na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Po studiach zaczęła pracę w międzynarodowym biznesie. Pracowała w firmie medycznej jako kierowniczka ds. marketingu odpowiedzialna za region Europy Środkowo-Wschodniej. Jest członkinią zarządu krajowego Partii... Zieloni i współprzewodniczącą koła warszawskiego. W 2019 r. kandydowała do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu RP - zdobyła mandat poselski. Członek klubu parlamentarnego KO. Zasiada w komisjach: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej; oraz ds. energii i skarbu państwa.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Urszuli Zielińskiej Piękna 1B l. 22 00-539 Warszawa ula.zielinska@partiazieloni.pl urszula.zielinska@sejm.pl tel. 574 741 656

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 17.03.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 17.03.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Renaturyzacji Odry, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 27.11.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.3%
Nieobecność
0.7%
Zgodność
z linią klubu
95%

Oddane głosy

Za
62.4%
Przeciw
28.4%
Wstrzymał się
8.5%
Nieobecny
0.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Urszula Sara
Nazwisko: Zielińska
Data urodzenia: 1977-10-03
Miejsce urodzenia: Warszawa
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 241 439,36 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 11 846,03 GBP

Kwota: 19 000,00 CHF

Papiery wartościowe
Nazwa: akcje GSK - Long Term Incentive (LTI)
Liczba jednostek: 665
Pełna kwota: 11 419,17 GBP
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 46 m2
Wartość domu: 100 000 PLN
Tytuł prawny: akt własności
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47 m2
Wartość: 500 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe w kredycie hipotecznym w wysokości 51 578,16 CHF
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: użytki rolne
Powierzchnia działki: 0,2594 ha
Wartość: 50 000 PLN
Rodzaj zabudowy: dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze
Tytuł prawny: akt własności - współwłasność (darowizna)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lasy ogółem
Powierzchnia działki: 0,36 ha
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: akt własności - współwłasność (darowizna)
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-12
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
57%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Bezpieczny klimat i czyste powietrze: (a) Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 50% do 2030 i 100% (do zera netto do 2040 r.) (b) Odejście od spalania paliw kopalnych na rzecz czystej, bezpiecznej energetyki rozproszonej i ekomobilności, poprzez (c) Odejście od silników spalinowych w kierunku transportu nisko- i zero-emisyjnego. (d) Odejście od energetyki węglowej w ciepłownictwie i przemyśle itd. w kierunku 100% energetyki odnawialnej. (e) Zwiększenie powierzchni lasów i terenów zielonych o min. 50%, potrojenie powierzchni parków narodowych do poziomu śr.europejskiej. (f) Niskoemisyjne rolnictwo i zdrową żywność
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Akt odnowy demokracji: przywrócenie trójpodziału władzy, odpolitycznienie mediów publicznych i spółek skarbu państwa.
2
Reforma służby zdrowia i edukacji.
3
Reforma energetyki: odejście od energetyki węglowej w kierunku 100% energetyki odnawialnej. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła (kotły węglowe itp), na niskoemisyjne.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zmiana ustawy wiatrakowej.
2
Cofnięcie projektu nowelizacji ustawy o górnictwie i "Lex Inwestor" (dopuszcza potencjalnie szkodliwe środowiskowo inwestycje bez udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym).
3
Poprawa programu "Czyste Powietrze" - wymiana kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła (a nie piece węglowe).
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
35
zgodność
92%
wspólne pytania
26
zgodność
92%
wspólne pytania
27
zgodność
91%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
23
zgodność
31%
wspólne pytania
17
zgodność
34%
wspólne pytania
21
zgodność
37%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
88%
wspólne pytania
14
zgodność
84%
wspólne pytania
20
zgodność
84%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
13
zgodność
25%
wspólne pytania
20
zgodność
32%
wspólne pytania
12
zgodność
42%