Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1980-01-08, Gdynia
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów wstąpiła do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, była członkinią władz regionalnych tej organizacji. Radna (2002-2009) i wiceprzewodnicząca (2006-2009) Rady Miasta Gdańska. Członkini PO od 2001 r., była dyrektorką biura... regionalnego PO oraz regionalnego biura poselsko-senatorskiego. W l. 2010-2021 przewodnicząca PO w Gdańsku, w 2015 r. została wiceprzewodniczącą PO na Pomorzu, a od 2017 r. należy do zarządu krajowego partii. Posłanka od 2009 r. (VI-X kadencja, w Sejmie VI kadencji zajęła miejsce Jarosława Wałęsy). W Sejmie IX kadencji zasiadała w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji ds. Unii Europejskiej (w lipcu 2023 r. została jej wiceprzewodniczącą).
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej ul. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk woj. pomorskie tel. 574 152 793 biuro@pomaska.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa - prawo oświatowe
Ustawa o sądach powszechnych
Ustawa o mediach narodowych
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Przyjęcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, która będzie odpowiedzią na potrzebę instytucjonalnego wsparcia dla wykonywania zadań o charakterze przekraczającym kompetencje pojedynczych samorządów położonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot
Reprezentowanie i obrona interesów Polski, Pomorza i Gdańska w kontekście zmian wprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości np. przeniesienie siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej, niszczenie Muzeum II Wojny Światowej, opóźnianie budowy trasy S6
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi na rzecz szerzenia wartości demokratycznych i idei państwa prawa
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
 1. Tak
 2. Nie
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
 3. Inne, jakie?
  Nie dopuszczono mnie do zabrania głosu, brak dostępu do

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
Mieszkańcy gminy wybierają radę (organ prawodawczy i kontrolny) oraz wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta (organ wykonawczy), które realizują różne zadania związane z zarządzaniem gminą. Które z poniżej wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w samorządzie, aby zmienić relacje między radą gminy a wójtem?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Wójt powinien być wybierany przez radę gminy, a nie w wyborach powszechnych przez mieszkańców.
 2. Należy zwiększyć kompetencje komisji rewizyjnej rady gminy.
 3. Kierownictwo w komisjach rewizyjnych w radach gmin powinni obejmować radni opozycji.
 4. Rada gminy powinna mieć bezpośredni wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych (np. szkoły, przychodnie, miejskie zakłady dróg, straż miejska itp.).
 5. Radni powinni dysponować własnym budżetem na zamawianie ekspertyz i opinii prawnych.
 6. Należy powołać biura obsługi rad z własnym budżetem.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 9
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

27.11.2023, Drugi tydzień pierwszego posiedzenia Sejmu

…pierwszy rząd) Marcin Kierwiński, Donald Tusk, Borys Budka; (od lewej drugi rząd, dwie osoby w środku) Agnieszka Pomaska, Sławomir Nitras. fot. Piotr Wójcik „Wy się zgadzacie na to, by Polska została pozbawiona niepodległości. To jest…

24.11.2023, Podsumowanie drugiego tygodnia pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji

…dniu, w pierwszym możliwym momencie” –  tymi słowami z mównicy sejmowej rozpoczęła swoje przemówienie posłanka-sprawozdawczyni Agnieszka Pomaska. Pod obywatelskim projektem „Tak dla in vitro” swoje podpisy złożyło ponad 500 000 osób. Głos w trakcie…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Gill-Piątek tak Niezrzeszona   Bolesław Piecha nie PiS   Kamila Gasiuk-Pihowicz tak KO   Agnieszka Pomaska tak KO   Paweł Poncyljusz nie KO Obecne prawo aborcyjne jest wynikiem kompromisu różnych środowisk i nie…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, wiceprzewodnicząca
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 115 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 15 000 PLN
Uwagi: polisa na życie

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,5 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku

Powierzchnia: 43,13 m2
Wartość: 360 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku
Dochód / Przychód
Dochód: 0 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy drewniany
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 30 m2
Wartość: 10 000 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota: 33 322,75 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 137 954,43 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 24 600 PLN
Uwagi: dochód wspólny z mężem w tym zapłacone: 15 600 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: V60
Rok produkcji: 2016
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa, leasing
Podpis
Data: 2019-11-12
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 75 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 14 000 PLN
Uwagi: polisa na życie

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 400 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,5 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku

Powierzchnia: 43,13 m2
Wartość: 360 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku
Dochód / Przychód
Dochód: 0 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy drewniany
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 30 m2
Wartość: 10 000 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 33 322,75 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 1337,16 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 137 954,43 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 24 600 PLN
Uwagi: w tym zapłacone: 15 600 PLN dochód wspólny z mężem

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat Kombi
Rok produkcji: 2011
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 57 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa kwota około

Kwota: 12 000 PLN
Uwagi: polisa na życie wartość około

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 600 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,5 m2
Wartość: 250 000 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku
Uwagi: wartość około

Powierzchnia: 43,13 m2
Wartość: 360 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku
Dochód / Przychód
Dochód: 0 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy drewniany
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 30 m2
Wartość: 10 000 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 34 460,96 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 7 100,96 PLN nieopodatkowana: 27 360 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 148 308,94 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 328 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 24 536 PLN
Uwagi: dochód wspólny z mężem

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2011
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: polisa na życie wartość około

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 300 EUR
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,5 m2
Wartość: 220 454 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku

Powierzchnia: 43,13 m2
Wartość: 298 403 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku
Dochód / Przychód
Dochód: 0 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Domek letniskowy drewniany
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 30 m2
Wartość: 10 000 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 31 698,06 PLN
Uwagi: w tym opodatkowane: 4338,06 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 146 719,82 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2011
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 10 000 PLN
Uwagi: polisa na życie wartość około

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,5 m2
Wartość: 220 454 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku

Powierzchnia: 43,13 m2
Wartość: 298 403 PLN
Tytuł prawny: umowa deweloperska, na dzień 31.12.2015 wpłacone 100% ceny nabycia, małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 4,09 ha
Wartość: 29 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/3 z tytułu spadku

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku
Dochód / Przychód
Dochód: 0 PLN

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Domek letniskowy drewniany
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 30 m2
Wartość: 10 000 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku

Rodzaj: Stodoła drewniana
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 128 m2
Wartość: 1000 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/3 z tytułu spadku

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 31 885,84 PLN
Uwagi: w tym opodatkowane: 4525,84 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 151 797,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Vectra Kombi
Rok produkcji: 2006
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 14 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 USD
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,5 m2
Wartość: 220 454 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 43,13 m2
Wartość: 298 403 PLN
Tytuł prawny: umowa deweloperska, na dzień 02.11.2015 wpłacone 100% ceny nabycia, małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 4,09 ha
Wartość: 60 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 26 803,22 PLN
Uwagi: w tym opodatkowane: 4003,22 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 127 487,40 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Vectra Kombi
Rok produkcji: 2006
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Data: 2015-11-02
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 200 USD
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,5 m2
Wartość: 220 454 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 43,13 m2
Wartość: 298 403 PLN
Tytuł prawny: umowa deweloperska, na dzień 20.08.2015 wpłacone 100% ceny nabycia, małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 4,09 ha
Wartość: 60 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 20 854,98 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 89 241,18 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Vectra Kombi
Rok produkcji: 2006
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,5 m2
Wartość: 220 454 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Powierzchnia: 43,13 m2
Wartość: 298 403 PLN
Tytuł prawny: umowa deweloperska, na dzień 31-12-2014 wpłacone 84,63% ceny nabycia, małżeńska wspólność majątkowa

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 4,09 ha
Wartość: 60 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 33 356,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 152 984,88 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Vectra Kombi
Rok produkcji: 2006
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2002
Uwagi: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Podpis
Data: 2015-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 43 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 300 CAD

Kwota: 200 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,5 m2
Wartość: 220 454 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 4,09 ha
Wartość: 60 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 30643,51PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 152 984,88 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Vectra combi
Rok produkcji: 2006
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2002
Uwagi: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2014-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 182 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 300 CAD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 200 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 69,5 m2
Wartość: 220 454 PLN
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia działki: 4,09 ha
Wartość: 60 000 PLN
Rodzaj zabudowy: siedlisko
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1132 m2
Wartość: 100 000 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o dzieło, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Kwota: 200 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 31 335,33 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 152 984,88 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Vectra combi
Rok produkcji: 2006
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic
Rok produkcji: 2002
Uwagi: udział w wysokości 1/6 z tytułu spadku, małżeńska wspólność majątkowa

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2013-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 152 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 300 CAD
Uwagi: dolar kanadyjski; małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 200 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 1601,04 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 128 973,74 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Vectra combi
Rok produkcji: 2006
Wartość: 24 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2012-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Agnieszka Dominika
Nazwisko: Pomaska
Data urodzenia: 1980-01-08
Miejsce urodzenia: Gdynia
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 142 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 300 CAD
Uwagi: dolar kanadyjski; małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 150 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 90 USD
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 97 ROL
Uwagi: leje rumuńskie; małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 1407,96 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 105 137,21 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Vectra combi
Rok produkcji: 2006
Wartość: 25 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2011-11-07