Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybrana na posłankę do PE Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska Okręg: 4, Warszawa Partia: Platforma Obywatelska RP Zawód: prawniczka

Informacje ogólne

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Data i miejsce urodzenia: 1983-05-08, Warszawa
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współpracowała z fundacją Forum Dialogu Między Narodami. Pracowała w międzynarodowej korporacji i polskiej kancelarii prawniczej, następnie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2004 r.... bez sukcesu kandydowała do PE z listy Unii Wolności. Członkini partii Nowoczesna, w l. 2015-2016 rzeczniczka prasowa partii, w 2018 r. przewodnicząca klubu poselskiego i wiceprzewodniczącą partii. W tym samym roku opuściła klub i partię, w 2019 r. przechodząc do PO. W 2019 r. bezskutecznie kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Posłanka od 2015 r. (VIII-X kad.). W listopadzie 2023 r. wybrana w skład Krajowej Rady Sądownictwa.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
W trakcie studiów współpracowała z fundacją Forum Dialogu Między Narodami. Była związana ze stowarzyszeniem Młode Centrum, a w 2004 bez powodzenia ubiegała się o mandat eurodeputowanej z ramienia Unii Wolności. Absolwentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, mgr prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po ukończeniu studiów pracowała w kancelariach prawniczych, później była zatrudniona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole ds. Prawa Administracyjnego. W 2015 została rzecznikiem prasowym partii Nowoczesna. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku kandydowała do Sejmu w okręgu podwarszawskim z pierwszego miejsca na liście tego ugrupowania i uzyskała mandat posłanki VIII kadencji. W Sejmie została członkinią Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a w 2016 przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności. Pracowała też w Komisji Zdrowia (2015–2016) oraz w Komisji do Spraw Unii Europejskiej (2017–2018). W październiku 2016 przestała pełnić funkcję rzecznika Nowoczesnej. 3 stycznia 2018 została jedną z czworga wiceprzewodniczących ugrupowania, a 9 stycznia 2018 zastąpiła Katarzynę Lubnauer na stanowisku przewodniczącej klubu poselskiego Nowoczesnej. 5 grudnia tego samego roku wraz z grupą posłów opuściła klub i partię, przechodząc do klubu Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska. W 2019 bez powodzenia startowała do Parlamentu Europejskiego jako kandydatka PO z listy Koalicji Europejskiej. W lipcu 2019 została członkinią Platformy Obywatelskiej. W wyborach parlamentarnych w 2019 wystartowała do Sejmu w okręgu siedleckim z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej i uzyskała mandat posłanki na Sejm IX kadencji,
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
W perspektywie 30 lat Polska powinna stopniowo zmienić swój model rozwoju gospodarczego i społecznego. To nie niskie płace, ale prężne sektory usług o wysokiej wartości dodanej i zrównoważonego, nowoczesnego przemysłu powinny stać się motorem wzrostu. To da Polsce możliwość bycia jednym z politycznych liderów zjednoczonej Europy, który będzie promował wysokie standardy w zakresie praworządności i praw obywatelskich, a nie nieustannie tłumaczył się z ich łamania.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie zasad praworządności, niezależności instytucji i standardów demokratycznych.
2
Pobudzenie realnego wzrostu gospodarczego przez wsparcie dla przedsiębiorców; wyższe płace i niższe podatki.
3
Europejski standard ochrony zdrowia: nowoczesne leczenie onkologiczne, krótszy czas oczekiwania od specjalistów i w SOR.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Uchwalenie Aktu Odnowy Demokracji, który usunie wszystkie przepisy łamiące polską Konstytucję i przywróci zachodnie standardy praworządności.
2
Zatrzymanie nadprodukcji prawa: uchwalenie jednego przepisu będzie wymagało zlikwidowania dwóch starych.
3
Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz odbudowanie niezależności prokuratury.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ze zmianami Traktatów należy być ostrożnym. W związku z narastaniem znaczenia ruchów nacjonalistycznych w państwach członkowskich może to grozić osłabieniem Unii. Jednocześnie istnieje zagrożenie tworzenia Unii "dwóch prędkości". Ważniejsze jest dzisiaj skuteczne egzekwowanie istniejących zapisów traktatowych - np. art 7. I tą sprawą chcę się zająć szczególnie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Skuteczne zaangażowanie w akcje służące wstrzymaniu prac nad ustawą wcielającą przymusowo małe podwarszawskie gminy do Stolicy
Skuteczne zaangażowanie na rzecz spowolnienia prac nad ustawami upolityczniającymi Sąd Najwyższy i KRS - pierwsze zostały zawetowane w lipcu 2017r., a prace nad kolejnymi wersjami toczyły się aż do końca roku
Zainicjowanie i rozpoczęcie prac opozycyjnego zespołu parlamentarnego opracowującego program szerokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, która przyspieszy rozpatrywanie spraw oraz przywróci i wzmocni niezależność sądów i trybunałów
Sejm VIII kadencji do końca października 2017 r. przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawa z przepisami wprowadzającymi obie ustawy
Ustawy o Sądzie Najwyższym oraz Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa
Ustawa Prawo o prokuraturze
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Opracowanie szerokiego programu reformy wymiaru sprawiedliwości, przyspieszającego postępowanie przed sądami i wzmacniającego niezależność sądownictwa. Program powstaje w ramach specjalnego, powołanego wspólnie przez opozycję, Zespołu Parlamentarnego ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości. W jego pracach, zapoczątkowanych już we wrześniu, biorą udział czołowi eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz wszystkich zawodów prawniczych
Jeszcze przed zakończeniem prac Zespołu planuję natomiast przedstawić dwa projekty ustaw, które pozwolą pilnie, w krótkim czasie, przyspieszyć pracę sądów i skrócić czas rozpatrywania spraw. Będą to: a)Prawo o notariacie wprowadzające notarialne nakazy zapłaty - co w dużym stopniu odciążyłoby sądy od spraw drobnych
b)Nowelizacja ustawy o sądach powszechnych wprowadzająca sędziów pokoju
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Wprowadzenie kadencyjności posłów oraz likwidacja Senatu.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.
B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 19
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Znalezione artykuły

14.06.2024, Wybory do PE – najwięksi przegrani

…prezydentka Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pomimo silnej, drugiej pozycji na warszawskiej liście, bój przegrała zarówno z Kamilą Gasiuk-Pihowicz (3.), jak i Michałem Szczerbą (5.). Najwięcej głosów w okręgu – zgodnie z oczekiwaniami – zdobył lider listy…

11.06.2024, Kto będzie reprezentował Polskę w Brukseli? Podsumowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego

…i kolejności alfabetycznej: Koalicja Obywatelska: Magdalena Adamowicz Bartosza Arłukowicz Krzysztof Brejza Borys Budka Andrzej Buła Kamila Gasiuk-Pihowicz Andrzej Halicki Dariusz Joński Marcin  Kierwiński Łukasz Kohut Ewa Kopacz Janusz  Lewandowski Elżbieta Łukacijewska…

26.04.2024, Relacja z obrad 10. posiedzenia Sejmu

…o Trybunale Konstytucyjnym.  „Koniec z uzurpatorami” – mówiła o tzw. sędziach dublerach w TK  Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). Projekt zakłada ich usunięcie. Niektóre inne zmiany to podwyższenie większości sejmowej potrzebnej do powołania członków…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, posłanka, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Siedlce, liczba głosów: 34 793
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
2019
kandydatka na posłankę, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Siedlce, liczba głosów: 34 793
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Rozwiązania systemowe w wychowaniu dzieci

[...] myślę o rozwiązaniach systemowych, a nie doraźnych. Nie może być tak, że zostało uchwalone prawo, które krzywdzi ludzi. A jeśli chcemy wzrostu dzietności, to nie przez taki transfer pieniędzy. To, co sprawia, że ludzie chcą rodzić i wychowywać dzieci, to dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, które pozwalają na łączenie pracy z wychowywaniem dziecka. Dla mężczyzn i dla kobiet. Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Praca na niepełny etat. Zmniejszenie wkładu własnego na mieszkanie w zależności od liczby dzieci.

Źródło: weekend.gazeta.pl

demografia
rynek pracy
sprawy ogólnopolskie
Stop antysemickim treściom publikowanym przez senatora Bonkowskiego

W polskim parlamencie nie ma miejsca dla antysemityzmu. Oprócz zawiadomienia do prokuratury kierujemy wniosek do Prezydium Senatu, by Senacka Komisja Etyki podjęła uchwałę w sprawie senatora Waldemara Bonkowskiego. W imieniu Klubu Poselskiego Nowoczesna składam dziś zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 256 kodeksu karnego w związku z opublikowaniem przez Senatora #Bonkowskiego antysemickich treści na Facebooku.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 23.02.2018

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
20 Warszawa
Nowoczesna
Interwencja poselska w sprawie poparcia kandydatów do KRS

[wspólnie z Borysem Budką z PO] podejmujemy interwencję poselską celem ujawnienia opinii publicznej nazwisk sędziów popierających kandydatury do nowej, partyjnej KRS. Nie wiemy czy np. prezesom sądów ubiegających się o miejsce w KRS poparcia nie udzielili ich podwładni, którzy znaleźli się pod presją? Jeśli okazałoby się, że podpisy poparcia pod kandydaturami należą albo do podwładnych @ZiobroPL byłaby to kolejna kompromitacja całej procedury. Mamy prawo wiedzieć czy kandydatom do upolitycznionej KRS poparcia udzieliło 25 najlepszych profesorów prawa w Polsce, czy 25 podwładnych Zbigniewa Ziobry z Ministerstwa Sprawiedliwości? Dlatego już w najbliższy wtorek (27.02) o godzinie 8.30 działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wraz z podejmiemy interwencję poselską i zażądamy w @MS_GOV_PL [Ministerstwie Sprawiedliwości] wszystkich list poparcia dla kandydatów do KRS.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 23.02.2018

sprawy ogólnopolskie
sądy i prokuratura
20 Warszawa
Nowoczesna
KRS
Bezpieczna Polska

Wracamy do korzeni Nowoczesnej – partii odpowiedzialnej, racjonalnej i skupionej na gospodarce. Musimy przywrócić ludziom nadzieję na Polskę dostatnią, bezpieczną i przestrzegającą prawa. Tu w kraju i na arenie międzynarodowej. Polskę szanowaną w świecie.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 9.01.2018

sprawy ogólnopolskie
20 Warszawa
Nowoczesna
Obrona ustawy o KRS przed zmianą (prezydencki projekt ustawy)

- Będziemy walczyć o każdy centymetr polskiej demokracji. O każdy centymetr naszych praw i wolności obywatelskich. W tym momencie musimy pokazać, że współpracujemy, że działamy w sposób skoordynowany i nie odpuszczamy. Bo właśnie ta twarda walka powoduje wzrost kosztu politycznego, jaki PiS płaci za atak na sąd najwyższy. (...) Ustawa o Sądzie Najwyższym jest absolutnie niekonstytucyjna i zakłada usunięcie wszystkich sędziów SN, więc, jak widzimy, z założenia jest to propozycja, która akceptuje wszystkie propozycje PiS, które niszczą niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 19.07.2017

sprawy ogólnopolskie
sądy i prokuratura
projekt ustawy
20 Warszawa
Nowoczesna
Racjonalizacja programu "500+"

Osobiście byłabym za zlikwidowaniem programu 500+. Gasiuk-Pihowicz przekonywała, że pieniądze na wypłatę 500 plus są pożyczane "na wysoki procent". - Jest to chwilówka, która jest zaciągana po to, aby PiS mógł spełnić swoje obietnice wyborcze - dodała wiceszefowa klubu Nowoczesnej. "Proszę zwrócić uwagę na to, że koszt 500 złotych długu na dziecko - bo tak należy nazwać ten program - to 24 mld złotych. Cały budżet onkologiczny w Polsce to 6 mld złotych. 30 tys. ludzi każdego roku w Polsce umiera dlatego, że nie ma dostępu do innowacyjnych technologii onkologicznych. I ja w tym momencie zadaję sobie pytanie: czy rzeczywiście może istnieć taki program, stworzony przez państwo, w którym środki idą np. do prezesów banków, do osób, które są zamożne - na paliwo, na wakacje" - podkreśliła posłanka. "Jeżeli rodzina w 2016 r. z tytułu tego programu dostała 6 tys. zł, to zadłużenie publiczne, wzrost zadłużenia publicznego na taką rodzinę, to jest już ponad 10 tys. zł. To są sytuacje, które są nie do zaakceptowania" - oświadczyła Gasiuk-Pihowicz. Według niej program 500 Plus prowadzi też do dezaktywizacji kobiet na rynku pracy. "Badania GUS-owskie już mówią wprost: 150 tys. kobiet zrezygnowało z pracy; eksperci mówią, że ta liczba będzie wzrastała, nawet do 270 tys." - przekonywała. Pytana, czy rozwiązaniem byłoby wprowadzenie granicy dochodu, powyżej której świadczenia nie są przyznawane, wiceszefowa klubu Nowoczesnej odparła, że jest to korekta programu, którą Nowoczesna proponowała "już na etapie prac nad tym programem". Na pytanie, czy rzecznik rządu może twierdzić, że Nowoczesna chce ludziom zabrać 500 plus, odpowiedziała: "Przede wszystkim uważam, że program pomocy socjalnej musi być tak zbudowany, żeby pomoc trafiała do tych osób, które potrzebują pomocy: do rodzin, które są ubogie, posiadają dzieci niepełnosprawne, czy chore. Przy ograniczonych środkach finansowych musimy bardzo precyzyjnie je wydawać. Więc w tym momencie ja uważam, że program opieki socjalnej musi być zbudowany od podstaw" - oceniła posłanka Nowoczesnej. Dopytywana, czy oznacza to likwidację programu, dodała: "Ja w tym momencie osobiście mogę powiedzieć, w moim imieniu - będę do tego namawiała moje koleżanki i kolegów klubowych - byłabym za zlikwidowaniem programu 500 plus, ale stworzeniem od podstaw programu pomocy społecznej, który by trafiał do osób, które potrzebują tej pomocy, który nie zniechęca do pracy, który nie utrwala braku aktywności zawodowej i który racjonalnie gospodaruje bardzo ograniczone środki finansowe".

Źródło: www.rp.pl

Data obietnicy: 19.05.2017

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
polityka rodzinna
20 Warszawa
Nowoczesna
500+
Nowa ordynacja podatkowa

Nowoczesna jest za obniżeniem stawek podatkowych (PIT, CIT i VAT) do 16 proc. - System podatkowy w Polsce w tym momencie nie istnieje, nie ma czegoś takiego, jak działająca spójnie ordynacja podatkowa. Mamy wiązkę tysięcy praw, nikt się w tym już nie orientuje. Przedsiębiorczość Polaków jest ograniczana poprzez biurokrację (...) W tym uproszczeniu kryje się olbrzymi potencjał.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 2015- 10-05

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
Nowoczesna
20 Warszawa
wybory 2015

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Kamila
Nazwisko: Gasiuk-Pichowicz
Data urodzenia: 1983-05-08
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm IX kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość domu: 660 000 PLN
Tytuł prawny: 14/80 udział we współwłasności, majątek odrębny, umowa sprzedaży; 22/80 udział we współwłasności, majątek odrębny, umowa częściowego zniesienia współwłasności;
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 68,3 m2
Wartość: 450 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, majątek odrębny, darowizna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 10 a
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, akt darowizny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 561,34 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 108 643,51 PLN

Opis: wynajem nieruchomości
Kwota: 7038 PLN netto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2007
Wartość: 16 000 PLN
Uwagi: współwłasność
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-12
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Kamila
Nazwisko: Gasiuk-Pichowicz
Data urodzenia: 1983-05-08
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość domu: 660 000 PLN
Tytuł prawny: 14/80 udziału we współwłasności w nieruchomości, majątek odrębny, umowa sprzedaży; 22/80 udziału we współwłasności w nieruchomości, majątek odrębny, umowa częściowego zniesienia współwłasności;
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 68,3 m2
Wartość: 450 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, majątek odrębny, darowizna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 10 a
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, akt darowizny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 63 631,50 PLN

Opis: wynajem nieruchomości
Kwota: 2331,11 PLN netto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2007
Wartość: 16 000 PLN
Uwagi: współwłasność
Podpis
Data: 2019-09-09
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Kamila
Nazwisko: Gasiuk-Pichowicz
Data urodzenia: 1983-05-08
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm VII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 140 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość domu: 660 000 PLN
Tytuł prawny: 14/80 udziału we współwłasności w nieruchomości, majątek odrębny, umowa sprzedaży; 22/80 udziału we współwłasności w nieruchomości, majątek odrębny, umowa częściowego zniesienia współwłasności;
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 68,3 m2
Wartość: 450 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, majątek odrębny, darowizna
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 10 a
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, akt darowizny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynajem nieruchomości (-)
Kwota: 7038 PLN netto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 108 643,51 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 561,34 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2007
Wartość: 18 000 PLN
Uwagi: współwłasność
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kamila
Nazwisko: Gasiuk-Pichowicz
Data urodzenia: 1983-05-08
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na sejm w VII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: 14/80 udziału we współwłasności w nieruchomości, majątek odrębny, umowa sprzedaży; 22/80 udziału we współwłasności w nieruchomości, majątek odrębny, umowa częściowego zniesienia współwłasności;
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 68,3 m2
Wartość: 450 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, darowizna, majątek odrębny

Powierzchnia: 77,5 m2
Wartość: 580 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny - umowa współwłasności, umowa o częściowy podział majątku dorobkowego
Uwagi: + miejsce postojowe

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 10 a
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny, akt darowizny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynajem nieruchomości
Kwota: 12 334 PLN netto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 125 599,41 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 200,05 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 2840,05 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2005
Wartość: 24 000 PLN
Uwagi: współwłasność
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 402 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kamila
Nazwisko: Gasiuk-Pichowicz
Data urodzenia: 1983-05-08
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na sejm w VII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: 14/80 udziału we współwłasności w nieruchomości, majątek odrębny, umowa sprzedaży; 22/80 udziału we współwłasności w nieruchomości, majątek odrębny, umowa częściowego zniesienia współwłasności;
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 68,3 m2
Wartość: 450 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, darowizna, majątek odrębny

Powierzchnia: 77,5 m2
Wartość: 580 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny - umowa współwłasności, umowa o częściowy podział majątku dorobkowego

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 10 a
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny, akt darowizny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynajem nieruchomości
Kwota: 4866 PLN netto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 116 383,38 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 512,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Opel
Model: Zafira
Rok produkcji: 2005
Wartość: 24 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia: 415 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kamila
Nazwisko: Gasiuk-Pichowicz
Data urodzenia: 1983-05-08
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: biuro rzecznika praw obywatelskich
Stanowisko lub funkcja: starszy specjalista

Miejsce zatrudnienia: Poseł na sejm w VII kadencji

Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 987,05 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: 14/80 udziału we współwłasności w nieruchomości, majątek odrębny, umowa sprzedaży
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 68,3 m2
Wartość: 450 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, darowizna, majątek odrębny

Powierzchnia: 77,5 m2
Wartość: 580 000 PLN
Tytuł prawny: właścicielka na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, akt sprzedaży

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 10 a
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny, akt darowizny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynajem nieruchomości
Kwota: 7726,80 PLN netto

Opis: biuro rzecznika praw obywatelskich
Kwota: 25 948,22 PLN netto

Opis: uposażenie kancelarii sejmu
Kwota: 14 282,14 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4004,36 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup mieszkania - na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej
Kwota pozostała do spłacenia: 433000PLN
Uwagi: kwota około
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Kamila
Nazwisko: Gasiuk-Pichowicz
Data urodzenia: 1983-05-08
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: biuro rzecznika praw obywatelskich
Stanowisko lub funkcja: starszy specjalista
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 150 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: 14/80 udziału we współwłasności w nieruchomości, majątek odrębny, umowa sprzedaży
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 68,3 m2
Wartość: 450 000 PLN
Tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, darowizna

Powierzchnia: 77,5 m2
Wartość: 580 000 PLN
Tytuł prawny: właścicielka na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, akt sprzedaży
Uwagi: mieszkanie+miejsce postojowe

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 10 a
Wartość: 60 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny, akt darowizny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynajem nieruchomości
Kwota: 5186,69 PLN

Opis: biuro rzecznika praw obywatelskich
Kwota: 24 644 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup mieszkania - na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej
Kwota pozostała do spłacenia: 434 644 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-11