Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1988-10-13, Gorlice
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 14 Nowy Sącz
Liczba głosów: 7 999 (2,16%)
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studentka studiów doktoranckich na UW, prowadzi badania na temat ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach. Pracowała w firmach zajmujących się szkoleniami dla biznesu oraz organizacją imprez masowych. W... latach 2016-2018 sekretarz Zarządu Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15. Posłanka od 2015 r. (VIII kad.), pracuje w komisjach: kultury i środków przekazu; łączności z Polakami za granicą oraz komisji administracji i spraw wewnętrznych. Była sekretarzem klubu Kukiz’15. od sierpnia 2019 członkini klubu UPR. W lutym 2018 r. wstąpiła do UPR zostając wiceprezesem partii.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 9.08.2019
Sejm RP VIII kadencji, Koło Poselskie Unia Polityki Realnej, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
,
źródło
Serwis rp.pl www.rp.pl
od 3.01.2019
Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Kresowego w Kraju i za Granicą, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 21.02.2018
Unia Polityki Realnej, wiceprezes
źródło
Sądeczanin Info sadeczanin.info
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Joanna
Nazwisko: Zielińska
Nazwisko panieńskie: Borowska
Data urodzenia: 1988-10-13
Miejsce urodzenia: Gorlice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 362 000 PLN
Uwagi: wspólnie z mężem
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 180 USD
Uwagi: wspólnie z mężem

Kwota: 200 GBP
Uwagi: wspólnie z mężem

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 19707,56
Uwagi: rok 2019

Opis: uposażenie
Kwota: 59 303,12 PLN
Uwagi: rok 2019

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Fabia II
Rok produkcji: 2009
Wartość: 17 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-05
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Joanna
Nazwisko: Zielińska
Nazwisko panieńskie: Borowska
Data urodzenia: 1988-10-13
Miejsce urodzenia: Gorlice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 305 000 PLN
Uwagi: wspólnie z mężem
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 180 USD
Uwagi: wspólnie z mężem

Kwota: 200 GBP
Uwagi: wspólnie z mężem

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Fabia II
Rok produkcji: 2009
Wartość: 17 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-05-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Joanna
Nazwisko: Zielińska
Data urodzenia: 1988-10-13
Miejsce urodzenia: Gorlice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 160 500 PLN
Uwagi: wspólnie z mężem
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 225 EUR
Uwagi: wspólnie z mężem

Kwota: 180 USD
Uwagi: wspólnie z mężem

Kwota: 200 GBP
Uwagi: wspólnie z mężem

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uposażenie poselskie
Kwota: 118 914,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 31 532,67 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 4 172,67 PLN nieopodatkowana: 27 360 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Skoda
Model: Fabia II
Rok produkcji: 2009
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): udzielona pożyczka osobie fizycznej na rok
Cała kwota: 40 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Joanna
Nazwisko: Borowska
Data urodzenia: 1988-10-13
Miejsce urodzenia: Gorlice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 37 403,43 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 700 EUR
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta poselska opodatkowana
Kwota: 4734,52 PLN
Uwagi: dieta poselska brutto: 32 094,52 PLN

Opis: Dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN
Uwagi: dieta poselska brutto: 32 094,52 PLN

Opis: Uposażenie poselskie
Kwota: 116 383,38 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka na cele mieszkaniowe udzielona przez Kancelarię Sejmu [nieczytelne]
Cała kwota: 25 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Joanna
Nazwisko: Borowska
Data urodzenia: 1988-10-13
Miejsce urodzenia: Gorlice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 250 EUR
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta poselska opodatkowana
Kwota: 19 755,18 PLN

Opis: Dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 3846,28 PLN

Opis: Stypendium Rektora UW
Kwota: 2500 PLN

Opis: Stypendium podmiotowe
Kwota: 8370 PLN

Opis: umowa o pracę, zlecenie, dzieło
Kwota: 14 347,35 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 1627,66 PLN

Opis: zwrot podatku
Kwota: 231 PLN

Opis: Dodatek wakacyjny do umowy o pracę
Kwota: 847 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Elżbieta Joanna
Nazwisko: Borowska
Data urodzenia: 1988-10-13
Miejsce urodzenia: Gorlice
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł elekt
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: stypendium rektora Uniwersytet Warszawski
Kwota: 2500 PLN

Opis: stypendium podmiotowe WDiNP UW
Kwota: 8370 PLN

Opis: umowa zlecenie
Kwota: 227 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 580,92 PLN

Opis: umowa o pracę
Kwota: 10 366,11 PLN

Opis: dodatek do umowy o pracę
Kwota: 723,20 PLN

Opis: zwrot podatku
Kwota: 231 PLN

Podpis
Data: 2015-11-04

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Zahamowanie spadku demograficznego kraju Wzrost liczby pracowników służby zdrowia
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Uporządkowanie systemu podatkowego
2
Podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich obywateli
3
Zmiana ustawy o referendum ogólnokrajowym
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zakaz aborcji eugenicznej
2
Poprawa infrastruktury transportowej regionu
3
Wsparcie współpracy między samorządami i rządem
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
20
zgodność
78%
wspólne pytania
11
zgodność
78%
wspólne pytania
16
zgodność
74%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
21
zgodność
36%
wspólne pytania
20
zgodność
40%
wspólne pytania
18
zgodność
40%

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Kto popiera związki partnerskie?, 2018)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/3)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
3
zgodność
98%
wspólne pytania
3
zgodność
94%
wspólne pytania
3
zgodność
89%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
3
zgodność
24%
wspólne pytania
3
zgodność
31%
wspólne pytania
3
zgodność
31%

KRÓTKA PIŁKA
Dzień uchodźcy. Jak reagować na kryzys migracyjny? (2017)

Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw. W 2016 r. w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad 12 tys. cudzoziemców, uciekających przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. W tym samym okresie we wszystkich krajach UE obcokrajowcy złożyli 1,2 mln wniosków o nadanie statusu uchodźcy (Eurostat). Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska w związku z kryzysem migracyjnym?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. W ramach działań sojuszniczych zaangażować się militarnie w zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.
 2. Prowadzić pomoc rozwojową i humanitarną na Bliskim Wschodzie.
 3. Wspomóc finansowo państwa europejskie, do których przybywa najwięcej uchodźców.
 4. Wspomóc finansowo państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce, do których przybywa najwięcej uchodźców.
 5. Przyjąć uchodźców w Polsce.
 6. Nie angażować się w konflikt i dążyć do zmniejszenia liczby uchodźców przybywających do Polski z Bliskiego Wschodu i Afryki.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jaki powinien być kierunek polityki państwa wobec imigrantów?
A. Celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy.
B. Celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Dzień uchodźcy. Jak reagować na kryzys migracyjny?, 2017)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/2)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
1
zgodność
86%
wspólne pytania
2
zgodność
80%
wspólne pytania
2
zgodność
80%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
2
zgodność
54%
wspólne pytania
2
zgodność
54%
wspólne pytania
2
zgodność
61%

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej?, 2016)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/3)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
2
zgodność
100%
wspólne pytania
2
zgodność
100%
wspólne pytania
2
zgodność
100%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
1
zgodność
0%
wspólne pytania
1
zgodność
0%
wspólne pytania
1
zgodność
0%

KRÓTKA PIŁKA
Jakich zmian potrzebują samorządy? (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
1. Zakaz zadłużania samorządów. 2. Ordynacja wyborcza - ordynacja większościowa na każdym szczeblu. 3. Maksymalna liczba kadencji dla wójtów, prezydentów i burmistrzów. 4. Likwidacja powiatów.
Jeśli Pani/Pana zdaniem należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców, to jakie nowe uprawnienia powinny uzyskać samorządy?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Podatek PIT i CIT powinny zostać zlikwidowane i zastąpione prostym podatkiem obrotowym, więc nie mogę odpowiedzieć na pytanie odnośnie zwiększenia udziału w tychże podatkach dla samorządów.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Zmiana ustroju państwa na system prezydencki oraz zmiana ordynacji wyborczej na większościowej, a także zniesienie progu referendalnego. Wprowadzenie zasady zrównoważonego budżetu.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2015)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/85)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
37
zgodność
73%
wspólne pytania
7
zgodność
71%
wspólne pytania
71
zgodność
70%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
6
zgodność
35%
wspólne pytania
32
zgodność
38%
wspólne pytania
8
zgodność
43%