Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1990-11-24, Gdynia
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz zarządzania projektami w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Prowadzi działalność gospodarczą w branży IT. Dyrektor biura prasowego Konfederacji. Członek Ruchu Narodowego od 2014 r., prezes struktur RN na... Pomorzu. Działacz społeczny: organizował m.in. Gdyński Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych i spotkania Gdyńskiego Klubu Dyskusyjnego im. Antoniego Abrahama. W 2018 r. bez powodzenia kandydował do Sejmiku Województwa Pomorskiego. W 2019 r. wybrany na posła na Sejm IX kadencji z ramienia Konfederacji Wolność i Niepodległość. Nie uzyskał reelekcji w 2023 r. Należy do Konfederacji Wolność i Niepodległość. W wyborach samorządowych kandyduje z Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederaci Bezartyjni Polska Jest Jedna Dla Pomorza.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Hotelarstwo, gastronomia, instytucje kultury (teatry, kina, muzea etc.), przewozy osób w tym branża taksówkarska, turystyka, edukacja prywatna i publiczna, sport, branże kosmetyczne, przemysł w różnych obszarach (ograniczenie inwestycji zagranicznych podmiotów, nie ma repolonizacji biznesu, powstają próżnię np. Fiat w Tychach), horeca, rolnictwo. Zmieniają się także łańcuchy dostaw, co może prowadzić do uzależnienia od zewnętrznych z punktu widzenia Polski podmiotów o większym dostępie do kapitału niż rodzime podmioty, co wpływa automatycznie na większą odporność na kryzysy.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
W zasadzie ciężko wybrać tylko trzy obszary dotknięte przez COVID -19. Należy wziąć pod uwagę fakt, ze one się przenikają. Tak choćby w obszarze systemu ochrony zdrowia rozumiem również ochronę zdrowia psychicznego Polaków, a w branżach dotkniętych przez zamykanie gospodarki także działalność instytucji kultury.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
W mojej opinii bardzo dużo zależy od wychowania i wsparcia rodziców w kwestii zdrowia psychicznego dzieci. Poświęcenie uwagi, wsparcie, pomoc i pokierowanie przez rodziców mogą zdziałać więcej niż najlepszy psycholog w szkole.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Jest kilka rzeczy, którymi powinniśmy jako naród się zająć. Wiele leży w gestii władzy, jeszcze więcej w rękach Polaków. 1. Odwrócenie trendu demograficznego i wytworzenie warunków dla dodatniego przyrostu naturalnego. Więcej dzieci to większa społeczność, to więcej podatków, większa gospodarka i więcej możliwości rozwoju. 2. Upodmiotowienie gospodarcze polaków w kwestii własności kapitału w handlu, przemyśle i usługach. Dziś mamy szereg obszarów gospodarczych, w których dominacja rynkowa należy do firm zagranicznych. Kapitał ma narodowość. Należy wytworzyć takie warunki gospodarcze dla polskich firm by były w stanie konkurować z wielkimi koncernami. 3. Takie kształtowania państwa, które będzie bezpieczne dla tradycyjnej rodziny, w którym tradycyjna rodzina będzie uprzywilejowana.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Znaczne zwiększenie ulgi podatkowej. Kwota wolna od podatku powinna wynosić minimum dwunastokrotność najniższej krajowej. Potrzebna jest także likwidacja tzw. Split Payment dla firm. To niepotrzebna regulacja wprowadzająca dodatkowe utrudnienia i mrożąca środki przedsiębiorstw. Wprowadzenie emerytury obywatelskiej zamiast emerytury w systemie ZUS w ramach długoletniego procesu, gdzie emerytura obywatelska będzie jedna i równa dla wszystkich obywateli, którzy osiągną wiek emerytalny. Należy stopniowo zmniejszać ucisk fiskalny dla małych i średnich przedsiębiorstw.
2
Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa państwa. Poprzez dalszy rozwój służb obrony terytorialnej. Zwiększenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród młodzieży poprzez ponowne wprowadzenie lekcji przysposobienia obronnego w szkołach średnich. Potrzeba także uproszczenia procedur dostępu do broni i zwiększenie zakresu obrony koniecznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa obywatela. Unowocześnienie linii energetycznych należących do Skarbu Państwa dzięki czemu zabezpieczymy się przed ewentualnymi brakami dostaw prądu czy zmniejszymy straty energii podczas przesyłu. Powinniśmy również w obszarze bezpieczeństwa energetycznego wspierać rozwój elektrowni jądrowych i OZE, a także wypowiedzieć pakiet klimatyczny, który skutecznie blokuje potencjał rozwojowy w produkcji energii z węgla.
3
Wprowadzenie zmian w ustawach na rzecz ochrony życia poczętego. Stworzony powinien być także bon edukacyjny, umożliwiający każdemu rodzicowi opłacenie nauki jego dziecka. To zaowocuje wzrostem zróżnicowania i konkurencji szkół. Dzięki wprowadzeniu bonu pieniądze trafią do tych szkół, które kształcą zgodnie z oczekiwaniami rodziców i tym samym przyciągają uczniów. Pozwoli to też na ochronę dzieci przed niebezpiecznymi ideologiami jakie szerzone są już w miastach takich jak Gdańsk i w ich programie Zdrovve Love.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Uproszczenie procedur dostępu do broni i zwiększenie zakresu obrony koniecznej. Wprowadzenie zmian w ustawach na rzecz ochrony życia poczętego.
2
Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Likwidacja split payment.
3
Wsparcie restauracji linii energetycznych i budowy nowych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Rozluźnienie więzów na linii państwa narodowe - Bruksela.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W przypadku pierwszego pytania raczej skłaniałbym się ku temu by Unia Europejska nie zobowiązywała krajów członkowskich i nie narzucała nic konkretnego. Z samym stwierdzeniem, że w programach szkolnych powinno się uwzględniać chrześcijańskie korzenie Europy się w pełni zgadzam.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 8
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

4.04.2024, Gdańskie forum bolączek i idei

…Adam Szczepański (Społeczny Gdańsk – Miasto dla Ludzi). W wyścigu udział bierze także były poseł Konfederacji  Michał Urbaniak (Konfederaci Bezpartyjni Polska Jest Jedna dla Pomorza) oraz pełnomocnik PiS w okręgu gdańskim  Tomasz Rakowski (Prawo…

26.10.2023, Kto tworzy klub Konfederacji?

…Kamiński – „jedynka” Konfederacji w województwie lubuskim (okręg nr 8), w którym Konfederacja nie uzyskała żadnego mandatu; Michał Urbaniak – „jedynka” w okręgu nr 25 (Gdańsk), w którym Konfederacja również nie uzyskała żadnego mandatu; Anna Maria Siarkowska…

27.07.2023, Kim są liderzy list wyborczych Konfederacji?

…Kamiński z Zielonej Góry, Krzysztof Tuduj z Wrocławia, Konrad Berkowicz z Krakowa, Grzegorz Braun z Rzeszowa, Michał Urbaniak z Gdańska i Stanisław Tyszka z Gdyni (wcześniej w Kukiz15). Częstym reprezentantem Konfederacji w mediach tradycyjnych będzie…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Michał Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Data urodzenia: 1990-11-24
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Doradztwo Michał Urbaniak
Stanowisko lub funkcja: prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1403 PLN
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza, Doradztwo Michał Urbaniak
Przedmiot działalności: działalność gospodarcza związana z doradztwem w zakresie informatycznych
Dochód / Przychód
Przychód: 33 178,05 PLN
Dochód: 25 761,52 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę, dochód
Kwota: 36 460,25 PLN
Uwagi: przychód: 37 239 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy w mBank
Cała kwota: 36 397,74 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): limit kredytu odnawialnego w mBank
Cała kwota: 26 954,86 PLN

Podpis
Data: 2019-10-24
Źródło