Informacje ogólne

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Klub/koło: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Data i miejsce urodzenia: 1973-03-31, Grybów
Zawód: historyk
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 9 Rzeszów
Liczba głosów: 276 014 (36,97%%)
Tomasz Poręba, 1 w podkarpackim, PiS. Historyk, politolog, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Na początku kariery zawodowej pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był asystentem prezesa IPN. Kierował działem ds. informacji i wizerunku w biurze krajowym PiS. W l. 2004-2009 doradca w... komisji spraw zagranicznych w PE. Rzecznik prasowy PiS w PE. Od 2009 r. europoseł. W PE VII kad. był wiceprzewodniczącym delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Bruksela Parlement européen Bât. Willy Brandt 06M115 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel 0032 2 28 45866 0032 2 28 49866
  • Strasbourg Parlement européen Bât. Louise Weiss T13067 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex 0033 3 88 1 75866 0033 3 88 1 79866
  • Biuro Tomasza Poręby Posła do Parlamentu Europejskiego w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 35-045 Rzeszów tel./fax +48 17 852 03 83 e-mail: biuro.rzeszow@tomaszporeba.pl skype: biuro.rzeszow
  • Filia Biura Tomasza Poręby Posła do Parlamentu Europejskiego w Mielcu ul. Obrońców Pokoju 6 39-300 Mielec tel./fax +48 17 788 48 20 e-mail: biuro.mielec@tomaszporeba.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Unia Europejska wymaga zmian na wielu płaszczyznach. Przykładem jest choćby wzmocnienie zasady pomocniczości i zwiększenie roli parlamentów krajowych w podejmowaniu niektórych decyzji. Zniesienie kosztownych i bezsensownych comiesięcznych sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, co kosztuje w ciągu każdej kadencji ponad 1 miliard euro. Zmniejszenie poziomu biurokratyzacji UE. Powrót to chrześcijańskich korzeni Europy i koncepcji jej założycieli, w której państwa narodowe odgrywały większą rolę.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Co do ogólnoeuropejskich referendów, jestem im przeciwny – to obywatele danego lub wybrani przez nich reprezentanci powinni decydować o najważniejszych kwestiach.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Kultury i Edukacji, zastępca członka
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Transportu i Turystyki, członek
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 2.07.2019
Parlament Europejski IX kadencji, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, członek Prezydium
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Walka o sprawy Polski

W pierwszej kolejności reprezentujemy, głosujemy, walczymy o polskie sprawy. Tak u nas, rządząc w Polsce, tak również w Parlamencie Europejskim, gdy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało swoją reprezentację w Brukseli

Źródło: www.radiomaryja.pl

Data obietnicy: 20.05.2019

podkarpacki
PiS
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
integracja europejska
Budowanie linii kolejowych w Polsce

Uważam, że modernizowanie linii kolejowych w Polsce, budowanie linii kolejowych w Polsce, postawienie na kolej w Polsce to jest właśnie przyspieszenie rozwoju naszego kraju, czy przyspieszenie rozwoju Podkarpacia. Europa Zachodnia budowała swoją zasobność i swój rozwój właśnie na budowie szerokiej siatki połączeń kolejowych, zarówno tych osobowych, jak i towarowych. Ja nie widzę najmniejszego powodu, żeby Polska nie robiła tego samego, wręcz przeciwnie musimy inwestować mocno w kolej.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 17.05.2019

podkarpacki
PiS
sprawy ogólnopolskie
wybory europejskie 2019
infrastruktura
kolej
Promowanie sportu i kultury fizycznej

Jako były piłkarz chcę propagować sport, szczególnie wśród młodzieży, jako skuteczny sposób na zapobieganie patologiom i problemom wychowawczym. Promuję kulturę fizyczną jako sposób na życie i naturalne antidotum na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Chcę organizować na Podkarpaciu turnieje sportowe, promować turystykę rowerową i być częstym bywalcem podkarpackich sal, boisk i stadionów.

Źródło: www.tomaszporeba.pl

Data obietnicy: kwiecień 2014

sprawy ogólnopolskie
sport i turystyka
PiS
wybory europejskie 2014
podkarpacki
Koncepcja integracji UE

Najbliższą jest mi koncepcja UE, która kładzie nacisk na zachowanie chrześcijańskich korzeni Europy i suwerenność poszczególnych państw. Uważam, że tylko różnorodna w tradycji, kulturze i tożsamości narodowej, ale mówiąca jednym głosem Unia Europejska ma szansę w sposób skuteczny działać i służyć swoim obywatelom.

Źródło: www.tomaszporeba.pl

Data obietnicy: kwiecień 2014

sprawy europejskie
integracja europejska
światopogląd
PiS
wybory europejskie 2014
podkarpackie
Infrastruktura teleinformatyczna na Podkarpaciu

Robię wszystko, aby wspierać przedsięwzięcia zmierzające do upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu i publicznej infrastruktury informatycznej. Szczególnie dlatego, że sukcesywny rozwój usług teleinformatycznych pozwoli na zintegrowanie z regionem mieszkańców terenów wiejskich i peryferyjnych co wpłynie na podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Źródło: www.tomaszporeba.pl

Data obietnicy: kwiecień 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
rozwój regionalny
wybory europejskie 2014
PiS
podkarpacki
Dolina Lotnicza na Podkarpaciu

Podejmuję i podejmować będę działania na rzecz wspierania rozwoju Doliny Lotniczej, stanowiącej centrum polskiego przemysłu lotniczego i skupiającej w swoich ramach przedsiębiorstwa oraz instytucje związane z przemysłem lotniczym. Odgrywa ona wiodąca rolę w dziedzinie innowacyjności w województwie. Stanowi naturalne miejsce tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju nowych technologii. Poprzez swoje kontakty w Parlamencie Europejskim chcę działać na rzecz przyciągania do Doliny Lotniczej przedsiębiorstw i instytucji o takim profilu. Pracuję także na rzecz wzrostu poziomu inwestycji zagranicznych w województwie, który jest zdecydowanie niezadowalający.

Źródło: www.tomaszporeba.pl

Data obietnicy: kwiecień 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
innowacje i nowe technologie
rozwój regionalny
wybory europejskie 2014
PiS
podkarpacki
Interesy Podkarpacia

Chciałbym kontynuować prace na rzecz wspomnianej już strategii makroregionalnej dla Karpat a więc programu ukierunkowanego na uruchomienie specjalnych funduszy dla regionu Karpat, do którego przecież Podkarpacie należy jak również ponowić starania o budowę szlaku Via Carpathia.

Źródło: www.tomaszporeba.pl

Data obietnicy: 29.04.2014

sprawy lokalne
rozwój regionalny
infrastruktura
PiS
wybory europejskie 2014
podkarpacki
Współpraca krajów regionu Karpat

Liczne projekty instytucjonalne i obywatelskie realizowane w obszarze współpracy akademickiej, młodzieżowej, gospodarczej a także medialnej świadczą o konieczności podniesienia znaczenia regionu Karpat w hierarchii europejskiej współpracy i rozwoju. Istniejące już dobre praktyki i inicjatywy w regionie Karpat dowodzą, że możemy w krótkim czasie osiągnąć konkretne efekty w zakresie współpracy akademickiej - tutaj świetnym przykładem jest Uniwersytet Karpacki - jak również środowiskowej, infrastrukturalnej czy międzyregionalnej, o czym świadczy projekt Horyzont Karpacki. Powinno to stanowić dla nas wszystkich zachętę do podejmowania dalszych działań na rzecz pogłębiania współpracy w ramach państw regionu Karpat.

Źródło: www.tomaszporeba.pl

Data obietnicy: 2.04.2014

sprawy lokalne
rozwój regionalny
PiS
wybory europejskie 2014
podkarpacki

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Piotr
Nazwisko: Poręba
Data urodzenia: 1973-03-31
Miejsce urodzenia: Grzybów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 60 000 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 125,5 m2
Wartość: 200 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 150 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 116 m2
Wartość: 120 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rol-bud
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Rodzaj: działka rolna-leśna-budowlana
Powierzchnia działki: 40 a
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: firma za granicą
Przedmiot działalności: profil turystyczny
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: wraz z żoną
Uwagi: przychód/dochód: 7000 EUR
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pełnienia mandatu posła do PE w 2018 r.
Kwota: 105 000 EUR

Opis: diety na pobyt w Brukseli i Strasburgu
Kwota: 50 000 EUR

Opis: nieopodatkowany ryczałt na przeniesienie biur poselskich
Kwota: 50 000 EUR

Opis: dochód z tytułu umowy zlecenie żony
Kwota: 6000 PLN
Uwagi: wykazane w PIT

Opis: odszkodowanie z tytułu wypadku
Kwota: 40 000 EUR

Opis: dochód ze sprzedaży samochodu Honda CRU
Kwota: 10 000 EUR

Opis: dochód ze sprzedaży samochodu Mazda 6
Kwota: 70 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Golf
Rok produkcji: 2018

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 90
Rok produkcji: 2018

Inne mienie
Opis: grafika
Wartość: 12 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-06-06
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Piotr
Nazwisko: Poręba
Data urodzenia: 1973-03-31
Miejsce urodzenia: Grzybów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 60 000 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 150 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 125,5 m2
Wartość: 200 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 116 m2
Wartość: 120 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rol-bud
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Rodzaj: działka rolna-leśna-budowlana
Powierzchnia działki: 40 a
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: firma za granicą
Przedmiot działalności: profil turystyczny
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: wraz z żoną
Uwagi: przychód/dochód: 7000 EUR
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: New Direction z siedzibą w Brukseli
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes
Uwagi: nieodpłatnie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu pełnienia mandatu posła do PE w 2018 r.
Kwota: 105 000 EUR

Opis: diety na pobyt w Brukseli i Strasburgu
Kwota: 50 000 EUR

Opis: z tytułu umowy zlecenie żony
Kwota: 6000 PLN
Uwagi: wykazane w PIT

Opis: odszkodowanie z tytułu wypadku
Kwota: 40 000 PLN

Opis: ryczałt na przeniesienie biura
Kwota: 50 000 EUR
Uwagi: nieopodatkowane

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Golf
Rok produkcji: 2018

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 90
Rok produkcji: 2018

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-03-22
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: europoseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Piotr
Nazwisko: Poręba
Data urodzenia: 1973-03-31
Miejsce urodzenia: Grzybów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 40 000 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 125,5 m2
Wartość: 250 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 116 m2
Wartość: 140 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1140 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: wraz ze współwłasnością w drodze

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 3,8 ha
Wartość: 700 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Rodzaj: działka rolna-leśna-budowlana
Powierzchnia działki: 40 a
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: firma za granicą
Przedmiot działalności: profil turystyczny
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: wraz z żoną
Uwagi: przychód/dochód: 6000 EUR
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: New Direction z siedzibą w Brukseli
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes
Od kiedy: 2015-07
Uwagi: nieodpłatnie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu pełnienia mandatu posła do PE
Kwota: 102 572,16 EUR brutto

Opis: diety na pobyt w Brukseli i Strasburgu
Kwota: 50 000 EUR

Opis: z tytułu umowy zlecenie żony
Kwota: 20 555 PLN brutto

Opis: dochód z wynajmu mieszkania
Kwota: 25 380 PLN brutto
Uwagi: ujawniony także w PIT złożonym przez żonę

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mazda
Model: 6
Rok produkcji: 2015

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2013

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Piotr
Nazwisko: Poręba
Data urodzenia: 1973-03-31
Miejsce urodzenia: Grzybów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 160 000 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 125,5 m2
Wartość: 260 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 116 m2
Wartość: 150 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1140 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: wraz ze współwłasnością w drodze

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,45 ha
Wartość: 400 000 PLN

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: New Direction z siedzibą w Brukseli
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes
Od kiedy: 2015-07
Uwagi: nieodpłatnie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu pełnienia mandatu posła do PE
Kwota: 100 182,42 EUR brutto

Opis: diety na pobyt w Brukseli i Strasburgu
Kwota: 50 000 EUR

Opis: z tytułu umowy zlecenie żony
Kwota: 21 099 PLN
Uwagi: ujawniony także w PIT złożonym przez żonę

Opis: dochód z wynajmu mieszkania
Kwota: 25 380 PLN
Uwagi: ujawniony także w PIT złożonym przez żonę

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mazda
Model: 6
Rok produkcji: 2015

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2013

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Piotr
Nazwisko: Poręba
Data urodzenia: 1973-03-31
Miejsce urodzenia: Grzybów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 220 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 100 000 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 125,5 m2
Wartość: 260 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 116 m2
Wartość: 150 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1140 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: wraz ze współwłasnością w drodze

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,45 ha
Wartość: 400 000 PLN

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: New Direction z siedzibą w Brukseli
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): prezes
Od kiedy: 2015-07
Uwagi: nieodpłatnie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu pełnienia mandatu posła do PE w roku 2015
Kwota: 97 401,30 EUR

Opis: diety na pobyt w Brukseli i Strasburgu
Kwota: 50 000 EUR

Opis: z tytułu oprocentowania
Kwota: 11 517,84 PLN
Uwagi: ujawnione także w PIT

Opis: dochód z najmu
Kwota: 6570 PLN
Uwagi: ujawniony także w PIT złożonym przez żonę

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mazda
Model: 6
Rok produkcji: 2015

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2013

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Piotr
Nazwisko: Poręba
Data urodzenia: 1973-03-31
Miejsce urodzenia: Grzybów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 420 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 150 000 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 125,5 m2
Wartość: 280 000 EUR
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1140 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: wraz ze współwłasnością w drodze

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,45 ha
Wartość: 450 000 PLN

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: New Direction z siedzibą w Brukseli
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2010
Uwagi: nieodpłatnie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu pełnienia mandatu posła do PE w roku 2014
Kwota: 97 392,24 EUR

Opis: diety na pobyt w Brukseli i Strasburgu
Kwota: 50 000 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2013

Podpis
Data: 2015-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Piotr
Nazwisko: Poręba
Data urodzenia: 1973-03-31
Miejsce urodzenia: Grzybów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 429 425 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 198 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 143,82 m2
Wartość domu: 550 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 440 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1140 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: wraz ze współwłasnością w drodze

Rodzaj: działka roln
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: New Direction z siedzibą w Brukseli
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2010
Uwagi: nieodpłatnie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Od dnia wypełnienia i złożenia oświadczenia majątkowego na koniec kadencji w dniu 20.03.2014 do dnia wypełnienia i złożenia oświadczenia majątkowego na początek nowej kadencji uzyskałem w ramach pełnienia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego dochód
Kwota: 30000EUR
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup segmentu udzielony przez Bank Zachodni WBK
Cała kwota: 170 661 EUR
Kwota pozostała do spłacenia: 138000EUR
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-06-23
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tomasz Piotr
Nazwisko: Poręba
Data urodzenia: 1973-03-31
Miejsce urodzenia: Grzybów
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 483 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 298 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 143,82 m2
Wartość domu: 530 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 63,7 m2
Wartość: 440 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

Powierzchnia: 125,5 m2
Wartość: 920 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 1140 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną
Uwagi: wraz ze współwłasnością w drodze

Rodzaj: działka roln
Powierzchnia działki: 0,40 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z żoną

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): fundacja
Nazwa i siedziba: New Direction z siedzibą w Brukseli
Funkcja
Rodzaj: Członek zarządu
Od kiedy: 2010
Uwagi: nieodpłatnie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: W ramach pełnienia mandatu posła do PE na dzień wypełnienia niniejszego oświadczenia
Kwota: 119 356,05 EUR

Opis: diety
Kwota: 65 968 EUR

Opis: dodatki do podróży
Kwota: 24 946,87 EUR

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: CRV
Rok produkcji: 2013

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup segmentu udzielony przez Bank Zachodni WBK
Cała kwota: 170 661 EUR
Kwota pozostała do spłacenia: 140 143,67 EUR
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-03-20