Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1961-06-10, Kocierz Rydzwałdzki
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka administracji w Krakowskiej Szkole Wyższej oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Działaczka samorządowa: radna i członkini zarządu gminy Ślemień (1990-2002). Od 2002 r. do objęcia mandatu poselskiego w 2011 r. wójt gminy Ślemień. Członkini prezydium zarządu Ochotniczej Straży... Pożarnej w Żywcu. Członkini PO, przewodniczy regionalnym strukturom partii w powiecie żywieckim. Posłanka od 2011 r. (VII-X kadencja). W Sejmie IX kadencji zasiadała w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Małgorzata Pępek ul. Rynek 21 34-300 Żywiec woj. śląskie tel. (33) 861 00 33 malgorzatapepek.biuro@poczta.onet.pl
 • Biuro Poselskie Małgorzaty Pępek ul. 11 Listopada 7 43-300 Bielsko-Biała woj. śląskie tel. 513 010 737

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
zajęcie 4 miejsca na 460 posłów pod względem wystąpień z mównicy na posiedzeniach Sejmu
zorganizowanie akcji pn. „Żywiec dla Rytla – podaruj zeszyt”, mająca na celu zebranie art. szkolnych dla dzieci z Zespołu Szkół w Rytllu – miejscowości na Pomorzu dotkniętej nawałnicą, która miała miejsce w sierpniu br.
interwencja, dzięki której pociąg Intercity Inka relacji Warszawa - Żywiec – Zwardoń został ponownie uruchomiony
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym.
Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
zabezpieczenie finansowania dla drogi ekspresowej S1 (S69) „obejścia Węgierskiej Górki. Brakujący 8,5 km odcinek drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwadroń jest wielkim problemem mieszkańców Żywiecczyzny. W tej sprawie składałam w poprzedniej i obecnej kadencji Sejmu wielokrotnie interpelacje poselskie, reprezentując tysiące mieszkańców południa Polski. W grudniu ubiegłego roku Pani Premier Beata Szydło w Bielsku Białej podpisała porozumienie, dając gwarancję wykonania inwestycji o nazwie dokończenie S1 na odcinku Węgierska Górka – Milówka. Niestety Wojewoda Śląski wydał oświadczenie z którego wynika, że budowa ta może znów odwlec się w czasie, z powodu przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, tymczasem Wiceminister Jerzy Szmit odpowiedzialny za drogi w resorcie Infrastruktury i Budownictwa, podaje się do dymisji. Zapewniam że dalej będę zajmować się tą sprawą.
zapewnienie środków finansowych na odmulenie Jeziora Żywieckiego. Jezioro Żywieckie to utworzony w 1966 r. zbiornik retencyjny na rzece Sole koło Żywca. Niestety na przestrzeni lat ulega systematycznemu zamulaniu nanosami rzecznymi uchodzących do niego cieków wodnych. Według szacunków w ciągu ok. 70 lat od daty budowy pojemność zbiornika zostanie zmniejszona ok 50%, dlatego istnieje potrzeba podjęcia pilnych działań w celu jego odmulenia. Lokalny samorząd nie jest w stanie zapewnić środków finansowych na ten cel, dlatego wielokrotnie zwracałam się do Ministra Środowiska o zapewnienie finansowania powyższego przedsięwzięcia.
podjęcie działań dotyczących walki z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. Co roku z powodu smogu w Polsce traci życie ok. 45 tysięcy ludzi. Normy zawartości pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 są określone przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Wiele miast w naszym kraju ma poważny problem z ich przestrzeganiem. Kampanie informacyjne oraz doraźne, niewielkie akcje dofinansowania do ekologicznych kotłów nie rozwiązują problemu w żaden sposób. Skala organizacyjna i finansowa działań realizowanych na rzecz poprawy jakości powietrza, często przekracza możliwości samodzielnego finansowania ze strony samorządów lokalnych. Problem ten wymaga przygotowania rozwiązań systemowych na poziomie centralnym, które pozwolą go wyeliminować.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
 3. Inne, jakie?
  Nie zostałam wpuszczona na salę przez posłów PiS, blokujących przejście. Mam stosowną dokumentację fotograficzną.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Nowa ustawa o gospodarce odpadami. Częściowe zrefomowanie systemu emerytur ( emerytury pomostowe)
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
pakiet ustaw o emeryturach i rentach, również KRUS, ustawa o radiofoni i telewizji.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
ZAPISY USTAWOWE DOTYCZĄCE emerytur pomostowych - POCZĄTEK PROCESU UPORZĄDKOWYWANIA CAŁEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

23.02.2023, Czy Polska była gotowa na wybuch wojny w Ukrainie?

…kroki, żeby przygotować się m.in. na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. W takim tonie wypowiadały się m.in. Małgorzata Pępek (KO), Iwona Śledzińska-Katarasińska (KO), Krystyna Skowrońska (KO), Paweł Szramka (Polskie Sprawy).  Marzena Okła-Drewnowicz (KO…

13.02.2013, Organizacja i finansowanie służby zdrowia

…zatrudniania personelu medycznego. Problemami kadrowymi w polskiej służbie zdrowia chciałoby się zająć 3 posłów. Dla przykładu Małgorzata Pępek (PO) zwróciła uwagę na potrzebę podniesienia płac personelowi medycznemu, z kolei Jarosław Katulski z tej samej partii…

7.09.2012, Cele strategiczne w edukacji

…w Karcie Nauczyciela. Niestety propozycje zgłaszane przez posłów i senatorów w tym obszarze są bardzo ogólne. Małgorzata Pępek (PO) i Ryszard Zawadzki (PO) piszą, że należy dążyć do podnoszenia statusu zawodowego nauczycieli, nie precyzując jak…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, posłanka
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członkini
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członkini
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Beskidy perłą Polski

Chcę , aby moja mała ojczyzna - Beskidy, rósł w siłę i stał się perłą Polski pod każdym względem, infrastruktury drogowej i turystycznej, warunków do inwestowania, poziomu życia ludzi, rozwiązań proekologicznych.

Źródło: www.mamprawowiedziec.pl

27 Bielsko-Biała
PO
sprawy lokalne
sport i turystyka
ekologia i środowisko
Rozwój regionu

Będę działać na rzecz dokończenia budowy drogi ekspresowej Bielsko-Zwardoń na odcinku Przybędza-Milówka, poprawy na rzecz warunków funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, kół i stowarzyszeń, klubów sportowych, wsparcia Państwa w inwestycję związaną z wyposażeniem nowego szpitala w Żywcu, budowy kąpielisk termalnych i wyciągów, promocji rodzimej produkcji rolnej i tradycji góralskiej na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło: www.mamprawowiedziec.pl

PO
27 Bielsko-Biała
sprawy lokalne
infrastruktura
sport i turystyka

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 57 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka pod budynkiem mieszkalnym i drogą dojazdową
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 110 564,17 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
Inne mienie
Opis: Meble Artmodulo
Wartość: 18 851 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na cele mieszkaniowe w Mbank
Kwota pozostała do spłacenia: 183 666,22 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w rachunku mBank
Kwota pozostała do spłacenia: 35 200 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w rachunku Banku Spółdzielczym Gilowice
Cała kwota: 40 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 57 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka pod budynkiem mieszkalnym i drogą dojazdową
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 63 243,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20 041,60 PLN

Opis: umowa przedwstępna sprzedaży domu zadatek
Kwota: 115 900 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
Inne mienie
Opis: Meble Artmodulo
Wartość: 18 851 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank Spółdzielczy Gilowice, Kredyt konsumencki
Kwota pozostała do spłacenia: 21 929,08 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na cele mieszkaniowe w Mbank Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 185 780,12 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Spółdzielczym Gilowice
Cała kwota: 36 007,99 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w rachunku m-Bank o/Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 30 200 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 57 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka pod budynkiem mieszkalnym i drogą dojazdową
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 110 564,17 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29 978,89 PLN opodatkowana: 0 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
Inne mienie
Opis: Meble Artmodulo
Wartość: 18 851 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Bank Spółdzielczy Gilowice, Kredyt konsumencki
Kwota pozostała do spłacenia: 30 736,34 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na cele mieszkaniowe w Mbank Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 189 967,82 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Spółdzielczym Gilowice
Cała kwota: 39 152,84 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w rachunku m-Bank o/Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 35 200 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 222 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 57 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka pod budynkiem mieszkalnym i drogą dojazdową
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 298 895,38 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360 PLN opodatkowana: 2 535,38 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 118 246,54 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
Inne mienie
Opis: Meble Artmodulo
Wartość: 18 851 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumencki Bank Spółdzielczy Gilowice
Uwagi: 13 648,20 PLN 18 201,08 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na cele mieszkaniowe w Mbank Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 202 222,52 PLN PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w rachunku Bank Spółdzielczy Gilowice
Cała kwota: 39 377,20 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281 m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 57 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka pod budynkiem mieszkalnym i drogą dojazdową
Powierzchnia działki: 0.2465 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27 360 PLN opodatkowana - 2 234,52 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 042,86 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
Inne mienie
Opis: Meble Artmodulo
Wartość: 18 851 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w rachunku Bank Spółdzielczy Gilowice
Kwota pozostała do spłacenia: 39 064,51 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na cele mieszkaniowe w Mbank Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 217 832,87 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt sezonowy w Banku Spółdzielczym Gilowice
Cała kwota: 27 714,16 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-21
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 800 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281m2
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 57 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka pod budynkiem mieszkalnym i drogą dojazdową
Powierzchnia działki: 0.2465 ha
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 767,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27 360PLN opodatkowana - 2 316,96 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
Inne mienie
Opis: Meble Artmodulo
Wartość: 18 851 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w R-ku Bank Spółdzielczy Gilowice
Kwota pozostała do spłacenia: 36 435,80 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy AURUM na remont budynku mieszkalnego z PKO BP Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 44 736,93 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): MBank kredyt na cele mieszkaniowe w MBanku Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 218 781,93 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt sezonowy lato BS Gilowice
Cała kwota: 22 457

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6075,063 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281m2
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 0,2465 ha - działka pod domem i drogą dojazdową
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 57 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 24 730,80 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 22 800,00 PLN opodatkowana - 1 930,80 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 97 810,50 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
Inne mienie
Opis: Meble Artmodulo
Wartość: 18 851 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w R-ku Bank Spółdzielczy Gilowice
Cała kwota: 40 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy [nieczytelne] na remont budynku mieszkalnego z PKO BP Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 47 905,02 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): MBank kredyt na cele mieszkaniowe w MBanku Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 231 357,32 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt sezonowy lato BS Gilowice
Kwota pozostała do spłacenia: 25 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-04
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 43 500 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281m2
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 0,2465 ha - działka pod domem wraz z drogą dojazdową
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 57 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 68 467,35 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
Inne mienie
Opis: Meble Artmodulo
Wartość: 18 851 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w R- ku Bank Spółdzielczy Gilowice
Cała kwota: 40 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy [nieczytelne] na remont budynku mieszkalnego z PKO BP Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 52 414,92 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): MBank kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 234 105,92 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-05
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 185,49 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281m2
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 0,2465 ha - działka pod domem wraz z drogą dojazdową
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 57 m2
Wartość: 160 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
Inne mienie
Opis: Meble Artmodulo
Wartość: 18 851 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w R- ku Bank Spółdzielczy Gilowice
Cała kwota: 40 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy [nieczytelne] na remont budynku mieszkalnego z PKO BP Żywiec
Kwota pozostała do spłacenia: 62 409,64 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): MBank kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 239 450 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 067,54 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281m2
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 0,2465 ha - działka pod domem wraz z drogą dojazdową
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 118 247,90 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
Inne mienie
Opis: Meble Artmodulo
Wartość: 18 851 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w R- ku Bank Spółdzielczy Gilowice
Cała kwota: 40 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt gotówkowy [nieczytelne] na remont budynku mieszkalnego z PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 78 169,96 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): MBank kredyt na cele mieszkaniowe
Kwota pozostała do spłacenia: 249 286,79 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka z ZFŚS
Kwota pozostała do spłacenia: 22 680 PLN

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2014-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 41 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281m2
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: 0,2465 ha - działka pod domem wraz z drogą dojazdową
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dodatkowe wynagrodzenie
Kwota: 7662,35 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na remont budynku mieszkalnego, Bank Spółdzielczy w Gilowicach
Kwota pozostała do spłacenia: 39 193,X0 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w R- ku Bank Spółdzielczy Gilowice
Cała kwota: 40 000 PLN

Podpis
Data: 2013-04-18
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 24 567 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281m2
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie w stosunku pracy
Kwota: 121 375,87 PLN

Opis: inne przychody nagroda [nieczytelne]
Kwota: 4000 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 4369,11 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 562,10 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na remont budynku mieszkalnego
Kwota pozostała do spłacenia: 47 509,93 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w r- ku Bank Spółdzielczy Gilowice
Kwota pozostała do spłacenia: 33 632,24 PLN

Podpis
Data: 2012-04-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Anna
Nazwisko: Pępek
Nazwisko panieńskie: Konior
Data urodzenia: 1961-06-10
Miejsce urodzenia: Kocierz Rydzwałdzki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Wójt Gminy Ślemień
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 24 020 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 281m2
Powierzchnia działki: 0,2465 ha
Wartość domu: 450 000 PLN
Wartość działki: 30 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy
Kwota: 95 485,12 PLN brutto

Opis: inne przychody [nieczytelne]
Kwota: 4000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2007
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na remont domu mieszkalnego - Bank Spółdzielczy w Gilowicach
Cała kwota: 48 771,80 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w R- ku Bank Spółdzielczy Gilowice
Cała kwota: 36 168,98 PLN

Podpis
Data: 2011-10-24