Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści
Data i miejsce urodzenia: 1978-09-29, Limanowa
Zawód: pracownik samorządowy
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Polskie Stronnictwo Ludowe
Okręg: 14 Nowy Sącz
Liczba głosów: 11 499 (3,11%)

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Urszuli Nowogórskiej M.B. Bolesnej 10a 34-600 Limanowa urszula.nowogorska@sejm.pl tel. 504 099 745

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.3%
Nieobecność
0.7%
Zgodność
z linią klubu
97.2%

Oddane głosy

Za
69.5%
Przeciw
22%
Wstrzymał się
7.8%
Nieobecny
0.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Urszula Teresa
Nazwisko: Nowogórska
Nazwisko panieńskie: Słowiak
Data urodzenia: 1978-09-29
Miejsce urodzenia: Limanowa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Limanowa - Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
Stanowisko lub funkcja: urlop bezpłatny na czas sprawowania mandatu posła RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 354,64 PLN
Uwagi: konto osobiste, stan na 04.11.2019 r.

Kwota: 70 000,00 PLN
Uwagi: gotówka

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 240 m2
Powierzchnia działki: 0,15 ha
Wartość
Wartość domu: 400 000,00 PLN
Wartość działki: 18 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,36 ha
Wartość: 50 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: brak
Tytuł prawny: majątek odrębny - właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,07 ha
Wartość
Kwota: 300 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta radnej SWM
Kwota: 24 157,10 PLN

Opis: delegacje radnej SWM
Kwota: 2169,77 PLN

Opis: umowa zlecenie "Przyjaźń Ziemia Limanowska"
Kwota: 4050,00 PLN

Opis: ryczałt samochodowy JIW
Kwota: 2256,66 PLN

Opis: umowa o pracę UG Limanowa
Kwota: 51 067,05 PLN

Opis: świadczenie 500+
Kwota: 5500,00 PLN

Opis: wyprawka szkolna
Kwota: 600,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes-Benz
Model: A-180
Rok produkcji: 2013
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Smart
Model: Fortwo
Rok produkcji: 2009
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt - kredytowa linia hipoteczna, umowa nr [ukryte], BS Limanowa
Cała kwota: 700 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 218 283,00 PLN
Uwagi: zadłużenie na dzień 04.11.2019,

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt obrotowy rewolwingowy umowa nr [ukryte], BS Limanowa
Cała kwota: 1 500 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 1 370 867,37 PLN
Uwagi: zadłużenie na dzień 04.11.2019,

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt inwestycyjny - umowa nr [ukryte], BS Limanowa
Cała kwota: 400 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 3 173 760,00 PLN
Uwagi: zadłużenie na dzień 04.11.2019, BS Limanowa

Uwagi ogólne: małżeńska współwłasność majątkowa poręczyciel kredytów męża, który prowadzi działalność gospodarczą kredyty udzielone na rozwój firmy i działalność męża
Podpis
Data: 2019-11-04
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown - szczególna uwagę należy zwrócić na branże turystyczne i okołoturystyczne, gastronomię oraz wszystkie branże, które w wyniku wprowadzanych obostrzeń musiały ograniczyć lub zamknąć swoje działalności.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
- system ochrony zdrowia. Brak dostępu do profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób innych niż COVID-19 to problem, który należy szybko i zdecydowanie rozwiązać. Pandemia COVID-19 pokazała, że służba zdrowia wymaga systemowych zmian. - Ochrona zdrowia psychicznego - wysoki poziom stresu i strachu przed choroba spowodował problemy natury psychologicznej. Dodatkowo zamknięcie i zmiana dotychczasowych nawyków, brak kontaktów społecznych lub ich ograniczenie naruszył równowagę wewnątrz emocjonalną. Natomiast zdalna nauka spowodowała u dzieci i młodzieży liczne problemy społeczne i wychowawcze. Państwo powinno wspierać te obszary i przygotować strategiczne programy naprawcze.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
52%
wspólne pytania
4
zgodność
54%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- wzmacniać pozycję na arenie międzynarodowej - inwestować w bezpieczeństwo obywateli - zreformować służbę zdrowia - wzmocnić system emerytalny - wzmocnić potencjał Polski z zakresu odnawialnych źródeł energii - ograniczyć emisję do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych - stworzyć infrastrukturę około gospodarczą, która uatrakcyjni warunki inwestowania gospodarczego w naszym kraju - wzmocnić pozycję polskich przedsiębiorców, tak aby byli konkurencyjni i wzmacniali polską gospodarkę
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA
2
REFORMA EMERYTALNA
3
REFORMA ZUS
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Budowa obwodnic Limanowej, Mszany Dolnej, Gorlic, Zakopanego i remont dróg krajowych
2
Wprowadzenie emerytury bez podatku
3
Wzmocnienie służby zdrowia
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
16
zgodność
72%
wspólne pytania
18
zgodność
71%
wspólne pytania
20
zgodność
71%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
43%
wspólne pytania
21
zgodność
47%
wspólne pytania
18
zgodność
48%