Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1951-08-01, Sowieda
Zawód: lekarz medycyny
Wykształcenie: wyższe
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Ordynator Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Od 1989 r. obywatel Polski.

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Riad Haidar Narutowicza 32/3 21-500 Biała Podlaska riadhaidar.biuro@gmail.com tel. 533 334 054
 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Riad Haidar Plac Jana Pawła II 3 21-560 Międzyrzec Podlaski riadhaidar.biuro@gmail.com tel. 501 532 008

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
97.9%
Nieobecność
2.1%
Zgodność
z linią klubu
98.2%

Oddane głosy

Za
64.9%
Przeciw
26.2%
Wstrzymał się
6.7%
Nieobecny
2.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Riad
Nazwisko: Haidar
Data urodzenia: 1951-08-01
Miejsce urodzenia: Sowieda
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: emeryt

Miejsce zatrudnienia: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny

Miejsce zatrudnienia: szpital w Białej Podlaskiej, umowy cywilno-prawne

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 360 461,46 PLN
Uwagi: wspólnie z żoną

Kwota: 66 833,41 PLN
Uwagi: lokata terminowa wspólnie z żoną

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 170 m2
Powierzchnia działki: 1200 m2
Wartość domu: 400 000 PLN
Wartość działki: 80 000 PLN
Tytuł prawny: wspólnie z żoną, własnościowy
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rekreacyjna niezabudowana
Powierzchnia działki: 800 m2
Tytuł prawny: własność wspólnie z żoną
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Dochód: 307 032,53 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytura
Kwota: 56 463 PLN

Opis: dieta radnego Sejmiku WL
Kwota: 27 947,52 PLN

Opis: umowa cywilno-prawna o szkolenie
Kwota: 3502,06 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes
Model: E
Rok produkcji: 2018
Wartość: 280 000 PLN
Uwagi: leasing wobec Merceds Benz
Inne mienie
Opis: zegarek [nieczytelne]
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): z tytułu umowy leasingu o wysokości 280 000 PLN w związku z użytkowaniem samochodu

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka dla firmy Hydra OPS sp. z o.o. - 100 000 PLN

Podpis
Data: 2019-11-04
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
51%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Uleczyć służby zdrowia Ochrony środowiska Odnawialna energia Dostęp do nowoczesnej technologii Rozwój infrastruktury
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Praworządność Prawo
2
Dostęp do placówki służby zdrowia bez kolejek i bez długiego czekania
3
Ochrona środowiska
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
reforma Systemu płatności NFZ
2
Modernizacja placówki służby zdrowia (restrukturyzacja )
3
Polityka senioralna i profilaktyka
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
16
zgodność
90%
wspólne pytania
17
zgodność
88%
wspólne pytania
18
zgodność
83%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
20
zgodność
48%
wspólne pytania
18
zgodność
49%
wspólne pytania
19
zgodność
50%