Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1973-03-08, Jelenia Góra
Zawód: inżynier telekomunikacji
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 1 Legnica
Liczba głosów: 4 205 (0,97%)

Biura:

 • Biuro Poselskie Roberta Obaza Klonowica 2 lok.10 58-500 Jelenia Góra obazwsejmie@gmail.com tel. 500 040 140
 • Biuro Poselskie Roberta Obaza Rynek 9 59-220 Legnica obazwsejmie@gmail.com tel. 500 040 140

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
94.3%
Nieobecność
5.7%
Zgodność
z linią klubu
98.9%

Oddane głosy

Za
65.6%
Przeciw
23%
Wstrzymał się
5.7%
Nieobecny
5.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Robert
Nazwisko: Obaz
Data urodzenia: 1973-03-08
Miejsce urodzenia: Jelenia Góra
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: "Smart Event Management - Robert Obaz"
Stanowisko lub funkcja: jednoosobowa działalność gospodarcza
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 231,85 PLN
Uwagi: wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
Papiery wartościowe
Nazwa: Robert Obaz - Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska
Liczba jednostek: 3778,1906
Cena jednostki: 28,67 PLN
Pełna kwota: 108 320,72 PLN

Nazwa: Jadwiga Obaz - Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska
Liczba jednostek: 3401,2973
Cena jednostki: 28,67 PLN
Pełna kwota: 97 515,19 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 105 m2
Powierzchnia działki: 799 m2
Wartość domu: 30 000,00 PLN
Wartość działki: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: tytuł własności w następujących częściach: Robert Obaz 1/4 udziału w nieruchomości - na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Jadwiga Obaz 1/4 udziału w nieruchomości - na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia lokalu: 1282 m2
Powierzchnia działki: 45 000,00 PLN
Tytuł prawny: tytuł własności na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej

Rodzaj: działka leśna
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 3,65 ha
Wartość: 70 000,00 PLN
Tytuł prawny: tytuł własności na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Robert Obaz: akcje Orange SA
Liczba udziałów: 40
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 14,85 EUR
Wartość wszystkich udziałów: 2540,84 PLN
Dochód
Kwota: 102,79 PLN
Uwagi: wartość udziałów po kursie 1 EUR = 4,2775 PLN

Emitent udziałów: Jadwiga Obaz: akcje Orange SA
Liczba udziałów: 20
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 14,85 EUR
Wartość wszystkich udziałów: 1270,42 PLN
Dochód
Kwota: 51,41 PLN
Uwagi: wartość udziałów po kursie 1 EUR = 4,2775 PLN

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: "Smart Event Management" - Robert Opaz
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: jednoosobowa działalność gospodarcza
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Robert Opaz: należności ze stosunku pracy Orange Polska S.A., dochód
Kwota: 124 738,97 PLN
Uwagi: przychód: 124 850,22 PLN

Opis: Robert Opaz: inne zasiłki z ubezpieczenia społecznego, dochód
Kwota: 6216,33 PLN
Uwagi: przychód: 6216,33 PLN

Opis: Robert Opaz: inne źródła z powiatowego urzędu pracy, dochód
Kwota: 4727,60 PLN
Uwagi: przychód: 4727,60 PLN

Opis: Robert Opaz: działalność gospodarcza, dochód
Kwota: 24 258,27 PLN
Uwagi: przychód: 54 000,00 PLN

Opis: Robert Opaz: diety radnego z urzędu miasta zwolnione od podatku, przychód
Kwota: 18 199,39 PLN

Opis: Robert Opaz: przyznane środki na rozwój przedsiębiorczości "Wsparcie na starcie" zwolnione od podatku
Kwota: 25 000,00 PLN

Opis: Robert Opaz: przyznane środki wsparcia pomostowego "Wsparcie na starcie" zwolnione od podatku
Kwota: 18 000,00 PLN

Opis: Jadwiga Obaz: należności ze stosunku pracy Orange Polska S.A., dochód
Kwota: 51 200,33 PLN
Uwagi: przychód: 52 237,64 PLN

Opis: Jadwiga Obaz: należności z działalności wykonywanej osobiście Agropol S.A., dochód
Kwota: 12 802,65 PLN
Uwagi: przychód: 16 003,30 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Hyundai
Model: IX 35
Rok produkcji: 2011
Wartość: 35 000,00 PLN
Uwagi: współwłaściciel - Jadwiga Opaz

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Alfa Romeo
Model: 159 1.9 JTDM
Rok produkcji: 2007
Wartość: 13 000,00 PLN
Uwagi: właściciel - Jadwiga Opaz

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-23
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Cała grupa HORECA w zasadzie cała branża turystyczna. W okręgu wyborczym z którego uzyskałem mandat Legnicko-Jeleniogórski największe straty przedsiębiorców pochodzą właśnie z branż turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy wskazują brak systemowych rozwiązań, które w dobie pandemii dały by im poczucie bezpieczeństwa.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
sprawa ochrona zdrowia także wymaga poprawy mamy pacjentów nie covidowych, których leczenie zostało opóźnione przykładem mogą być pacjenci onkologiczni. w systemie ochrony zdrowia umieściłbym także psychiatrię. Problemy w tej materii obserwujemy od lat i także od lat brakuje rozwiązań ( za wyjątkiem powtarzających się deklaracji rządu, że będzie lepiej.) W powyższym pytaniu widać jeszcze jeden ważny problem w zasadzie każdy z punktów wymaga strategicznego planowania i rozwiązań. Kryzys epidemiczny pokazał słabość państwa w bardzo wielu płaszczyznach jego funkcjonowania. Trudno jednak wymagać by rząd, który zajęty jest sobą był zdolny do wyzwań jakie nas czekają w najbliższej przyszłości.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Ponieważ można było wybrać dwie odpowiedzi uważam, że równie ważne jest finansowanie telefonu zaufania jak i szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznych skierowane do rodziców. Nauczyciele i Rodzice mogą najwcześniej rozpoznać określone nieprawidłowości o ile będą posiadać odpowiednią wiedze i umiejętności.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
57%
wspólne pytania
4
zgodność
57%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Wzrost gospodarczy oraz poprawa sytuacji finansowej Polaków, jednak nie poprzez programy społeczne, a wzrost realnego wynagrodzenia za pracę.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Obniżenie obciążeń podatkowych.
2
Ułatwienia dla przedsiębiorców
3
Złagodzenie ustawy antyaborcyjnej, związki partnerskie, małżeństwa jednopłciowe
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Małżeństwa jednopłciowe
2
Złagodzenie ustawy antyaborcyjnej
3
Rozliczenie obecnej ekipy rządzącej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
21
zgodność
84%
wspólne pytania
20
zgodność
82%
wspólne pytania
17
zgodność
82%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
18
zgodność
45%
wspólne pytania
17
zgodność
45%
wspólne pytania
22
zgodność
47%