Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1985-04-14, Gliwice
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W l. 2009-2012 nauczycielka akademicka w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczyni, prowadzi firmę w branży nowych technologii - Gromar 3D. Członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 2010 r. bez... powodzenia kandydowała na radną Gliwic z listy Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza. W l. 2015-2017 należała do Nowoczesnej, od 2017 r. związana z PO. Posłanka od 2015 r. (VIII-X kadencja), w IX kadencji Sejmu członkini Komisji Finansów Publicznych, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Marty Golbik ul. Zwycięstwa 26 lok. 1 44-100 Gliwice woj. śląskie tel. 505 508 043 biuro@golbik.pl

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Turystyczna, restauracyjna, eventowa, transportowa, duża część handlu, usługi konsumenckie, branża rozrywkowa, oraz w wielu sektorach różne rodzaje działaności, których nie sposób wymienić.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Żałuję, że dali Państwo możliwość zaznaczenia jedynie dwóch odpowiedzi. System zdrowia psychicznego kształtują różne obszary, ciężko nadać im jednoznaczną wagę, uważam, że każdy z nich jest ważny i powinien być objęty specjalną uwagą Państwa , oraz że wszystkie na siebie wpływają. Jako osoby odpowiedzialne za stan systemu zdrowia psychicznego w Polsce, musimy zadbać, aby były to naczynia połączone, maksymalizujące efekty.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Odchodzenie od gospodarki opartej na węglu, skuteczne działania na rzecz czystości powietrza i zmniejszania emisji dwutlenku węgla, szerokie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
reforma służby zdrowia
2
reformy dotyczące ekologii - walki ze smogiem, pozyskiwania zielonej energii, walki z odpadami, a szczególnie plastikiem
3
reformy dotyczące zmniejszenia kosztów pracy w celu poprawy konkurencyyjności rynku i uproszczenia podatków
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
praca nad ustawodawstwem dotyczącym wprowadzenia niższych składek ZUS dla przedsiębiorców, podwyższenia dochodów najmniej zarabiających, zwłaszcza młodych osób
2
praca nad ustawodawstwem dotyczącym ekologii- walki ze smogiem i wykorzystaniem środków unijnych na ten cel, zakazaniem przywozu śmieci do Polski, walki z plastikiem, m. in. poprzez wprowadzanie opakowań wielokrotnego użytku
3
praca nad ustawodawstwem dotyczącym szybkiego zwrotu podatku VAT, przekazywania samorządom większych wpływów z PIT
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Praca nad ustawą metropolitalną w woj. śląskim
Praca w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii nad zmianami w ustawodawstwie dot. przedsiębiorczości, sturt-upów, cyfryzacji
Praca w Komisji ds. Unii Europejskiej - opiniowanie unijnego prawodawstwa, nawiązanie kontaktów z parlamentarzystami innych krajów unijnych i wymiana doświadczeń
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim (z moim poparciem)
Ustawa o zmianach w systemie oświaty (przy moim bardzo krytycznym nastawieniu)
Ustawy o prokuraturze, ustroju sądów, KRS i SN (przy moim braku poparcia dla zmian)
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Wejście do Komisji Finansów Publicznych i zajęcie się tematami gospodarczymi, innowacyjności, start-upów, cyfryzacji itp. z uwagi na posiadane wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania
Wspieranie organizacji pozarządowych po wejściu w życie Ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Cent. Rozwoju Społecz. Obywatelskiego i monitorowanie wpływu ustawy na działelność NGOS-ów
Wspieranie inicjatyw ważnych dla mojego regionu dot. działań wspierajacych rozwój metropolii, uchwał antysmogowych, procesu restrukturyzacji górnictwa
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
W systemie wyborczym, kadencyjność posłów, możliwość wprowadzenia euro.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.
B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 5
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Krzysztof Gawkowski tak Lewica   Maciej Gdula tak Lewica   Tomasz Głogowski nie KO   Marta Golbik tak KO   Jan Grabiec nie KO   Michał Gramatyka nie Polska 2050   Rafał Grupiński brak opinii…

12.05.2021, Dramat, który kosztuje. Posłowie i posłanki o ochronie zdrowia psychicznego w Polsce

…psychicznego dzieci i młodzieży. Na nasze pytania odpowiedziało 25 z jego 31 członków i członkiń.   Marta Golbik (KO), przewodnicząca zespołu, napisała: „system zdrowia psychicznego kształtują różne obszary, ciężko nadać im jednoznaczną wagę, uważam, że…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia. Marta Golbik Tak   2019 Wybory do parlamentu (2019) Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2019
kandydatka na posłankę, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Katowice, liczba głosów: 35 129
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.04.2017 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Gazeta Wyborcza.pl wyborcza.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marta Joanna
Nazwisko: Globik
Data urodzenia: 1985-04-14
Miejsce urodzenia: Gliwice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 300 m2
Powierzchnia działki: 0,1074 ha
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 107 400 PLN
Tytuł prawny: własność 1/3 nieruchomości
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Gromar 3D Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 100
Dochód
Kwota:
Uwagi: 40% udziałów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu: uposażenie poselskie
Kwota: 124 493,13 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu: dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 29 978,89 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2009
Wartość: 20 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marta Joanna
Nazwisko: Globik
Data urodzenia: 1985-04-14
Miejsce urodzenia: Gliwice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 40 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1500 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 300 m2
Powierzchnia działki: 0,1074 ha
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 107 400 PLN
Tytuł prawny: własność 1/3 nieruchomości oraz działki
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Gromar 3D Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 100
Dochód
Kwota:
Uwagi: 40% udziałów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 20 041,60 PLN brutto
Uwagi: kwota opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu: uposażenie
Kwota: 70 859,48 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2009
Wartość: 20 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marta Joanna
Nazwisko: Globik
Data urodzenia: 1985-04-14
Miejsce urodzenia: Gliwice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 300 m2
Powierzchnia działki: 0,1074 ha
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 107 400 PLN
Tytuł prawny: własność 1/3 nieruchomości oraz działki
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Gromar 3D Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 100
Dochód
Kwota:
Uwagi: 40% udziałów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 29 978,89 PLN brutto
Uwagi: kwota opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu: uposażenie
Kwota: 1244X3,13 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2009
Wartość: 20 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-26
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marta Joanna
Nazwisko: Globik
Data urodzenia: 1985-04-14
Miejsce urodzenia: Gliwice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 27 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 800 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 300 m2
Powierzchnia działki: 0,1074 ha
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 107 400 PLN
Tytuł prawny: własność 1/3 nieruchomości oraz działki
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Gromar 3D Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 100
Dochód
Kwota:
Uwagi: 40% udziałów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu: Dieta parlamentarna
Kwota: 30 176,31 PLN brutto
Uwagi: w tym opodatkowana 2816,31 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu: Uposażenie
Kwota: 131 020,36 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2008
Wartość: 20 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych Sejm RP
Cała kwota: 6360 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marta Joanna
Nazwisko: Globik
Data urodzenia: 1985-04-14
Miejsce urodzenia: Gliwice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 40 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 800 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 300 m2
Powierzchnia działki: 0,1074 ha
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 107 400 PLN
Tytuł prawny: własność 1/3 nieruchomości oraz działki
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Gromar 3D Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 100
Uwagi: 40% udziałów
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Kancelaria Sejmu: Dieta
Kwota: 29 899,43 PLN brutto
Uwagi: w tym opodatkowana 2639,43 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu: Uposażenie
Kwota: 128 813,62 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Mondeo
Rok produkcji: 2008
Wartość: 25 000
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych Sejm RP
Cała kwota: 19 080 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marta Joanna
Nazwisko: Globik
Data urodzenia: 1985-04-14
Miejsce urodzenia: Gliwice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 33 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 300 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność 1/3 nieruchomości
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Gromar 3D Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 100
Uwagi: 40% udziałów
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Gromar 3D Sp. z o.o.
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): zastępca prezesa spółki
Od kiedy: 2013-06-12
Uwagi: 2015-11-10 została złożona rezygnacja z funkcji
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Personeel International BPO - umowa zlecenie
Kwota: 42 289,92 PLN brutto
Uwagi: Przychód 51110,58

Opis: GROMAR 3D Sp. z.o.o. - umowa o pracę
Kwota: 1526,25 PLN
Uwagi: Przychód 2750,00

Opis: stowarzyszenie GTW - umowa zlecenie
Kwota: 432 PLN

Opis: Umowa najmu samochodu GROMAR 3D Sp. z.o.o.
Kwota: 300 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu: Dieta
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 193,08 PLN

Opis: Kancelaria Sejmu: Uposażenie
Kwota: 21 045,95 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Marta Joanna
Nazwisko: Globik
Data urodzenia: 1985-04-14
Miejsce urodzenia: Gliwice
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 300 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: 1/3 własności
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Gromar 3D Sp. z o.o.
Liczba udziałów: 100
Uwagi: 40% udziałów
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Gromar 3D Sp. z o.o.
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): zastępca prezesa spółki
Od kiedy: 2013-06-12
Uwagi: 2015-11-10 została złożona rezygnacja z funkcji
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa zlecenie z Personeel International BPO Sp. z o.o.
Kwota: 51 110,58 PLN brutto

Opis: umowa o pracę Gromar 3D
Kwota: 2500 PLN

Opis: umowa zlecenie stowarzyszenie GTW
Kwota: 540 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-12