Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1952-04-16, Szczecinek
Zawód: adwokat
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Okręg: 40 Koszalin
Liczba głosów: 18 771 (32,31%)
Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdał egzaminy sędziowski i radcowski oraz adwokacki. Od 1990 r. właściciel kancelarii adwokackiej, do 2010 r. wykonywał zawód adwokata. Nauczyciel podstaw prawa w średnim studium zawodowym... dla pracujących. W latach 2007–2015 reprezentował Senat w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaangażowany w działalność licznych stowarzyszeń m.in. Klubu Miłośników Sztuki, Stowarzyszenia Lion Club, Klubu Inteligencji Katolickiej. Członek partii Platforma Obywatelska. Senator od 2005 r. (VI-IX kadencja). Pracował w komisjach: regulaminowej, etyki i spraw senatorskich (dwukrotnie, w tym raz jako wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący); spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą (trzykrotnie); ustawodawczej (dwukrotnie jako przewodniczący). Obecnie jest przewodniczącym komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz członkiem komisji ustawodawczej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Piotra Benedykta Zientarskiego Dworcowa 10 lok. 3 75-201 Koszalin biuro@zientarski.pl tel. 517 871 143 , tel. (94) 317-03-00

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 28.10.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki Jądrowej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 14.10.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 30.09.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.2%
Nieobecność
1.8%
Zgodność
z linią klubu
98.6%

Oddane głosy

Za
65.6%
Przeciw
25.9%
Wstrzymał się
6.7%
Nieobecny
1.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Benedykt
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: wyłącznie w Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora RP

Miejsce zatrudnienia: w przyszłości (od 12.11.2019): wyłącznie w Kancelarii Sejmu RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 280 000,00 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych i w gotówce
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 87 887,60 USD

Kwota: 300,52 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Gamma Fundusze FIO (subf. akt. IKE)
Pełna kwota: 145,75 PLN

Nazwa: Pekao TFI (obl. Amer. dol.)
Liczba jednostek: 229,465
Pełna kwota: 4428,67 PLN
Uwagi: łączna wartość obu pozycji Pekao TFI: 145,75 PLN + 5997,11 USD

Nazwa: Pekao TFI - akcji amer.
Liczba jednostek: 57,621
Uwagi: łączna wartość obu pozycji Pekao TFI: 145,75 PLN + 5997,11 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 165,80 m2
Powierzchnia działki: 1426,0 m2
Wartość domu: 1 010 000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności - przed oddaniem do użytku (zasiedleniem)
Uwagi: dom jednorodzinny mieszkalny parterowy, z garażem i częścią poddasza użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 250 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 62,09 m2
Wartość: 83 000,00 PLN
Tytuł prawny: udział we współwłasności z rodzeństwem w 1/3 tj. 20,70 m2, darowizna od Mamy z 2016 r.
Uwagi: w całym lokalu nadal zamieszkuje Mama
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż: przychody osiągnięte z Kancelarii Senatu RP - wynagrodzenie
Kwota: 83 373,04 PLN brutto

Opis: Mąż: diety senatorskie
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: Mąż: przychody z emerytury (z szac. walor.)
Kwota: 31 790,00 PLN

Opis: Mąż: dochód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. nabytego w 2005 r. (współwłasność małżeńska - po 50%)
Kwota: 100 000,00 PLN

Opis: Małżonka: wynagrodzenie z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 46 769,20 PLN

Opis: Małżonka: dochód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. nabytego w 2005 r. (współwłasność małżeńska - po 50%)
Kwota: 100 000,00 PLN
Uwagi: zwolniony z podatku, jak w przyp. Męża

Łączny dochód
Kwota: 381 973,84 PLN
Uwagi: łączne przychody Męża senatora: 235 204,64 PLN łączne przychody brutto Małżonki senatora: 146 769,20 PLN Z pozycji razem dochody Senatora kwoty nie występujące w zeznaniu podatkowym PIT-37: - kwota stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt 17 ustawy o podf: 20 041,60 PLN; - kwota zwolniona z podatku na podst. art. 10, ust. 1, pkt. 8a ustawy o pdof - jako przych. ze zbycia nieruch., nabytych przed upływem 5 lat. Kwota dochodów obojga Małżonków nie ujmuje dochodów Małżonki za miesiąc 09.2 019 r. oraz dochodów senatora P. Zientarskiego otrzymanych wyłącznie z Kancelarii Sentau w miesiącach 09 i 10.2 019 r. oraz emerytury z miesięcy 09 i 10.2 019 r. ze względu na brak szczegółowych danych, aczkolwiek były one analogiczne jak w okresie poprzedzającym (Senator i Małżonka nie uzyskali dochodów z innych źródeł jak wyżej wymienione.)
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes-Benz
Model: kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. silnika 1800 cm3
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-10-22
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Benedykt
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 370 000,00 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 87 887,60 USD

Kwota: 300,75 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Gamma Fundusze FIO (subf. akt. IKE)
Pełna kwota: 145,75 PLN

Nazwa: PEKAO TFI (oblig. amer. dol.)
Liczba jednostek: 229,465
Pełna kwota: 4428,67 USD

Nazwa: akcji amer.
Liczba jednostek: 57,621

Suma ogólna: 145,75 PLN + 5997,11 USD
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 165,80 m2
Powierzchnia działki: 1426,0 m2
Wartość domu: 980 000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności
Uwagi: dom jednorodzinny mieszkalny parterowy z garażem i częścią poddasza użytkowego, łączna powierzchnia użytkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 20,70 m2
Wartość: 83 000,00 PLN
Tytuł prawny: udział we współwłasności w 1/3 - z rodzeństwem, darowizna od Mamy 2016 r.
Uwagi: udział w 1/3 od 62,09 m2, w całym lokalu nadal zamieszkuje Mama
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - senator: 1a. przychody z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie
Kwota: 83 373,04 PLN brutto

Opis: Mąż - senator: 1b. diety senatorskie
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: Mąż - senator: 2. przychody z emerytury z szac. waloryz.
Kwota: 31 790,00 PLN brutto

Opis: Mąż - senator: 3. przychód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. Nr 1 w Koszalinie ul. Franciszkańska 145, nabytego w 2005 r. (współwł. małżeńska - po 50%)
Kwota: 100 000,00 PLN

Opis: razem dochody brutto męża (senatora)
Kwota: 235 204,64 PLN
Uwagi: z kwoty razem dochody senatora - kwoty nie występujące w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64: kwota z poz. 2 stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 17 o pdof: 20 041,60 PLN kwota z poz. 3 zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1, pkt 8a ustawy o pdof - jako przych. ze zbycia nieruchom., nabytych przed upływem ponad 5 lat: 100 000,00 PLN

Opis: małżonka senatora: 1. wynagrodzenie z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 46 769,20 PLN

Opis: małżonka senatora: 2. przychód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. nabytego w 2005 r. (współwł. małżeńska po 50% - zwolniony z podatku jak w przyp. Męża)
Kwota: 100 000,00 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki senatora
Kwota: 146 769,20 PLN brutto

Łączny dochód
Kwota: 381 973,84 PLN
Uwagi: razem dochody brutto małżonków za okr. 2018-01-01 - 2018-12-31;
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3
Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2019-09-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Benedykt
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 430 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 87 919,21 USD

Kwota: 302,54 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Gamma Fundusze FIO (subf. akt. IKE)
Pełna kwota: 145,75 PLN

Nazwa: PEKAO TFI (oblig. amer. dol.)
Liczba jednostek: 229,465
Pełna kwota: 4428,67 USD

Nazwa: akcji amer.
Liczba jednostek: 57,621
Pełna kwota: 1568,44 USD

Suma ogólna: 145,75 PLN + 5997,11 USD
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 20,70 m2
Wartość: 83 000,00 PLN
Tytuł prawny: udział we współwłasności w 1/3 - z rodzeństwem, darowizna od 2016 r.
Uwagi: udział w 1/3 od 62,09 m2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398,00 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2 014 r.; z rozpoczętą w 2 017 r. budową domu jednorodzinnego o dotychczasowych kosztach budowy (stan surowy zamknięty z instalacjami i rozpoczętymi robotami wykończeniowymi), w kwocie około 650 000 PLN; powierzchnia łączna

Rodzaj: lokal mieszkaniowy nr 1 w segmencie szeregowym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 79,35 m2
Wartość: 190 000,00 PLN
Tytuł prawny: udział wynoszący 939/2214 we współwłasności działki o całkowitej powierzchni 315 m2
Uwagi: plus przynależność garażu o pow. 14,55 m2, lokal wymaga remotu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - senator: 1a. przychody z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie
Kwota: 175 965,24 PLN brutto

Opis: Mąż - senator: 1b. diety senatorskie
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: Mąż - senator: 2. przychody (dochód) z emerytury
Kwota: 46 539,06 PLN brutto

Opis: Mąż - senator: 3. Przychód ze sprzedaży końc. części udziału we współwłasności nieruchomości w Koszalinie ul. Piłsudskiego 33 nabytej w 2003 r.
Kwota: 202 502,00 PLN

Opis: Mąż - senator: 4. przychód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. Nr 2 w Koszalinie ul. Franciszkańska 145, nabytego w 2005 r. (współwł. małżeńska po 50%)
Kwota: 155 000,00 PLN

Opis: Mąż - senator: 5. przychód ze zbycia papierów wartościowych
Kwota: 100 000,00 PLN

Opis: razem dochody brutto męża (senatora)
Kwota: 710 068,70 PLN brutto
Uwagi: Z kwoty razem dochody senatora - kwoty nie występujące w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64: kwota z poz. 2 stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 17 o pdof: 30 062,40 PLN kwota z poz. 3-4 zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1, pkt 8a ustawy o pdof - jako przych. ze zbycia nieruchom., nabytych przed upływem ponad 5 lat: 357 502,00 PLN

Opis: małżonka senatora: 1. wynagrodzenie z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 60 647,20 PLN brutto

Opis: małżonka senatora: 2. przychód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. Nr 2 w Koszalinie ul. Franciszkańska 145, nabytego w 2005 r. (współwł. małżeńska po 50% - zwolniony z podatku jak w przyp. Męża)
Kwota: 155 000,00 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki senatora
Kwota: 212 647,20 PLN brutto

Łączny dochód
Kwota: 925 715,90 PLN
Uwagi: razem dochody brutto małżonków za okr. 2018-01-01 - 2018-12-31;
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3
Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2019-04-27
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Benedykt
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 260 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 87 919,21 USD

Kwota: 305,22 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Liczba jednostek: 80,5728
Pełna kwota: 8070,48 PLN
Uwagi: subf. akc.

Nazwa: Pioneer TFI
Liczba jednostek: 229,465
Pełna kwota: 4593,23 USD
Uwagi: oblig. ameryk. dolar.

Nazwa: Arka BZ WBK
Liczba jednostek: 1490,190
Pełna kwota: 93 867,07 PLN
Uwagi: subfund. oblig. korpor.

Nazwa: KBC TFI
Pełna kwota: 151,13 PLN
Uwagi: subf. akt. IKE

Nazwa: Pioneer TFI
Liczba jednostek: 57,621
Pełna kwota: 1805,45 USD
Uwagi: akcje ameryk. FIO

Suma ogólna: 102 088,37 PLN + 6 398,68 USD
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
Uwagi: podano powierzchnię segmentu szeregowego łącznie z poddaszem, wymaga remontu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 20,7 m2
Wartość: 83 000 PLN
Tytuł prawny: udział w 1/3 od 62,09 m2, współudział z rodzeństwem - darowizna od Matki w 2016 r.
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 60 m2 + 57,67 m2
Wartość: 380 000 PLN
Tytuł prawny: wartość łączna, własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami; pozostała, niezbyta część lokali przed rozpoczęciem sprawowania funkcji Senatora RP tj. przed 2005 r.)
Uwagi: wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 1/2 60 m2 i 57,67 m2 piwnicy (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2 014 r.; z rozpoczętą w 2 017 r. budową domu jednorodzinnego o dotychczasowych kosztach budowy, w kwocie około 215 000 PLN; powierzchnia łączna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: przychody brutto z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie
Kwota: 156 324,48 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 30 062,40 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: Przychód ze sprzedaży części udziału we współwłasności nieruchomości nabytej w 2003 r.
Kwota: 280 000 PLN

Opis: Razem dochody brutto męża (Senatora)
Kwota: 477 258,13 PLN brutto
Uwagi: Z kwoty razem dochody Senatora - kwota nie występująca w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64, stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 17: 27 360 PLN

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 56 038,34 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 56 038,34 PLN brutto

Opis: przychody (dochód) z emerytury
Kwota: 10 871,25 PLN

Łączny dochód
Kwota: 533 296,47 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za okr. 01.01-31.12.2017; Ponadto senator otrzymał w 2017 r. zadatek umowny dotyczący przyszłej sprzedaży nieruchomości w kwocie 5000 PLN, który to zadatek nie stanowi przychodu.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3
Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2018-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 550 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 32,57 USD

Kwota: 307,27 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Liczba jednostek: 80,5728
Pełna kwota: 7044,48 PLN
Uwagi: Subfundusze akcyjne

Nazwa: Pioneer TFI
Liczba jednostek: Oblig. ameryk. dolar. - 229,465 j.u., akcji ameryk. FIO - 57,621 j.u.
Pełna kwota: 1595,53 USD

Nazwa: Arka BZ WBK
Liczba jednostek: 1490,190
Pełna kwota: 90 260,81 PLN
Uwagi: Subfund. oblig. korpor.

Nazwa: KBC TFI
Pełna kwota: 140,29 PLN
Uwagi: subf. akt. IKE

Uwagi ogólne: o łącznej wartości: w/g wyceny na dany dzień (zmiennej)
Suma ogólna: 97 445,58 PLN, 6 052,45 USD
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 280 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
Uwagi: podano powierzchnię segmentu szeregowego łącznie z poddaszem, wymaga remontu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 62,09 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/3
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Wartość: 380 000 PLN
Tytuł prawny: wartość łączna, własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami
Uwagi: 111 m2 wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 93,35 m2 i 57,67 m2 piwnicy (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2014 r. powierzchnia łączna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: dochody brutto z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie brutto
Kwota: 152 077,53 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: Mąż - Senator: Przychód ze sprzedaży części udziału we współwłasności nieruchomości w Koszalinie ul. Piłsudskiego 33, nabytej w 2003 r.
Kwota: 22 500 PLN

Opis: Razem dochody brutto męża (senatora)
Kwota: 204 254,49 PLN brutto
Uwagi: Z kwoty razem dochody Senatora - kwota nie występująca w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64, stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 17

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 53 336,60 PLN

Opis: małżonka Senatora: przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 0 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 53 336,60 PLN brutto

Łączny dochód
Kwota: 257 590,79 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za okr. 01.01-31.12.2 016; poza dochodami ja wyżej, składający oświadczenie senator otrzymał w formie darowizny od matki Zofii Zientarskiej - wraz z dwojgiem pozostałego rodzeństwa - prawo własności do lokalu mieszkalnego w pow. 62,09 m2 z przynależnym garażem o pow. 19,42 m2 i łącznej wartości 250 000 PLN (w 1/3 jest to 83 333,33 PLN), o którym mowa w części II, pkt. 2 oświadczenia. Ponadto senator otrzymał w 2 016 r. zadatek umowny dotyczący przyszłej sprzedaży nieruchomości w kwocie 100 000 PLN, który to zadatek nie stanowi przychodu.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3
Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2017-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 354 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 14 131,84 USD

Kwota: 308,20 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Uwagi: Subfundusze akcyjne - 80,5728 j.u., subf. akt. IKE - 0,6931 j.u.)

Nazwa: Pioneer TFI
Uwagi: Oblig. ameryk. dolar. FIO - 229,465 j.u., akcji ameryk. FIO - 57,621 j.u.)

Nazwa: Arka BZ WBK FIO
Uwagi: Subfund. oblig. korpor. - 1490,190 j.u. zmiana dnia 10.11.2015r nab. dalsze 323,239 j.u.subf. ARKA BZ WBK FIO oblig. korp.

Uwagi ogólne: o łącznej wartości: w/g wyceny na dany dzień (zmiennej)
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 340 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 315,0 m2
Uwagi: podano powierzchnię segmentu szeregowego łącznie z poddaszem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Wartość: 270 000 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami w stosownym udziale
Uwagi: 111 m2 wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 93,35 m2 i 57,67 m2 piwnicy (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2014 r. powierzchnia łączna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: dochody brutto z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie brutto
Kwota: 152 638,22 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 29 708,11 PLN

Opis: Mąż - Senator: dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 56 847,24 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: przychody brutto z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenie od SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Kwota: 1200 PLN

Opis: Mąż - Senator: przychód z praw autorskich (od Wolters Kluwer S.A.)
Kwota: 500 PLN

Opis: Razem dochody brutto męża (senatora) - 203 477,18 PLN
Kwota: 240893,57 brutto
Uwagi: Z kwoty razem dochody Senatora - kwota nie występująca w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64, stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt.17

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 54 488,60 PLN brutto

Opis: małżonka Senatora: przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 12 380,45 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 66 868,95 PLN brutto

Łączny dochód
Kwota: 307 762,52 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za okr. 01.01-31.12.2015
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 410 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 31,61 USD

Kwota: 308,20 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Uwagi: Subfundusze akcyjne - 80,5728 j.u., subf. akt. IKE - 0,6931 j.u.)

Nazwa: Pioneer TFI
Uwagi: Oblig. ameryk. dolar. FIO - 229,465 j.u., akcji ameryk. FIO - 57,621 j.u.)

Nazwa: Arka BZ WBK FIO
Uwagi: Subfund. oblig. korpor. - 1166,951 j.u.

Uwagi ogólne: o łącznej wartości: w/g wyceny na dany dzień (zmiennej)
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 340 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 315,0 m2
Uwagi: podano powierzchnię segmentu szeregowego łącznie z poddaszem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Wartość: 270 000 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami w stosownym udziale
Uwagi: 111 m2 wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 93,35 m2 i 57,67 m2 piwnicy (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2014 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: dochody brutto z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie brutto
Kwota: 128 599,90 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 24 761,95 PLN

Opis: Mąż - Senator: dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 50 115,33 PLN

Opis: Razem dochody brutto męża (senatora) - 203 477,18 PLN
Uwagi: Z kwoty razem dochody Senatora - kwota nie występująca w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64, stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt.17 - 22 800 PLN

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 45 291,41 PLN

Opis: małżonka Senatora: przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 12 380,45 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki - 57 671,86 PLN

Łączny dochód
Kwota: 261 149,04 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za okr. 01.01-07.11.2015
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2015-11-09
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 440 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych oraz w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 31,61 USD

Kwota: 308,20 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Uwagi: Subfundusze akcyjne - 80,5728 j.u., subf. akt. IKE - 0,6931 j.u.)

Nazwa: Pioneer TFI
Uwagi: Oblig. ameryk. dolar. FIO - 229,465 j.u., akcji ameryk. FIO - 57,621 j.u.

Uwagi ogólne: bez zmian ilość j.u. w/w pord. inw. od 2007, w polu wartość wpisano : w/g wyceny na dany dzień (zmiennej)
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 340 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 315,0 m2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 111 m2
Wartość: 270 000 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami w stosownym udziale
Uwagi: 111 m2 wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 93,35 m2 i 56,67 m2 piwnicy (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2014 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: a) dochody brutto z Kancelarii Senatu RP
Kwota: 90 019,93 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 17 342,71 PLN

Opis: Mąż - Senator: b) dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 35 903,52 PLN

Opis: Razem dochody brutto męża (senatora)
Kwota: 143 266,16 PLN brutto
Uwagi: Z kwoty razem dochody Senatora - kwota nie występująca w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64, stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt.17 - 15 960 PLN

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 31 079,60 PLN

Opis: małżonka Senatora: przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 8580,45 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 39 660,05 PLN brutto

Łączny dochód
Kwota: 182 926,21 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za okr. 01.01-31.07.2015 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2015-07-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 380 000 PLN
Uwagi: ( na rachunkach bankowych oraz w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 31,61 USD

Kwota: 308,20 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Uwagi: Subfundusze akcyjne - 80,5728 j.u., subf. akt. IKE - 0,6931 j.u.)

Nazwa: Pioneer TFI
Uwagi: Oblig. ameryk. dolar. FIO - 229,465 j.u., akcji ameryk. FIO - 57621 j.u.

Uwagi ogólne: bez zmian ilość j.u. w/w pord. inw. od 2007, w polu wartość wpisano : w/g wyceny na dany dzień (zmiennej)
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 340 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 110 m2
Wartość: 270 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami w stosownym udziale
Uwagi: wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 93,35 m2 i 56,67 m2 (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2014 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: a) dochody brutto z Kancelarii Senatu:
Kwota: 154 319,88 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 31 987,45 PLN

Opis: Mąż - Senator: b) dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 61 412,50 PLN

Opis: Mąż - Senator: c) dochody ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie (z umowy cywilnej)
Kwota: 2400 PLN brutto
Uwagi: Razem dochody brutto męża (senatora) - 250 119,83 PLN

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 50 015,34 PLN brutto

Opis: żona przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 14 158,06 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 64 173,40 PLN

Łączny dochód
Kwota: 314 203,23 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za 2014 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2015-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 380 000 PLN
Uwagi: (łącznie na rachunkach bankowych oraz w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1502,24 USD

Kwota: 307,51 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Uwagi: Subfundusze akcyjne i aktywy, IKE

Nazwa: Pioneer TFI (Obligacje Amerykańskie FIO, Akcje Amerykańskie FIO)

Suma ogólna: 25 300 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 370 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu
Uwagi: wartość szacunkowa

Rodzaj: lokale użytkowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 204,35 m2
Wartość: 220 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami w stosownym udziale
Uwagi: wraz z przynależną częścią piwnicy i strychu oraz odrębne - 57,67 m2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: mąż - senator: a) dochody brutto z Kancelarii Senatu: - wynagrodzenie brutto
Kwota: 154 319,88 PLN brutto

Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu - diety senatorskie
Kwota: 32 731,03 PLN brutto

Opis: mąż - senator: b) dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 57 347,52 PLN

Opis: mąż - senator: c) dochody ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie (z umowy cywilnej) (z jednorazowej umowy o dzieło brutto)
Kwota: 1200,00 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto męża (senatora) - 245 598,43 PLN

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 13 962,86 PLN brutto

Opis: żona: Świadczenie z Funduszu Św. Gwarantowanych wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy (brutto)
Kwota: 5453,10 PLN

Opis: żona przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 17 216,67 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 36 632,63 PLN

Łączny dochód
Kwota: 282 231,06 PLN brutto
Uwagi: razem przychody brutto małżonków w 2013 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny w KB O/Koszalin do wykorzystania w bieżącym rachunku bankowym tzw. "debet" do 15 000,00 PLN stan wykorzystania zadłużenia na 31-12-2 013 - 0 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z ZFŚS
Cała kwota: 21 280 PLN

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 310 000 PLN
Uwagi: (łącznie na rachunkach bankowych oraz w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 532,00 USD

Kwota: 1520,00 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI (Nowa Europa)

Nazwa: Warta T.U. (Warta Nieruchomości)

Nazwa: Pioneer TFI (Obligacje Amerykańskie FIO, Akcje Amerykańskie FIO)

Suma ogólna: 66 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
Uwagi: (wycenia względna szacunkowa)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu
Uwagi: (wartość względna szacunkowa)

Rodzaj: lokale użytkowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 204,35 m2
Wartość: 220 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami
Uwagi: oraz z przynależną częścią piwnicy oraz pomieszczenie w piwnicy - 57,67 m2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: mąż - senator: a) dochody brutto z Kancelarii Senatu: - wynagrodzenie brutto
Kwota: 154 319,99 PLN brutto

Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu - diety senatorskie
Kwota: 31 710,78 PLN brutto

Opis: mąż - senator: b) dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 46 049,04 PLN brutto

Opis: mąż - senator: c) dochody z Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych (z jednorazowej umowy o dzieło brutto)
Kwota: 3900,00 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto męża (senatora) - 235 979,70 PLN

Opis: żona: - wynagrodzenie brutto z Poczty Polskiej SA
Kwota: 37 345,66 PLN brutto

Opis: żona: Świadczenie z Funduszu Św Gwarantowanych wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy (brutto)
Kwota: 4088,50 PLN

Opis: żona przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 15 200,00 PLN

Łączny dochód
Kwota: 292 613,86 PLN brutto
Uwagi: razem przychody brutto małżonków w 2012 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny w KB O/Koszalin do wykorzystania w bieżącym rachunku bankowym tzw. "debet" do 15 000,00 PLN stan wykorzystania zadłużenia na 31-12-2 012 - 0 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): jako współkredytobiorca - kredytu długoterminowego wraz z córką i zięciem z 2007 r.
Cała kwota: 80 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 59 581,47 PLN
Uwagi: aktualny stan zadłużenia na 31-12-2012

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2013-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie od dnia 01-10-2011 zawarto umowę w ograniczonym zakresie, pracy tej z przyczyn organizacyjnych uczelni nie podjęto.
Stanowisko lub funkcja: adiunkt
Uwagi: żadnego wynagrodzenia nie otrzymano
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 260 000 PLN
Uwagi: (łącznie na rachunku bankowym oraz gotówka)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2550,00 USD

Kwota: 1500,00 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI (ELITA II FIZ, Nowa Europa, Świat Nieruchomości)

Nazwa: Warta T.U. (Warta Nieruchomości)

Nazwa: Pioneer (Obligacje Ameryk FIO, Akcji Ameryk. FIO)

Suma ogólna: 140 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
Uwagi: (wycenia względna szacunkowa)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: grunt rolny - własność
Uwagi: (wartość względna szacunkowa)

Rodzaj: lokale użytkowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 204,35 m2
Wartość: 220 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntów pod lokalami
Uwagi: oraz z przynależną częścią piwnicy oraz pomieszczenie w piwnicy - 57,67 m2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu: - wynagrodzenie Senat łącznie
Kwota: 159 760,70 PLN brutto

Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu - diety senatorskie
Kwota: 32 042,89 PLN brutto

Opis: mąż - senator: b) z Krajowej Rady Sądownictwa - diety za wykonywanie funkcji obywatelskich
Kwota: 31 885,42 PLN

Opis: mąż - senator: c) z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie
Kwota: 0 PLN

Opis: mąż - senator d) ze zbycia części nieruchomości lok. użytkowy [nieczytelny] kwota przychód netto [nieczytelny]
Kwota: 45 000,00 PLN

Opis: małżonka Maria - wynagrodzenie brutto z Poczty Polskiej SA (umowa o pracę)
Kwota: 37 287,02 PLN

Opis: małżonka Maria - przychód z najmu lokalu mieszkalnego
Kwota: 15 400,00 PLN

Łączny dochód
Kwota: 321 376,63 PLN brutto
Uwagi: łączne przychody brutto małżonków w 2011 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1,800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1,198 cm3

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny w KB O/Koszalin do wykorzystania w bieżącym rachunku bankowym tzw. "debet" do 15 000,00 PLN stan wykorzystania zadłużenia na 31-12-2 011 - 0 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): jako współkredytobiorca - kredytu długoterminowego wraz z córką i zięciem z 2007 r. Kredyt Bank O/Koszalin
Cała kwota: 80 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 63 560,00 PLN
Uwagi: aktualny stan zadłużenia na 31-12-2011

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2012-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie od dnia 01-10-2011 (w ograniczonym zakresie)
Stanowisko lub funkcja: adiunkt
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 250 000 PLN
Uwagi: ogółem (na rachunku bankowym i gotówka)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2535,00 USD
Uwagi: (na rachunku bankowym)

Kwota: 1500,00 EUR
Uwagi: (na rachunku bankowym)

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC ELITA II
Liczba jednostek: 530

Nazwa: KBC Nowa Europa
Liczba jednostek: 200

Nazwa: Warta Nieruchomości
Liczba jednostek: 289 542

Nazwa: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO
Liczba jednostek: 229,465

Nazwa: Pioneer Akcji Amerykańskich FIO
Liczba jednostek: 57,621

Suma ogólna: 140 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: grunt rolny - własność

Rodzaj: lokale użytkowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 204,35 m2
Wartość: 265 000,00 PLN
Tytuł prawny: lokal użytkowy
Uwagi: oraz z przynależną częścią piwnicy i strychu oraz pomieszczenie w piwnicy - 57,67 m2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu: - wynagrodzenie Senat
Kwota: 98 923,00 PLN
Uwagi: dochody - wynagrodzenie małżonków (wspólnota małżeńska) podane w niniejszej części dotyczą okresu od 01-01-2011 do 31-10-2011

Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu - wynagrodzenie dodatkowe
Kwota: 34 623,10 PLN

Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu - diety (łącznie)
Kwota: 27 096,75 PLN

Opis: mąż - senator: b) z Krajowej Rady Sądownictwa - dieta za wykonywanie funkcji obywatelskich
Kwota: 23 477,01 PLN

Opis: mąż - senator: c) z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa - z tytułu wykonywania czynności dydaktycznych, jako adiunkt
Kwota: 1400,00 PLN

Opis: małżonka Maria Zientarska: - wynagrodzenie z Poczty Polskiej SA
Kwota: 28 500,00 PLN

Opis: małżonka Maria Zientarska: - z najmu lokalu mieszkalnego
Kwota: 27 096,75 PLN

Opis: przychód ze zbycia dnia 10-10-2 011 r. części nieruchomości (współwłasności lokalu użytkowego) - 45 000 PLN

Łączny dochód
Kwota: 225 619,96 PLN brutto
Uwagi: łączne wynagrodzenie brutto małżonków do 31-10-2011
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 [nieczytelne]

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1,198 cm3

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny w KB O/Koszalin do wykorzystania w bieżącym rachunku bankowym jako "debet" do 15 000,00 PLN stan wykorzystania zadłużenia na 31-10-2 011 - 0 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): jako współkredytobiorca - kredytu długoterminowego wraz z córką i zięciem z 2007 r.
Cała kwota: 80 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 63 900,00 PLN
Uwagi: aktualny stan zadłużenia na 31-10-2011

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2011-11-07

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Organizacja Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Praworządności skupiającego przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych uznających prymat Konstytucji RP.
Drugi sukces
Przygotowanie i przewodnictwo konferencji międzynarodowej ws. tzw. ustawy kagańcowej o SN. Zorganizowanie posiedzenia ws. ustawy medialnej w obronie TVN.
Trzeci sukces
Zorganizowanie konferencji naukowej w parlamencie proponującej konstytucyjne rozwiązania przyszłej ustawy o TK.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadzająca niekonstytucyjną Izbę Dyscyplinarną.
Ustawa o Krajowym Planie Odbudowy.
Nowelizacja ustawy wprowadzająca bezkarność urzędników w czasie trwania pandemii.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarna Grupa Kobiet Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Parlamentarny Zespół ds. byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych Parlamentarny Zespół ds. Energetyki Jądrowej Parlamentarny Zespół ds. Kardiologii Parlamentarny Zespół ds. Naprawy Rzeczypospolitej Parlamentarny Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Morza Bałtyckiego Parlamentarny Zespół ds. Onkologii Parlamentarny Zespół ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Pomorza Środkowego Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw Parlamentarny Zespół ds. Wzmacniania Sołectw i Osiedli - wiceprzewodniczący Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Pracodawca powinien mieć prawo zażądania od pracownika informacji o wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Pracownik może zwolnić się z tego obowiązku tylko poprzez przedstawienie informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.
B. Pracownik nie powinien mieć obowiązku okazania na żądanie pracodawcy informacji o wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Nadanie pracodawcy możliwości weryfikowania statusu zdrowotnego pracowników jest niezgodne z polskim porządkiem prawnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Zdecydowanie B
 4. Raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tylko radykalne i powszechne działania mogą powstrzymać fale pandemii. Wszystkie działania zmierzające do zwiększenia ilości zaszczepionych są dobre i usprawiedliwione.

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Szczepienia, 2022)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
3
zgodność
83%
wspólne pytania
3
zgodność
83%
wspólne pytania
3
zgodność
75%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
3
zgodność
25%
wspólne pytania
3
zgodność
25%
wspólne pytania
3
zgodność
25%

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Pytanie B nieprecyzyjnie sformułowane. Nie wszystkich cudzoziemców i wykluczam stosowanie przymusu Pytanie H - należy sprecyzować dla kogo ograniczyć skoro konstytucja zapewnia swobodę poruszania po terytorium Polski wszystkim obywatelom9poza sądowym zakazem opuszczania miejsca zamieszkania)
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Spełniając te dwa podstawowe obowiązki zrealizuje pozostałe cele
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Edukacja w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/5)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
84%
wspólne pytania
5
zgodność
80%
wspólne pytania
5
zgodność
80%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
47%
wspólne pytania
5
zgodność
49%
wspólne pytania
5
zgodność
50%