Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Trzecia Droga Okręg: 3, podlasko-warmińsko-mazurski Partia: Polskie Stronnictwo Ludowe Zawód: parlamentarzysta

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1981-06-08, Zambrów
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Magister politologii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył też studia podyplomowe z zakresu polityki rolnej Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W l. 2004-2015 pracował w ARiMR, w tym w l. 2011-2015 kierował Podlaskim Oddziałem Regionalnym ARiMR. W l. 2010-2014 radny... powiatu zambrowskiego. W l. 2015-2018 członek Zarządu Województwa Podlaskiego. W l. 2014-2018 radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Prezes ZW PSL na Podlasiu. Od 2022 r. sekretarz NKW PSL. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja). W Sejmie IX kadencji zasiadał w Komisji Infrastruktury, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji ds. Unii Europejskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła Stefana Krajewskiego ul. Mazowiecka 12 lok. 1 18-300 Zambrów woj. podlaskie tel. 792 243 544 skrajewski.psl@gmail.com
 • Biuro Poselskie Posła Stefana Krajewskiego ul. Sienkiewicza 22 lok. 5 15-092 Białystok woj. podlaskie tel. 792-243-544 skrajewski.psi@gmail.com

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Zablokowanie antypolskiej i antyrolniczej ustawy zwanej 5 Kaczyńskiego. Projekt ten wzbudził wiele obaw i niepokój wśród polskich rolników , w Warszawie i wielu innych miastach Polski odbyły się liczne protesty.
Drugi sukces
Zablokowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw bijącej w polskich rolników, producentów i przetwórców rzepaku.
Trzeci sukces
Zablokowanie ustawy o gospodarce nieruchomościami, niekorzystnej dla wszystkich osób wywłaszczanych w związku z budową CPK.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Są to ustawy przeciwko którym opowiedziało się wiele osób prywatnych, organizacji branżowych, czy związków zawodowych. Były one przedmiotem prac komisji w których pracuję i poprzez moje zaangażowanie udało się zablokować te szkodliwe zmiany co było ostatecznie sukcesem całej demokratycznej opozycji.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
A Paradoksalnie najważniejsze było nie przyjęcie, ale odrzucenie arcyszkodliwej ustawy, tzw. 5 Kaczyńskiego, która mogła bez wątpienia doprowadzić do wyniszczenia polskiego rolnictwa.
Nowelizacja ustawy o zabezpieczeniu społecznym rolników, pozwalająca polskim gospodarzom przejść na emeryturę bez przekazywania gospodarstwa. Dzięki temu na równi potraktowani zostali ubezpieczeni w KRUS i w ZUS.
Przyjęcie ,,Polskiego Ładu” sztandarowego programu PiS ocenionego krytycznie przez ekspertów, głównie przez przedsiębiorców i księgowych.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
M. in. Podlaski Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania ASF, szczegóły pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/posel.xsp?id=182&type=A  
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, które grupy zawodowe powinny Pani/Pana zdaniem zostać objęte obowiązkowym szczepieniem (z pominięciem osób, które nie mogą zostać zaszczepione ze względów medycznych).
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Pracownicy ochrony zdrowia
 2. Nauczyciele
 3. Służby mundurowe
 4. Żołnierze
 5. Pracownicy handlu
 6. Pracownicy kluczowych usług publicznych (transport miejski, wodociągi, zaopatrzenie w energię, oczyszczanie miasta)
 7. Urzędnicy administracji centralnej i samorządowej
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Praktycznie w każdej branży odnajdziemy obszary wymagające wsparcia. W mojej ocenie najbardziej skutki lockdown odczuwa transport osobowy, turystyka, gastronomia, czy branża beauty;
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Skutki przedłużającej się się pandemii powodują coraz trudniejszą sytuacje wielu przedsiębiorców, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy otworzyli swój biznes korzystając z grantów i pożyczek, bez odłożonej gotówki coraz trudniej jest im funkcjonować.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Kluczowa jest dostępność do specjalisty, im szybciej dotrze pomoc tym bardziej będzie skuteczna.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Rozwój infrastruktury, drogowej, kolejowej i lotniczej, pozwoli na szybsze skomunikowanie mieszkańców Polski z innymi krajami. Produkcja zdrowej żywności będzie miało ogromny wpływ na jakość i długość naszego życia, równie ważne jest ograniczenie zmian klimatycznych i zainwestowanie w OZE.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma służby zdrowia- skrócenie kolejek, poprawa dostępu do lekarzy specjalistów, lepsze wykorzystanie bardzo drogiego sprzętu i aparatury medycznej, poprawa żywienia w szpitalach,
2
Reforma administracji rządowej i samorządowej- decentralizacja zadań,
3
Reforma sądownictwa- maksymalne skrócenie postępowań sądowych,
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wzmacniać znaczenie województwa podlaskiego,
2
Pracować na rzecz zniesienia rosyjskiego embarga, które dotkliwie odczuwamy jako region typowo rolniczy,
3
Wyrównywać szanse młodych ludzi z obszarów wiejskich i małych miasteczek z mieszkańcami dużych aglomeracji,
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 6
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

26.10.2023, Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

…Dariusz Klimczak 20. Agnieszka Kłopotek 21. Michał Kobosko 22. Rafał Komarewicz 23. Władysław Kosiniak-Kamysz 24. Stefan Krajewski 25.   Aleksandra Leo 26. Radosław Lubczyk 27. Adam Luboński 28. Mirosław Maliszewski 29. Joanna Mucha…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…praw, o które walczę, i jednym z priorytetowych obszarów mojego działania. Iwona Kozłowska tak KO   Stefan Krajewski nie Koalicja Polska   Katarzyna Kretkowska tak Lewica   Paweł Krutul tak Lewica   Marek Krząkała nie…

21.02.2023, Groźby karalne czyli ciemne strony pełnienia mandatu poselskiego

…PiS) i Paweł Krutul (Lewica) przyznali, że nie podjęli żadnych kroków po otrzymaniu wiadomości z pogróżkami. Stefan Krajewski (Koalicja Polska) nic nie zrobił, bo wiedział, że inni posłowie wcześniej zainterweniowali w tej sprawie. Anita Sowińska…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Stefan
Nazwisko: Krajewski
Data urodzenia: 1981-06-08
Miejsce urodzenia: Zambrów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Zambrowie
Stanowisko lub funkcja: główny specjalista do 08.11.2019 - urlop wychowawczy, Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 88 063,43 PLN
Uwagi: polisa na życie, małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 185 m2
Powierzchnia działki: 1500 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Wartość działki: 100 000 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2018 r.
Kwota: 4296,84 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis: dochód z tytułu zatrudnienia na stanowisku członka Zarządu Województwa Podlaskiego
Kwota: 163 858,49 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Opis: dieta Radnego Województwa Podlaskiego za 2018 r.
Kwota: 2236,78 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Ford
Model: Mondeo 2.0 TDCI
Rok produkcji: 2015
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łomży na budowę domu, małżeńska wspólność majątkowa
Cała kwota: 400 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 378 614 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-23
Źródło