Pomysłem na nowe miejsca pracy w Olsztynie ma być stworzenie tu centrum usług medycznych.

Źródło: www.olsztyn.gazeta.pl