Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1973-07-26, Tomaszów Mazowiecki
Zawód: ekonomista, menedżer
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 10 Piotrków Trybunalski
Liczba głosów: 13 023 (3,76%)
Ekonomista, menedżer. Absolwentka Politechniki Łódzkiej (zarządzanie i marketing) studiów podyplomowych Executive MBA na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Członek partii Wiosna; koordynator okręgu łódzkiego.

Biura:

 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Anity Sowińskiej Warszawska 24 97-200 Tomaszów Mazowiecki biuro@anitasowinska.com tel. 535-845-431
 • Biuro Poselskie Anity Sowińskiej PL. Tadeusza Kościuszki 2 26-300 Opoczno biuro@anitasowinska.com tel. 535 845 431
 • Biuro Poselskie Anity Sowińskiej Aleja Kościuszki 48 l. 14U 90-427 Łódź biuro@anitasowinska.com tel. 535 845 431
 • Biuro Poselskie Anity Sowińskiej Sieradzka 6 98-220 Zduńska Wola biuro@anitasowinska.com tel. 535 845 431

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
97.5%
Nieobecność
2.5%
Zgodność
z linią klubu
97.2%

Oddane głosy

Za
66.3%
Przeciw
23.8%
Wstrzymał się
7.4%
Nieobecny
2.5%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Anita Katarzyna
Nazwisko: Sowińska
Nazwisko panieńskie: Plich
Data urodzenia: 1973-07-26
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Clariant Services (Poland) sp. z o.o. ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź
Stanowisko lub funkcja: Globalna Ekspertka Procesów (na urlopie bezpłatnym od 01.08.2019)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 000,00 PLN
Uwagi: rachunki bankowe posłanki i męża łącznie

Kwota: 30 000,00 PLN
Uwagi: ubezpieczenie kapitałowe dziecka

Kwota: 92 000,00 PLN
Uwagi: otwarte fundusze emerytalne - III filar

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 130 m2
Wartość domu: 500 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z mężem
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,8 m2
Wartość: 250 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z mężem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Clariant Services (Poland) sp. z o.o.
Kwota: 167 027,24 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mazda
Model: CX3
Rok produkcji: 2016
Wartość: 62 000,00 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: Golf
Rok produkcji: 2009
Wartość: 20 000,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa, BRE Bank
Cała kwota: 10 200,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): zobowiązanie rzeczowe w postaci hipoteki, zabezpieczenie kredytu udzielonego osobie trzeciej - brat męża
Cała kwota: 120 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-04
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
89%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
46%
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
58%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Największymi wyzwaniami XXI wieku będą: - ochrona środowiska - zmiany demograficzne - robotyzacja i sztuczna inteligencja - dezinformacja i fake newsy Moim celem jest osiągnięcie stanu gospodarki zrównoważonej pod względem ekologicznym - abyśmy przestali żyć na kredyt przyszłych pokoleń.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ochrona środowiska (w tym energetyka, recykling odpadów, ochrona lasów, rolnictwo)
2
Ochrona zdrowia
3
Edukacja
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Sprawiedliwa transformacja energetyczna Polski- stopniowe odchodzenie od spalania węgla i zastępowanie go odnawialnymi źródłami energii
2
Ochrona dziedzictwa przyrody (lasy, retencja wody, zwierzęta)
3
Nowoczesna edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej oraz umiejętności rozpoznawania dezinformacji i fake newsów
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
85%
wspólne pytania
17
zgodność
85%
wspólne pytania
16
zgodność
84%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
17
zgodność
48%
wspólne pytania
20
zgodność
49%
wspólne pytania
18
zgodność
49%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Wspólna polityka wizowa, podatki unijne, wzmocnienie roli PE (przyznanie inicjatywy ustawodawczej).
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Myślę, że referenda to dobry pomysł, podobnie jak europejski budżet obywatelski. To mogłoby zwiększyć partycypację społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na poziomie UE. Ważne jest jednak, aby zachować w tym umiar.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
14
zgodność
85%
wspólne pytania
14
zgodność
84%
wspólne pytania
14
zgodność
83%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
13
zgodność
33%
wspólne pytania
14
zgodność
40%
wspólne pytania
14
zgodność
51%