Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1979-06-14, Głogów
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Ekonomistka, specjalistka z zakresu prawa pracy, ukończyła zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej, Wykładała w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor”. W l. 2010-2013 była wspólniczka w firmie Fuber prowadzącej działalność teleinformatyczną. Do 2015 r. prowadziła jednoosobow...ą działalność gospodarczą: ChaberConsulting. Posłanka od 2015 (VIII kadencja). Od 2015 r. do kwietnia 2017 r. była członkiem Nowoczesnej, pełniła również funkcje wiceprzewodniczącej zarządu regionu dolnośląskiego. Pracuje w komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji ds. Unii Europejskiej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.04.2017 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Gazeta Wyborcza.pl wyborcza.pl
,
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.11.2015 – 12.04.2017
Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Nowoczesna, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Restart Systemu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Z mojego doświadczenia wynika, że ten ważny temat jest traktowany po macoszemu. Czas na zmiany. My obywatele musimy czuć się w naszym państwie bezpiecznie, a nie jak oszuści. Urzędnicy są po to, aby nas wspierać. Nie dajmy się złapać na obietnice kampanijne. Musimy zacząć od nowa budować system, który nie działa.

Źródło: wroclaw.wyborcza.pl

Data obietnicy: styczeń 2015

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
światopogląd
3 Wrocław
Nowoczesna
rynek pracy
wybory 2015
Działalność gospodarcza

Swoboda działalności gospodarczej to podstawa.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 19.09.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
działalność gospodarcza
3 Wrocław
Nowoczesna
wybory 2015
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska powinna zapewnić poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, zdrowotnego i społecznego wszystkim obywatelom. W tym celu należy wprowadzić szereg zmian, gdyż tylko kompleksowe rozwiązania są w stanie zagwarantować nam bezpieczną przyszłość. Nie możemy stać bezczynnie w obliczu zmian klimatycznych, gdyż jako mieszkańcy tej planety bierzemy odpowiedzialność za jej stan i szkody, które tu powstają. Powinniśmy też w sposób priorytetowy myśleć o bezpieczeństwie naszych mieszkańców wzmacniając nasze relacje z sąsiadami, budować trwałe sojusze i przyjaźnie. Polska dostatnia to Polska demokratyczna, w której wartości Solidarności muszą być najwyższym priorytetem.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma służby zdrowia
2
Reforma klimatyczna (bezpieczeństwo energetyczne, likwidacja ubóstwa energetycznego itd)
3
Przywrócenia zaufania Obywateli do Państwa
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Pomoc osobom słabszym, starszym i z niepełnosprawnościami poprzez poprawę bezpieczeństwa ekonomicznego, zdrowotnego i społecznego. Likwidując bariery i włączając ich do społeczeństwa.
2
Wyeliminować patologie w urzędach, instytucjach państwowych, zmniejszyć biurokrację.
3
Naprawa mechanizmów na rynku pracy, poprzez reformę Kodeksu Pracy, dostosowanie przepisów do potrzeb wynikających ze zmian demograficznych. Praca musi się opłacać a przedsiębiorcy mieć szansę na rozwój
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  1. Tak
  2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
  2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2016)

Kwestionariusz po wyborach

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli.
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa).
Należy zlikwidować powiaty.
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu.
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie.
Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienie prawa. Które z wymienionych mechanizmów zamierza Pani/ Pan wspierać i stosować, zasiadając w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Szersze niż dotychczas stosowanie praktyki wysłuchania publicznego.
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji można brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
Zmniejszenie obowiązującego obecnie progu liczby podpisów (100 tys.) niezbędnych do wniesienia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
Zniesienie wymogu 50 proc. frekwencji, która jest obecnie warunkiem uznania wyniku referendum za wiążący.
Zakaz odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy w pierwszym czytaniu w Sejmie.
Uregulowanie ustawą mechanizmu konsultacji społecznych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej