Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1984-01-20, Wrocław
Zawód: pedagog
Wykształcenie: wyższe

Biura:

 • Biuro Poselskie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk we Wrocławiu Józefa Haukego-Bosaka 17 l. 1 50-447 Wrocław kontakt@dziemianowicz-bak.pl tel. 799 770 114
 • Biuro Poselskie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w Kłodzku Wojska Polskiego 18 57-300 Kłodzko kontakt@dziemianowicz-bak.pl tel. 799 770 114
 • Biuro Poselskie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w Oleśnicy Mickiewicza 4B 55-200 Oleśnica kontakt@dziemianowicz-bak.pl tel. 799-770-114
 • Biuro Poselskie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w Oławie Kamienna 4 55-200 Oława kontakt@dziemianowicz-bak.pl tel. 799-770-114
 • Biuro Poselskie Agnieszki Dziemowicz-Bąk w Górze ul. Kazimierza Wielkiego 8F 56-200 Góra kontakt@dziemianowicz-bak.pl tel. 799-770-114

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
93.6%
Nieobecność
6.4%
Zgodność
z linią klubu
97.2%

Oddane głosy

Za
64.9%
Przeciw
22.3%
Wstrzymał się
6.4%
Nieobecny
6.4%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka
Nazwisko: Dziemianowicz-Bąk
Nazwisko panieńskie: Dziemianowicz
Data urodzenia: 1984-01-20
Miejsce urodzenia: Wrocław
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 19 519,91 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 0,69 GBP
Uwagi: wspólność majątkowa

Kwota: 2,74 USD
Uwagi: wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 130 m2
Powierzchnia działki: 1100 m2
Wartość domu: 150 000,00 PLN
Wartość działki: 50 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 106,45 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: własność obciążona hipoteką (wspólność majątkowa małżeńska)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki: 1588 m2
Wartość: 50 000,00 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny

Rodzaj: nieruchomość niezabudowana (1/2 udziału w nieruchomości)
Powierzchnia działki: 1421 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, majątek odrębny
Uwagi: wartość nieruchomości (30 000 PLN) za 1/2 udziału

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę zawartą z Partią Razem
Kwota: 50 058,78 PLN

Opis: z tytułu umowy i dzieło/zlecenie
Kwota: 800 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Polo
Rok produkcji: 2007
Wartość: 10 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy "Własny Kąt" (hipoteczny) w Banku PKO BP SA
Cała kwota: 198 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 164 027,99 PLN
Uwagi: stan na dzień 7 listopada 2019 r., ostatnia rata płatna w dniu 20 listopada 2040 roku.
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-07
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
1. Zgromadzenia i wydarzenia publiczne 2.Siłownie i kluby fitness 3.Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne 4.Hotele i noclegi turystyczne 5.Gastronomia 6.Centra handlowe 7.Kościoły i miejsca kultu 8.Teatry 9.Kina
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ponadto, w myśl projektu ustawy Lewicy, złożonego na początku grudnia 2021r i wprowadzającego obowiązek szczepień dla os. powyżej 18 r.ż., podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny być wyłączone z czasowego ograniczenia w prowadzeniu działalności (tzw. lockdownu), jeśli osoby zatrudnione przez podmiot i wykonujące działalność są zaszczepione/są ozdrowieńcami/posiadają ważny test. Tzn. proponujemy "wolność od lockdownu" (gdyby miał być ponownie wprowadzany) dla zaszczepionych/posiadających ważny paszport covidowy.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Polska powinna zabiegać w ramach UE o nałożenie nowych sankcji na Łukaszenkę
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Migracje. Kryzys na granicy, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
98%
wspólne pytania
4
zgodność
98%
wspólne pytania
4
zgodność
96%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
11%
wspólne pytania
4
zgodność
28%
wspólne pytania
4
zgodność
28%

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Wszystkie z wymienionych zadań są bardzo ważne. Dodałabym jeszcze, że szkoła nie tylko uczy, ale też wychowuje (koncentrując się albo na rywalizacji, albo na współpracy, promując lub nie postawy akceptacji dla odmienności itd.) i opiekuje się (dbając o dobrostan fizyczny np. poprzez organizację posiłków dla uczniów i psychiczny, np. zapewniając dostęp do psychologa). W zasadzie pod każdym względem - dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym - polska szkoła ma jeszcze wiele do zdziałania.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Samorządy powinny pozostać organami prowadzącymi szkoły, zarządzać nimi pod względem organizacyjnym i finansowym, w tym decydować o sieci szkol i przedszkoli, ale program nauczania (podstawa) powinien być ustalany centralnie i realizowany we wszystkich szkołach, bez względu na ich umiejscowienie. Decentralizacja polityki programowej doprowadziłaby do pogłębienia nierówności edukacyjnych, utrudniła dalsze kariery edukacyjne i mobilność młodych ludzi w systemie edukacji, a później na wejściu na rynek pracy. Co do finansowania edukacji niepublicznej - dopuszczalne jest jej wsparcie przez państwo wówczas, gdy realizując zadania publicznej oświaty pełni także funkcję innowacyjną, wypełnia doraźnie luki w systemie (przy czym państwo powinno dążyć do ich zasypania poprzez wzmocnienie edukacji publicznej) i pod warunkiem, że kosztów nie ponoszą rodzice. Edukacja to nie może być biznes dotowany przez państwo - i jesli nie jest, to finansowanie szkół niepublicznych jest dopuszczalne pod ww. warunkami.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Edukacja w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/5)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
100%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
34%
wspólne pytania
4
zgodność
34%
wspólne pytania
4
zgodność
36%

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Strategiczne podejście zarówno do systemu ochrony zdrowia, jak i zaadresowania problemu edukacji po pandemii wymagają uwzględnienia systemowych problemów ochrony zdrowia psychicznego - stąd zaznaczone odpowiedzi, choć nie ma w nim wyszczególnionego zdr. psychicznego, także obejmują to wyzwanie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
57%
wspólne pytania
4
zgodność
57%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Po pierwsze, podstawy: Polki i Polacy zasługują, by ich kraj w końcu zaczął zapewniać usługi publiczne na porządnym poziomie. Dostępna i bezpłatna opieka zdrowotna, edukacja na dobrym poziomie, europejskie płace - to standard, który należy pilnie zrealizować. Chcę, by następne pokolenie słyszało o nierównościach społecznych jedynie z opowieści rodziców, a ewentualna emigracja była wyborem, a nie przymusem. Ale Polska w roku 2049 będzie w zupełnie innej rzeczywistości. Znajdujemy się u progu katastrofy klimatycznej, której skutki Polska zacznie boleśnie odczuwać w najbliższych latach. Jako kraj mamy krytycznie niskie zapasy czystej wody, a dotychczasowa polityka partii rządzących całkowicie ignorowała zagrożenie wynikające ze zmiany klimatu. Musimy zreformować polską energetykę, ograniczyć emisję CO2, odejść od węgla i jak najszybciej wdrożyć odpowiedzialną politykę ekologiczną.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Kompleksowe i pilne poprawienie sytuacji kobiet, zarówno na płaszczyźnie zdrowotnej, jak i ekonomicznej. Czas skończyć z ograniczaniem prawa kobiet do decydowania o własnym ciele - konieczna jest liberalizacja prawa do aborcji. Czas skończyć z nierównymi płacami - konieczna jest instutucjonalna kontrola równych płac dla kobiet i mężczyzn na takich samych stanowiskach; Czas skończyć z bezkarnym niepłaceniem alimentów - powiiny być skutecznie ściągane, jak podatki.
2
Reforma edukacji Anny Zalewskiej wyrządziła wiele złego w polskiej edukacji. Problemy nie skończą się, kiedy podwójny rocznik pójdzie na studia. Wręcz przeciwnie, wiele zmian na gorsze zostało wprowadzonych na głębokim poziomie. Nie można ponownie fundować polskiej szkole kolejnej reformy strukturalnej, ale trzeba posprzątać chaos i krzywdy, które wyrządziła: odchudzić podstawę programową, wzmocnić obecność pedagogów i psychologów w szkołach (rośnie bowiem skala zaburzeń psychologicznych i psychicznych wśród młodzieży), a także ustabilizować sytuację zawodową nauczycieli, by nie odchodzili z zawodu.
3
opieka zdrowotna w Polsce jest w stanie zawałowym. W szpitalach masowo brakuje lekarzy i pielęgniarek, oddziały muszą zamykać się na długie okresy, ponieważ nie ma kim obsadzić dyżurów - a to jedynie początek listy problemów. Należy priorytetowo zwiększyć budżet opieki zdrowotnej - docelowo do 7,2% PKB, liczbę miejsc na studiach medycznych oraz zachęcić absolwentów, by zostawali w Polsce. Konieczne jest poszerzenie refundacji leków - tak, aby pacjenci z własnej kieszeni nie płacili wiecej niż 5 zł za lek na receptę.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Złagodzenie prawa aborcyjnego. Moją pierwszą inicjatywą po uzyskaniu mandatu poselskiego będzie złożenie projektu ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży na życzenie pacjentki do 12 tygodnia ciąży. Projekt jest gotowy. Polki muszą w końcu mieć prawa nie gorsze niż Szwedki, Niemki, Francuzki czy Czeszki.
2
Cele związane z edukacją: odchudzenie podstawy programowej, zwiększenie udziału psychologów i pedagogów w pracy szkoły, wprowadzenie rzetelnej edukacji seksualnej do szkół, doprowadzenie do podniesienia płac nauczycielek i nauczycieli do godnego poziomu (nie mniej niż 3,5 tysiąca brutto) i ustabilizowania ich sytuacji zawodowej - tak, aby najlepsi nauczyciele nie odchodzili z pracy, żeby młodzi przychodzili do zawodu. Od nauczyciela w szkole w największym stopniu zależą osiągniecia uczniów - dowodzą tego badania.
3
Będę dążyć do autentycznego rozdziału kościoła od państwa: ukrócenia finansowania lekcji religii z budżetu, a docelowo - po renegocjacji lub wypowiedzeniu konkordatu - wyprowadzenia religii ze szkół; uczciwego opodatkowania kościoła i wprowadzenia kas fiskalnych dla księży; zniesienia klauzuli sumienia.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
22
zgodność
89%
wspólne pytania
29
zgodność
89%
wspólne pytania
26
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
23
zgodność
37%
wspólne pytania
30
zgodność
40%
wspólne pytania
17
zgodność
45%