Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1975-06-21, Gdynia
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe (dr nauk ekonomicznych)
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 26 Słupsk
Liczba głosów: 7 929 (1,37%)
Nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Członek rady dzielnicy Działki Leśne, wiceprzewodniczący rady dzielnicy Redłowo w Gdyni. 20-letni członek Automobil Klubu Morskiego w Gdyni. Członek partii Wiosna; koordynator na Gdynię i Słupsk.

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła Marka Rutki Zgoda 8 81-361 Gdynia biuro@marekrutka.pl tel. 796 867 769
 • Biuro Poselskie Posła Marka Rutki Filia w Słupsku Sienkiewicza 19 76-200 Słupsk tel. 796 867 769

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.9%
Nieobecność
1.1%
Zgodność
z linią klubu
98.9%

Oddane głosy

Za
68.4%
Przeciw
24.1%
Wstrzymał się
6.4%
Nieobecny
1.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marek Andrzej
Nazwisko: Rutka
Data urodzenia: Gdynia
Miejsce urodzenia: 1975-06-12
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Gdański
Stanowisko lub funkcja: adiunkt - nauczyciel akademicki
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 148 410 PLN

Kwota: 44 897 PLN
Uwagi: środki pieniężne Żony

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 21,50 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusz inwestycyjny ING
Pełna kwota: 3301,32 PLN
Uwagi: należy do Żony

Nazwa: fundusz inwestycyjny Generali
Pełna kwota: 6508,73 PLN
Uwagi: należy do Żony

Nazwa: fundusz inwestycyjny NN
Pełna kwota: 5435,05 PLN
Uwagi: należy do Żony

Nazwa: fundusz inwestycyjny Amundi S&P
Pełna kwota: 11 380,30 PLN
Uwagi: należy do Żony

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 28,7 m2
Wartość: 240 000 PLN
Tytuł prawny: własność, współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 76,6 m2
Wartość: 650 000 PLN
Tytuł prawny: własność, współwłasność małżeńska

Powierzchnia: 29,02 m2
Wartość: 259 000 PLN
Tytuł prawny: własność, współwłasność małżeńska

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż w zabudowie szeregowej
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15,8 m2
Wartość: 22 000 PLN
Tytuł prawny: własność, współwłasność małżeńska

Rodzaj: garaż w zabudowie szeregowej
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 16,12 m2
Wartość: 26 000 PLN
Tytuł prawny: własność, współwłasność małżeńska

VII. Działalność gospodarcza
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...
Działalność zarządzana osobiście
Nazwa i forma prawna: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Uwagi: funkcja społeczna
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: "Wodociągi Słupsk" sp. z o.o.
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2016-06-17
Uwagi: przewodniczący od 2017-03-28
Dochód
Kwota: 12 565,30 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia (stosunek pracy)
Kwota: 52 191,18 PLN

Opis: działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia i o dzieło)
Kwota: 34 728 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 3205 PLN

Opis: inne źródła (zwrot kosztów dojazdu)
Kwota: 1497,75 PLN

Opis: Żona: z tytułu zatrudnienia (stosunek pracy)
Kwota: 48 389,07 PLN

Opis: Żona: działalność wykonywana osobiście (umowa zlecenia i dzieło)
Kwota: 12 132 PLN

Opis: Żona: prawa autorskie
Kwota: 3155 PLN

Opis: Żona: dochód z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego
Kwota: 16 500 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: Doblo
Rok produkcji: 2006

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Fiat
Model: 500
Rok produkcji: 2016

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Alfa Romeo
Model: Giulietta
Rok produkcji: 2011

Rodzaj (samochód, traktor...): ambulans
Marka: Peugeot 505
Model: Heuliez
Rok produkcji: 1984

Rodzaj (samochód, traktor...): ambulans
Marka: ZSD
Model: Nysa 522
Rok produkcji: 1989

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Pandemia obnażyła wszystkie systemowe słabości ochrony zdrowia. Jedyną mocną stroną jest zaangażowanie personel.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
57%
wspólne pytania
4
zgodność
57%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Zmiana systemu edukacji na kształcenie ukierunkowane na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, i tworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zdolności uczniów/studentów. Pomoc dla rozwoju nowych technologii (przykład Korei Płd.). Całkowita przebudowa systemu ochrony zdrowia włącznie z kształceniem medycznym. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości szczególnie młodych osób.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Całkowita przebudowa systemu ochrony zdrowia
2
Uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, głownie MSP
3
Ograniczenie biurokracji i formalizacji w systemie szkolnictwa wyższego
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Utrzymywanie rzeczywistego kontaktu z wyborcami - stworzenie mobilnego biura poselskiego i cykliczne odwiedzanie wszystkich powiatów.
2
Współpraca w przebudowie systemu ochrony zdrowia.
3
Doprowadzenie do rzeczywistej współpracy zarządów portów w Gdyni i Gdańsku na wzór portów niemieckich.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
26
zgodność
78%
wspólne pytania
24
zgodność
78%
wspólne pytania
29
zgodność
78%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
20
zgodność
46%
wspólne pytania
16
zgodność
47%
wspólne pytania
22
zgodność
48%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
14
zgodność
82%
wspólne pytania
15
zgodność
78%
wspólne pytania
18
zgodność
76%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
16
zgodność
38%
wspólne pytania
18
zgodność
42%
wspólne pytania
14
zgodność
50%