Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1982-03-23, Warszawa
Zawód: specjalista ds. planowania obronnego
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej, ukończyła także studia doktoranckie z tej samej dziedziny na AON. Specjalistka ds. planowania obronnego i zarządzania kryzysowego, audytorka wewnętrzna. Od 2011 r. ekspertka i członkini zarządu Stowarzyszenia „ObronaNarodowa.pl... – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej”. Do 2007 r. związana ze środowiskiem Młodzieży Wszechpolskiej, była członkini zarządu głównego organizacji. W l. 2005-2007 współpracowała z Ligą Polskich Rodzin, w 2005 i 2007 r. kandydowała do Sejmu za ramienia tej partii. W l. 2017-2019 członkini Partii Republikańskiej. Posłanka od 2015 r. (VIII-IX kadencja), w ostatniej kadencji członkini komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Obrony Narodowej, Łączności z Polakami za Granicą. W l. 2022-2023 członkini Solidarnej Polski. Od lipca 2023 r. członkini Ruchu Narodowego i Koła Poselskiego Konfederacji.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Jaki głos oddała Pani/ oddał Pan w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (33. posiedzenie Sejmu, głosowanie nr 18)?
 1. Za
 2. Przeciw
 3. Wstrzymanie od głosu
 4. Nie oddanie głosu

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej