Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1943-11-20, Lubochnia
Zawód: nauczyciel akademicki, hydrolog
Wykształcenie: wyższe
Doktor habilitowana hydrologii, ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1966-2007 pracownica naukowa UAM. Dyrektor ds. sprzedaży, następnie dyrektor III Oddziału Centrum Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego (1997-2004...). Członkini stowarzyszeń związanych z Poznaniem. Członkini partii Platforma Obywatelska, od 2010 r. członkini zarządu krajowego partii. Działaczka samorządowa: radna Poznania (1990-2007, przewodnicząca rady w latach 1992-1998). Senator od 2007 r. (VII-IX kadencja), była wiceprzewodniczącą klubu senatorów PO w VIII kadencji. Pracowała w komisjach: rolnictwa i rozwoju wsi; samorządu terytorialnego i administracji państwowej (dwukrotnie); środowiska (dwukrotnie, w tym raz jako przewodnicząca). Obecnie kontynuuje pracę w dwóch ostatnich, jest wiceprzewodniczącą komisji środowiska.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
odejście od energetyki węglowej na rzecz OZE dbałość o środowisko naturalne, w tym woda podniesienie rangi samorządu terytorialnego umacnianie pozycji Polski w UE
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
unormowanie sytuacji w sądownictwie, zgodnie ze standardami UE
2
reforma systemu ochrony zdrowia
3
reforma systemu emerytalnego
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
cały PIT i CIT w rękach samorządu terytorialnego
2
odejście od inwestycji hydrotechnicznych w rozumieniu XIX-wiecznym na rzekach polskich (renaturalizacja rzek, mała i duża retencja, stan ekologiczny)
3
równa płaca za równą pracę - koniec dyskryminacji kobiet na rynku pracy
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz po wyborach

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Uchwalenie ustaw: o emeryturach pomostowych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks wyborczy (wprowadzenie okręgów jednomandatowych)
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Przesunięcie obowiązku szkolnego dla 6-latków do roku 2014
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zmienia filozofię myślenia o gospodarce odpadami i daje szansę, że nasze otoczenie będzie czystsze.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Senat RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO, członek
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 21.06.2017
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 19.05.2016
Senat RP IX kadencji, Senacki Zespół Strażaków, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej