Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1985-04-16, Sosnowiec
Zawód: kierowniczka domu kultury
Wykształcenie: wyższe

Biura:

 • Biuro Poselskie Darii Gosek-Popiołek Gertrudy 14 lok. 2 31-048 Kraków daria.gosek-popiolek@sejm.pl tel. 506 770 170

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
95.7%
Nieobecność
4.3%
Zgodność
z linią klubu
96.5%

Oddane głosy

Za
66.7%
Przeciw
23.4%
Wstrzymał się
5.7%
Nieobecny
4.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Daria
Nazwisko: Gosek-Popiołek
Data urodzenia: 1985-04-16
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 70 m2
Wartość: 390 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę - Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
Kwota: 47 507,75 PLN

Opis: prawa autorskie i inne prawa
Kwota: 2475 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Millenium Bank na mieszkanie
Kwota pozostała do spłacenia: 149 297,27 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa o kredyt (IKEA)
Kwota pozostała do spłacenia: 12 782,93 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
W przypadku ewentualnego powrotu gimnazjów - oczywiście doceniam ważną i pozytywną rolę gimnazjów, ale wydaje mi się, że kolejna tak poważna zmiana w polskim systemie edukacji nie służyłaby ani uczniów/uczennicom ani nauczycielom czy rodzicom. Przykład Krakowa i Małopolski pokazuje, jak wielki wpływ na szkoły ma Kurator Oświaty - i nie jest to wpływ dobry, wtedy gdy narzędzia kontrolne traktowane są jako sposób na dyscyplinowanie nauczycieli i dyrektorów szkół. W przypadku edukacji zawodowej nie sposób nie dostrzec tego, że zmiany są potrzebne - także po to, by propozycje tych szkół były adekwatne wobec wyzwań rynku pracy. Nie sposób zrobić tego bez angażowania pracodawców, warto jednak pamiętać o tym, że najważniejsi w tym systemie są uczniowie i ich przyszłość.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Jestem za silnymi związkami zawodowymi i (docelowo) objęciem Kartą Nauczyciela także osób opiekujących się dziećmi w żłobkach. Należy uniemożliwić zatrudnianie nauczycieli w szkołach niepublicznych w oparciu o kodeks pracy. Jeśli chodzi o Izbę Nauczycielską przyznam, że nie mam zdecydowanej opinii - ale uważam, że gdyby jej działanie byłoby wsparciem dla nauczycieli, wzmacniałoby środowisko nauczycielskie, zapewniałoby mu sprawczość - warto podjąć prace związane z powołaniem takiego ciała.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Problemy w polskiej ochronie zdrowia, a szczególnie te związane z obszarem opieki psychologicznej i psychiatrycznej, nie rozpoczęły się w momencie nastania pandemii i jest to doskonale wszystkim znany, smutny i frustrujący fakt. Tymczasem długotrwałe zmagania Polek i Polaków z zagrożeniem dotyczącym zakażenia nieznaną chorobą, utratą pracy, izolacja, ograniczenie kontaktów z najbliższymi - słowem: utrata stabilności w życiu, sprawiły, że nasza psychika jest znacznie nadszarpnięta i bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy pomocy profesjonalistek i profesjonalistów. Jednak statystyki są przerażające. Proces wzmacniania publicznej opieki psychiatrycznej i psychologicznej jest zdecydowanie zbyt wolny w stosunku do obecnej sytuacji - Centra Zdrowia Psychicznego dopiero powstają (na ten moment otwarto 33 takie placówki na całą Polskę), a koszty prywatnego dostępu do pomocy lekarskiej przekraczają możliwości finansowe większości Polek i Polaków. Szczególnie niewydolny jest system opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży - przykładowo w województwie podlaskim nie funkcjonuje żaden stacjonarny oddział psychiatrii dziecięcej, w rezultacie czego mali pacjenci i pacjentki trafiają do placówek dla dorosłych albo na przepełnione oddziały dla małoletnich w innych województwach, setki kilometry od domu. Dlatego postuluję przyspieszenie reformy polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego między innymi poprzez zadbanie o dostęp do psychologa w każdej szkole (także w czasach tzw. “zdalnej szkoły”) czy usprawnienie procesu otwierania centrów zdrowia psychicznego w każdym województwie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Jak już wcześniej wspomniałam, w mojej opinii kluczowe jest, aby dzieci i młodzież miały dostęp do opieki psychologicznej w miejscu, w którym spędzają dużą część swojego młodego życia, jak również w miejscu, w którym często doświadczają pierwszych sytuacji konfliktowych, niezrozumienia, tam, gdzie mogą po raz pierwszy poczuć się skrzywdzone, zagubione i zranione. Na podstawie prywatnych doświadczeń, jak również z rozmów z moimi wyborcami i wyborczyniami wiem, że nie każda szkoła zapewnia uczniom i uczennicom dostęp do psychologa szkolnego. Szczególnie teraz, w czasie pandemii, gdy zajęcia szkolne przeniosły się do internetu, dzieci i młodzież, a także ich rodzice powinni mieć możliwość skorzystania z porady psychologicznej oferowanej przez szkołę. W zeszłym roku poparłam obywatelski projekt ustawy wprowadzający obowiązek zatrudniania psychologa w każdej szkole. Szczególnie ważne jest również to, aby rodzice i nauczyciele także byli wyposażeni w narzędzia umożliwiające im reagowanie na zmiany w zachowaniach młodych ludzi. Funkcjonujący obecnie całodobowy telefon zaufania dla dzieci oraz rodziców i nauczycieli, finansowany przez państwo, wspierają działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacja zapewnia dzieciom i młodzieży pomoc całodobowo, przez siedem dni w tygodniu, dlatego też, w moim mniemaniu, powinna być finansowana ministerialnie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
100%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
45%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
51%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
1) Budowa nowoczesnego państwa dobrobytu i zabezpieczeń społecznych: opieka zdrowotna na europejskim poziomie, opieka żłobkowo-przedszkolna, nowoczesna edukacja, emerytura obywatelska, regulowany rynek pracy 2) zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych: budowa niedrogich mieszkań na wynajem 3) wdrożenie zielonej energii i odejście od węgla 4) przygotowanie się na kryzys klimatyczny 5) zacieśnienie sojuszu z sąsiadami i silna pozycja w UE 6) modernizacja rolnictwa: rezygnacja z masowego uboju na rzecz mięsa z hodowli komórkowej i produktów roślinnych
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
1) opieka żłobkowo-przedszkolna
2
2) reforma służby zdrowia
3
3) polityka energetyczna
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
1) rozbudowa sieci żłobków i przedszkoli
2
2) przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej i ochrona przyrody
3
3) zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, w tym leki za 5 PLN
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
22
zgodność
88%
wspólne pytania
24
zgodność
87%
wspólne pytania
26
zgodność
86%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
32%
wspólne pytania
15
zgodność
36%
wspólne pytania
18
zgodność
38%