Wybory Parlamentarne 2023

Kandydatka na posła Komitet wyborczy: Nowa Lewica Okręg: 10, Piotrków Trybunalski Numer na liście: 1 Partia: Nowa Lewica

Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1973-07-26, Tomaszów Mazowiecki
Zawód: ekonomistka
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 10 Piotrków Trybunalski
Liczba głosów: 13 023 (3,76%)
Mgr. inż. zarządzania i marketingu ze specjalizacją w chemii spożywczej na Politechnice Łódzkiej, ukończyła też studia podyplomowe Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada tytuł specjalistki w zakresie zarządzania zmianami w obszarze ekologii (Climate-KIC). Od 2015 r.... angażowała się w protesty organizowane przez Komitet Obrony Demokracji. W 2019 r. została koordynatorką okręgu łódzkiego partii Wiosna, weszła też w skład zarządu tego ugrupowania. Bez powodzenia kandydowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku uzyskała mandat posłanki na Sejm IX kadencji, została członkinią Komisji Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przewodniczącą Zespołu Parlamentarnego ds. Zielonego Ładu dla Polski. W 2021 r. po rozwiązaniu Wiosny, została posłanką Nowej Lewicy.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Anity Sowińskiej Warszawska 24 97-200 Tomaszów Mazowiecki biuro@anitasowinska.com tel. 535-845-431
 • Biuro Poselskie Anity Sowińskiej PL. Tadeusza Kościuszki 2 26-300 Opoczno biuro@anitasowinska.com tel. 535 845 431
 • Biuro Poselskie Anity Sowińskiej Aleja Kościuszki 48 l. 14U 90-427 Łódź biuro@anitasowinska.com tel. 535 845 431
 • Biuro Poselskie Anity Sowińskiej Sieradzka 6 98-220 Zduńska Wola biuro@anitasowinska.com tel. 535 845 431

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
1. We wrześniu 2020 roku zorganizowałam wyjazdowe posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Zielonego Ładu dla Polski w Bełchatowie. Była to forma konsultacji społecznych – burza mózgów o przyszłości Bełchatowa bez odkrywki węgla brunatnego w Złoczewie. W posiedzeniu wzięli udział eksperci i ekspertki, związki zawodowe, organizacje społeczne, samorządowcy oraz mieszkańcy i mieszkanki powiatu bełchatowskiego. Wynikiem posiedzenia były rekomendacje dla władz w dziedzinie energetyki i przemysłu, infrastruktury oraz rozwoju społecznego. Było to pierwsze spotkanie tego typu w Bełchatowie, które przyczyniło się do przygotowania planu sprawiedliwej transformacji dla Bełchatowa przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
Drugi sukces
2. W czerwcu 2020 roku zorganizowałam debatę „Renaturyzacja jest okej” dotyczącą suszy, m.in. w obszarach utrzymania wód powierzchniowych, rolnictwa, lasów, miast i zasobów wód hydrogeologicznych. Wynikiem prac Zespołu Parlamentarnego ds. Zielonego Ładu było przygotowanie projektu zmieniającego ustawę Prawo wodne, który umożliwia renaturyzacji rzek w Polsce. Projekt ustawy został przygotowany wspólnie z ekspertami WWF Polska oraz posłanką Darią Gosek-Popiołek. Drugim efektem prac zespołu było powstrzymanie specustawy o betonowaniu rzek.
Trzeci sukces
3. W styczniu 2021 r. Marszałek Województwa Łódzkiego zapowiedział likwidację 18 bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim. Wskutek mojej interwencji poselskiej Marszałek wycofał się z tego pomysłu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
To są tylko przykłady mojej działalności poselskiej, które nie wyczerpują listy dokonań z trzech ostatnich lat pracy poselskiej. Moja refleksja jest taka, że dużo wysiłku kosztuje nas, posłanki i posłów opozycji, powstrzymywanie złych decyzji partii rządzącej (np. specustawa o betonowaniu rzek, próba likwidacji bibliotek pedagogicznych, rezygnacja z budowy dużego kurnika w Kole koło Piotrkowa, itp.). Wolałabym, aby energia posłów i posłanek była pożytkowana na budowanie czegoś dobrego (np. pisanie mądrych ustaw), a nie na powstrzymywanie czegoś złego.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Z uwagi na to, że moim celem politycznym i życiowym jest zmiana w podejściu do ochrony klimatu i środowiska, muszę z przykrością powiedzieć, że nie dokonano żadnej istotnej reformy w tym zakresie. W szczególności:
-> nie była procedowana ustawa o parkach narodowych (utknęła w Rządowym Centrum Legislacji), -> ustawa o butelkach zwrotnych może wejdzie do Sejmu wiosną 2023 r., ale jest niestety niedoskonała, -> nie ma ustawy zmieniającej ustawę Prawo wodne (ustawa złożona przez Lewicę utknęła w zamrażarce sejmowej), -> nie ma ustawy odblokowującej rozwój energetyki wiatrowej na lądzie itd.
Do tego postępuje degradacja lasów, szczególnie tych najstarszych i szczególnie cennych przyrodniczo, a jeśli chodzi o smog i transport publiczny, to cofnęliśmy się w rozwoju.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Zespół Parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski - przewodnicząca Łódzki Zespół Parlamentarny Parlamentarna Grupa Kobiet Parlamentarny Zespół Absolwentów Szkoły Liderów im. prof. Zbigniewa Pełczyńskiego Parlamentarny Zespół Antysmogowy Parlamentarny Zespół do spraw Polityki Migracyjnej i Integracyjnej Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Parlamentarny Zespół ds. Budowy Drogi Ekspresowej S 74 Parlamentarny Zespół ds. Budowy Drogi Ekspresowej S12 Parlamentarny Zespół ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Parlamentarny Zespół ds. Endometriozy Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Żywności i Innowacyjnego Rolnictwa Parlamentarny Zespół ds. Renaturyzacji Odry Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Przekształceń Regionu Bełchatowskiego Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych Parlamentarny Zespół Praw Kobiet Poselski Zespół ds. Nowego Zielonego Ładu Zespół Parlamentarny "Zerwij z plastikiem"
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Przymusowe wypychanie migrantów za granicę białoruską (tzw. „push-backi”) mogą być uznane za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Art. 33 Konwencji genewskiej o statusie uchodźcy zabrania bowiem wydalania uchodźców na terytorium krajów, w których ich życie i zdrowie może być zagrożone. Należy przywrócić porządek prawny sprzed 26 października 2021 r., kiedy to zmieniona została ustawa o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 918) uważam za nieludzkie. O sprawie pisałam tu: https://www.facebook.com/photo?fbid=313503487262060&set=a.204103824868694
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Bezpieczeństwo granicy i humanitarne traktowanie ludzi nie wykluczają się. Poza tym ten konflikt należy rozwiązać międzynarodowo (co już się na szczęście zaczęło).
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Migracje. Kryzys na granicy, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
99%
wspólne pytania
4
zgodność
98%
wspólne pytania
4
zgodność
98%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
13%
wspólne pytania
4
zgodność
25%
wspólne pytania
4
zgodność
26%

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
89%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
46%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
58%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Największymi wyzwaniami XXI wieku będą: - ochrona środowiska - zmiany demograficzne - robotyzacja i sztuczna inteligencja - dezinformacja i fake newsy Moim celem jest osiągnięcie stanu gospodarki zrównoważonej pod względem ekologicznym - abyśmy przestali żyć na kredyt przyszłych pokoleń.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ochrona środowiska (w tym energetyka, recykling odpadów, ochrona lasów, rolnictwo)
2
Ochrona zdrowia
3
Edukacja
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Sprawiedliwa transformacja energetyczna Polski- stopniowe odchodzenie od spalania węgla i zastępowanie go odnawialnymi źródłami energii
2
Ochrona dziedzictwa przyrody (lasy, retencja wody, zwierzęta)
3
Nowoczesna edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej oraz umiejętności rozpoznawania dezinformacji i fake newsów
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
85%
wspólne pytania
17
zgodność
85%
wspólne pytania
16
zgodność
84%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
17
zgodność
48%
wspólne pytania
20
zgodność
49%
wspólne pytania
18
zgodność
49%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Wspólna polityka wizowa, podatki unijne, wzmocnienie roli PE (przyznanie inicjatywy ustawodawczej).
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Myślę, że referenda to dobry pomysł, podobnie jak europejski budżet obywatelski. To mogłoby zwiększyć partycypację społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na poziomie UE. Ważne jest jednak, aby zachować w tym umiar.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
14
zgodność
85%
wspólne pytania
14
zgodność
84%
wspólne pytania
14
zgodność
83%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
13
zgodność
33%
wspólne pytania
14
zgodność
40%
wspólne pytania
14
zgodność
51%

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
97.5%
Nieobecność
2.5%
Zgodność
z linią klubu
97.2%

Oddane głosy

Za
66.3%
Przeciw
23.8%
Wstrzymał się
7.4%
Nieobecny
2.5%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Anita Katarzyna
Nazwisko: Sowińska
Nazwisko panieńskie: Plich
Data urodzenia: 1973-07-26
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Clariant Services (Poland) sp. z o.o. ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź
Stanowisko lub funkcja: Globalna Ekspertka Procesów (na urlopie bezpłatnym od 01.08.2019)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 000,00 PLN
Uwagi: rachunki bankowe posłanki i męża łącznie

Kwota: 30 000,00 PLN
Uwagi: ubezpieczenie kapitałowe dziecka

Kwota: 92 000,00 PLN
Uwagi: otwarte fundusze emerytalne - III filar

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość domu: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z mężem
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,8 m2
Wartość: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z mężem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Clariant Services (Poland) sp. z o.o.
Kwota: 167 027,24 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: CX3
Rok produkcji: 2016
Wartość: 62 000,00 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Golf
Rok produkcji: 2009
Wartość: 20 000,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa, BRE Bank
Cała kwota: 10 200,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie rzeczowe w postaci hipoteki, zabezpieczenie kredytu udzielonego osobie trzeciej - brat męża
Cała kwota: 120 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-04
Źródło