Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1956-11-21, Lublin
Zawód: filolożka klasyczna
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Do 1993 r. pracowała jako nauczycielka łaciny i angielskiego w stołecznych liceach ogólnokształcących. W l. 1980-1989 działała w NSZZ „Solidarność”. W l. 90. członkini Rady Programowej Ośka i Rady Polskiego Komitetu Organizacji... Pozarządowych Pekin 1995 r. Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. W l. 1999-2011 była koordynatorką sieci organizacji ASTRA. Przez 20 lat związana z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Autorka licznych publikacji dotyczących praw kobiet i zdrowia reprodukcyjnego, prowadziła także zajęcia w ISNS oraz IBL PAN. W l. 1998-2002 radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W 2001 r. bezskutecznie kandydowała do Sejmu z listy SLD-UP, w 2005 r. do Senatu z ramienia SLD, a w 2006 r. na urząd prezydentki Warszawy z ramienia Polskiej Partii Pracy. W l. 2011-2013 związana z Twoim Ruchem Janusza Palikota, później bezpartyjna, następnie członkini Wiosny i Nowej Lewicy. Posłanka na Sejm w l. 2011-2015 oraz od 2019 r. (VII, IX-X kad.), wicemarszałkini Sejmu VII kadencji. W Sejmie IX kadencji była przewodniczącą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W X kad. Sejmu przwodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członkini Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz do kwietnia 2024 r. członki Komisji ds. Petycji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posłanki Wandy Nowickiej ul. Mickiewicza 61 lok. 4 44-100 Gliwice woj. śląskie tel. 661 609 506 biuroposelskie.wnowicka@gmail.com

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Nauczycielka łaciny, starej greki, angielskiego Szefowa Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Posłanka na Sejm (VII, IX kadencja)
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Kultura, sport, komunikacja
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Pandemia ujawniła wszystkie słabości systemu ochrony zdrowia, w tym strukturalne niedofinansowanie systemu, bez czego nie uda się "uzdrowić" ochrony zdrowia, by radziła sobie w sposób zrównoważony zarówno ze stałymi problemami zdrowotnymi społeczeństwa, jak również z katastrofami pandemicznymi, których prawdop. będą nas coraz częściej nękać. Edukacja młodzieży w czasie pandemii to wielka niewiadoma, jaki w dłuższej perspektywie wywrze skutek na wykształcenie młodych ludzi, ich dobrostan oraz zdrowie psychiczne, z którym system sobie nie radzi. Lockdown dotknął najbardziej małe branże czy mniejszych przedsiębiorców, którzy często nie otrzymują wsparcia, i nękani są często zmieniającymi się decyzjami (siłownie, fryzjerstwo, gastronomia, turystyka).
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Psychatria czy opieka psychologiczna dla dzieci i młodzieży - fatalna. Poza inwestowaniem w te dyscypliny trzeba postawić na profilaktykę. Szkołą i lekarze pierwszego kontaktu powinni być w stanie wyłąpać problemy psychiczne dzieci na bardzo wczesnym etapie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli.
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa).
Należy zlikwidować powiaty.
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu.
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie.
Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienie prawa. Które z wymienionych mechanizmów zamierza Pani/ Pan wspierać i stosować, zasiadając w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Szersze niż dotychczas stosowanie praktyki wysłuchania publicznego.
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji można brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
Zmniejszenie obowiązującego obecnie progu liczby podpisów (100 tys.) niezbędnych do wniesienia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
Zniesienie wymogu 50 proc. frekwencji, która jest obecnie warunkiem uznania wyniku referendum za wiążący.
Zakaz odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy w pierwszym czytaniu w Sejmie.
Uregulowanie ustawą mechanizmu konsultacji społecznych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Przyjęcie niedoskonałe, ale jednak przełomowej ustawy kwotowej
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Nie przyjęcie ustawy o n vitro
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawa kwotowa przyczyniła się do zwiększenia liczby kandydatek do Sejmu i mam nadzieję również posłanek
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 18
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Znalezione artykuły

16.05.2024, Podsumowanie 11. posiedzenia Sejmu

…do matek, aby ułatwić im szybszy powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Jak podkreśla  Wanda Nowicka (Lewica): „Ustawa przełamuje stereotyp, że tylko matka zajmuje się dzieckiem. Ta ustawa daje takie samo wsparcie ojcom…

15.04.2024, Podsumowanie 9. posiedzenia Sejmu

…niemal wszyscy obecni na sali posłowie klubów tworzących koalicję rządową (w głosowaniu nie uczestniczyły  Wanda Nowicka i  Katarzyna Ueberhan z Lewicy oraz  Marek Biernacki ,  Wiesław Różyński i  Marek Sawicki…

7.03.2024, Czy rządzą nami kobiety?

…i Młodzieży – Krystyna Szumilas (KO),  Etyki Poselskiej – Izabela Mrzygłocka (KO),  Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Wanda Nowicka (Lewica),  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Urszula Pasławska (PSL-TD),  Polityki Senioralnej – Joanna Borowiak…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 4.03.2015
kandydat na urząd Prezydenta RP
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl
od wrzesień 2013
Stowarzyszenie "Równość i Nowoczesność", założycielka, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Wandy Nowickiej www.wandanowicka.eu
od 8.11.2011
Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Ruch Palikota, Warszawa 1, liczba głosów: 7065
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2011.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Umowy śmieciowe

Chce walczyć o kwestie społeczne np. o to żeby rozwiązać umowy śmieciowe, nie likwidując jednak umów śmieciowych całkowicie (...) trzeba prowadzić taką politykę, która będzie zachęcała pracodawców do zatrudniania na umowę o pracę. (...)Ważna jest tutaj zmiana świadomości, by przestać postrzegać Polaków jako biednych, których mozna wykorzystywać i wyzyskiwać.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 14.08.2015

wybory 2015
polityka społeczna
rynek pracy
sprawy ogólnopolskie
Zjednoczona Lewica
JOW-y

Jestem absolutnie przeciwna jednomandatowym okręgom wyborczym.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 14.08.2015

sprawy ogólnopolskie
kodeks wyborczy
ustrój państwa
Zjednoczona Lewica
JOW

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Wanda Hanna
Nazwisko: Nowicka
Data urodzenia: 1956-11-21
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: posłanka IX kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 815 000 PLN

Kwota: 68 225 PLN
Uwagi: środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia emerytalnego (III filar), kwota około

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 7000 USD

Kwota: 33 000 EUR

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,41m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka na wsi
Powierzchnia działki: 2500m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
Uwagi: działka, na której stoi chata drewniana
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura
Kwota: 3600 PLN netto
Uwagi: miesięcznie
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-23
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wanda Hanna
Nazwisko: Nowicka
Data urodzenia: 1956-11-21
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: wicemarszałkini Sejmu RP VII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 408 000 PLN

Kwota: 46 000 PLN
Uwagi: środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia emerytalnego (III filar), kwota około

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 56 000 USD

Kwota: 14 500 EUR

Kwota: 700 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,41m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka wiejska
Powierzchnia działki: 2500m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
Uwagi: działka, na której stoi chata drewniana (nieprzystosowana o warunków zimowych) i obora drewniana
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu wynagrodzenia marszałka
Kwota: 125 948,43 PLN brutto
Uwagi: w tym nagroda jubileuszowa: 22 363,62 PLN

Opis: z tytułu diet poselskich
Kwota: 19 856,92 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wanda Hanna
Nazwisko: Nowicka
Data urodzenia: 1956-11-21
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: wicemarszałkini Sejmu RP VII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 375 000 PLN

Kwota: 43 000 PLN
Uwagi: środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia emerytalnego (III filar)

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 56 000 USD

Kwota: 14 500 EUR

Kwota: 700 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,41m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka wiejska
Powierzchnia działki: 2500m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
Uwagi: działka, na której stoi chata drewniana (nieprzystosowana o warunków zimowych) i obora drewniana
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu umów o dzieło
Kwota: 250 PLN

Opis: z tytułu wynagrodzenia marszałka
Kwota: 77 573,96 PLN

Opis: z tytułu diet poselskich
Kwota: 31 320,96 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-03-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wanda Hanna
Nazwisko: Nowicka
Data urodzenia: 1956-11-21
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Wicemarszałek Sejmu RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 250 000 PLN

Kwota: 27 000 PLN
Uwagi: środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia emerytalnego (III filar)

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 5000 USD

Kwota: 12 000 EUR

Kwota: 700 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,41m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2500m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
Uwagi: działka, na której stoi chata drewniana (nieprzystosowana o warunków zimowych) i obora drewniana
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu umów o dzieło
Kwota: 300 PLN

Opis: z tytułu wynagrodzenia marszałka
Kwota: 178 908,96 PLN

Opis: z tytułu diet poselskich
Kwota: 31 724,97 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-03-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wanda Hanna
Nazwisko: Nowicka
Data urodzenia: 1956-11-21
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Wicemarszałek Sejmu RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 215 700 PLN

Kwota: 23 000 PLN
Uwagi: środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia emerytalnego (III filar)

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 56 200 USD

Kwota: 12 900 EUR

Kwota: 700 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,41m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2500m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
Uwagi: działka, na której stoi chata drewniana (nieprzystosowana o warunków zimowych) i obora drewniana
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu umów o dzieło
Kwota: 400 PLN

Opis: z tytułu wynagrodzenia marszałka
Kwota: 222 301,20 PLN

Opis: z tytułu diet poselskich
Kwota: 30 267,05 PLN

Podpis
Data: 2013-04-02
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wanda Hanna
Nazwisko: Nowicka
Data urodzenia: 1956-11-21
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Wicemarszałek Sejmu
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 110 000 PLN

Kwota: 22 000 PLN
Uwagi: środki zgromadzone w ramach ubezpieczeń emerytalnych

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 56 000 USD

Kwota: 12 900 EUR

Kwota: 700 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,41m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2500m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
Uwagi: działka, na której stoi chata drewniana (nieprzystosowana do warunków zimowych) i obora drewniana
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie jako Dyrektor federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Kwota: 88 782,23 PLN

Opis: z tytułu umów o dzieło
Kwota: 2404,70 PLN

Opis: wynagrodzenie Marszałka Sejmu RP
Kwota: 26 613,84 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 4176,03 PLN

Podpis
Data: 2012-03-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Wanda Hanna
Nazwisko: Nowicka
Data urodzenia: 1956-11-21
Miejsce urodzenia: Lublin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja
Posłanka na Sejm RP
Dyrektor Wykonawczy Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (urlop bezpłatny)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 107 750 PLN

Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia emerytalnego (III filar)

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 56 200 USD

Kwota: 12 900 EUR

Kwota: 700 CHF

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,41m2
Wartość: 300 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 2500m2
Wartość: 50 000 PLN
Tytuł prawny: spadek+darowizna
Uwagi: działka, na której stoi chata drewniana (nieprzystosowana do warunków zimowych) i obora drewniana
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie - dyrektor wykonawczy Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Kwota: 7400 PLN brutto

Opis: z tytułu umów o dzieło
Kwota: 300 PLN
Uwagi: 300 PLN miesięcznie średnio w okresie ostatnich 6 miesięcy

Podpis
Data: 2011-10-21