KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?

Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.

Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Filtruj wyniki

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?

   Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
   Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
   Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
   Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.

   Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Prawo do adopcji dzieci.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

   Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Powrót do rankingu