Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1977-05-20
Zawód: socjolog, wykładowca akademicki
Wykształcenie: wyższe
Socjolog i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, absolwent wydziału filozofii i socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel akademicki. Publicysta Krytyki Politycznej. Członek Zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Współpracownik Instytutu Studiów Zaawansowanych.... Autor książek, m.in.: Trzy dyskursy miłosne (2009), Style życia i porządek klasowy (2012), Oprogramowanie rzeczywistości społecznej (2015), Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta (2018). Od 2019 r. zaangażowany w działalność partii Wiosna Roberta Biedronia.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • Biuro Poselskie Macieja Gduli Pawia 8 lok. 4 31-154 Kraków tel. 722 322 137

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
97.2%
Nieobecność
2.8%
Zgodność
z linią klubu
97.9%

Oddane głosy

Za
67.4%
Przeciw
23.4%
Wstrzymał się
6.4%
Nieobecny
2.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Maciej Roman
Nazwisko: Gdula
Data urodzenia: 1977-05-20
Miejsce urodzenia: Żywiec
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 240 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1500 EUR
Papiery wartościowe
Uwagi ogólne: złoto - 6 uncji
Suma ogólna: 30 000 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 89 m2
Wartość: 1 200 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 28,2 m2
Wartość: 480 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,65 m2
Wartość: 535 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 75,14 m2
Wartość: 1 300 000 PLN
Tytuł prawny: własność hipoteczna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z pracy
Kwota: 56 890,98 PLN

Opis: umowy zlecenia
Kwota: 8480 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 9894,34 PLN

Opis: najem
Kwota: 139 224 PLN

Opis: dochód ze zbycia nieruchomości
Kwota: 35 990 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Subaru
Rok produkcji: 2005

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X1
Rok produkcji: 2013

Inne mienie
Opis: biblioteka, pianino, dzieła sztuki, biżuteria
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-05
Źródło

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska powinna zmierzyć się z najważnieszymi wyzwaniami współczesności, czyli katasftrofą klimatyczną, zapaścią demograficzną, przejściem do innowacyjnej gospodarki i wyłanianiem się świata wielobiegunowego. Powinniśmy odejść od gospodarki opartej na węglu do 2035 i zlikwidować problem smogu. Musimy zwiększyć nakłady na system ochrony zdrowia do 6,8% PKB, rozwinąć system żłobków i uruchomić program taniego budownictwa. Potrzebujemy reformy edukacji i szkolnictwa wyższego tak, żeby odejść od konkurencji do współpracy i stworzyć społeczne podstawy innowacyjności. W stosunkach międzynarodowych powinniśmy postawić wyraźnie na Europę, bo Polska nie leży za Atlantykiem. Tylko Polska oparta na szacunku, współdziałaniu i mocnej infrastrukturze społecznej może stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wzrost wydatków na ochronę zdrowia
2
Transformacja energetyczna i zdecydowane rozpoczęcie odchodzenia od węgla
3
Reforma edukacji w stronę nacisku na współpracę
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wzrost wydatków na ochronę zdrowia
2
Transformacja energetyczna i zdecydowane rozpoczęcie odchodzenia od węgla
3
Niwelowanie niszczących skutków reform nauki i szkolnictwa wyższego i opracowanie nowego kierunku reform w tym obszarze
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
29
zgodność
88%
wspólne pytania
27
zgodność
85%
wspólne pytania
32
zgodność
84%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
18
zgodność
34%
wspólne pytania
26
zgodność
35%
wspólne pytania
22
zgodność
42%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. Zdecydowanie A
  2. Raczej A
  3. Raczej B
  4. Zdecydowanie B
  5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Chrześcijańskie dziedzictwo Europy jest oczywistością tak jak jej zadłużenie w filozofii Greckiej i prawie Rzymskim. NIe sądzę, żeby tego typu oczywistości należało sankcjonować na poziomie regulacji prawnych. Jeśli chodzi o referenda nie mam jednoznacznej opinii. Budowanie Europejskiej przestrzeni politycznej, doświadczenia wspólnego losu i poczucia wpłuwu obywateli na politykę Europejską jest niezwykle ważne. Referenda potencjalnie mogą temu służyć. Jak pokazuje jednak doświadczenie referendów w państwach narodowych niekoniecznie służą temu zadaniu i często są po prostu plebiscytami przeciwko aktualnie rządzącym.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
17
zgodność
76%
wspólne pytania
23
zgodność
72%
wspólne pytania
14
zgodność
72%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
13
zgodność
25%
wspólne pytania
27
zgodność
36%
wspólne pytania
12
zgodność
40%