Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1969-07-24, Łódź
Zawód: nauczyciel akademicki
Wykształcenie: wyższe
Doktorka nauk matematycznych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, na którym później została wykładowczynią. W l. 90. działaczka Unii Demokratycznej, następnie Unii Wolności. W l. 2001-2004 członkini zarządu krajowego UW. Członkini Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.... Blogerka i publicystka magazynu „Liberté!”. Członkini stowarzyszenia Instytut Tolerancji. W l. 1998-2002 była radną miasta Łodzi. W 2001 r. i 2005 r. bez powodzenia kandydowała do Sejmu, a w 2004 r. do PE. Członkini partii Nowoczesna: przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowoczesnej, w l. 2017-2019 przewodnicząca partii. Posłanka od 2015 r. (VIII-X kadencja). W IX kadencji zasiadała w Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Była także przewodniczącą Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Katarzyny Lubnauer ul. Nowogrodzka 12 lok. 4 00-511 Warszawa woj. mazowieckie tel. 604-176-234 biuro.lubnauer@gmail.com

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Posłanka VIII i IX kadencji.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Zatrzymanie Lex Czarnek 1.0
Drugi sukces
Złożenie ustawy o elastycznej strukturze szkoły
Trzeci sukces
Obnażenie jakości książki HIT Roszkowskiego, a wcześniej trybu powstania i autorów podstawy programowej do HIT na skutek naszych kontroli poselskich. A także ujawnienie kulisów finansowania #folwarkaCzarnka - badań bez konkursu z udziałem posła PIS.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
1. Ustawa Leć Czarnek 1.0 - na szczęście zawetowana. Ustawa paraliżuje zajęcia dodatkowe w szkołach. Niestety mamy Lex Czarnek 2.0 - nie wiadomo, jak teraz zachowa się Prezydent.
2. Ustawa rozmontowująca regułę wydatkową - skutki negatywne na lata Zadłużają na lata Polskę.
3. Ustawy sądowe uniemożliwiające otrzymanie środków z KPO.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Jest na stronie sejmu.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, które grupy zawodowe powinny Pani/Pana zdaniem zostać objęte obowiązkowym szczepieniem (z pominięciem osób, które nie mogą zostać zaszczepione ze względów medycznych).
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Pracownicy ochrony zdrowia
 2. Nauczyciele
 3. Służby mundurowe
 4. Żołnierze
 5. Pracownicy handlu
 6. Pracownicy kluczowych usług publicznych (transport miejski, wodociągi, zaopatrzenie w energię, oczyszczanie miasta)
 7. Urzędnicy administracji centralnej i samorządowej
 8. Inne (jakie?): Pracownicy pomocy społecznej, posłowie i senatorowie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Absolutnie nie wolno stosować techniki push back w stosunku do rodzin z dziećmi oraz dzieci i kobiet. W każdym przypadku zagrożenia zdrowia i życia powinna byc udzieloną pomoc osobie przepchniętej przez służby Białorusi za granicę Polski. Budowa zapory może zapobiec konieczności stosowania innych form przymusu. Ale budowa musi być pod kontrolą społeczną i wykorzystywać najnowocześniejszą technologię.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Rownież C.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Oczywiście e powinno byc włączone w odpowiedz b.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Zamiast wracać do trzystopniowego systemu edukacji należy postawić na elastyczna strukturę szkoły podstawowej, tak żeby odzyskać zalety gimnazjów bez kolejnej rewolucji systemowej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Branże konferencji i targów, branża ślubna, gastronomiczna, turystyczna, siłowni, kultura.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Trzeba też pochylić się nad branżami obsługującymi zamknięte firmy.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Zatrudnienie psychologa w każdej szkole może okazać się niemożliwe, natomiast w wielu polskich szkołach nie ma nawet pedagoga na pełen etat. Trzeba zmienić tę sytuacje, ale tez szkolić wszystkich nauczycieli w kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska powinna stać się dobrze zorganizowanym państwem wolności osobistych i gospodarczych, praworządnym, dobrej jakości usług publicznych takich jak zdrowie czy edukacja, mającym wpływ na działania Unii Europejskiej i budującym europejska wspólnotę, gdzie ludzie żyją dostatnio dzięki swojej pracy i rozwojowi gospodarczemu. Ale równie ważne jest, żeby środowisko naturalne, w którym żyjemy było wolne od plastiku, smogu i dzięki odejściu od energetyki opartej na węglu nie wpływało negatywnie na klimat. A ludzie szanują się wzajemnie i są równi w prawach niezależnie od płci, orientacji czy wieku.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reformę ochrony zdrowia
2
Reformę edukacji
3
Zmiany w ekologii
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zmienić polska szkołę
2
Przywrócić w Polsce trójpodział wladzy, wzmacniać prawa kobiet i mniejszości.
3
Zapewnić Polakom dostęp do ochrony zdrowia
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Przygotowanie planow związanych z reforma edukacji po PIS
Zmiana postrzegania gimnazjów przez spoleczenstwo
Wycofanie się PIS z ustawy zaostrzającej ustawę o planowaniu rodziny z 1993
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa Prawo oswiatowe
Ustawa wprowadzająca do Prawa oswiatowego
Ustawy o TK
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Przypilnowanie zmian w szkolnictwie wyższym, poprawki do Ustawa 2.0
Przygotowanie zmian do Karty Nauczyciela
Sprawna praca Klubu Poselskiego Nowoczesnej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli.
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa).
Należy zlikwidować powiaty.
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu.
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie.
Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienie prawa. Które z wymienionych mechanizmów zamierza Pani/ Pan wspierać i stosować, zasiadając w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Szersze niż dotychczas stosowanie praktyki wysłuchania publicznego.
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji można brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
Zmniejszenie obowiązującego obecnie progu liczby podpisów (100 tys.) niezbędnych do wniesienia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
Zniesienie wymogu 50 proc. frekwencji, która jest obecnie warunkiem uznania wyniku referendum za wiążący.
Zakaz odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy w pierwszym czytaniu w Sejmie.
Uregulowanie ustawą mechanizmu konsultacji społecznych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 13
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Znalezione artykuły

26.06.2024, Zapowiedź 14. posiedzenia Sejmu

…z Suwerennej Polski (klub PiS), ale pod obrady poddane zostaną też wnioski o uchylenie immunitetu np. Katarzynie Lubnauer (KO) czy Anicie Kucharskiej-Dziedzic (Lewica). Obydwie sprawy to pokłosie działań posłanek w poprzedniej kadencji Sejmu…

19.04.2024, Od szczegółu do ogółu – liceum w Hajnówce a problemy mniejszości białoruskiej w Polsce

…posiedzeniu udział wzięli: zastępca dyrektora Departamentu Wyznań oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Andrzej Marciniak (MSWiA) oraz Katarzyna Lubnauer – wiceministra edukacji. Reprezentanci resortów przedstawili wcześniej informacje dla komisji na piśmie – w  trakcie posiedzenia chcieli skupić…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Tomasz Latos nie PiS   Izabela Leszczyna nie KO   Joanna Lichocka nie PiS   Katarzyna Lubnauer tak KO   Beata Maciejewska tak Lewica   Paulina Matysiak tak Lewica   Krzysztof Mieszkowski tak KO…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, wiceprzewodnicząca
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, posłanka, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, liczba głosów: 28 205
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
2019
kandydatka na posłankę, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Warszawa, liczba głosów: 28 205
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Różniece między związkami partnerskimi a małżeństwami

Również zakres praw takiego związku powinien się różnić od praw małżonków. Wraz z jego zawarciem partnerzy mogliby zyskiwać te same uprawnienia do dziedziczenia, wizyt w szpitalu i informacji o stanie zdrowia czy odbierania przesyłki pocztowej. Jednak prawo do wspólnego opodatkowania, a także darowizny lub dziedziczenia z zerową stopą podatkową (jak w pierwszej grupie) nabywaliby dopiero po jakimś czasie, np. po trzech latach wspólnego życia. Takie rozróżnienie należałoby wprowadzić ze względu na łatwiejsze, niż w wypadku małżeństwa nadużycia pozwalające na niepłacenie podatków w sytuacjach biznesowych. Podobne prawo mogliby nabywać partnerzy bez karencji, jeśli mają wspólne dzieci. O szczegółowe rozwiązania powinni już zadbać prawnicy. Taki model pomógłby wielu ludziom uporządkować swoje życie, zabezpieczyć bliskich, ale również stałby się pierwszym krokiem do równych praw wszystkich obywateli.

Źródło: wyborcza.pl

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
prawa i wolności obywatelskie
związki partnerskie
13 emerytura

Dla mnie jest dość oczywiste, że w tej chwili ta dyskusja o 13 emeryturze jest całkowicie bezprzedmiotowa. Bo dopóki my nie zrobimy czegoś, co spowoduje, że będziemy mieli większą aktywność zawodową, ale jednocześnie postawimy na jakieś kontrakty elastyczne, które spowodują, że do systemu ZUSu będą wpływać dodatkowe środki, wynikające z faktu, że będzie więcej osób pracować na kontraktach, a nie na umowach zlecenia. To tak długo, nie będziemy w ogóle mogli mówić o jakichkolwiek pieniądzach w ZUSie

Źródło: www.tvn24.pl

Data obietnicy: 12.04.2017

sprawy ogólnopolskie
emerytury
polityka społeczna
Nowoczesna
9 Łódź
Koalicja w Sejmie

Dla nas najważniejszy jest program. Jeżeli się da zbudować koalicję wokół najważniejszych naszych tez programowych, np. wyrównywanie przywilejów, czyli brak przywilejów, jak jasne i proste podatki, jak co nie jest zabronione jest dozwolone, to wtedy będziemy budować koalicje. Nie będziemy budować koalicji tylko po to, żeby otrzymać jakieś stanowiska

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 8.10.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
polityka partyjna
Sprzeciw finansowaniu religii w szkołach z budżetu

Jednym z elementów naszego programu jest zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetu państwa, chociażby ze względu na koszta, te pieniądze można wydać na inne cele edukacyjne.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 8.10.2015

sprawy ogólnopolskie
Nowoczena
9 Łódź
wybory 2015
prawa i wolności obywatelskie
rozdział kościoła od państwa
edukacja i szkolnictwo wyższe
Nowoczesne państwo

My się staramy budować nowoczesne państwo w którym człowiek ma dużą wolność osobistą, i ta wolność osobowa to m.in. pełna niezależność światopoglądowa, jesteśmy np. zwolennikami związków partnerskich.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 8.10.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
prawa i wolności obywatelskie
rozdział kościoła od państwa
związki partnerskie
Regionalizacja płacy minimalnej

Mówiąc o zmianie konstrukcji zatrudnienia mówimy o tym, że powinna być regionalizacja najniższej krajowej. I inna ona powinna być w tych przysłowiowych Ustrzykach Dolnych a inna w Warszawie. Jest inny rynek pracy i mamy inną sytuację dotyczącą kosztów życia w różnych regionach Polski, dlatego tez płaca minimalna powinna być zróżnicowana

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 8.10.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
rynek pracy
gospodarka i energetyka
Podwyższenie wieku emerytalnego dla wchodzących na rynek pracy

My mówimy o wydłużeniu wieku emerytalnego tylko dla soóśb, któe dopiero przychodzą do zawodu. Czyli nie mówimy o tych górnikach, które są w tej chwili górnikami, tylko mówimy dla osób które teraz przyjdą, to informujemy je, że jeśli chcą wejść do tego zawodu to już będą na takich samych warunkach jak wszyscy inni Polacy.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 8.10.2015

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
wybory 2015
9 Łódź
rynek pracy
reforma emerytalna
wiek emerytalny
polityka społeczna
6-latki do szkoły

Jeśli chodzi o kwestię, czy 6 latek może chodzić do szkoły, to jestem zdecydowanie na tak. Oznacza to też obowiązkowe pójście 5 latków do przedszkolnych zerówek i konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolach dla nich przez gminy. Taki ruch pozwala większej grupie młodszych dzieci na uczęszczanie do przedszkoli, bo oznacza więcej miejsc dla 3, 4 i 5 latków. Również program klas 1-3 został już dostosowany do potrzeb 6 latków i nie powinny mieć one problemu z opanowaniem go, szczególnie pod opieką dobrego nauczyciela (trzeba popracować nad systemem kształcenia nauczycieli i selekcją kandydatów do zawodu nauczyciela). Warto tez zadbać o system świetlic szkolnych, bo te niestety bywają przepełnione i niedostosowane do rozwoju dziecka 6 letniego, brakuje w nich miejsca do zabawy.

Źródło: lubnauer.liberte.pl

Data obietnicy: 24.09.2015

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
wybory 2015
9 Łódź
edukacja i szkolnictwo wyższe
sześciolatki
Praktyczne studia

Najwyższy czas, żeby pomyśleć o tym, żeby była duża grupa studiów praktycznych, czyli studiów które dają jakiś konkretniejszy zawód, które rzeczywiście maja charakter praktyczny, gdzie uczą zawodowcy, czyli ludzie, którzy są też praktykami i nie takie że dają tytuł inżyniera bo są praktyczne teoretycznie, tylko również takich które maja linie technologiczne, które umożliwiają uczenie konkretnych umiejętności.

Źródło: studia.tv

Data obietnicy: 15.09.2015

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
wybory 2015
9 Łódź
edukacja i szkolnictwo wyższe
Wyższe nakłady na szkolnictwo wyższe

Ja nie wyobrażam sobie żeby środki na szkolnictwo wyższe nie wzrosły, gdzie u nas nie sięgają one nawet 0,5 proc., a są kraje w których sięgają rzędu 2 proc. W związku z tym jeżeli chcemy mieć postęp technologiczny , jeśli chcemy mieć wzrost gospodarczy, to bez nakładu na szkolnictwo wyższe, i to nie nakłady idące za studentem, ale nakłady idące w bazy szkolnictwa wyższego, w rozwój nauki, nie wyobrażam sobie, żeby Polska miała być krajem rzeczywiście innowacyjnym.

Źródło: studia.tv

Data obietnicy: 15.09.2015

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
wybory 2015
9 Łódź
edukacja i szkolnictwo wyższe
budżet państwa i podatki
Chrońby zabytki sakralne

I chociaż są to budynki należące do Kościoła, to zadaniem państwa jest zabezpieczenie ich przed pożarami, wandalizmem czy kradzieżami. To państwo powinno pomóc sfinansować instalacje przeciwpożarową ze zraszaczami, której zabrakło w kościółku w Mileszkach. Państwo albo instytucje samorządowe. Oczywiście budżet to nie worek bez dna i nie da się z pieniędzy publicznych sfinansować wszystkiego. Ale dlaczego przeznaczamy po raz kolejne kilkanaście milionów na powstającą Świątynię Opatrzności Bożej, wielką budowlę sakralną bez charakteru zabytkowego? Dlaczego marnujemy środki budżetowe? Rolą państwa jest wybieranie priorytetów. Bez dobrze wybranych priorytetów, tracimy to co najcenniejsze – dziedzictwo narodowe.

Źródło: lubnauer.liberte.pl

Data obietnicy: 31.08.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
ochrona zabytków
polityka historyczna
Przeciwko finansowaniu partii z budżetu

Jestem zdecydowanie przeciw finansowaniu partii z budżetu w obecnym stanie prawnym. Zabetonowanie sceny politycznej, przewaga finansowa partii, które są w Sejmie nad pozostałymi, niejasne zasady wydawania środków pochodzących z pieniędzy publicznych, to tylko niektóre grzechy systemu.

Źródło: off2.blog.pl

Data obietnicy: 28.08.2015

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
wybory 2015
9 Łódź
finansowanie partii
budżet państwa i podatki
referendum
Programy profilaktyki próchnicy

Programy profilaktyki próchnicy realizowane przez NFZ powinny być kompleksowe i obowiązkowe dla każdego dziecka. Powinny się składać z oceny stanu uzębienia i przyzębia, zabiegów profilaktycznych (fluoryzacja, lakowanie) i kończyć się wystawieniem karty potrzeb stomatologicznych przekazywanej rodzicom (karta będzie zawierała propozycje leczenia, dalszej profilaktyki, zmian dietetycznych).

Źródło: lubnauer.liberte.pl

Data obietnicy: 17.08.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
ochrona zdrowia
NFZ
Dostępność do lekarzy stomatologów

Ponieważ największy problem jest z dostępnością do lekarza stomatologa na terenach wiejskich, to należałoby otworzyć 1-2 gabinety w każdej gminie, żeby zwiększyć dostępność do leczenia. Być może państwo, żeby zachęcić stomatologów do pracy na takim terenie, powinno zainwestować w wyposażenie gabinetów, a NFZ zakontraktować leczenie. Na wsiach w dalszym ciągu dominują nieduże szkoły, które nie mają ani warunków lokalowych, ani odpowiedniej liczby uczniów, żeby zapewnić pracę dla stomatologa szkolnego, więc gabinety szkolne nie mają tam racji bytu.

Źródło: lubnauer.liberte.pl

Data obietnicy: 17.08.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
ochrona zdrowia
Nowoczesna, praktyczna szkoła

Zajęcia techniczne w szkołach podstawowych i w gimnazjach muszą pozwalać rozwinąć różne zdolności manualne uczniów, a nie tylko uczyć pisma technicznego i wykonywania prac z papieru lub tektury. Trzeba wrócić do szycia, korzystania z młotka, a może nawet wymiany kontaktu. Warto nauczyć dzieci jak przygotować rower do sezonu i jak wymienić dziurawą dętkę. Kiedy dziecko podejmuje decyzje o wyborze zawodu, pójściu do liceum, technikum czy szkoły zawodowej, warto, żeby znało swoje zdolności manualne, a nie tylko akademickie. Powinno wiedzieć, czy kocha pracę z drewnem, łączenie kabli, czy może gotowanie. Chcemy wychować „Zawodowców”, a nie próbujemy zainteresować ich pracą elektryka, mechanika czy kucharza. Wychowujemy pokolenie, które nie będzie potrafiło przyszyć guzika, a do wkręcenia haka w ścianie wezwie specjalistę

Źródło: lubnauer.liberte.pl

Data obietnicy: 13.08.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
edukacja i szkolnictwo wyższe
Nowoczesna, praktyczna szkoła

Lekcje języka polskiego, poza poznaniem kultury i literatury polskiej powinny służyć pozyskaniu takich umiejętności praktycznych, jak napisanie maila, listu motywacyjnego, polemiki, tekstu na blogu czy listu do mediów. Obecnie na zajęciach ćwiczy się dłużej tylko te formy, które są wymagane na egzaminach (charakterystyka bohatera, czy rozprawka). Ile razy w życiu po skończeniu szkoły pisali Państwo charakterystykę?

Źródło: lubnauer.liberte.pl

Data obietnicy: 13.08.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
edukacja i szkolnictwo wyższe
Zasady zawierania związków partnerskich

Przede wszystkim związek partnerski powinien być zawierany, podobnie jak małżeństwo, w urzędzie stanu cywilnego, tak aby ci, którzy tego pragną, mogli mu nadać odpowiednio uroczystą oprawę pozwalającą na podkreślenie ich uczuć. Inna natomiast powinna być procedura rozstania, łatwiejsza niż w małżeństwie. To zachęciłoby pary nieformalne do uporządkowania swojej sytuacji prawnej. W sytuacji zgody obu stron wystarczyłoby wspólne podpisanie decyzji o rozstaniu w obecności urzędnika urzędu stanu cywilnego.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 11.08.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
prawa i wolności obywatelskie
związki partnerskie
Związki partnerskie

Instytucja związku partnerskiego mogłaby pomóc wielu ludziom żyjącym obecnie w konkubinacie uporządkować swoje sprawy tak, żeby na co dzień lub w sytuacji losowej - choroby, śmierci partnera - ich przeznaczenie było lepsze. By mogli korzystać z przywilejów podatkowych, być z partnerem w szpitalu, dziedziczyć, mieć zabezpieczoną przyszłość. By ich dzieci miały uporządkowaną sytuację prawną, np. przez domniemane ojcostwo partnera. Również pary homoseksualne mogłyby uporządkować swój status prawny

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 11.08.2015

sprawy ogólnopolskie
9 Łódź
Nowoczesna
wybory 2015
prawa i wolności obywatelskie
związki partnerskie
Uczenie się całe życie

Dla nas ważny jest postulat tak zwany "long life learning", żeby uczyć się całe życie i żeby zapewniać możliwości uczenia się całe życie dla ludzi w różnym pokoleniu. Zależy nam na tym, ze aby aktywizację osób 50+ należy zacząć od przeszkolenia ich, tak by oni mogli zdobywać nowe zawody.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 10.08.2015

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
9 Łódź
wybory 2015
seniorzy
edukacja i szkolnictwo wyższe
Przeciwko ustanowieniu stawki godzinowej

Nie jesteśmy zwolennikami ustanowienia centralnie najniższej stawki godzinowej, bo o może doprowadzić do likwidacji miejsc pracy zamiast powstania nowych.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 10.08.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
gospodarka i energetyka
rynek pracy
Dlaczego kandyduję

Kandyduję, bo nadszedł czas, kiedy ja i ludzie o podobnych do moich poglądach, jeśli chcą iść na wybory, to muszą zaryzykować i stworzyć sobie sami alternatywę do PO i PIS, angażując się w Nowoczesną. Muszą to zrobić, żeby wyrwać się z zaklętego cyklu leminga, muszą to zrobić, żeby nie wybierać mniejszego zła. Ja już się zaangażowałam. Chcę zmieniać polską edukację. Chcę zmieniać Polskę

Źródło: lubnauer.liberte.pl

Data obietnicy: 2.08.2015

sprawy ogólnopolskie
wybory 2015
Nowoczesna
9 Łódź
JOW-y

Jestem za, a nawet przeciw. Tak, model niemiecki – mieszany, mi odpowiada. Tak, model australijski z głosem przechodnim jest do rozważenia. Nie, model brytyjski uważam za szkodliwy (a o ten chodziło Kukizowi). W przypadku modelu brytyjskiego zgadza się ze mną również większość Brytyjczyków, spośród których 60% chce reformy systemu wyborczego i odejścia od JOWów.

Źródło: off2.blog.pl

Data obietnicy: 28.02.2015

sprawy ogólnopolskie
Nowoczesna
referendum
JOW
ustrój państwa
9 Łódź
wybory 2015

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna Anna
Nazwisko: Lubnauer
Nazwisko panieńskie: Libudzisz
Data urodzenia: 1969-07-24
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: posłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 726 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa z mężem
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne NN
Pełna kwota: 203 606 PLN

Nazwa: fundusze inwestycyjne Aviva
Pełna kwota: 241 801 PLN

Nazwa: fundusze inwestycyjne PZU
Pełna kwota: 236 277 PLN

Nazwa: obligacje skarbowe
Pełna kwota: 1 326 518 PLN

Nazwa: certyfikaty inwestycyjne DB
Pełna kwota: 50 000 PLN

Nazwa: ubezpieczenie na życie (mąż)
Pełna kwota: 35 000 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 726 m2
Wartość domu: 830 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 32 m2
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność

Powierzchnia: 54 m2
Wartość: 210 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 1/4 lokalu mieszkalnego
Uwagi: ww. pozycja pochodzi z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r. - nie został dokonany podział spadku

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki gruntu
Powierzchnia działki: 5,08 ha
Wartość: 150 000 PLN
Uwagi: nieużytki rolne V-VI kl. ww. pozycja pochodzi z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r. - nie został dokonany podział spadku

Rodzaj: dom mieszkalny - cel letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 48 m2
Wartość: 100 000 PLN
Uwagi: ww. pozycja pochodzi z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r. - nie został dokonany podział spadku

Rodzaj: miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 10 000 PLN

IV. Udziały w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Liczba udziałów: 462
V. Akcje w spółkach handlowych
1. Spółki z udziałem państwowych lub...
Spółka
Emitent akcji: PKO BP
Liczba akcji: 462
Wartość
Wartość wszystkich akcji: 18 087 PLN
Uwagi: akcje pochodzą z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka oddziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r. - nie został dokonany podział spadku
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Toya SA
Liczba akcji: 61 831
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: (w okresie 01.09.2019 - 03.11.2019)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP dieta
Kwota: 29 811,87 PLN
Uwagi: za 2018 r.

Opis: Sejm RP uposażenie
Kwota: 126 731,11 PLN
Uwagi: za 2018 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic 1,8
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2008 r. w Kredyt Bank
Cała kwota: 261 755 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 153 058,06 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 03.11.2019 obecnie to bank: Santander Bank
Podpis
Data: 2019-11-03
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna Anna
Nazwisko: Lubnauer
Nazwisko panieńskie: Libudzisz
Data urodzenia: 1969-07-24
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: posłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 266 600 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa z mężem
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne NN
Pełna kwota: 203 904 PLN

Nazwa: fundusze inwestycyjne Aviva
Pełna kwota: 201 548 PLN

Nazwa: fundusze inwestycyjne PZU
Pełna kwota: 201 551 PLN

Nazwa: obligacje skarbowe
Pełna kwota: 1 321 058 PLN

Nazwa: certyfikaty inwestycyjne DB
Pełna kwota: 50 000 PLN

Nazwa: ubezpieczenie na życie (mąż)
Pełna kwota: 35 000 PLN

Nazwa: akcje PKO BP
Liczba jednostek: 462
Pełna kwota: 18 087 PLN

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 726 m2
Wartość domu: 830 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 32 m2
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 210 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: w.w. pozycja pochodzi z majątku wspólnego rodziców, z którego odziedziczyłam 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Rodzaj: działki gruntu
Powierzchnia działki: 5,08 ha
Wartość: 150 000 PLN
Uwagi: nieużytki rolne V-VI kl. w.w pozycja pochodzi z majątku wspólnego rodziców, z odziedziczyłam 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Rodzaj: dom mieszkalny - cel letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 48 m2
Wartość: 100 000 PLN
Uwagi: w.w pozycja pochodzi z majątku wspólnego rodziców, z odziedziczyłam 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Rodzaj: miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 10 000 PLN

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Toya SA
Liczba akcji: 61 831
Dochód
Kwota: 0 PLN
Uwagi: (w okresie 01.01.2019 - 31.08.2019)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP dieta
Kwota: 19 958,09 PLN

Opis: Sejm RP uposażenie
Kwota: 72 596,46 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic 1,8
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2008 r. w Kredyt Bank
Cała kwota: 261 755 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 154 887,54 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 31.08.2019 Obecnie to bank - Santander Bank
Podpis
Data: 2019-08-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna Anna
Nazwisko: Lubnauer
Nazwisko panieńskie: Libudzisz
Data urodzenia: 1969-07-24
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: posłanka
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 189 170 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa z mężem
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze inwestycyjne Skarbiec
Liczba jednostek: 205 789 PLN

Nazwa: certyfikaty inwestycyjne DB
Pełna kwota: 50 000 PLN

Nazwa: ubezpieczenie na życie (mąż)
Pełna kwota: 34 218 PLN

Nazwa: obligacje skarbowe
Pełna kwota: 1 300 000 PLN

Nazwa: akcje PKO BP
Liczba jednostek: 462
Pełna kwota: 18 235 PLN
Uwagi: część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 726 m2
Wartość domu: 830 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 32 m2
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 210 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Rodzaj: działki gruntu
Powierzchnia działki: 5,08 ha
Wartość: 150 000 PLN
Uwagi: nieużytki rolne V-VI kl. część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Rodzaj: dom mieszkalny - cel letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 48 m2
Wartość: 100 000 PLN
Uwagi: część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Rodzaj: miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 10 000 PLN

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Toya SA
Liczba akcji: 61 831
Dochód
Kwota: 29 060,57 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP uposażenie
Kwota: 126 731,11 PLN

Opis: Sejm RP dieta
Kwota: 29 811,87 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic 1,8
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2008 r. w Kredyt Bank
Cała kwota: 261 755 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 162 139,4 CHF
Uwagi: stan zadłużenia na 2018-12-31 Obecnie to bank - Santander Bank
Podpis
Data: 2019-04-23
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna Anna
Nazwisko: Lubnauer
Nazwisko panieńskie: Libudzisz
Data urodzenia: 1969-07-24
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 590 000 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa z mężem
Papiery wartościowe
Nazwa: TFI PKO (różne)
Pełna kwota: 21 047 PLN

Nazwa: TFI Investor (różne)
Pełna kwota: 244 393 PLN

Nazwa: TFI Skarbiec (różne)
Liczba jednostek: 198 579 PLN

Nazwa: certyfikaty inwestycyjne DB
Pełna kwota: 50 000 PLN

Nazwa: ubezpieczenie na życie (mąż)
Pełna kwota: 30 625 PLN

Nazwa: akcje PKO BP
Liczba jednostek: 462
Pełna kwota: 20 471 PLN
Uwagi: wartość około

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 726 m2
Wartość domu: 830 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 32 m2
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 210 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około, część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany podział spadku

Rodzaj: działki gruntu
Powierzchnia działki: 5,08 ha
Wartość: 150 000 PLN
Uwagi: nieużytki rolne V-VI kl. wartość około, część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany podział spadku

Rodzaj: dom mieszkalny- cel letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 48 m2
Wartość: 100 000 PLN
Uwagi: wartość około, część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany podział spadku

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Toya SA
Liczba akcji: 61 831
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP uposażenie
Kwota: 137 344,45 PLN

Opis: Sejm RP dieta
Kwota: 30 479,68 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic 1,3
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2008 r. w Kredyt Bank
Cała kwota: 261 755 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 173 000,43 CFH
Uwagi: stan zadłużenia na 2017-12-31 r. Obecnie to bank BZ WBK
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna Anna
Nazwisko: Lubnauer
Nazwisko panieńskie: Libudzisz
Data urodzenia: 1969-07-24
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 536 000 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa z mężem
Papiery wartościowe
Nazwa: fundusze Aviva
Liczba jednostek: 13,86
Cena jednostki: 142,09 PLN
Pełna kwota: 1969 PLN

Nazwa: Inwestor Rosja
Liczba jednostek: 15,61
Cena jednostki: 158,43
Pełna kwota: 2473 PLN

Nazwa: ubezpieczenie na życie męża
Liczba jednostek: 462
Pełna kwota: 30 625 PLN

Nazwa: akcje PKO BP
Liczba jednostek: 462
Pełna kwota: 12 960 PLN
Uwagi: wartość około, część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany podział spadku

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 726 m2
Wartość domu: 830 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 32 m2
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 210 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: wartość około, część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany podział spadku

Rodzaj: działki gruntu
Powierzchnia działki: 5,08 ha
Wartość: 150 000 PLN
Uwagi: nieużytki rolne V-VI kl. wartość około, część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany podział spadku

Rodzaj: dom mieszkalny- cel letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 48 m2
Wartość: 100 000 PLN
Uwagi: wartość około, część majątku pochodząca z majątku wspólnego rodziców, z którego posłanka odziedziczyła 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany podział spadku

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Toya SA
Liczba akcji: 66 644
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uniwersytet Łódzki
Kwota: 10 432,83 PLN

Opis: Sejm RP uposażenie
Kwota: 134 849,06 PLN

Opis: Sejm RP dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Civic 1,3
Rok produkcji: 2008
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2008 r. w Kredyt Bank
Cała kwota: 261 755 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 183 805,37 CFH
Uwagi: stan zadłużenia na 2016-12-31 r. Obecnie to bank BZ WBK
Podpis
Data: 2017-04-23
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna Anna
Nazwisko: Lubnauer
Nazwisko panieńskie: Libudzisz
Data urodzenia: 1969-07-24
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 298 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe
Nazwa: NN globalnych spółek dywidendowych
Liczba jednostek: 37,01
Pełna kwota: 7315 PLN

Nazwa: NN Japonia
Liczba jednostek: 37,75
Cena jednostki: 7199 PLN

Nazwa: KBC
Liczba jednostek: 44,3
Pełna kwota: 3565 PLN

Nazwa: Metlife
Liczba jednostek: 344,46
Pełna kwota: 3944 PLN

Nazwa: Ubezpieczenie na życie (mąż)
Pełna kwota: 28 463 PLN

Nazwa: Akcje PKO BP
Liczba jednostek: 462
Pełna kwota: 11 500 PLN
Uwagi: majątek rodziców, z którego dziedziczy 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 726 m2
Wartość domu: 830 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 32 m2
Wartość: 190 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 210 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: majątek rodziców, z którego dziedziczy 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Rodzaj: działki gruntu
Powierzchnia działki: 5,08 ha
Wartość: 150 000 PLN
Uwagi: nieużytki rolne V-VI kl. majątek rodziców, z którego dziedziczy 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Rodzaj: dom mieszkalny- cel letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 48 m2
Wartość: 100 000 PLN
Uwagi: majątek rodziców, z którego dziedziczy 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Toya SA
Wartość
Wartość pojedynczej akcji: 66 644 PLN
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uniwersytet Łódzki
Kwota: 71 162,5 PLN

Opis: Politechnika Łódzka
Kwota: 2500 PLN

Opis: Sejm RP uposażenie
Kwota: 21 738,41 PLN

Opis: Sejm RP dieta
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: Gazeta Wyborcza
Kwota: 450 PLN

Łączny dochód
Kwota: 99 890,28 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla 1,6
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2008 r.
Cała kwota: 261 755 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 194 583,06 CFH
Uwagi: stan zadłużenia na 31.12.2015 r. Obecnie to bank BZ WBK
Podpis
Data: 2016-04-25
Uwaga / Sprostowanie: korekta do XI 09.06.2016
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Katarzyna Anna
Nazwisko: Lubnauer
Nazwisko panieńskie: Libudzisz
Data urodzenia: 1969-07-24
Miejsce urodzenia: Łódź
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki KTPiS
Stanowisko lub funkcja: starszy wykładowca
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 302 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje PKO BP
Liczba jednostek: 462
Pełna kwota: 13 800 PLN
Uwagi: majątek rodziców, z którego dziedziczy 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Nazwa: NN globalnych spółek dywidendowych
Liczba jednostek: 37
Uwagi: ok. 8000 PLN

Nazwa: NN Japonia
Liczba jednostek: 38
Uwagi: ok. 7000 PLN

Nazwa: KBC Akcja
Liczba jednostek: 44
Uwagi: ok. 4000 PLN

Nazwa: Metlife akcji amerykańskich
Liczba jednostek: 175
Uwagi: ok. 2000 PLN

Nazwa: Ubezpieczenie na życie z fund. kapit. (mąż)
Pełna kwota: 28 131 PLN
Uwagi: wart. wykupu (20.12.2014 r.)

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 180 m2
Powierzchnia działki: 762 m2
Wartość domu: 830 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 32 m2
Wartość: 190 000 PLN
Uwagi: kwota około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal mieszkalny
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Wartość: 210 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Uwagi: majątek rodziców, z którego dziedziczy 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Rodzaj: działki gruntu
Powierzchnia działki: 5,08 ha
Wartość: 150 000 PLN
Uwagi: nieużytki rolne V-VI kl. majątek rodziców, z którego dziedziczy 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

Rodzaj: dom mieszkalny- cel letniskowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 48 m2
Wartość: 100 000 PLN
Uwagi: majątek rodziców, z którego dziedziczy 1/4 po śmierci ojca w 2012 r., nie został dokonany dział spadku

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Toya SA
Wartość
Wartość pojedynczej akcji: 66 644 PLN
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Uniwersytet Łódzki
Kwota: 61 380 PLN netto
Uwagi: I-XI 2015 r.

Opis: zlecenie, Politechnika Łódzka
Kwota: 5000 PLN

Opis: umowa o dzieło Agora SA.
Kwota: 900 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Corolla
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty w 2008 r.
Cała kwota: 261 755 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 196 374 CFH
Uwagi: stan zadłużenia na 30.10.2015 r.
Podpis
Data: 2015-11-08
Uwaga / Sprostowanie: korekta do IX. inne dochody- 5000 PLN brutto zlecenie z Politechniki Łódzkiej, 900 PLN brutto umowa o dzieło Agora SA.