Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1952-04-16, Szczecinek
Zawód: adwokat
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Okręg: 40 Koszalin
Liczba głosów: 18 771 (32,31%)
Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdał egzaminy sędziowski i radcowski oraz adwokacki. Od 1990 r. właściciel kancelarii adwokackiej, do 2010 r. wykonywał zawód adwokata. Nauczyciel podstaw prawa w średnim studium zawodowym... dla pracujących. W latach 2007–2015 reprezentował Senat w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaangażowany w działalność licznych stowarzyszeń m.in. Klubu Miłośników Sztuki, Stowarzyszenia Lion Club, Klubu Inteligencji Katolickiej. Członek partii Platforma Obywatelska. Senator od 2005 r. (VI-IX kadencja). Pracował w komisjach: regulaminowej, etyki i spraw senatorskich (dwukrotnie, w tym raz jako wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący); spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą (trzykrotnie); ustawodawczej (dwukrotnie jako przewodniczący). Obecnie jest przewodniczącym komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz członkiem komisji ustawodawczej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Piotra Benedykta Zientarskiego Dworcowa 10 lok. 3 75-201 Koszalin biuro@zientarski.pl tel. 517 871 143 , tel. (94) 317-03-00

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 15.04.2021
Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kardiologii, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 17.09.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Portugalska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 17.09.2020
Sejm RP IX kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.2%
Nieobecność
1.8%
Zgodność
z linią klubu
98.6%

Oddane głosy

Za
65.6%
Przeciw
25.9%
Wstrzymał się
6.7%
Nieobecny
1.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Benedykt
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: wyłącznie w Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora RP

Miejsce zatrudnienia: w przyszłości (od 12.11.2019): wyłącznie w Kancelarii Sejmu RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 280 000,00 PLN
Uwagi: na rachunkach bankowych i w gotówce
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 87 887,60 USD

Kwota: 300,52 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Gamma Fundusze FIO (subf. akt. IKE)
Pełna kwota: 145,75 PLN

Nazwa: Pekao TFI (obl. Amer. dol.)
Liczba jednostek: 229,465
Pełna kwota: 4428,67 PLN
Uwagi: łączna wartość obu pozycji Pekao TFI: 145,75 PLN + 5997,11 USD

Nazwa: Pekao TFI - akcji amer.
Liczba jednostek: 57,621
Uwagi: łączna wartość obu pozycji Pekao TFI: 145,75 PLN + 5997,11 USD

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 165,80 m2
Powierzchnia działki: 1426,0 m2
Wartość domu: 1 010 000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności - przed oddaniem do użytku (zasiedleniem)
Uwagi: dom jednorodzinny mieszkalny parterowy, z garażem i częścią poddasza użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 250 m2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 62,09 m2
Wartość: 83 000,00 PLN
Tytuł prawny: udział we współwłasności z rodzeństwem w 1/3 tj. 20,70 m2, darowizna od Mamy z 2016 r.
Uwagi: w całym lokalu nadal zamieszkuje Mama
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż: przychody osiągnięte z Kancelarii Senatu RP - wynagrodzenie
Kwota: 83 373,04 PLN brutto

Opis: Mąż: diety senatorskie
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: Mąż: przychody z emerytury (z szac. walor.)
Kwota: 31 790,00 PLN

Opis: Mąż: dochód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. nabytego w 2005 r. (współwłasność małżeńska - po 50%)
Kwota: 100 000,00 PLN

Opis: Małżonka: wynagrodzenie z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 46 769,20 PLN

Opis: Małżonka: dochód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. nabytego w 2005 r. (współwłasność małżeńska - po 50%)
Kwota: 100 000,00 PLN
Uwagi: zwolniony z podatku, jak w przyp. Męża

Łączny dochód
Kwota: 381 973,84 PLN
Uwagi: łączne przychody Męża senatora: 235 204,64 PLN łączne przychody brutto Małżonki senatora: 146 769,20 PLN Z pozycji razem dochody Senatora kwoty nie występujące w zeznaniu podatkowym PIT-37: - kwota stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt 17 ustawy o podf: 20 041,60 PLN; - kwota zwolniona z podatku na podst. art. 10, ust. 1, pkt. 8a ustawy o pdof - jako przych. ze zbycia nieruch., nabytych przed upływem 5 lat. Kwota dochodów obojga Małżonków nie ujmuje dochodów Małżonki za miesiąc 09.2 019 r. oraz dochodów senatora P. Zientarskiego otrzymanych wyłącznie z Kancelarii Sentau w miesiącach 09 i 10.2 019 r. oraz emerytury z miesięcy 09 i 10.2 019 r. ze względu na brak szczegółowych danych, aczkolwiek były one analogiczne jak w okresie poprzedzającym (Senator i Małżonka nie uzyskali dochodów z innych źródeł jak wyżej wymienione.)
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes-Benz
Model: kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. silnika 1800 cm3
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-10-22
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Benedykt
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 370 000,00 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 87 887,60 USD

Kwota: 300,75 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Gamma Fundusze FIO (subf. akt. IKE)
Pełna kwota: 145,75 PLN

Nazwa: PEKAO TFI (oblig. amer. dol.)
Liczba jednostek: 229,465
Pełna kwota: 4428,67 USD

Nazwa: akcji amer.
Liczba jednostek: 57,621

Suma ogólna: 145,75 PLN + 5997,11 USD
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 165,80 m2
Powierzchnia działki: 1426,0 m2
Wartość domu: 980 000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności
Uwagi: dom jednorodzinny mieszkalny parterowy z garażem i częścią poddasza użytkowego, łączna powierzchnia użytkowa
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 20,70 m2
Wartość: 83 000,00 PLN
Tytuł prawny: udział we współwłasności w 1/3 - z rodzeństwem, darowizna od Mamy 2016 r.
Uwagi: udział w 1/3 od 62,09 m2, w całym lokalu nadal zamieszkuje Mama
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - senator: 1a. przychody z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie
Kwota: 83 373,04 PLN brutto

Opis: Mąż - senator: 1b. diety senatorskie
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: Mąż - senator: 2. przychody z emerytury z szac. waloryz.
Kwota: 31 790,00 PLN brutto

Opis: Mąż - senator: 3. przychód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. Nr 1 w Koszalinie ul. Franciszkańska 145, nabytego w 2005 r. (współwł. małżeńska - po 50%)
Kwota: 100 000,00 PLN

Opis: razem dochody brutto męża (senatora)
Kwota: 235 204,64 PLN
Uwagi: z kwoty razem dochody senatora - kwoty nie występujące w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64: kwota z poz. 2 stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 17 o pdof: 20 041,60 PLN kwota z poz. 3 zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1, pkt 8a ustawy o pdof - jako przych. ze zbycia nieruchom., nabytych przed upływem ponad 5 lat: 100 000,00 PLN

Opis: małżonka senatora: 1. wynagrodzenie z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 46 769,20 PLN

Opis: małżonka senatora: 2. przychód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. nabytego w 2005 r. (współwł. małżeńska po 50% - zwolniony z podatku jak w przyp. Męża)
Kwota: 100 000,00 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki senatora
Kwota: 146 769,20 PLN brutto

Łączny dochód
Kwota: 381 973,84 PLN
Uwagi: razem dochody brutto małżonków za okr. 2018-01-01 - 2018-12-31;
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3
Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2019-09-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Benedykt
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 430 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 87 919,21 USD

Kwota: 302,54 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: Gamma Fundusze FIO (subf. akt. IKE)
Pełna kwota: 145,75 PLN

Nazwa: PEKAO TFI (oblig. amer. dol.)
Liczba jednostek: 229,465
Pełna kwota: 4428,67 USD

Nazwa: akcji amer.
Liczba jednostek: 57,621
Pełna kwota: 1568,44 USD

Suma ogólna: 145,75 PLN + 5997,11 USD
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 20,70 m2
Wartość: 83 000,00 PLN
Tytuł prawny: udział we współwłasności w 1/3 - z rodzeństwem, darowizna od 2016 r.
Uwagi: udział w 1/3 od 62,09 m2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398,00 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2 014 r.; z rozpoczętą w 2 017 r. budową domu jednorodzinnego o dotychczasowych kosztach budowy (stan surowy zamknięty z instalacjami i rozpoczętymi robotami wykończeniowymi), w kwocie około 650 000 PLN; powierzchnia łączna

Rodzaj: lokal mieszkaniowy nr 1 w segmencie szeregowym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 79,35 m2
Wartość: 190 000,00 PLN
Tytuł prawny: udział wynoszący 939/2214 we współwłasności działki o całkowitej powierzchni 315 m2
Uwagi: plus przynależność garażu o pow. 14,55 m2, lokal wymaga remotu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - senator: 1a. przychody z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie
Kwota: 175 965,24 PLN brutto

Opis: Mąż - senator: 1b. diety senatorskie
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: Mąż - senator: 2. przychody (dochód) z emerytury
Kwota: 46 539,06 PLN brutto

Opis: Mąż - senator: 3. Przychód ze sprzedaży końc. części udziału we współwłasności nieruchomości w Koszalinie ul. Piłsudskiego 33 nabytej w 2003 r.
Kwota: 202 502,00 PLN

Opis: Mąż - senator: 4. przychód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. Nr 2 w Koszalinie ul. Franciszkańska 145, nabytego w 2005 r. (współwł. małżeńska po 50%)
Kwota: 155 000,00 PLN

Opis: Mąż - senator: 5. przychód ze zbycia papierów wartościowych
Kwota: 100 000,00 PLN

Opis: razem dochody brutto męża (senatora)
Kwota: 710 068,70 PLN brutto
Uwagi: Z kwoty razem dochody senatora - kwoty nie występujące w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64: kwota z poz. 2 stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 17 o pdof: 30 062,40 PLN kwota z poz. 3-4 zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1, pkt 8a ustawy o pdof - jako przych. ze zbycia nieruchom., nabytych przed upływem ponad 5 lat: 357 502,00 PLN

Opis: małżonka senatora: 1. wynagrodzenie z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 60 647,20 PLN brutto

Opis: małżonka senatora: 2. przychód ze sprzedaży wydzielonego lokalu mieszk. Nr 2 w Koszalinie ul. Franciszkańska 145, nabytego w 2005 r. (współwł. małżeńska po 50% - zwolniony z podatku jak w przyp. Męża)
Kwota: 155 000,00 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki senatora
Kwota: 212 647,20 PLN brutto

Łączny dochód
Kwota: 925 715,90 PLN
Uwagi: razem dochody brutto małżonków za okr. 2018-01-01 - 2018-12-31;
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3
Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2019-04-27
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Benedykt
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 260 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 87 919,21 USD

Kwota: 305,22 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Liczba jednostek: 80,5728
Pełna kwota: 8070,48 PLN
Uwagi: subf. akc.

Nazwa: Pioneer TFI
Liczba jednostek: 229,465
Pełna kwota: 4593,23 USD
Uwagi: oblig. ameryk. dolar.

Nazwa: Arka BZ WBK
Liczba jednostek: 1490,190
Pełna kwota: 93 867,07 PLN
Uwagi: subfund. oblig. korpor.

Nazwa: KBC TFI
Pełna kwota: 151,13 PLN
Uwagi: subf. akt. IKE

Nazwa: Pioneer TFI
Liczba jednostek: 57,621
Pełna kwota: 1805,45 USD
Uwagi: akcje ameryk. FIO

Suma ogólna: 102 088,37 PLN + 6 398,68 USD
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
Uwagi: podano powierzchnię segmentu szeregowego łącznie z poddaszem, wymaga remontu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 20,7 m2
Wartość: 83 000 PLN
Tytuł prawny: udział w 1/3 od 62,09 m2, współudział z rodzeństwem - darowizna od Matki w 2016 r.
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 60 m2 + 57,67 m2
Wartość: 380 000 PLN
Tytuł prawny: wartość łączna, własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami; pozostała, niezbyta część lokali przed rozpoczęciem sprawowania funkcji Senatora RP tj. przed 2005 r.)
Uwagi: wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 1/2 60 m2 i 57,67 m2 piwnicy (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2 014 r.; z rozpoczętą w 2 017 r. budową domu jednorodzinnego o dotychczasowych kosztach budowy, w kwocie około 215 000 PLN; powierzchnia łączna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: przychody brutto z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie
Kwota: 156 324,48 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 30 062,40 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: Przychód ze sprzedaży części udziału we współwłasności nieruchomości nabytej w 2003 r.
Kwota: 280 000 PLN

Opis: Razem dochody brutto męża (Senatora)
Kwota: 477 258,13 PLN brutto
Uwagi: Z kwoty razem dochody Senatora - kwota nie występująca w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64, stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 17: 27 360 PLN

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 56 038,34 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 56 038,34 PLN brutto

Opis: przychody (dochód) z emerytury
Kwota: 10 871,25 PLN

Łączny dochód
Kwota: 533 296,47 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za okr. 01.01-31.12.2017; Ponadto senator otrzymał w 2017 r. zadatek umowny dotyczący przyszłej sprzedaży nieruchomości w kwocie 5000 PLN, który to zadatek nie stanowi przychodu.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3
Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2018-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 550 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 32,57 USD

Kwota: 307,27 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Liczba jednostek: 80,5728
Pełna kwota: 7044,48 PLN
Uwagi: Subfundusze akcyjne

Nazwa: Pioneer TFI
Liczba jednostek: Oblig. ameryk. dolar. - 229,465 j.u., akcji ameryk. FIO - 57,621 j.u.
Pełna kwota: 1595,53 USD

Nazwa: Arka BZ WBK
Liczba jednostek: 1490,190
Pełna kwota: 90 260,81 PLN
Uwagi: Subfund. oblig. korpor.

Nazwa: KBC TFI
Pełna kwota: 140,29 PLN
Uwagi: subf. akt. IKE

Uwagi ogólne: o łącznej wartości: w/g wyceny na dany dzień (zmiennej)
Suma ogólna: 97 445,58 PLN, 6 052,45 USD
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 280 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
Uwagi: podano powierzchnię segmentu szeregowego łącznie z poddaszem, wymaga remontu
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 62,09 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/3
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Wartość: 380 000 PLN
Tytuł prawny: wartość łączna, własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami
Uwagi: 111 m2 wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 93,35 m2 i 57,67 m2 piwnicy (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2014 r. powierzchnia łączna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: dochody brutto z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie brutto
Kwota: 152 077,53 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: Mąż - Senator: Przychód ze sprzedaży części udziału we współwłasności nieruchomości w Koszalinie ul. Piłsudskiego 33, nabytej w 2003 r.
Kwota: 22 500 PLN

Opis: Razem dochody brutto męża (senatora)
Kwota: 204 254,49 PLN brutto
Uwagi: Z kwoty razem dochody Senatora - kwota nie występująca w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64, stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt. 17

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 53 336,60 PLN

Opis: małżonka Senatora: przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 0 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 53 336,60 PLN brutto

Łączny dochód
Kwota: 257 590,79 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za okr. 01.01-31.12.2 016; poza dochodami ja wyżej, składający oświadczenie senator otrzymał w formie darowizny od matki Zofii Zientarskiej - wraz z dwojgiem pozostałego rodzeństwa - prawo własności do lokalu mieszkalnego w pow. 62,09 m2 z przynależnym garażem o pow. 19,42 m2 i łącznej wartości 250 000 PLN (w 1/3 jest to 83 333,33 PLN), o którym mowa w części II, pkt. 2 oświadczenia. Ponadto senator otrzymał w 2 016 r. zadatek umowny dotyczący przyszłej sprzedaży nieruchomości w kwocie 100 000 PLN, który to zadatek nie stanowi przychodu.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3
Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2017-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 354 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 14 131,84 USD

Kwota: 308,20 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Uwagi: Subfundusze akcyjne - 80,5728 j.u., subf. akt. IKE - 0,6931 j.u.)

Nazwa: Pioneer TFI
Uwagi: Oblig. ameryk. dolar. FIO - 229,465 j.u., akcji ameryk. FIO - 57,621 j.u.)

Nazwa: Arka BZ WBK FIO
Uwagi: Subfund. oblig. korpor. - 1490,190 j.u. zmiana dnia 10.11.2015r nab. dalsze 323,239 j.u.subf. ARKA BZ WBK FIO oblig. korp.

Uwagi ogólne: o łącznej wartości: w/g wyceny na dany dzień (zmiennej)
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 340 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 315,0 m2
Uwagi: podano powierzchnię segmentu szeregowego łącznie z poddaszem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Wartość: 270 000 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami w stosownym udziale
Uwagi: 111 m2 wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 93,35 m2 i 57,67 m2 piwnicy (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2014 r. powierzchnia łączna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: dochody brutto z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie brutto
Kwota: 152 638,22 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 29 708,11 PLN

Opis: Mąż - Senator: dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 56 847,24 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: przychody brutto z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenie od SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Kwota: 1200 PLN

Opis: Mąż - Senator: przychód z praw autorskich (od Wolters Kluwer S.A.)
Kwota: 500 PLN

Opis: Razem dochody brutto męża (senatora) - 203 477,18 PLN
Kwota: 240893,57 brutto
Uwagi: Z kwoty razem dochody Senatora - kwota nie występująca w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64, stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt.17

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 54 488,60 PLN brutto

Opis: małżonka Senatora: przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 12 380,45 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 66 868,95 PLN brutto

Łączny dochód
Kwota: 307 762,52 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za okr. 01.01-31.12.2015
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 410 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych i w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 31,61 USD

Kwota: 308,20 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Uwagi: Subfundusze akcyjne - 80,5728 j.u., subf. akt. IKE - 0,6931 j.u.)

Nazwa: Pioneer TFI
Uwagi: Oblig. ameryk. dolar. FIO - 229,465 j.u., akcji ameryk. FIO - 57,621 j.u.)

Nazwa: Arka BZ WBK FIO
Uwagi: Subfund. oblig. korpor. - 1166,951 j.u.

Uwagi ogólne: o łącznej wartości: w/g wyceny na dany dzień (zmiennej)
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 340 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 315,0 m2
Uwagi: podano powierzchnię segmentu szeregowego łącznie z poddaszem
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Wartość: 270 000 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami w stosownym udziale
Uwagi: 111 m2 wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 93,35 m2 i 57,67 m2 piwnicy (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2014 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: dochody brutto z Kancelarii Senatu RP wynagrodzenie brutto
Kwota: 128 599,90 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 24 761,95 PLN

Opis: Mąż - Senator: dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 50 115,33 PLN

Opis: Razem dochody brutto męża (senatora) - 203 477,18 PLN
Uwagi: Z kwoty razem dochody Senatora - kwota nie występująca w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64, stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt.17 - 22 800 PLN

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 45 291,41 PLN

Opis: małżonka Senatora: przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 12 380,45 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki - 57 671,86 PLN

Łączny dochód
Kwota: 261 149,04 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za okr. 01.01-07.11.2015
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2015-11-09
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 440 000 PLN
Uwagi: (na rachunkach bankowych oraz w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 31,61 USD

Kwota: 308,20 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Uwagi: Subfundusze akcyjne - 80,5728 j.u., subf. akt. IKE - 0,6931 j.u.)

Nazwa: Pioneer TFI
Uwagi: Oblig. ameryk. dolar. FIO - 229,465 j.u., akcji ameryk. FIO - 57,621 j.u.

Uwagi ogólne: bez zmian ilość j.u. w/w pord. inw. od 2007, w polu wartość wpisano : w/g wyceny na dany dzień (zmiennej)
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 340 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 315,0 m2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 111 m2
Wartość: 270 000 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami w stosownym udziale
Uwagi: 111 m2 wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 93,35 m2 i 56,67 m2 piwnicy (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2014 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: a) dochody brutto z Kancelarii Senatu RP
Kwota: 90 019,93 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 17 342,71 PLN

Opis: Mąż - Senator: b) dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 35 903,52 PLN

Opis: Razem dochody brutto męża (senatora)
Kwota: 143 266,16 PLN brutto
Uwagi: Z kwoty razem dochody Senatora - kwota nie występująca w zeznaniu podatkowym PIT-37 w poz. 64, stanowiąca diety zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21, ust. 1, pkt.17 - 15 960 PLN

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 31 079,60 PLN

Opis: małżonka Senatora: przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 8580,45 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 39 660,05 PLN brutto

Łączny dochód
Kwota: 182 926,21 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za okr. 01.01-31.07.2015 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2015-07-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 380 000 PLN
Uwagi: ( na rachunkach bankowych oraz w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 31,61 USD

Kwota: 308,20 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Uwagi: Subfundusze akcyjne - 80,5728 j.u., subf. akt. IKE - 0,6931 j.u.)

Nazwa: Pioneer TFI
Uwagi: Oblig. ameryk. dolar. FIO - 229,465 j.u., akcji ameryk. FIO - 57621 j.u.

Uwagi ogólne: bez zmian ilość j.u. w/w pord. inw. od 2007, w polu wartość wpisano : w/g wyceny na dany dzień (zmiennej)
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 340 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu

Rodzaj: lokale
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 110 m2
Wartość: 270 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami w stosownym udziale
Uwagi: wraz z przynależną piwnicy i części strychu; udział we współwłasności 93,35 m2 i 56,67 m2 (bez ogrzewania, dostępu gazu i bez instalacji wodnych - do kapitalnego remontu)

Rodzaj: działki gruntu niezabudowanego, zurbanizowanego
Powierzchnia działki: 1426 m2
Wartość: 175 398 PLN
Uwagi: wartość - wg ceny nabycia od podm. pryw. z 2014 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Mąż - Senator: a) dochody brutto z Kancelarii Senatu:
Kwota: 154 319,88 PLN brutto

Opis: Mąż - Senator: diety senatorskie
Kwota: 31 987,45 PLN

Opis: Mąż - Senator: b) dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 61 412,50 PLN

Opis: Mąż - Senator: c) dochody ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie (z umowy cywilnej)
Kwota: 2400 PLN brutto
Uwagi: Razem dochody brutto męża (senatora) - 250 119,83 PLN

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 50 015,34 PLN brutto

Opis: żona przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 14 158,06 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 64 173,40 PLN

Łączny dochód
Kwota: 314 203,23 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto małżonków za 2014 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2015-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 380 000 PLN
Uwagi: (łącznie na rachunkach bankowych oraz w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1502,24 USD

Kwota: 307,51 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI
Uwagi: Subfundusze akcyjne i aktywy, IKE

Nazwa: Pioneer TFI (Obligacje Amerykańskie FIO, Akcje Amerykańskie FIO)

Suma ogólna: 25 300 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 370 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu
Uwagi: wartość szacunkowa

Rodzaj: lokale użytkowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 204,35 m2
Wartość: 220 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami w stosownym udziale
Uwagi: wraz z przynależną częścią piwnicy i strychu oraz odrębne - 57,67 m2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: mąż - senator: a) dochody brutto z Kancelarii Senatu: - wynagrodzenie brutto
Kwota: 154 319,88 PLN brutto

Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu - diety senatorskie
Kwota: 32 731,03 PLN brutto

Opis: mąż - senator: b) dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 57 347,52 PLN

Opis: mąż - senator: c) dochody ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie (z umowy cywilnej) (z jednorazowej umowy o dzieło brutto)
Kwota: 1200,00 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto męża (senatora) - 245 598,43 PLN

Opis: małżonka Senatora: - wynagrodzenie brutto z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Kwota: 13 962,86 PLN brutto

Opis: żona: Świadczenie z Funduszu Św. Gwarantowanych wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy (brutto)
Kwota: 5453,10 PLN

Opis: żona przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 17 216,67 PLN

Opis: razem dochody brutto Małżonki Senatora
Kwota: 36 632,63 PLN

Łączny dochód
Kwota: 282 231,06 PLN brutto
Uwagi: razem przychody brutto małżonków w 2013 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny w KB O/Koszalin do wykorzystania w bieżącym rachunku bankowym tzw. "debet" do 15 000,00 PLN stan wykorzystania zadłużenia na 31-12-2 013 - 0 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z ZFŚS
Cała kwota: 21 280 PLN

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko lub funkcja: mandat senatora
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 310 000 PLN
Uwagi: (łącznie na rachunkach bankowych oraz w gotówce)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 532,00 USD

Kwota: 1520,00 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI (Nowa Europa)

Nazwa: Warta T.U. (Warta Nieruchomości)

Nazwa: Pioneer TFI (Obligacje Amerykańskie FIO, Akcje Amerykańskie FIO)

Suma ogólna: 66 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
Uwagi: (wycenia względna szacunkowa)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: prawo własności gruntu
Uwagi: (wartość względna szacunkowa)

Rodzaj: lokale użytkowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 204,35 m2
Wartość: 220 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntu pod lokalami
Uwagi: oraz z przynależną częścią piwnicy oraz pomieszczenie w piwnicy - 57,67 m2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: mąż - senator: a) dochody brutto z Kancelarii Senatu: - wynagrodzenie brutto
Kwota: 154 319,99 PLN brutto

Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu - diety senatorskie
Kwota: 31 710,78 PLN brutto

Opis: mąż - senator: b) dochody brutto z Krajowej Rady Sądownictwa - diety z tytułu wykonywania funkcji obywatelskich
Kwota: 46 049,04 PLN brutto

Opis: mąż - senator: c) dochody z Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych (z jednorazowej umowy o dzieło brutto)
Kwota: 3900,00 PLN
Uwagi: Razem dochody brutto męża (senatora) - 235 979,70 PLN

Opis: żona: - wynagrodzenie brutto z Poczty Polskiej SA
Kwota: 37 345,66 PLN brutto

Opis: żona: Świadczenie z Funduszu Św Gwarantowanych wypłacone przez Powiatowy Urząd Pracy (brutto)
Kwota: 4088,50 PLN

Opis: żona przychód z najmu lokalu mieszkalnego (przed opodatkowaniem)
Kwota: 15 200,00 PLN

Łączny dochód
Kwota: 292 613,86 PLN brutto
Uwagi: razem przychody brutto małżonków w 2012 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1198 cm3

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny w KB O/Koszalin do wykorzystania w bieżącym rachunku bankowym tzw. "debet" do 15 000,00 PLN stan wykorzystania zadłużenia na 31-12-2 012 - 0 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): jako współkredytobiorca - kredytu długoterminowego wraz z córką i zięciem z 2007 r.
Cała kwota: 80 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 59 581,47 PLN
Uwagi: aktualny stan zadłużenia na 31-12-2012

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2013-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie od dnia 01-10-2011 zawarto umowę w ograniczonym zakresie, pracy tej z przyczyn organizacyjnych uczelni nie podjęto.
Stanowisko lub funkcja: adiunkt
Uwagi: żadnego wynagrodzenia nie otrzymano
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 260 000 PLN
Uwagi: (łącznie na rachunku bankowym oraz gotówka)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2550,00 USD

Kwota: 1500,00 EUR

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC TFI (ELITA II FIZ, Nowa Europa, Świat Nieruchomości)

Nazwa: Warta T.U. (Warta Nieruchomości)

Nazwa: Pioneer (Obligacje Ameryk FIO, Akcji Ameryk. FIO)

Suma ogólna: 140 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
Uwagi: (wycenia względna szacunkowa)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: grunt rolny - własność
Uwagi: (wartość względna szacunkowa)

Rodzaj: lokale użytkowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 204,35 m2
Wartość: 220 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność z prawem wieczystego użytkowania gruntów pod lokalami
Uwagi: oraz z przynależną częścią piwnicy oraz pomieszczenie w piwnicy - 57,67 m2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu: - wynagrodzenie Senat łącznie
Kwota: 159 760,70 PLN brutto

Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu - diety senatorskie
Kwota: 32 042,89 PLN brutto

Opis: mąż - senator: b) z Krajowej Rady Sądownictwa - diety za wykonywanie funkcji obywatelskich
Kwota: 31 885,42 PLN

Opis: mąż - senator: c) z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie
Kwota: 0 PLN

Opis: mąż - senator d) ze zbycia części nieruchomości lok. użytkowy [nieczytelny] kwota przychód netto [nieczytelny]
Kwota: 45 000,00 PLN

Opis: małżonka Maria - wynagrodzenie brutto z Poczty Polskiej SA (umowa o pracę)
Kwota: 37 287,02 PLN

Opis: małżonka Maria - przychód z najmu lokalu mieszkalnego
Kwota: 15 400,00 PLN

Łączny dochód
Kwota: 321 376,63 PLN brutto
Uwagi: łączne przychody brutto małżonków w 2011 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1,800 cm3

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1,198 cm3

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny w KB O/Koszalin do wykorzystania w bieżącym rachunku bankowym tzw. "debet" do 15 000,00 PLN stan wykorzystania zadłużenia na 31-12-2 011 - 0 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): jako współkredytobiorca - kredytu długoterminowego wraz z córką i zięciem z 2007 r. Kredyt Bank O/Koszalin
Cała kwota: 80 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 63 560,00 PLN
Uwagi: aktualny stan zadłużenia na 31-12-2011

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2012-04-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Zientarski
Data urodzenia: 1952-04-16
Miejsce urodzenia: Szczecinek
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie od dnia 01-10-2011 (w ograniczonym zakresie)
Stanowisko lub funkcja: adiunkt
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 250 000 PLN
Uwagi: ogółem (na rachunku bankowym i gotówka)
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2535,00 USD
Uwagi: (na rachunku bankowym)

Kwota: 1500,00 EUR
Uwagi: (na rachunku bankowym)

Papiery wartościowe
Nazwa: KBC ELITA II
Liczba jednostek: 530

Nazwa: KBC Nowa Europa
Liczba jednostek: 200

Nazwa: Warta Nieruchomości
Liczba jednostek: 289 542

Nazwa: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO
Liczba jednostek: 229,465

Nazwa: Pioneer Akcji Amerykańskich FIO
Liczba jednostek: 57,621

Suma ogólna: 140 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 230 m2
Powierzchnia działki: 315 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: użytkowanie wieczyste gruntu
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunt rolny niezabudowany
Powierzchnia działki: 0,2201 ha
Wartość: 5000,00 PLN
Tytuł prawny: grunt rolny - własność

Rodzaj: lokale użytkowe
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 204,35 m2
Wartość: 265 000,00 PLN
Tytuł prawny: lokal użytkowy
Uwagi: oraz z przynależną częścią piwnicy i strychu oraz pomieszczenie w piwnicy - 57,67 m2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu: - wynagrodzenie Senat
Kwota: 98 923,00 PLN
Uwagi: dochody - wynagrodzenie małżonków (wspólnota małżeńska) podane w niniejszej części dotyczą okresu od 01-01-2011 do 31-10-2011

Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu - wynagrodzenie dodatkowe
Kwota: 34 623,10 PLN

Opis: mąż - senator: a) z Kancelarii Senatu - diety (łącznie)
Kwota: 27 096,75 PLN

Opis: mąż - senator: b) z Krajowej Rady Sądownictwa - dieta za wykonywanie funkcji obywatelskich
Kwota: 23 477,01 PLN

Opis: mąż - senator: c) z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa - z tytułu wykonywania czynności dydaktycznych, jako adiunkt
Kwota: 1400,00 PLN

Opis: małżonka Maria Zientarska: - wynagrodzenie z Poczty Polskiej SA
Kwota: 28 500,00 PLN

Opis: małżonka Maria Zientarska: - z najmu lokalu mieszkalnego
Kwota: 27 096,75 PLN

Opis: przychód ze zbycia dnia 10-10-2 011 r. części nieruchomości (współwłasności lokalu użytkowego) - 45 000 PLN

Łączny dochód
Kwota: 225 619,96 PLN brutto
Uwagi: łączne wynagrodzenie brutto małżonków do 31-10-2011
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: Benz kl. C
Rok produkcji: 2007
Uwagi: poj. siln. 1800 [nieczytelne]

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Fox
Rok produkcji: 2005
Uwagi: poj. siln. 1,198 cm3

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt odnawialny w KB O/Koszalin do wykorzystania w bieżącym rachunku bankowym jako "debet" do 15 000,00 PLN stan wykorzystania zadłużenia na 31-10-2 011 - 0 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): jako współkredytobiorca - kredytu długoterminowego wraz z córką i zięciem z 2007 r.
Cała kwota: 80 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 63 900,00 PLN
Uwagi: aktualny stan zadłużenia na 31-10-2011

Podpis
Miejscowość: Koszalin
Data: 2011-11-07

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
  1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
  2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
  3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
  4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
  5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
  6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
  7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
  8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Spełniając te dwa podstawowe obowiązki zrealizuje pozostałe cele
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Edukacja w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/5)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
5
zgodność
84%
wspólne pytania
5
zgodność
80%
wspólne pytania
5
zgodność
80%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
47%
wspólne pytania
5
zgodność
49%
wspólne pytania
5
zgodność
50%